تماس با من
پروفایل من
      حدیث ()
  نویسنده: - شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳

 

 

                            حدیث های موضوعی بیش از 220 مورد

                            نهج البلاغه

                            صحیفه سجادیه

                            دانلود 

موضوعات وبلاگ    زندگی نامه ی چهارده معصوم (علیهما السّلام)       

                            گالری        

                            انواع فونت بسم الله الرحمن الرحیم

                            دوران غیبت 

   

 

  

 

 

لطفا با دادن نظر، در بهتر شدن وبلاگ کمک کنید. 

    

  نظرات ()
خطبه 113 امام علی ع نویسنده: - شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳

 

خطبه ی 113

اخلاقی

1- پرهیز دادن از دنیاپرستی

شما را از دنیا پرستی می ترسانم، زیرا منزلگاهی است برای کوچ کردن، نه منزلی برای همیشه ماندن است. دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و زیبایی می فریبد.

خانه ای است که نزد خداوند بی مقدار است؛ زیرا که حلال آن با حرام، و خوبی آن با بدی، و زندگی در آن با مرگ، و شیرینی آن با تلخی ها در آمیخته است، خداوند آن را برای دوستانش انتخاب نکرد. و در بخشیدن آن به دشمنانش دریغ نفرمود. خیر دنیا اندک، و شرّ آن آماده، و فراهم آمده اش پراکنده، و ملک آن غارت شده، و آبادانی آن رو به ویرانی نهاده است.

چه ارزشی دارد خانه ای که پایه های آن در حال فروریختن و عمر آن چون زاد و توشه پایان می پذیرد؟ و چه لذتی دارد زندگانی که چونان مدت سفر به آخر می رسد؟

2- روش برخورد با دنیا

مردم! آنچه را خدا واجب کرده جزو خواسته های خود بدانید، و در پرداختن حقوق الهی از او یاری طلبید، و پیش از آن که مرگ شما را بخواند گوش به دعوت او دهید. همانا زاهدان اگرچه خندان باشند، قلبشان می گرید و اگر چه شادمان باشند اندوه آنان شدید است و اگر چه برای نعمت های فراوان مورد غیطه ی دیگران قرار گیرند امّا با نفس خود در دشمنی بسیاری قرار دارند.

3- نکوهش از غفلت زدگان

یاد مرگ از دلهای شما رفته، و آرزوهای فریبنده جای آن را گرفته است.

و دنیا بیش از آخرت شما را تصاحب کرده و متاع زودرس دنیا بیش از متاع جاویدان آخرت در شما نفوذ کرده است و دنیا زدگی قیامت را از یادتان برده است.

همانا شما برادران دینی یکدیگرید! چیزی جز درون پلید، و نیّت زشت، شما را از هم جدا نساخته است، نه یکدیگر را یاری می دهید، نه خیرخواه یکدیگرید و نه چیزی به یکدیگر می بخشید و نه به یکدیگر دوستی می کنید. شما را چه شده است با به دست آوردن متاعی اندک از دنیا شادمان می گردید! و از متاع بسیار آخرت که از دست می دهید اندوهناک نمی شوید!

اما با از دست دادن چیزی اندک از دنیا مضطرب شده که آثار پریشانی در چهره ها آشکار می گردد و بی تابی می کنید، گویا این دنیا محل زندگی جاودان شما و وسائل آن برای همیشه از آن شماست. چیزی شما را از عیب جویی برادر دینی باز نمی دارد جز آن که می ترسید مانند آن عیب را در شما به رُخِتان کشند. در بی اعتنایی به آخرت و دوستی دنیا یکدل شده اید، و هر یک از شما دین را تنها بر سر زبان می آورید، و از این کار خشنودید همانند کارگری که کارش را به پایان رسانده و خشنودی مولای خود را فراهم کرده است.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

  نظرات ()
خطبه 112 امام علی ع نویسنده: - جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳

 

خطبه 112

اعتقادی

(در این خطبه از فرشته مرگ و کیفیّت گرفتن ارواح سخن ایراد کرد)

عجز انسان از درک فرشتگان( فرشته ی مرگ)

آیا هنگامی که فرشته ی مرگ به خانه ای در آمد، از آمدن او آگاه می شوی؟ آیا هنگامی که یکی را قبض روح می کند او را می بینی؟ بچّه را چگونه در شکم مادر می میراند؟ آیا از راه اندام مادر وارد می شود؟ یا رح به اجازه خداوند به سوی او می آید؟ یا همراه کودک در شکم مادر به سر می برد؟(1) آن کس که آفریده ای چون خود نتواند وصف کند، چگونه می تواند خدای خویش را وصف نماید؟

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

  نظرات ()
خطبه 111 امام علی ع نویسنده: - پنجشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۳

 

خطبه 111

اخلاقی

1- هشدار از دنیا پرستی

پس از ستایش پروردگار؛ همانا من شما را از دنیای حرام می ترسانم، زیرا در کام شیرین و در دیده ی انسان سبز و رنگارنگ است،  در شهوات و خواهش های نفسانی پوشیده شده، و با نعمت های زودگذر دوستی می ورزد، با متاع اندک زیبا جلوه می کند، و در لباس آرزوها خود را نشان می دهد، و با زینت غرور خود را می آراید، شادی آن دوام ندارد، و کسی از اندوه آن ایمن نیست.

2- شناخت ماهیّت دنیا

دنیای حرام بسیار فریبنده و بسیار زیان رساننده است، دگرگون شونده و ناپایدار، فناپذیر و مرگبار، و کشنده ای تبهکار است، و آنگاه که به دست آرزومندان افتاد و با خواهش های آنان دمساز شد می نگرد که جز سرابی پیش نیست که خدای سبحان فرمود:

((زندگی چون آبی ماند که از آسمان فرو فرستادیم و به وسیله آن گیاهان فراوان رویید سپس خشک شده، باد آنها را پراکنده کرد و خدا بر همه چیز قادر و تواناست)).

کسی از دنیا  شادمانی ندید جز آن که پس از آن با اشک و آه روبرو شد؛ هنوز با خوشی های دنیا روبرو نشده است که با ناراحتیها و پشت کردن آن مبتلا می گردد؛ شبنمی از رفاه و خوشی دنیا بر کسی فرو نیامده جز آن که سیل بلا همه چیز را از بیخ و بن می کَنند.

هرگاه صبحگاهان به یاری کسی برخیزد، شامگاهان خود را به ناشناسی می زند، اگر از یک طرف شیرین و گوارا باشد از طرف دیگر تلخ و ناگوار است.

کسی از فراوانی نعمت های دنیا کام نگرفت جز آن که مشکلات و سختی ها دامنگیر او شد، شبی را در آغوش امن دنیا به سر نبرده جز آن که صبحگاهان بال های ترس و وحشت برسر او کوبید، بسیار فریبنده است و آنچه در دنیاست نیز فریبندگی دارد، فانی و زودگذر است، و هر کس در آن زندگی می کند فنا می پذیرد.(1)

 3- روش برخورد با دنیا

در زاد وتوشه آن جز تقوا خیری نیست. کسی که به قدر کفایت از آن بردارد در آرامش به سر می برد، و آن کس که درپی به دست آوردن متاع بیشتری از دنیا باشد وسائل نابودی خود را فراهم کرده، و به زودی از دست می رود. بسا افرادی که به دنیا اعتماد کردند، ناگهان مزه ی تلخ مصیبت را بدانها چشاند و بسا صاحب اطمینانی  که به خاک و خونش  کشید. چه انسان های با عظمتی را که خوار و کوچک ساخت، و بسا فخر فروشانی را که به خاک ذلّت افکند.

حکومت دنیا ناپایدار، عیش و زندگانی آن تیره و تار، گوارای آن شور، و شیرینی آن تلخ، غذای آن زهر، و اسباب و وسائل آن پوسیده است؛ زنده ی آن در معرض مردن، و تندرست آن گرفتار بیماری است؛ حکومت آن برباد رفته، و عزیزان آن شکست خورده؛ متاع آن نکبت آلود و پناه آورنده ی آن غارت زده خواهد بود.

4- عبرت از گذشتگان

آیا شما در جای گذشتگان خود به سر نمی برید؟ که عمرشان از شما طولانی تر و آثارشان بادوام تر و آرزویشان درازتر و افرادشان بیشتر و لشکریانشان انبوه تر بودند؟ دنیا را چگونه پرستیدند؟ و آن را چگونه بر خود گزیدند؟(2) و سپس از آن رخت بربستند و رفتند:

بی توشه ای که آنان را برای رسیدن به منزلگاه کفایت کند و بی مرکبی که آنان را به منزلشان رساند. آیا شنیده اید که دنیا خود را فدای آنان کرده باشد؟ یا به گونه ای یاریشان داده یا با آنان به نیکی به سر برده باشد؟ نه هرگز!! بلکه سختی و مشکلات دنیا چنان به آنها رسید که پوست و گوشتشان را درید، با سختی ها آنان را سست و با مصیبت ها ذلیل و خوارشان کرد و بینی آنان را به خاک مالید و لگد مال کرد و گردش روزگار را بر ضد آنها برانگیخت. شما دیدید که دنیا آن کس را که برابر آن فروتنی کرد، و آن را برگزید، و بر همه چیز مقدم داشت، که گویا جاودانه می ماند، نشناخت و روی خوش نشان نداد تا آن که از دنیا رفت! آیا جز گرسنگی توشه ای به آنها سپرد؟ آیا جز در سختی فرودشان نیاورد؟ و آیا روشنی دنیا جز تاریکی و سرانجامش جز پشیمانی بود؟

5- پرهیز از دنیای حرام

آیا شما چنین دنیایی را بر همه چیز مقدم می دارید و بدان اطمینان می کنید؟ یا در آرزوی آن به سر می برید؟ پس دنیا بد خانه ای است برای کسی که خوشبین باشد، و یا از خطرات آن نترسد. پس بدانید- و می دانید- که آن را ترک می کنید و از آن رخت بر می بندید!

