حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٢٩ اسفند ۱۳٩۳

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: به عزیزی که خوار گشته، و توانگری که تهیدست شده، و دانشمندی که در روزگار نادانان تباه گردیده است، مهربانی کنید.

منبع : البحار ٧۴/۴٠۵

2- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: نصف عقل آدمی اظهار دوستی ومحبت به عموم مردم است.

منبع:وسائل3،صفحه207

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: رساترین چیزی که به وسیله ی آن می توانی رحمت الهی را به خود جلب کنی این است که در باطن به همه ی مردم عطوف و مهربان باشی.

منبع : غررالحکم ،ص212 و 271

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه در برخورد با مردم از در الفت و محبت وارد شود ،مردم دوستدار وی خواهند شد.

منبع : غررالحکم ،ص622

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه کار خود را با لطف و مدارا انجام دهد به آنچه از مردم متوقع است نائل خواخد شد.

منبع : کافی 2، ص120

مهرورزی و دلسوزی به یکدیگر

6- شعیب عقرقوفی، گوید: شنیدم حضرت امام صادق (علیه السّلام) به یارانش می فرمودند: تقوای خدا را پیشه کنید، برادران نیک رفتاری باشید، در راه خدا با همدیگر دوستی کنید، به همدیگر بپیوندید، با همدیگر مهربان باشید، برای هم دلسوزی کنید، همدیگر را دیدار کنید، باهم برخورد کنید، و امر ما را به هم یادآوری کنید و آن را زنده دارید.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 519

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به یارانش فرمودند: بر مسلمانان سزد که کوشا باشند در پیوستن با هم و کمک کردن به هم در مهرورزی و همراهی با نیازمندان و در مهرورزی به همدیگر تا بوده باشید چنانچه خدا عزوجل فرموده است: (( مهربانند به خویشتن یا مهربانان در میان خودشان)) (فتح آیه 29) با همدیگر مهربان باشید و غمناک شوید برای آنچه از کار مسلمانان در دسترس ندارید، بر همان روشی که انصار در دوران رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) داشتند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 519

8- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حق تعالی بر دختران مهربانتر از پسران است و هر مردی که شادی برساند به زنی که با او خویشی داشته باشد و محرم او باشد خدا او را در قیامت شاد گرداند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 64

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۳

 


 

 

آغوش گرفتن

1- حضرت امام باقر(علیه السّلام) و حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: هر مومنی بیرون رود به سوی برادرش و او را دیدن کند و عارف به حق او باشد، خدا به هر گامی برایش حسنه ای نویسد و گناهی از او بردارد و درجه ای از او بالا برد و چون در خانه را بکوبد، درهای آسمان به رویش باز شوند و چون به هم رسند و به هم دست دهند و هم را در آغوش کشند، خدا رو بدان ها کند و نزد فرشته ها بدان ها ببالد و می فرماید: نگاه کنید به این دو بنده ی من که در راه من همدیگر را دیدن کردند و به هم دوستی نمودند، بر من سزا است که آنها را به آتش شکنجه نکنم پس از این ایستگاه، و چون برگردد به شماره ی دم زدن و گامی که برداشته و سخنی که گفته، فرشته دنبالش آیند و او را از گرفتاری های دنیا و آسیب های دیگر سرای نگهدارند تا مانند همان شب از سال آینده و اگر در این میان از جهان برود، از حساب، معاف شود، و اگر دیدار شده هم از حق دیدار کننده بشناسد آنچه را دیدار کننده از حق او شناخته او هم مانند مزد او را دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 547