و پند گیرید از آنها که گفتند:   ((چه کسی از ما نیرومند تر است؟))

سپس آنان را به گورهایشان سپردند بی آن که سواره کارانشان خوانند، و در قبرها فرود آوردند بی آن که همسایگانشان نامند، از سطح زمین، قبرها، و از خاک کفن ها، و از استخوان های پوسیده همسایگانی پدید آمدند که هیچ خواننده ای را پاسخ نمی دهند و هیچ ستمی را باز نمی دارند و نه به نوحه گری توجّهی دارند. نه از باران خوشحال و نه از قحطسالی نومید می گردند. گرد هم قرار دارند و تنهایند، همسایه یکدیگر امّا از هم دورند، فاصله ای با هم ندارند ولی هیچگاه به دیدار یکدیگر نمی روند. نزدیکان از هم دورند بردبارانی هستند که کینه ها از دل آنان رفته، بی خبرانی که حسد در دلشان فرو مرده است. نه از زیان آنها ترسی، و نه به دفاع آنها امیدی وجود دارد. درون زمین را به جای سطح آن برای ماندن انتخاب کردند و خانه های تنگ و تاریک را به جای خانه های وسیع برگزیدند. به جای زندگی با خویشاوندن، غربت را، و به جای نور، ظلمت را برگزیدند، به زمین بازگشتند چونان که در آغاز آن را پا برهنه و عریان ترک گفتند، و با اعمال خود به سوی زندگی جاویدان و خانه همیشگی کوچ کردند، آنسان که خدای سبحان فرمود:

 ((چنانکه آفرینش را آغاز کردیم، آن را بازمی گردانیم، وعده ای بر ماست و همانا این کار را انجام خواهیم داد.))

(1): با طرح اصل فناپذیری دنیا و زندگی، اصل دوم ترمودینامیک(تبدیل مادّه به انرژی) و آنتروپی Entropy (سیر جهان وجود به طرف پیری و نابودشدن) تأیید می گردد، و اصالت مادّه ( ماتریالیسم) و اصالت طبیعت (ناتورالیسم) و اصالت انرژی(انرژیسم) ضربه پذیر می گردد.

(2): اشاره به: کرونولوژی CHORONOLOGY (تاریخ شناسی)

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

  نظرات ()
خطبه 110 امام علی ع نویسنده: - سه‌شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۳

 

 

خطبه 110

اعتقادی، اخلاق

(این خطبه قبل از سیّد رضی در میان دانشمندان به خطبه دیباج معروف بود.)

1- ره آورد برخی از مبانی اعتقادی

همانا بهترین چیزی که انسان ها می توانند با آن به خدای سبحان نزدیک شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و جهاد در راه خداست، که جهاد قلّه بلند اسلام، و یکتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانی است.

برپاداشتن نماز آیین ملّت اسلام، و پرداختن زکات تکلیف واجب الهی، و روزه ی ماه رمضان، سپری برابر عذاب الهی است، و حج و عمره، نابود کننده ی فقر و شستشو دهنده ی گناهان است.

و صله ی رحم مایه ی فزونی مال و طول عمر، و صدقه های پنهانی نابود کننده ی گناهان است، و صدقه آشکارا، مرگ های ناگهانی و زشت را باز می دارد، ونیکوکاری، از ذلّت و خواری نگه می دارد.

و به یاد خداباشید که نیکوکارترین ذکر است، و آ؛نچه پرهیزگاران را وعده دادند آرزو کنید که وعده ی خدا راست ترین وعده هاست، از راه و رسم پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت است، رفتارتان را با روش پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) تطبیق دهید که هدایت کننده ترین روش هاست.

2- ارزش قرآن

و قرآن را بیاموزید، که بهترین گفتار است، و آن را نیک بفهمید که بهار دل هاست.

از نور آن شفا و بهبودی خواهید که شفای سینه های بیمار است، و قرآن را تلاوت کنید که سود بخش ترین داستان هاست، زیرا عالمی که به غیر علم خود عمل کند، چونان جاهل سرگردانی است که از بیماری نادانی شفا نخواهد گرفت، بلکه حجّت بر او قویتر و حسرت و  اندوه بر او استوارتر و در پیشگاه خدا سزاوارتر به نکوهش است.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

  نظرات ()
خطبه 109 امام علی ع نویسنده: - یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳

 

خطبه 109

اعتقادی، اخلاقی، سیاسی

( این خطبه با نام الزّهراء معروف است)

1- وصف قدرت پروردگار

همه چیز برابر خدا خاشع، و همه چیز با یاری او، بر جای مانده است.

خدا بی نیاز کننده ی هر نیازمند، و عزت بخش هر خوار و ذلیل، نیروی هر ناتوان، و پناهگاه هر مصیبت زده است. هر کس سخن گوید می شنود، و هر که ساکت باشد اسرار درونش را می داند، روزی زندگان بر اوست و هر که بمیرد به سوی او بازمی گردد.

خدایا! چشم ها تو را ندیده تا از تو خبر دهند، که پیش از توصیف کنندگان از موجودات بوده ای.آفرینش برای ترس از وحشت تنهایی نبود، و برای وسد جویی آنها را نیافریدی. کسی از قدرت تو نتواند بگریزد، و هر کس را بگیری از قدرت تو نتواند خارج گردد، گناهکاران از عظمت تو نکاهند، و اطاعت کنندگان بر قدرت تو نیفزایند.

آن کس که از قضای تو به خشم آید نتواند فرمانت را برگرداند، و هر کس که به فرمان تو پشت کند از تو بی نیاز نگردد.

هر سرّی نزد تو آشکار و هر پنهانی نزد تو هویداست. تو خدای همیشه ای و بی پایان، و تو پایان هر چیزی، که گریزی از آن نیست.

وعده گاه همه، محضر توست، و رهایی از تو جز از تو ممکن نیست، و زمام هر جنبنده ای به دست تو است، وبه سوی تو بازگشت هر آفریده ای است.

پاک و منزهی ای خدا! چقدر بزرگ و والاست قدر و عظمت تو، و چه بزرگ است آنچه را که از خلقت تو می نگرم! و چه کوچک است هر بزرگی در برابر قدرت تو، و چه با عظمت است آنچه را که از ملکوت تو مشاهده می کنم، و چه فراگیر است در این جهان نعمت های تو، و چه کوچک است نعمت های فراوان دنیا در برابر نعمت های آخرت.

2- وصف فرشتگان

شگفت آور است آفرینش فرشتگان تو که گروهی از آنها را در آسمان ها سکونت دادی و از زمین بالا برده ای.

آنها از همه ی آفریدگان نسبت به تو آگاه ترند، و بیشتر از همه نسبت به تو بیمناکند، و به تو نزدیک ترند. فرشتگانی که در پشت پدران قرار نگرفته و در رحم مادران پرورش نیافته اند، و از آبی پست خلق نشده اند، و ناراحتی و مشکلات زندگی آنان را پراکنده نساخته.

آنها با مقام و مرتبتی که دارند، و از ارزشی که در نزد تو برخوردارند، و آنگونه که تو را دوست دارند، فراوان تو را اطاعت می کنند که اندک غفلتی در فرمان تو ندارند.

اگر آنچه بر آنان پوشیده است بدانند، همه ی کارهای خود را کوچک و ناچیز می شمارند، و بر خویش ایراد می گیرند، و می دانند آنگونه که باید، تو را عبادت نکرده اند، و آن چنان که سزاوار توست فرمانبردار نبودند.

3- نعمتهای خداوند وسوء استفاده ها

خدایا ستایش تو را سزاست، که آفریننده و معبودی، و بندگان را به درستی آزمایش کردی. خانه ی آخرت را آفریدی و سفره ی رنگارنگ نعمت ها را گستراندی، و در آن انواع نوشیدنی، خوردنی، همسران، میهمانداران، قصرها، نهرهای روان، میوه ها و کشتزاران، قرار دادی.

سپس پیامبری را فرستادی تا انسان ها را به آن خانه و نعمت ها دعوت کند.

افسوس که مردم نه آن دعوت کننده را اجابت کردند، و نه به آنچه تو ترغیبشان کردی رغبت نشان دادند، و نه به آنچه تو تشویقشان کردی مشتاق شدند.

بر لاشه ی مرداری روی آوردند که با خوردن آن رسوا شدند، و در دوستی آن همداستان گردیدند.

4- خطر عشق و وابستگیهای دروغین

هر کس به چیزی عشق ناروا ورزد، نابینایش می کند، و قلبش را بیمار کرده، با چشمی بیمار می نگرد، و با گوشی بیمار می شنود. خواهش های نفس پرده ی عقلش را دریده، دوستی دنیا دلش را میرانده است، شیفته ی بی اختیار دنیا و برده ی کسانی است که چیزی از دنیا در دست دارند.

دنیا به هر طرف برگردد او نیز بر می گردد، و هرچه هشدارش دهند از خدا نمی ترسد.

از هیچ پند دهنده ای شنوایی ندارد، با اینکه گرفتار آمدگان دنیا را می نگرد که راه پس و پیش ندارند و در چنگال مرگ اسیرند.

می بیند که آنها بلاهایی را که انتظار آن را نداشتند بر سرشان فرود آمد و دنیایی را که جاویدان می پنداشتند از آنها جدا شده و به آنچه در آخرت وعده داده شده بودند خواهند رسید، و آنچه بر آنان فرود آید وصف ناشدنی است.

5- وصف چگونگی مرگ ومردن

سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا، به دنیا پرستان هجوم آورد.

بدن ها در سختی جان کندن سست شده و رنگ باختند، مرگ آرام آرام همه ی اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن گفتن باز می دارد، و او در میان خانواده اش افتاده با چشم خود می بیند و با گوش می شنود و با عقل درست می اندیشد که عمرش را در پی چه کارهایی تباه کرده؟

و روزگارش را چگونه سپری کرده؟

به یاد ثروت هایی که جمع کرده می افتد، همان ثروت هایی که در جمع آوری آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه ناک گرد آورده و اکنون گناه جمع آوری آن همه بر دوش اوست که هنگام جدایی از آنها فرا رسیده، و برای وارثان باقیمانده است تا از آن بهره مند گردند،و روزگار خود گذرانند.

راحتی و خوشی آن برای دیگری و کیفر آن بر دوش اوست، و او در گرو این اموال است که دست خود را از پشیمانی می گزد به خاطر واقعیت هایی که هنگام مرگ مشاهده کرده است.

در این حالت از آنچه که در زندگی دنیا به آن علاقمند بود بی اعتنا شده آرزو می کند، ای کاش آن کس که در گذشته بر ثروت او رشک می برد، این اموال را جمع کرده بود.

 اما مرگ همچنان بر اعضای بدن او چیره می شود، تا آن که گوش او مانند زبانش از کار می افتد، پس در میان خانواده اش افتاده نه می تواند با زبان سخن بگوید و نه با گوش بشنود، پیوسته به صورت آنان نگاه می کند، و حرکات زبانشان را می نگرد اما صدای کلمات آنان را نمی شنود، سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا می گیرد، و چشم او نیز مانند گوشش از کار می افتد، و روح از بدن او خارج می شود، و چون مرداری در بین خانواده خویش بر زمین می ماند که از نشستن در کنار او وحشت دارند، و از او دور می شوند. نه سوگواران را یاری می کند و نه خواننده ای را پاسخ می دهد، سپس او را به سوی منزلگاهش در درون زمین می برند، و به دست عملش می سپارند و برای همیشه از دیدارش چشم می پوشند.

6- وصف رستاخیز و زنده شدن دوباره

تا آن زمان که پرونده ی این جهان بسته شود، و خواست الهی فرا رسد، و آخر آفریدگان به آغاز آن بپیوندند، و فرمان خدا در آفرینش دوباره در رسد.

آنگاه آسمان را به حرکت در آورد و از هم بشکافد، و زمین را به شدت بلرزاند، و تکان سخت دهد، که کوه ها از جا کنده شده و برابر هیبت و جلال پروردگاری بر یکدیگر کوبیده و متلاشی شده و با خاک یکسان گردد.

سپس هر کس را که در زمین به خاک سپرده شده، در آورد، و پس از فر سودگی تازه شان گرداند، و پس از پراکنده شدن، همه را گرد آورد، سپس برای حسابرسی و روشن شدن اعمال از هم جدا سازد.

آنها را به دو دسته تقسیم فرماید: به گروهی نعمت ها دهد و از گروه دیگر انتقام گیرد.

اما فرمانبرداران را را در جوار رحمت خود جای دهد و در بهشت جاویدان قرار دهد(1)، خانه ای که مسکن گزیدگان آن هرگز کوچ نکنند و حالات زندگی آنان تغییر نپذیرد، در آنجا دچار ترس و وحشت نشوند، و بیماری ها در آنها نفوذ نخواهد کرد، خطراتی دامنگیرشان نمی شود، و سفری در پیش ندارند تا از منزلی به منزل دیگر کوچ کنند.

و اما گناهکاران را در بدترین منزلگاه درآورد، و دست و پای آنها را با غل  و زنجیر بگردنشان در آویزد، چنانکه سرهایشان به پاها نزدیک گردد، جامه های آتشین بر بدنشان پوشاند، و در عذابی که حرارت آتش آن بسیار شدید و بر روی آنها بسته، و صدای شعله ها هراس انگیز است قرار دهد.

جایگاهی که هرگز از آن خارج نگردند، و برای اسیران آن غرامتی نپذیرند، و زنجیرهای آن گسسته نمی شود، مدتی برای عذاب آن تعیین نشده تا پایان پذیرد و نه سرآمدی تا فرا رسد.

7- پارسایی پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) دنیا را کوچک شمرد و در چشم دیگران آن را ناچیز جلوه داد. آن را خوار می شمرد و در نزد دیگران خوار و بی مقدار معرفی فرمود. و می دانست که خداوند برای احترام به ارزش او دنیا را از او دور ساخت و آن را برای ناچیز بودنش به دیگران بخشید. پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از جان و دل به دنیاشت کرد، و یاد آن را در دلش میراند.

دوست می داشت که زینت های دنیا از چشم او دور نگهداشته شود، تا از آن لباس فاخری تهیه نسازد، یا اقامت در آن را آرزو نکند، و برای تبلیغ احکامی که قطع کننده ی عذرهاست تلاش کرد، و امت اسلامی را با هشدارهای لازم نصیحت کرد، و با بشارتها مردم را به سوی بهشت فراخواند، و از آتش جهنم پرهیز داد.

8- ویژگیهای اهل بیت(ع)

ما از درخت سرسبز رسالتیم، و از جایگاه رسالت و محل آمد و شد فرشتگان برخاستیم، ما معدنهای دانش و چشمه سارهای حکمت الهی هستیم.

یاران و دوستان ما در انتظار رحمت پروردگارند و دشمنان و کینه توزان ما در انتظار کیفر و لعنت خداوند به سر می برند.

(1): اشاره به علم: پنولوژی (کیفرشناسی)

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

  نظرات ()
خطبه 108 امام علی ع نویسنده: - یکشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩۳

 

خطبه 108

اعتقادی، سیاسی

( یکی از سخنرانی های امام در شهر کوفه که حوادث سخت آینده را بیان فرمود)     

1- خداشناسی

ستایش خدایی را سزاست که با آفرینش مخلوقات، بر انسان ها تجلی کرد، و با برهان و دلیل خود را بر قلب هایشان آشکار کرد. مخلوقات را بدون نیاز به فکر و اندیشه آفرید، که فکر و اندیشه مخصوص کسانی است که دلی درون سینه داشته باشند و او چنین نیست، که علم خداوند ژرفای پرده های غیب را شکافته است، و به افکار و عقاید پنهان احاطه دارد. ( و از همین خطبه است که پیرامون پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود.)

2- وصف پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را از درخت تنومند پیامبران، از سرچشمه ی نور هدایت، از جایگاه بلند و بی همانند، از سرزمین بطحاء،(1) از چراغ های برافروخته در تاریکی ها، و از سرچشمه های حکمت برگزید. پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) طبیبی است که برای درمان بیماران سیّار است.

مرهم های شفابخش او آماده، و ابزار داغ کردن زخم ها را گداخته. برای شفای قلب های کور و گوش های ناشنوا و زبان های لال، آماده و با داروی خود در پی یافتن بیماران فراموش شده و سرگردان است.

3- علل انحراف فرزندان امیّه

بنی امیّه، با نور حکمت، جان و دل خود را روشن نساخته، و با شعله های فروزان دانش، قلب خود را نورانی نکرده اند، چونان چهارپایان صحرایی و سنگ های سخت و نفوذ ناپذیرند.

به تحقیق رازهای درون برای صاحبان آگاهی آشکار، و راه حق برای گمراهان نیز روشن است، و رستاخیز نقاب از چهره برانداخت.

و نشانه های خود را برای زیرکان و آنان که طالب حقّند نمایاند.

 4- نکوهش کوفیان

مردم کوفه! چرا شما را پیکرهای بی روح، و روح های بدون جسم می نگرم؟

چرا شما را عبادت کنندگانی بدون صلاحیت، و بازرگانانی بدون حسد و تجارت، و بیدارانی خفته، و حاضرانی غایب از صحنه، بینندگانی نابینا، شنوندگانی کر، و سخن گویانی لال، مشاهده می کنم؟

پرچم گمراهی بر پایه های خود برافراشته شده و طرفداران آن فراوان گشته؛ شما را با پیمانه خود می سنجند و. سرکوب می کنند، پرچمدارشان(معاویه)، از ملت اسلام خارج و بر راه گمراهی ایستاده است.

5- خبر از کشتار و فساد بنی امیّه

پس آن روز که بر شما دست یابند جز تعداد کمی از شما باقی نگذارند، چونان باقیمانده ی غذایی اندک در ته دیگ یا دانه های غذای چسبیده در اطراف ظرف شما را مانند پوست های چرمی به هم پیچانده می فشارند، و همانند خرمن شما را به شدّت می کوبند، و چونان پرنده ای که دانه های درشت را از لاغر جدا کند، این گمراهان، مومنان را از میان شما جدا ساخته نابود می کنند.

6- هشدار وسفارش به اطاعت از اهل بیت (علیه السّلام)

با توجبه به این همه خطرات، روشهای گمراه کننده شما را به کجا می کشاند؟ تاریکی ها و ظلمتها، تا کی شما را متحیّر می سازد؟ دروغ پردازیها تا چه زمانی شما را می فریبد؟ از کجا دشمن در شما نفوذ کرده به اینجا آورده و به کجا باز می گرداند؟

آگاه باشید که هر سر آمدی را پرونده ای، و هر غیبتی را بازگشت دوباره ای است.

مردم! به سخن عالم خداشناس ِ خود گوش فرادهید، دل های خود را در پیشگاه او حاضر کنید، و با فریاد های او بیدار شوید! رهبر جامعه باید با مردم به  راستی سخن گوید و پراکندگی مردم را به وحدت تبدیل، و اندیشه خود را برای پذیرفتن حق آماده گرداند.

پیشوای شما چنان واقعیّت ها را برای شما شکافت چونان شکافتن مهره های ظریف، و حقیقت را از باطل چون شیره درختی که از بدنه آن خارج شود، بیرون کشید.

7- خبر از مسخ ارزش ها در حکومت بنی امیّه

پس در آن هنگام که امویان بر شما تسلط یابند، باطل بر جای خود استوار شود، و جهل و نادانی بر مَرکب ها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته، و دعوت کنندگان به حق اندک و بی مشتری خواهند شد. روزگار چونان درنده ی خطرناکی حمله ور شده، و باطل پس از مدّت ها سکوت، نعره می کشد،مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم می گذارند، و در جدا شدن از دین متّحد می گردند، و در دروغ پردازی با هم دوست و در راستگویی دشمن یکدیگرند. و چون چنین روزی می رسد، فرزند با پدر دشمنی ورزد، و باران خنک کننده، گرمی و سوزش آورد، پست فطرتان  همه جا را پر می کنند، نیکان و بزرگواران کمیاب می شوند، مردم آن روزگار چون گرگان، و پادشاهان چون درندگان، تهیدستان طعمه آنان، و مستمندان چونان مردگان خواهند بود، راستی از میانشان رخت بر می بندد، و دروغ فراوان می شود. با زبان تظاهر به دوستی دارند اما در دل دشمن هستند، به گناه افتخار می کنند، و از پاکدامنی به شگفت می آیند، و اسلام را چون پوستینی واژگونه می پوشند.

(1): سرزمین بطحا، بین دو کوه ابوقیس و احمر را می گفتند که محل زندگی قریش بود.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

  نظرات ()
خطبه 107 امام علی ع نویسنده: - شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۳

 

خطبه 107

نظامی، سیاسی

( در برخی از روز های نبرد صفین در سال 37 هجری برای تشکّر و تقویت روحیّه سربازانش ایراد فرمود)

وصف نبرد یاران در صفّین

از جای کنده شدن و فرار شما را از صف ها دیدم، فرومایگان گمنام، و بیابان نشینانی از شام، شما را پس می راندند، در حالی که شما از بزرگان و سرشناسان عرب و از سران شرف می باشید، برازندگی چشمگیری دارید و قلّه های سرافراز و بلند قامتید، سرانجام سوزش سینه ام با مقاومت و حملات دلاورانه ی شما، تسکین یافت، که دیدم شامیان را هزیمت دادید

و صف های آنان را در هم شکستید، و آنان را از لشکرگاه خود راندید، آنگونه که آنها شما را کنار زدند. می دیدم با نیزه ها آنان را کوفتید و با تیرها، آنها را هدف قرار دادید، که فراریان و کشتگان دشمن روی هم ریختند، و بر دوش هم سوار می شدند، چونان شتران تشنه ای که از آبشخورشان برانند و به هر سو گریزان باشند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

      

  نظرات ()
خطبه 106 امام علی ع نویسنده: - جمعه ٢٢ فروردین ۱۳٩۳

 

خطبه 106

اعتقادی، سیاسی

(این خطبه در شهر کوفه که در نکوهش وهشدار کوفیان ایراد شد)

1- ره آورد اسلام

ستایش خداوندی سزاست که راه اسلام را گشود، و راه نوشیدن آب زلالش را بر تشنگان آسان فرمود.