2- اسحاق بن عمار گوید حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی دو مومن هرگاه یکدیگر را در آغوش کشند رحمت آنها را فراگیرد و هرگاه به هم چسبند و از آن جز رضای خدا نخواهند و غرض دنیوی نداشته باشند، به آنها گفته شود، آمرزیده اید و زندگی را از سر گیرید، و چون برای پرسش و پاسخ به هم رو آورند، فرشته ها به هم گویند: از آنها دور شوید که با هم رازی دارند و خدا آنها را زیر پرده داشته. اسحق گوید: گفتم: قربانت ، هر سخنی که گویند، نوشته نشود با این که خدا عزوجل فرماید: (( به لب نراند سخنی را جز آنکه نزد او است نگهبانی آماده ))(ق آیه 18) گوید: امام صادق(علیه السّلام) آه عمیقی کشید و سپس گریست تا آنکه اشکش ریشش را خیس کرد و فرمودند: ای اسحق به راستی خدا تبارک و تعالی همانا به فرشته فرمان داده که از دو مومنی که به هم برخوردند، کناره کنند برای تجلیل و احترام آنها و راست مطلب این است که گرچه فرشته لفظ آنها را ننویسند و سخن آنها را نفهمند، به راستی که آن را بداند و بر آنها نگهداری کند دانای هر راز و هر نهان تر از راز.

منبع : اصول کافی، ج4، ص 549

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین و رساترین وسیله ی جلب رحمت الهی آن است که آدمی در ضمیر خویش خیرخواه تمام مردم جهان باشد.

منبع : غررالحکم 271-212-37

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند دوست دارد که تمام مردم عالم نسبت به کلیه ی افراد بشر، به پاکی و نیکی فکر کنند و خیرخواه یکدیگر باشند.

منبع : غررالحکم 271-212-37

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩۳

 

 

 

1- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: به راستی کامل ترین مومنان در ایمان خوش خلق ترین آنها است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 303

2- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: در روز قیامت، در ترازوی کارهای مومن بهتر از حسن خلق نگذارند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 303

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: چهار مورد است که هر که آنها را دارد ،ایمانش کامل است و اگر از فرق سر تا پایش پر از گناه باشد، او را نکاهد، فرمودند: آنها راستگویی و رد امانت و حیا و حسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به راستی برای صاحب خلق خوش اجری چون اجر روزه دار شب زنده دار است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: بیشتر وسیله ای که بدان امتم در بهشت درآیند تقوی وحسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: خلق خوش، گناه را آب کند چنانچه خورشید یخ را.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: نیکوکاری و خلق خوش، خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزایند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 307

8- اسحاق بن عمار گوید حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی خلق خوب بخشش خدا است، خدا عزوجل آن را به خلق خود بخشش می کند، برخی از آن منش است و برخی به تصمیم و کسب است، من گفتم: کدام از این دو بهتر است، فرمودند: آنکه طبع و منش او است بر آن واداشته است نمی تواند جز آن کند و آنکه به قصد و کسب خوش خلقی کند باید به خوبی بر طاعت صبر کند و رنج کشد، پس او بهتر این دو است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 307

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی خدا تبارک و تعالی همان ثواب را به بنده ی خوش خلق می دهد که به مجاهد در راه خدا می دهد در بامداد و پسین (یعنی مجاهدی که همیشه در جهاد است.)

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 309

10- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: مومن اهل معاشرت است و خیری نیست در کسی که الفت نگیرد و با او الفت نگیرند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 313


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٢٢ اسفند ۱۳٩۳

 

 


1- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند: عملی نباشد جز به وسیله نیّت.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 257

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: نیت مومن بهتر است از کردارش و نیت کافر بدتر است از کردارش، و هر عاملی عمل کند بر نیتی که دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 257

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی بنده ی مومن فقیر می گوید: پروردگارا به من روزی بده تا چنان و چنین از احسان و کار خیر کنم و چون خدا بداند که راست می گوید، برای او همان مزد را بنویسد که اگر آن کار را می کرد، به راستی خدا واسع و کریم است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 259

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: همانا دوزخیان در دوزخ جاویدند زیرا در دنیا نیت دارند که اگر جاوید بمانند در آن همیشه نافرمانی خدا کنند و همانا اهل بهشت در آن جاویدند برای آنکه نیت آن ها در دنیا این است که اگر همیشه در آن بمانند از خدا اطاعت کنند پس آنان و اینان به وسیله ی نیت، جاوید بمانند، سپس قول خدا تعالی را خواندند ((بگو هر کس عمل می کند بر طبع و منش خود))(اسراء 84) فرمودند: یعنی بر نیت خود.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 259

5- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: مهرورزی مومن با مومن برای رضای خدا از بزرگترین شاخه های ایمان است،هر کس دوستی و دشمنی و بخشش و دریغش همه در راه کسب رضای خدا باشد از برگزیدگان است.