ستون های اسلام را در برابر ستیزه جویان استوار کرد و آن را پناهگاه امنی برای پناه برندگان، و مایه ی آرامش برای وارد شوندگان قرار داد.

اسلام، حجّت و برهان برای گویندگان، و گواه روشن برای دفاع کنندگان، و نور هدایتگر برای روشنی خواهان، و مایه ی فهمیدن برای خردمندان، و عقل و درک برای تدبیر کنندگان، و نشانه گویا برای جویندگان حق، و روشن بینی برای صاحبان عزم و اراده، پند پذیری برای عبرت گیرندگان، عامل نجات و رستگاری برای تصدیق کنندگان، و آرامش دهنده ی تکیه کنندگان، راحت و آسایش توکل کنندگان، و سپری نگهدارنده برای استقامت دارندگان است.

اسلام روشن ترین راه ها است، جاده هایش درخشان، نشانه های آن در بلندترین جایگاه، چراغ هایش پرفروغ و سوزان، میدان مسابقه آن پاکیزه برای پاکان، سرانجام مسابقه های آن روشن و بی پایان، مسابقه دهندگان آن پیشی گیرنده و چابک سوارانند.

برنامه این مسابقه، تصدیق کردن به حق، راهنمایان آن، اعمال صالح، پایان آن، مرگ، میدان مسابقه، دنیا، مرکز گردآمدن مسابقه دهندگان، قیامت، و جایزه ی آن بهشت است.

2- دعا برای پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)

تا آن که خداوند با دست پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شعله ای از نور برای طالبان آن برافروخت، و بر سر راه گمشدگان چراغی پر فروغ قرار داد.

خداوندا! پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) امین و مورد اطمینان و گواه روز قیامت است، نعمتی است که برانگیخته و رحمتی است که به حق فرستاده ای.

خداوندا! بهره ی فراوانی از عدل خود به او اختصاص ده، و از احسان و کرم خود فراوان به او ببخش. خدایا! بنای دین او را از آنچه دیگران برآورده اند، عالی تر قرار ده.

او را بر سر خان کرمت گرامی تر دار، و بر شرافت مقام او در نزد خود بیفزا، و وسیله ی تقرّب خویش را به او عنایت فرما ، و بلندی مقام و فضیلت او را بی مانند گردان، و ما را از یاران او محشور فرما، چنانکه نه زیانکار باشیم و نه پشیمان، نه دور از راه حق باشیم و نه شکننده ی پیمان، نه گمراه باشیم و نه گمراه کننده ی بندگان، نه فریب هوای نفس خوریم و نه وسوسه ی شیطان.

3- ره آورد بعثت پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

مردم! از سر نعمت بعثت پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و لطف خداوند بزرگ به مقامی رسیده اید که حتی کنیزان شما را گرامی می دارند، و به همسایگان شما محبّت می کنند، کسانی برای شما احترام قائلند که شما از آنها برتری نداشته و بر آنها حقی ندارید؛ کسانی از شما می ترسند که نه ترس از حکومت شما دارند و نه شما بر آنها حکومتی دارید.

می گویم: ( این کلمات در خطبه ی 72 نیز وجود داشت، امّا بدان جهت که اضافات مفیدی داشت در اینجا نیز آورده ایم.)

4- علل سقوط وسیر ارتجاعی امّت

با آن همه بزرگواری و کرامت، هم اکنون می نگرید که قوانین و پیمان های الهی شکسته شده اما خشم نمی گیرید، در حالی که اگر پیمان پدرانتان نقض می شد،ناراحت می شدید، شما مردمی بودید که دستورات الهی ابتدا به دست شما می رسید و از شما به دیگران ابلاغ می شد و آثار آن باز به شما بر می گشت.

اما امروز جایگاه خود را به ستمگران واگذاردید، و زمام امور خود را به دست بیگانگان سپردید، و امور الهی را به آنان تسلیم کردید!

آنهایی که به شبهات عمل می کنند، و در شهوات غوطه ورند(بنی امیه)

 به خدا سوگند! اگر دشمنان، شما را در زیر ستارگان آسمان بپراکنند، باز خداوند شما را برای انتقام گرفتن از ستمگران گرد می آورد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

  نظرات ()
دانلود کلیپ تصویری اذان نویسنده: - پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳

 

1- اذان

حجم: 27Mg زمان: 6:19

دانلود

  نظرات ()
دانلود کلیپ صوتی اذان نویسنده: - پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳

 

1- اذان

حجم: 6 Mg  زمان: 6:19

دانلود

 

  نظرات ()
دانلود کلیپ تصویری اذان مصطفی غلوش نویسنده: - پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳

 

 

1- مصطفی غلوش

حجم: 25 Mg  زمان: 5:54

دانلود

 

  نظرات ()
دانلود کلیپ صوتی اذان مصطفی غلوش نویسنده: - پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳

 

1- مصطفی غلوش

حجم  MG 5  زمان 5:33

دانلود

 

  نظرات ()
نهج البلاغه نویسنده: - چهارشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۳

 

1- خطبه 1 امام علی ع

2- خطبه 2 امام علی ع

3- خطبه 3 امام علی ع

4- خطبه 4 امام علی ع

5- خطبه 5 امام علی ع

6- خطبه 6 امام علی ع

7- خطبه 7 امام علی ع

8- خطبه 8 امام علی ع

9- خطبه 9 امام علی ع

10- خطبه 10 امام علی ع

11- خطبه 11 امام علی ع

12- خطبه 12 امام علی ع

13- خطبه 13 امام علی ع

14- خطبه 14 امام علی ع

15- خطبه 15 امام علی ع

16- خطبه 16 امام علی ع

17- خطبه 17 امام علی ع

18- خطبه 18 امام علی ع

19- خطبه 19 امام علی ع

20- خطبه 20 امام علی ع

21- خطبه 21 امام علی ع

22- خطبه 22 امام علی ع

23- خطبه 23 امام علی ع

24- خطبه 24 امام علی ع

25- خطبه 25 امام علی ع

26- خطبه 26 امام علی ع

27- خطبه 27 امام علی ع

28- خطبه 28 امام علی ع

29- خطبه 29 امام علی ع

30- خطبه 30 امام علی ع

31- خطبه 31 امام علی ع

32- خطبه 32 امام علی ع

33- خطبه 33 امام علی ع

34- خطبه 34 امام علی ع

35- خطبه 35 امام علی ع

36- خطبه 36 امام علی ع

37- خطبه 37 امام علی ع

38- خطبه 38 امام علی ع

39- خطبه 39 امام علی ع

40- خطبه 40 امام علی ع

51- خطبه 51 امام علی ع

52- خطبه 52 امام علی ع

53- خطبه 53 امام علی ع

54- خطبه 54 امام علی ع

55- خطبه 55 امام علی ع

56- خطبه 56 امام علی ع

57- خطبه 57 امام علی ع

58- خطبه 58 امام علی ع

59- خطبه 59 امام علی ع

60- خطبه 60 امام علی ع

61- خطبه 61 امام علی ع

62- خطبه 62 امام علی ع

63- خطبه 63 امام علی ع

64- خطبه 64 امام علی ع

65- خطبه 65 امام علی ع

66- خطبه 66 امام علی ع

67- خطبه 67 امام علی ع

68- خطبه 68 امام علی ع

69- خطبه 69 امام علی ع

70- خطبه 70 امام علی ع

71- خطبه 71 امام علی ع

72- خطبه 72 امام علی ع

73- خطبه 73 امام علی ع

74- خطبه 74 امام علی ع

75- خطبه 75 امام علی ع

76- خطبه 76 امام علی ع

77- خطبه 77 امام علی ع

78- خطبه 78 امام علی ع

79- خطبه 79 امام علی ع

80- خطبه 80 امام علی ع

81- خطبه 81 امام علی ع

82- خطبه 82 امام علی ع

83- خطبه 83 امام علی ع

84- خطبه 84 امام علی ع

85- خطبه 85 امام علی ع

86- خطبه 86 امام علی ع

87- خطبه 87 امام علی ع

88- خطبه 88 امام علی ع

89- خطبه 89 امام علی ع

90- خطبه 90 امام علی ع

91- خطبه 91 امام علی ع

92- خطبه 92 امام علی ع

93- خطبه 93 امام علی ع

94- خطبه 94 امام علی ع

95- خطبه 95 امام علی ع

96- خطبه 96 امام علی ع

97- خطبه 97 امام علی ع

98- خطبه 98 امام علی ع

99- خطبه 99 امام علی ع

100- خطبه 100 امام علی ع

101- خطبه 101 امام علی ع

 

 

 

نهج البلاغه

خطبه 1

اعتقادی، علمی، تاریخی، سیاسی

(امام علی (علیه السّلام) در این سخنرانی از آفرینش آسمان و زمین و آفرینش انسان یاد می کند.)

1 – عجز انسان از شناخت ذات خدا(1)

سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند، و حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوان، و تلاشگران از ادای حق او درمانده اند. خدایی که افکار ژرف اندیش، ذات او را درک نمی کنند و دست غوّاصان دریای علوم به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفات او حدّ و مرزی وجود ندارد، و تعریف کاملی نمی توان یافت و برای خدا وقتی معیّن، و سرآمدی مشخّص نمی توان تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادها را به حرکت در آورد و به وسیله ی کوه ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد.

(1): اشاره به علم: اپیس تمولوژی EPISTEMOLOGY (شناخت شناسی، معرفت شناسی)

2 – دین و شناخت خدا(2)

سرآغاز دین، خداشناسی است؛ و کمال شناخت خدا، باور داشتن او، و کمال باور داشتن خدا، شهادت به یگانگی اوست؛ و کمال توحید(شهادت بر یگانگی خدا) اخلاص؛ و کمال اخلاص، خدا را از صفات مخلوقات جدا کردن است؛ زیرا هر صفتی نشان می دهد که غیر از موصوف، و هر موصوفی گواهی می دهد که غیر از صفت است؛ پس کسی که خدا را با صفت مخلوقات تعریف کند او را به چیزی نزدیک کرده،(3) و با نزدیک کردن خدا به چیزی، دو خدا مطرح شده؛ و با طرح شدن دو خدا، اجزایی برای او تصور نموده؛ و با تصور اجزا برای خدا، او را نشناخته است. و کسی خدا را نشناسد به سوی او اشاره می کند و هر کس به سوی خدا اشاره کند، او را محدود کرده، به شمارش آوَرَد. و آن کس که بگوید (( خدا در چیست؟)) او را در چیز دیگری پنداشته است، و کسی که بپرسد (( خدا بر روی چه چیزی قرار دارد؟)) به تحقیق جایی را خالی از او در نظر گرفته است، در صورتی که خدا همواره بوده، و از چیزی به وجود نیامده است. با همه چیز هست، نه این که همنشین آنان باشد؛ و با همه چیز فرق دارد نه این که از آنان جدا و بیگانه باشد. انجام دهنده ی همه ی کارهاست، بدون حرکت و ابزار و وسیله؛ بیناست حتی در آن هنگام که پدیده ای وجود نداشت، یگانه و تنهاست، زیرا کسی نبوده تا با او انس گیرد، و یا از فقدانش وحشت کند.

(2) : اشاره به: پایتی تیسم Pirtytheism (ایزد شناسی)

(3) : یعنی همتایی برای خدا تصور کرده است.

3 – راه های خدا شناسی

اول- آفرینش جهان

خلقت را آغاز کرد، و موجودات را بیافرید، بدون نیاز به فکر و اندیشه ای، یا استفاده از تجربه ای، بی آن که حرکتی ایجاد کند، و یا تصمیمی مضطرب در او راه داشته باشد. برای پدید آمدن موجودات، وقت مناسبی قرار داد، و موجودات گوناگون را هماهنگ کرد، و در هر کدام، غریزه ی خاصّ خودش را قرار داد، و غرائز را همراه آنان گردانید. خدا پیش از آن که موجودات را بیافریند، از تمام جزئیات و جوانب آنها آگاهی داشت، و حدود و پایان آنها را می دانست، و از اسرار درون و بیرون پدیده ها، آشنا بود. سپس خدای سبحان طبقات فضا را شکافت، و اطراف آن را باز کرد، و هوای به آسمان و زمین راه یافته را آفرید(1) ، و در آن آبی روان ساخت، آبی که امواج متلاطم آن شکننده بود، که یکی بر دیگری می نشست، آب را بر بادی طوفانی و شکننده نهاد، و باد را به بازگرداندن آن فرمان داد، و به نگهداری آب مسلط ساخت، و حد و مرز آن را به خوبی تعیین فرمود. فضا در زیر تند باد و آب بر بالای آن در حرکت بود. سپس خدای سبحان طوفانی برانگیخت که آب را متلاطم ساخت(2)و امواج آب را پی در پی درهم کوبید. طوفان به شدت وزید، و از نقطه ای دور دوباره آغاز شد. سپس به طوفات امر کرد تا امواج دریاها را به هر سو روان کند و بر هم کوبد و با همان شدت که در فضا وزیدن داشت، بر امواج آب ها حکله ور گردد از اول آن بر می داشت و به آخرش می ریخت، و آب های ساکن را به امواج سرکش برگرداند. تا آنجا که آب ها روی هم قرار گرفتند، و چون قله های بلند کوه ها بالا آمدند. امواج تند کف های برآمده از آب ها را در هوای باز، و فضای گسترده بالا برد، که از آن هفت آسمان را پدید آورد(3). آسمان پایین را چون موج مهار شده، و آسمان های بالا را مانند سقفی استوار و بلند قرار داد، بی آن که نیازمند به ستونی باشد یا میخ هایی که آنها را استوار کند. آنگاه فضای پایین را به وسیله نور ستارگانِ درخشنده زینت بخشید و در آن چراغی روشنایی بخش(خورشید)، و ماهی درخشان، به حرکت در آورد که همواره در مدار فلکی گردنده و بر قرار، و سقفی متحرک، و صفحه ای بی قرار، به گردش خود ادامه دهند.

(1)   : امام (علیه السّلام) در این گفتار علمی به مراحل دقیق آفرینش اشاره کرد که خداوند بزرگ ابتدا هوا و سپس آب و آنگاه دیگر پدیده ها را آفرید. امروز همه ی دانشمندان این حقیقت را قبول دارند که آب از اکسیژن و هیدروژن پدید آمده و آغاز آفرینش از هوا و توده ی بخار بوده است.

(2)   : اشاره به علم: سآلوژی Sea_logy (دریا شناسی) و کیماتولوژی Kymatology (موج شناسی)

(3)   :اشاره به علم: اتمولوژی (بخار آب شناسی)

دوم- شگفتی خلقت فرشتگان

سپس آسمان های بالا را از هم گشود، و از فرشتگان گوناگون پُر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوعند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صف هایی ایستاده اند که پراکنده نمی شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی شوند و هیچ گاه خواب به چشمشان راه نمی یابد، و عقل های آنان دچار اشتباه نمی گردد، بدن های آنان دچار سستی نشده، و آنان دچار بی خبریِ برخاسته از فراموشی نمی شوند. برخی از فرشتگان، امینان وحی الهی، و زبان گویای وحی برای پیامبران می باشند، که پیوسته برای رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند. جمعی از فرشتگان حافظان بندگان، و جمعی دیگر دَربانان بهشتِ خداوندند. بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته، و گردن هاشان از آسمان فراتر، و ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته، عرش الهی بر دوش هایشان استوار است، برابر عرش خدا دیدگان به زیر افکنده، و در زیر آن، بالها را به خود پیچیده اند. میان این دسته از فرشتگان با آنها که در مراتب پایین تری قرار دارند، حجاب عزّت، و پرده های قدرت، فاصله انداخته است. هرگز خدا را با وَهم و خیال، در شکل و صورتی نمی پندارند، و صفات پدیده ها را بر او روا نمی دارند؛ هرگز خدا را در جایی محدود نمی سازند، و نه با همانند آوردن، به او اشاره می کنند.

سوم – شگفتی آفرینش آدم(علیه السّلام) و ویژگی های انسان کامل

سپس خداوند بزرگ، خاکی از قسمت های گوناگون زمین، از قسمت های سخت و نرم، شور و شیرین، گِرد آورد، آب بر آن افزود تا گلی خالص و آماده شد، و با افزودن رطوبت، چسبناک گردید، که از آن، اندامی شایسته، و عضوهایی جدا و به یکدیگر پیوسته آفرید(1). آن را خشکانید تا محکم شد. خشکاندن را ادامه داد تا سخت شد تا زمانی معین و سرانجامی مشخص، اندام انسان کامل گردید. آنگاه از روحی که آفرید در آن دمید تا به صورت انسانی زنده درآمد، داری نیروی اندیشه، که وی را به تلاش اندازد و داری افکاری که در دیگر موجودات، تصرف نماید.(2) به انسان اعضاء و جوارحی بخشید، که در خدمت او باشند، و ابزاری عطا فرمود، که آنها را در زندگی به کار گیرد. قدرت تشخیص به او داد تا حق و باطل را بشناسد(3)، و حواس چشایی، و بویایی و وسیله ی تشخیص رنگ ها، و اجناس مختلف در اختیار او قرار داد. انسان را مخلوطی از رنگ های گوناگون، و چیزهای همانند و سازگار، و نیروهای متضاد، و مزاج های گوناگون، گرمی، سردی، تری، و خشکی، قرار دارد. سپس از فرشتگان خواست تا آن چه در عُهده دارند انجام دهند، و عَهدی را که پذیرفته اند وفا کنند، اینگونه که بر آدم سجده کنند، و او را بزرگ بشمارند، و فرمودند: (( بر آدم سجده کنید پس فرشتگان همه سجده کردند جز شیطان)) غرور و خود بزرگ بینی او را گرفت و شقاوت و بدی بر او غلبه کرد، و به آفرینش خود از آتش افتخار نمود، و آفرینش انسان از خاک را پست شمرد. خداوند برای سزاوار بودن شیطان به خشم الهی، و برای کامل شدن آزمایش، و تحقق وعده ها، به او مهلت داد و فرمود: (( تا روز رتاخیز مهلت داده شدی))

(1): اشاره به علم: آنتروپولوژی Anthropology (انسان شناسی)

(2): ماجرای آفرینش انسان به گونه ای مستقل و هدفدار مطرح شده که تکامل و پیدایش تدریجی و قانونمند را قبول دارد اما تبدل انواع و نظریه های ((داروینیسم)) و (( لامارکیسم)) و بازسازی شده ی آن را قبول ندارد، نظریه هایی که امروزه نیز از دورس دنشگاه های مهم دنیا حذف گردیده است و انقلابی که در علم ژنتیک و کروموزوم شناسی پدید آمده بیشتر به عمق کلام امام آشنا شده اند.

(3) : اثبات امکان شناخت و ردّ تفکر نهیلیسم و پوچگرائی که شناخت را ممکن نمی دانند.

چهارم- آدم(علیه السّلام) و داستان بهشت

سپس خداوند آدم را در خانه ای مسکن داد که زندگی در آن گوارا بود. جایگاه او را امن و امان بخشید و او را از شیطان و دشمنی او ترساند. پس شیطان او را فریب داد، بدان علت که از زندگی آدم در بهشت و هم نشینی او با نیکان حسادت ورزید. پس آدم (علیه السّلام)  یقین را به تردید، و عزمِ استوار را به گفته های ناپایدار شیطان فروخت و شادی خود را به ترس تبدیل کرد، که فریب خوردن برای او پشیمانی آورد آنگاه خدای سبحان دَرِ توبه را بر روی آدم گشود و کلمه ی رحمت، بر زبان او جاری ساخت و به او وعده ی بازگشت به بهشت را داد. آنگاه آدم را به زمین، خانه ی آزمایش ها و مشکلات، فرود آورد، تا ازدواج کند، و فرزندانی پدید آورد، و خدای سبحان از فرزندان او پیامبرانی برگزید.

4 – فلسفه ی بعثت پیامبران (نبوت عامه)

خدا پیمان وحی را از پیامبران گرفت تا امانت رسالت را به مردم برسانند، آنگاه که در عصر جاهلیت ها بیشتر مردم، پیمان خدا را نادیده انگاشتند و حق پروردگار را نشناختند و برابر او به خدایان دروغین روی آوردند، و شیطان مردم را از معرفت خدا باز داشت و از پرستش او جدا کرد، خداوند پیامبران خود را مبعوث فرمود، و هر چند گاه، متناسب با خواسته های انسان ها، رسولان خود را پی در پی اعزام کرد تا وفاداری به پیمان فطرت(1) را از آنان باز جویند و نعمت های فراموش شده را به یاد آورند و با ابلاغ احکام الهی، حجت را بر آنها تمام نمایند و توانمندی های پنهان شده ی عقل ها را آشکار سازند و نشانه های قدرت خدا را معرفی کنند؛ مانند: سقفِ بلند پایه ی آسمان ها بر فراز انسان ها، گاهواره ی گسترده ی زمین در زیر پای آنها، و وسائل و عوامل حیات و زندگی، و راهها ی مرگ و مردن، و مشکلات و رنج های پیرکننده، و حوادث پی در پی، که همواره بر سر راه آدمیان است. خداوند هرگز انسان ها را بدون پیامبر، یا کتابی آسمانی، با برهانی قاطع، یا راهی استوار، رها نساخته است، پیامبرانی که با اندک بودن یاران، و فراوانی انکارکنندگان، هرگز در انجام وظیفه ی خود کوتاهی نکردند. بعضی از پیامبران، بشارت ظهور پیامبر آینده را دادند و برخی دیگر را پیامبران گذشته معرفی کردند. بدین گونه قرن ها پدید آمد، و روزگاران سپری شد؛ پدران رفتند و فرزندان جای آنها را گرفتند.

(1)   : چون انسان از نظر روان و فطرت خداجوست، و در روانشناسی امروز نیز بُعد مذهبی را یکی از ابعاد وجودی روح آدمی پذیرفته اند، اگر موانعی نباشد، انسان از نظر روان و فطرت به خدا گرایش دارد و خدا را در همه جا می جوید.

5- فلسفه ی بعثت پیامبر خاتم (ص)

تا این که خدای سبحان، برای وفای به وعده ی خود، و کامل گردانیدن دوران مبوت، حضرت محمد(که درود خدا بر او باد) را مبعوث کرد؛ پیامبری که از همه ی پیامبران پیمان پذیرش نبوات او را گرفته بود، نشانه های او شهرت داشت؛ و تولدش بر همه مبارک بود. در روزگاری که مردم روی زمین دارای مذاهب پراکنده، خواسته های گوناگون و روش های متفاوت بودند: عده ای خدا را به پدیده ها تشبیه کرده و گروهی نام های ارزشمند خدا را انکار و به بت ها نسبت می دادند، و برخی به غیر از خدا اشاره می کردند. پس خدای سبحان، مردم را به وسیله ی محمد(صلی الله علیه و آله وسلّم) از گمراهی نجات داد و هدایت کرد، و از جهالت رهایی بخشید. سپس دیدار خود را برای پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم) برگزید، و آنچه نزد خود داشت برای او پسندید و او را با کوچ دادن از دنیا گرامی داشت، و از گرفتاری ها و مشکلات رهایی بخشید و کریمانه قبض روح کرد.

6 – ضرورت امامت پس از پیامبران الهی

رسول گرامی اسلام، در میان شما مردم جانشینانی برگزید که تمام پیامبران گذشته برای امت های خود برگزیدند؛ زیرا آنها هرگز انسان ها را سرگردان رها نکردند و بدن معرفی راهی روشن و نشانه های استوار، از میان مردم نرفتند(1).

(1) : اشاره به حکومت تئوکراسی Theocracy (حکومت مذهبی)

7- ویژگی های قرآن و احکام اسلامی

کتاب پروردگار میان شماست، که بیان کننده ی حلال و حرام، واجب و مستحب، ناسخ و مَنسوخ، مُباح و مَمنوع، خاصّ و عام، پندها، مُطلَق و مُقَیَّد، مُحکَمُ و مُتَشابِه می باشد، عبارات مُجمَل خود را تفسیر، و نکات پیچیده ی خود را روشن می کند؛ از واجباتی که پیمان شناسایی آن را گرفت و مستحبّاتی که آگاهی از آنها لازم نیست.

قسمتی از احکام دینی در قرآن واجب شمرده شد که ناسخ آن در سنّت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم) آمده،(1) و بعضی از آن، در سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) واجب شده که در کتاب خدا ترک ان مجاز بوده است؛ بعضی از واجبات، وقتِ محدودی داشته که در آینده از بین رفته است.(2)

محرمات الهی از هم جدا می باشند: برخی از آنها، گناهان بزرگ است که وعده ی آتش دارد و بعضی کوچک که وعده ی بخشش داده است، و برخی از اعمال که اندکش مقبول و در انجام بیشتر آن آزادند.

(1)   : مانند آیه 15 سوره ی نساء: ((فَاَمسِکُوهُنَّ فِی البُیُت حَتّی یَتَوَفّیهُنَّ المَوت)) ( زنان بدکاره را در خانه ها زندانی کنید تا بمیرند) این حکم برداشته شده، و طلاق و رَجم جای آن را گرفته است.

(2)   : مانند دستور نماز خواندن به طرف بیت المقدّس که موقّتی بود و با آیه 144 بقره حکم آن برداشته شده و نماز به سوی کعبه واجب گردید( فولّ وَجهَکَ شَطرَ المَسجِدِ الحَرام).

8 – فلسفه و ره آورد حج

خدا حجّ خانه محترم خود را بر شما واجب کرد، همان خانه ای که آن را قبله گاه انسان ها قرار دا که چونان تشنگان به سوی آن روی می آورند، و همانند کبوتران به آن پناه می برند.

خدای سبحان، کعبه را مظهر تواضع بندگان برابر عظمت خویش و نشانه ی اعتراف آنان به بزرگی و قدرت خود قرار داد و در میان انسان ها، شنوندگانی را برگزید که دعوت او را برای حج، اجابت کنند و سخن او را تصدیق نمایند وپای بر جایگاه پیامبران الهی نهند.

همانند فرشتگانی که بر گِرد عرش الهی طواف می کنند، و سودهای فراوان در این عبادتگاه و محل تجارت زائران به دست آورند و به سوی وعده گاه آمرزش الهی بشتابند. خدای سبحان، کعبه را برای اسلام، نشانه ی گویا، و برای پناهندگان، خانه ی اَمن و اَمان قرار داد؛ اَدای حق آن را واجب کرد و حج بیت الله را واجب شمرد بر همه ی شما انسانها ومقررّ داشت که به زیارت آن بروید، و فرمود: آن کس که توان رفتن به خانه خدا را دارد، حج بر او واجب است و آن کس که انکار کند، خداوند از همه ی جهانیان بی نیاز است.

 


ادامه مطلب ...
  نظرات ()
مطالب قدیمی تر »
مطالب اخیر شنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۳ خطبه 113 امام علی ع خطبه 112 امام علی ع خطبه 111 امام علی ع خطبه 110 امام علی ع خطبه 109 امام علی ع خطبه 108 امام علی ع خطبه 107 امام علی ع خطبه 106 امام علی ع دانلود کلیپ تصویری اذان
کلمات کلیدی وبلاگ آثار و فایده های خواندن دعای فرج (۱) احکام نماز های مستحبی و واجب (۱) ارزش جوانی (۱) چرا مرگ بر امریکا می گوییم (۱) حدیث (٢٢٩) حدیث از امام حسین (ع) (۱) حدیث از امام موسی بن جعفر (ع) (۱) حدیث قدسی (۱) حدیث هایی از امام جعفر صادق (ع) (۱) حدیث هایی از امام حسن (ع) (۱) حدیث هایی از امام حسن عسکری (ع) (۱) حدیث هایی از امام رضا (ع) (۱) حدیث هایی از امام سجاد (ع) (۱) حدیث هایی از امام علی (ع) (٢۳) حدیث هایی از امام محمد باقر (ع) (۱) حدیث هایی از امام محمد تقی (ع) (۱) حدیث هایی از امام مهدی (ع) (۱) حدیث هایی از امام هادی (ع) (۱) حدیث هایی از پیامبر اعظم (ص) (۱) حدیث هایی از حضرت زهرا (س) (۱) حدیث هایی از حضرت معصومه (س) (۱) حدیث هایی در مورد آتش (۱) حدیث هایی در مورد آخر زمان (۱) حدیث هایی در مورد آخرت (۱) حدیث هایی در مورد آدم (۱) حدیث هایی در مورد آراستگی (۱) حدیث هایی در مورد آرزو (۱) حدیث هایی در مورد آزادی (۱) حدیث هایی در مورد آزمایش (۱) حدیث هایی در مورد آیه الکرسی (۱) حدیث هایی در مورد احترام و تکریم (۱) حدیث هایی در مورد احتیاط (۱) حدیث هایی در مورد احیا مومن (۱) حدیث هایی در مورد اخلاص (۱) حدیث هایی در مورد اخلاق پسندیده (۱٧) حدیث هایی در مورد اخلاق ناپسند (٢٠) حدیث هایی در مورد ادا امانت (۱) حدیث هایی در مورد ادب (۱) حدیث هایی در مورد ارث (۱) حدیث هایی در مورد ازدواج (۱) حدیث هایی در مورد استواری بر عمل و پیگیری آن (۱) حدیث هایی در مورد اسراف کردن (۱) حدیث هایی در مورد اسلام (۱) حدیث هایی در مورد اسم (۱) حدیث هایی در مورد اصلاح میان مردم (۱) حدیث هایی در مورد اصلاح کردن (۱) حدیث هایی در مورد اطاعت کردن (۱) حدیث هایی در مورد اطعام مومن (۱) حدیث هایی در مورد افراط و تفریط (۱) حدیث هایی در مورد اقتصاد (۱) حدیث هایی در مورد امام (۱) حدیث هایی در مورد امت (۱) حدیث هایی در مورد امثال (۱) حدیث هایی در مورد امر به معروف و نهی از منکر (۱) حدیث هایی در مورد امید داشتن (۱) حدیث هایی در مورد انتقاد (۱) حدیث هایی در مورد انتقام (۱) حدیث هایی در مورد انجام وظیفه (۱) حدیث هایی در مورد اندرز دادن و خیرخواهی برای مومن (۱) حدیث هایی در مورد انسان (۱) حدیث هایی در مورد انصاف (۱) حدیث هایی در مورد انفاق (۱) حدیث هایی در مورد اهانت و تحقیر کردن (۱) حدیث هایی در مورد ایمان (۱) حدیث هایی در مورد ایمان و کفر (۱) حدیث هایی در مورد بحث کردن (۱) حدیث هایی در مورد بخیل بودن (۱) حدیث هایی در مورد بدست آوردن دین (۱) حدیث هایی در مورد بدعت (۱) حدیث هایی در مورد بدن (۱) حدیث هایی در مورد برادر بودن مومنان با یکدیگر (۱) حدیث هایی در مورد برادری (۱) حدیث هایی در مورد بردباری (۱) حدیث هایی در مورد بلوغ (۱) حدیث هایی در مورد بهشت (۱) حدیث هایی در مورد بوسیدن (۱) حدیث هایی در مورد بی قراری (۱) حدیث هایی در مورد بیکاری و کم کاری (۱) حدیث هایی در مورد پدر (۱) حدیث هایی در مورد پرهیزکاری (۱) حدیث هایی در مورد پزشک و طعام (۱) حدیث هایی در مورد پستی (۱) حدیث هایی در مورد پوشاندن مومن (۱) حدیث هایی در مورد پیری (۱) حدیث هایی در مورد تاریخ (۱) حدیث هایی در مورد تجربه (۱) حدیث هایی در مورد ترس (۱) حدیث هایی در مورد ترس و امید (۱) حدیث هایی در مورد ترک دعوت مردم (۱) حدیث هایی در مورد تشویق به کار (۱) حدیث هایی در مورد تعجیل در کار خیر (۱) حدیث هایی در مورد تفکر کردن (۱) حدیث هایی در مورد تقوی و متقی (۱) حدیث هایی در مورد تقیه (۱) حدیث هایی در مورد تلاش در کار (۱) حدیث هایی در مورد تنبلی (۱) حدیث هایی در مورد تواضع و فروتنی (۱) حدیث هایی در مورد توبه (۱) حدیث هایی در مورد توجه به امور مسلمانان (۱) حدیث هایی در مورد توکل بر خدا (۱) حدیث هایی در مورد ثواب (۱) حدیث هایی در مورد جهاد (۱) حدیث هایی در مورد جوان (۱) حدیث هایی در مورد چاپلوسی (۱) حدیث هایی در مورد حجت (۱) حدیث هایی در مورد حدیث (۱) حدیث هایی در مورد حرص (۱) حدیث هایی در مورد حسادت (۱) حدیث هایی در مورد حسن ظن و خوش بینی به خدا (۱) حدیث هایی در مورد حق (۱) حدیث هایی در مورد حق مومن بر برادرش و ادای حق او (۱) حدیث هایی در مورد حماقت (۱) حدیث هایی در مورد حکمت (۱) حدیث هایی در مورد حیا و شرم (۱) حدیث هایی در مورد حیوان (۱) حدیث هایی در مورد خاموشی و نگهداشتن زبان (۱) حدیث هایی در مورد خدا (۱) حدیث هایی در مورد خوبی (۱) حدیث هایی در مورد خودپسندی (۱) حدیث هایی در مورد خوش خلقی (۱) حدیث هایی در مورد خوش رویی (۱) حدیث هایی در مورد خیانت کردن (۱) حدیث هایی در مورد دانش (۱) حدیث هایی در مورد دروغ گفتن (۱) حدیث هایی در مورد دست دادن به هم و مصافحه (۱) حدیث هایی در مورد دشمنی (۱) حدیث هایی در مورد دعا (۱) حدیث هایی در مورد دعوا کردن (۱) حدیث هایی در مورد دعوت خانواده به ایمان (۱) حدیث هایی در مورد دوری کردن از گناه (۱) حدیث هایی در مورد دوستی (۱) حدیث هایی در مورد دوستی در راه خدا و دشمنی در راه (۱) حدیث هایی در مورد دیدار برادران (۱) حدیث هایی در مورد دین (۱) حدیث هایی در مورد ذلت (۱) حدیث هایی در مورد راستگویی (۱) حدیث هایی در مورد راستی و امانت پردازی (۱) حدیث هایی در مورد رزق (۱) حدیث هایی در مورد رسوایی (۱) حدیث هایی در مورد رشد (۱) حدیث هایی در مورد رضا به قضا (۱) حدیث هایی در مورد رفاقت (۱) حدیث هایی در مورد روا کردن حاجت مومن (۱) حدیث هایی در مورد روابط جنسی (۱) حدیث هایی در مورد روح (۱) حدیث هایی در مورد رویا (۱) حدیث هایی در مورد ریا کردن (۱) حدیث هایی در مورد زمان (۱) حدیث هایی در مورد زنا (۱) حدیث هایی در مورد زندگی (۱) حدیث هایی در مورد زندگی زناشویی (۱) حدیث هایی در مورد زیبایی (۱) حدیث هایی در مورد سخن (۱) حدیث هایی در مورد سرزنش کردن (۱) حدیث هایی در مورد سرور(شادی) (۱) حدیث هایی در مورد سعی و تلاش (۱) حدیث هایی در مورد سعید( خوشبختی) (۱) حدیث هایی در مورد سفر (۱) حدیث هایی در مورد سلام (۱) حدیث هایی در مورد سلامت دین (۱) حدیث هایی در مورد سلامتی (۱) حدیث هایی در مورد سنت (۱) حدیث هایی در مورد شاد کردن مومنان (۱) حدیث هایی در مورد شجاع و شجاعت (۱) حدیث هایی در مورد شر (بدی) (۱) حدیث هایی در مورد شراب (۱) حدیث هایی در مورد شرک (۱) حدیث هایی در مورد شفاعت (۱) حدیث هایی در مورد شقی ( بدبخت ) (۱) حدیث هایی در مورد شهوت (۱) حدیث هایی در مورد شهید (۱) حدیث هایی در مورد شکر کردن (۱) حدیث هایی در مورد شیطان (۱) حدیث هایی در مورد صبر (۱) حدیث هایی در مورد صدقه (۱) حدیث هایی در مورد صله رحم (۱) حدیث هایی در مورد ضمیر (راز) (۱) حدیث هایی در مورد طلب فرزند (۱) حدیث هایی در مورد طمع (۱) حدیث هایی در مورد ظالم و ستمکار (۱) حدیث هایی در مورد عالمان و تعالیم دینی (۱) حدیث هایی در مورد عبادت (۱) حدیث هایی در مورد عبرت (۱) حدیث هایی در مورد عدالت (۱) حدیث هایی در مورد عزت (۱) حدیث هایی در مورد عصبانیت (۱) حدیث هایی در مورد عفو و گذشت (۱) حدیث هایی در مورد عقده حقارت (۱) حدیث هایی در مورد عقل (۱) حدیث هایی در مورد عمر (۱) حدیث هایی در مورد عمل (۱) حدیث هایی در مورد عیادت (۱) حدیث هایی در مورد غبطه (۱) حدیث هایی در مورد غذا (۱) حدیث هایی در مورد غرور (۱) حدیث هایی در مورد غفلت (۱) حدیث هایی در مورد غیبت و امام زمان (عج) (۱) حدیث هایی در مورد فایده های فرزند (٢) حدیث هایی در مورد فرزند (٢) حدیث هایی در مورد فرشتگان (۱) حدیث هایی در مورد فرصت (۱) حدیث هایی در مورد فرو خوردن خشم (۱) حدیث هایی در مورد فطرت (۱) حدیث هایی در مورد فقر (۱) حدیث هایی در مورد فقه (۱) حدیث هایی در مورد قرآن (۱) حدیث هایی در مورد قضا و قدر (۱) حدیث هایی در مورد قضاوت (۱) حدیث هایی در مورد قلب (۱) حدیث هایی در مورد قمار (۱) حدیث هایی در مورد قناعت (۱) حدیث هایی در مورد قیامت (۱) حدیث هایی در مورد گشودن گرفتاری مومن (۱) حدیث هایی در مورد گناه و گناهکار (۱) حدیث هایی در مورد گناه کردن (۱) حدیث هایی در مورد مدارا کردن (۱) حدیث هایی در مورد مذاکره برادران (۱) حدیث هایی در مورد مرگ (۱) حدیث هایی در مورد مغرور بودن (۱) حدیث هایی در مورد مهربانی به مومن و گرامی داشتن او (۱) حدیث هایی در مورد مهرورزی و دلسوزی به یکدیگر (۱) حدیث هایی در مورد ناامنی (۱) حدیث هایی در مورد نادانی (۱) حدیث هایی در مورد ناراحتی (۱) حدیث هایی در مورد نرمش و رفق (۱) حدیث هایی در مورد نصیحت کردن (۱) حدیث هایی در مورد نکوهش دنیا و بیان زهد در دنیا (۱) حدیث هایی در مورد نیت (۱) حدیث هایی در مورد نیکی به پدر و مادر (۱) حدیث هایی در مورد هم آغوشی (۱) حدیث هایی در مورد همکاری (٢) حدیث هایی در مورد هوی و هوس (۱) حدیث هایی در مورد وفای به عهد (۱) حدیث هایی در مورد کار در نظام اقتصادی (۱) حدیث هایی در مورد کار کردن (۱) حدیث هایی در مورد کتمان و حفظ اسرار (۱) حدیث هایی در مورد کشاورزی و درخت کاری (۱) حدیث هایی در مورد کوشش در حاجت مومن (۱) خطبه 1 امام علی ع (۱) خطبه 10 امام علی ع (۱) خطبه 100 امام علی ع (۱) خطبه 101 امام علی ع (۱) خطبه 102 امام علی ع (۱) خطبه 103 امام علی ع (۱) خطبه 104 امام علی ع (۱) خطبه 105 امام علی ع (۱) خطبه 106 امام علی ع (۱) خطبه 107 امام علی ع (۱) خطبه 108 امام علی ع (۱) خطبه 109 امام علی ع (۱) خطبه 11 امام علی ع (۱) خطبه 110 امام علی ع (۱) خطبه 111 امام علی ع (۱) خطبه 112 امام علی ع (۱) خطبه 113 امام علی ع (۱) خطبه 12 امام علی ع (۱) خطبه 13 امام علی ع (۱) خطبه 14 امام علی ع (۱) خطبه 15 امام علی ع (۱) خطبه 16 امام علی ع (۱) خطبه 17 امام علی ع (۱) خطبه 18 امام علی ع (۱) خطبه 19 امام علی ع (۱) خطبه 2 امام علی ع (۱) خطبه 20 امام علی ع (۱) خطبه 21 امام علی ع (۱) خطبه 22 امام علی ع (۱) خطبه 23 امام علی ع (۱) خطبه 24 امام علی ع (۱) خطبه 25 امام علی ع (۱) خطبه 26 امام علی ع (۱) خطبه 27 امام علی ع (۱) خطبه 28 امام علی ع (۱) خطبه 29 امام علی ع (۱) خطبه 3 امام علی ع (۱) خطبه 30 امام علی ع (۱) خطبه 31 امام علی ع (۱) خطبه 32 امام علی ع (۱) خطبه 33 امام علی ع (۱) خطبه 34 امام علی ع (۱) خطبه 35 امام علی ع (۱) خطبه 36 امام علی ع (۱) خطبه 37 امام علی ع (۱) خطبه 38 امام علی ع (۱) خطبه 39 امام علی ع (۱) خطبه 4 امام علی ع (۱) خطبه 40 امام علی ع (۱) خطبه 41 امام علی ع (۱) خطبه 42 امام علی ع (۱) خطبه 43 امام علی ع (۱) خطبه 44 امام علی ع (۱) خطبه 45 امام علی ع (۱) خطبه 46 امام علی ع (۱) خطبه 47 امام علی ع (۱) خطبه 48 امام علی ع (۱) خطبه 49 امام علی ع (۱) خطبه 5 امام علی ع (۱) خطبه 50 امام علی ع (۱) خطبه 51 امام علی ع (۱) خطبه 52 امام علی ع (۱) خطبه 53 امام علی ع (۱) خطبه 54 امام علی ع (۱) خطبه 55 امام علی ع (۱) خطبه 56 امام علی ع (۱) خطبه 57 امام علی ع (۱) خطبه 58 امام علی ع (۱) خطبه 59 امام علی ع (۱) خطبه 6 امام علی ع (۱) خطبه 60 امام علی ع (۱) خطبه 61 امام علی ع (۱) خطبه 62 امام علی ع (۱) خطبه 63 امام علی ع (۱) خطبه 64 امام علی ع (۱) خطبه 65 امام علی ع (۱) خطبه 66 امام علی ع (۱) خطبه 67 امام علی ع (۱) خطبه 68 امام علی ع (۱) خطبه 69 امام علی ع (۱) خطبه 7 امام علی ع (۱) خطبه 70 امام علی ع (۱) خطبه 71 امام علی ع (۱) خطبه 72 امام علی ع (۱) خطبه 73 امام علی ع (۱) خطبه 74 امام علی ع (۱) خطبه 75 امام علی ع (۱) خطبه 76 امام علی ع (۱) خطبه 77 امام علی ع (۱) خطبه 78 امام علی ع (۱) خطبه 79 امام علی ع (۱) خطبه 8 امام علی ع (۱) خطبه 80 امام علی ع (۱) خطبه 81 امام علی ع (۱) خطبه 82 امام علی ع (۱) خطبه 83 امام علی ع (۱) خطبه 84 امام علی ع (۱) خطبه 85 امام علی ع (۱) خطبه 86 امام علی ع (۱) خطبه 87 امام علی ع (۱) خطبه 88 امام علی ع (۱) خطبه 89 امام علی ع (۱) خطبه 9 امام علی ع (۱) خطبه 90 امام علی ع (۱) خطبه 91 امام علی ع (۱) خطبه 92 امام علی ع (۱) خطبه 93 امام علی ع (۱) خطبه 94 امام علی ع (۱) خطبه 95 امام علی ع (۱) خطبه 96 امام علی ع (۱) خطبه 97 امام علی ع (۱) خطبه 98 امام علی ع (۱) خطبه 99 امام علی ع (۱) خطبه های امام علی ع (۱۱٤) دانلود (٢٩) دانلود اذان (۳) دانلود دعای معراج (۱) دانلود سرود های انقلاب (۱) دانلود سوره های قرآن با صدای استاد پرهیزکار (۱) دانلود فرمایش های مقام معظم رهبری (۱) دانلود فیلم جالب (٢) دانلود فیلم خنده دار (٢) دانلود مداحی (٥) دانلود مداحی حاج ابوذر بیوکافی (۱) دانلود مداحی حاج سید مهدی میرداماد (۱) دانلود مداحی حاج محمود کریمی (۱) دانلود مداحی حاج مهدی سلحشور (۱) دانلود مداحی مهدی اکبری (۱) دانلود موضوع های مختلف (۱) دانلود کلیپ تصویری اذان (۱) دانلود کلیپ تصویری اذان مصطفی غلوش (۱) دانلود کلیپ شب های قدر (۱) دانلود کلیپ شهادت حضرت علی ع (۱) دانلود کلیپ صوتی اذان (۱) دانلود کلیپ صوتی اذان مصطفی غلوش (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای توسل (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای جامه کبیر (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای جوشن صغیر (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای جوشن کبیر (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای در زمان غیبت (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای زیارت عاشورا (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای سلامتی (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای صلوات امام زمان (عج) (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای فرج (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای نور (۱) دانلود کلیپ صوتی دعای کمیل (۱) دانلود کلیپ صوتی مناجات حضرت علی (علیه السّلام) (۱) دحوالارض (۱) دعاهای طلب فرزند (۱) دو کلیپ زیبا ویژه ی شهادت امام جعفر صادق(ع) (۱) دوران غیبت (٧) روابط دختر و پسر (۱) زنان آخر زمان (۱) زندگی نامه (٢) زندگی نامه امام حسین ع (۱) زندگی نامه پیامبر ص (۱) زندگی نامه ی چهارده معصوم (ع) (٢) ستایش خدای عزّوجل (۱) سخنان امام علی ع (۱) شیوه های کنترل فشار های جنسی (۱) صحیفه سجادیه (۱) صلوات و درود بر تصدیق کنندگان رسولان (۱) صلوات و درود بر حاملان عرش الهی (۱) صلوات و درود بر محمد و خاندانش (۱) عبرت (۱) عرفه (۱) علت گفتن مرگ بر امریکا (۱) عکس های مذهبی (۱) غیبت (۱) فایده غیبت (۱) گالری (۱٥) گالری الله (۱) گالری امام جعفر صادق (علیه السّلام) (۱) گالری امام جواد (علیه السّلام) (۱) گالری امام حسن عسکری (علیه السّلام) (۱) گالری امام حسن مجتبی (ع) (۱) گالری امام حسین (ع) (۱) گالری امام رضا (علیه السّلام) (۱) گالری امام زمان (عجل الله تعالی فرجه شریف) (۱) گالری امام سجاد (ع) (۱) گالری امام علی ع (۱) گالری امام محمد باقر (علیه السّلام) (۱) گالری امام موسی کاظم (علیه السّلام) (۱) گالری امام هادی (علیه السّلام) (۱) گالری انواع فونت بسم الله الرحمن الرحیم (۱) گالری حضرت فاطمه (علیه السّلام) (۱) گالری حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) (۱) گالری مکه مکرمه (۱) محرم آخرین سال غیبت (۱) مردان آخر زمان (۱) مفاسد آخر زمان (۱) منابع وبلاگ (۱) نشانه های نزدیک ظهور (۱) نظرات و تجربه های زیبا (۱) نگاه حرام (۱) نماز های مستحبی و واجب (۱) نهج البلاغه (۱) نیایش امام سجاد در حق فرزندانش (۱) نیایش امام سجاد ع برای دفع بلاها (۱) نیایش امام سجاد ع برای دفع حیله دشمن (۱) نیایش امام سجاد ع برای همسایگان و دوستانش (۱) نیایش امام سجاد ع برای ورود به ماه رمضان (۱) نیایش امام سجاد ع پس از ختم قرآن (۱) نیایش امام سجاد ع در آمرزش خواهی (۱) نیایش امام سجاد ع در ابراز فروتنی و تواضع (۱) نیایش امام سجاد ع در اشتیاق به آمرزش (۱) نیایش امام سجاد ع در اصرار ورزیدن بر دعا (۱) نیایش امام سجاد ع در اعتراف به گناه (۱) نیایش امام سجاد ع در بامداد و شامگاه (۱) نیایش امام سجاد ع در بدرود ماه رمضان (۱) نیایش امام سجاد ع در پناه بردن به خدای تعالی (۱) نیایش امام سجاد ع در پناه جستن به خدا از شرّ بدیها (۱) نیایش امام سجاد ع در پوزش خواهی (۱) نیایش امام سجاد ع در تضرع و اظهار خاکساری (۱) نیایش امام سجاد ع در حق پدر و مادرش (۱) نیایش امام سجاد ع در روز عرفه (۱) نیایش امام سجاد ع در روز عید فطر و جمعه (۱) نیایش امام سجاد ع در روز عید قربان و جمعه (۱) نیایش امام سجاد ع در طلب از میان بردن غم ها (۱) نیایش امام سجاد ع در طلب باران (۱) نیایش امام سجاد ع در طلب تندرستی (۱) نیایش امام سجاد ع در طلب خوی های نیک (۱) نیایش امام سجاد ع در طلب خیر (۱) نیایش امام سجاد ع در طلب عفو و بخشایش (۱) نیایش امام سجاد ع در طلبِ فرجان نیک (۱) نیایش امام سجاد ع در محفوظ ماندن از گناه (۱) نیایش امام سجاد ع در مقام ترس از خدا (۱) نیایش امام سجاد ع در مقام رضا به قضای الهی (۱) نیایش امام سجاد ع در مقام شکر پروردگار (۱) نیایش امام سجاد ع در نفرین بر شیطان (۱) نیایش امام سجاد ع در نماز شب (۱) نیایش امام سجاد ع در هنگام رسوایی گناه (۱) نیایش امام سجاد ع در هنگام سختی (۱) نیایش امام سجاد ع در کارهای مهم (۱) نیایش امام سجاد ع در یار ی خواستن برای پرداخت وام (۱) نیایش امام سجاد ع درباره توبه (۱) نیایش امام سجاد ع درباره ستم هایی که بر او می رفته (۱) نیایش امام سجاد ع درباره مرزبانان (۱) نیایش امام سجاد ع درباره ی خود و نزدیکانش (۱) نیایش امام سجاد ع درنیاز خواهی (۱) نیایش امام سجاد ع هنگام بیماری (۱) نیایش امام سجاد ع هنگام پناه جستن به درگاه خدا (۱) نیایش امام سجاد ع هنگام دیدن هلال (۱) نیایش امام سجاد ع هنگام شنیدن بانگ رعد (۱) نیایش امام سجاد ع هنگام یاد مرگ (۱) نیایش امام سجاد ع هنگامی که اندوهگین می شد (۱) نیایش امام سجاد ع هنگامی که روزی بر او تنگ می شد (۱) نیایش های امام سجاد ع (٥٤)
دوستان من سایت مقام معظم رهبری مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات پرسمان سمت خدا