منبع : تحف العقول ۴٨

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۳

 

 


 

1- حضرت امام هادی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه خویشتن را ناچیز و خوار می یابد و در باطن نسبت به خود احساس پستی و حقارت دارد از شرّ او ایمنی نداشته باش.

منبع : تحف العقول، ص 483

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ انسانی خودبین و متجاوز نمی شود و به تکبّر و جبّاریت آلوده نمی گردد، مگر به سبب ذلت و حقارتی که در ضمیر خود احساس می کند.

منبع : کافی ، جلد2 ، ص 312

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دو رویی و نفاق آدمی ناشی از حقارت و ذلتی است که در ضمیر خود، احساس می کند.

منبع : غررالحکم ص 777

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ انسانی دچار بیماری تکبر یا ستمگری و خشونت نمی شود مگر به علت پستی و حقارتی که در نفس خویشتن احساس می کند.

منبع : کافی جلد 2 ص 312

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آدمی از ذلت و حقارت کوچکی اظهار ناراحتی و اندوه می کند و همین جزع و بی قراری، او را به ذلت بزرگتری گرفتار می نماید.

منبع : تحف العقول ص 366

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: امور ناچیز و پست را نادیده انگارید و بدین وسیله قدر و منزلت خود را در جامعه ، بزرگ و پرارزش کنید.

منبع : تحف العقول ص366

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: برای تسکین خاطر و تخفیف اندوه خود، همواره به کسی نظر کن که نصیبش از نعمت های الهی کمتر از تو است تا شکر نعمتهای موجود را به جای آوری و برای افزایش نعمت خداوند، شایسته باشی و قرارگاه عطیه ی الهی گردی.(عطیه : بخشش)

منبع : مستدرک2، ص 64

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۳

 


 

1- حمزة بن حمران گوید: شنیدم حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هرگاه یکی از شما آهنگ کار نیکی کرد آن را پس نیندازد زیرا بنده ای بسا یک نمازی گذارد و یا روزی را روزه دارد و به او گفته شود، پس از آن هر کاری خواهی بکن که خدایت آمرزیده.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 423

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: پدرم همیشه می فرمودند: چون آهنگ کار نیکی کردی بشتاب ، زیرا تو نمی دانی چه رخ می دهد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 425

3- رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به راستی خدا دوست دارد از کار نیک آنچه در آن شتاب شود.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 425

4- رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که آهنگ کار نیکی کرد باید در آن بشتابد و آن را پس نیندازد، زیرا بنده بسا باشد که کاری کند و خدا تبارک و تعالی می فرماید: من تو را آمرزیدم و هرگز بر تو چیزی نمی نویسم و هر که قصد گناهی کند باید آن را نکند، زیرا بسا بنده کار بدی کند و خدای سبحان او را ببیند و می فرماید: نه ، سوگند به عزت و جلالم ، تو را پس از آن هرگز نیامرزم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 425

5- رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: چون قصد چیزی از خیر را کردی آن را پس مینداز، زیرا خدا عزوجل بسا که توجه به بنده ای کند و او در حال طاعتی است، پس می فرماید: سوگند به عزت و جلالم پس از این هرگز تو را عذاب نکنم و چون قصد معصیتی کردی آن را به کار مبند زیرا بسا که در حالی خدا توجه به بنده کند که مشغول گناه است، پس می فرماید: سوگند به عزت و جلالم تو را بعد از آن هرگز نیامرزم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هرگاه یکی از شما قصد خیر یا رساندن نفعی به غیر کرد از سمت راست و چپش دو شیطانند، پس بشتابد، مبادا او را از آن باز دارند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

7- حضرت امام باقر (علیه السّلام) می فرمودند: هر که قصد کار خیری کند باید بدان بشتابد زیرا هر کار خیری پس افتد به راستی شیطان را در آن نظری است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

8- حضرت امام باقر (علیه السّلام) می فرمودند: به راستی خدا کار خیر را بر مردم دنیا سنگین ساخته مانند سنگینی آن در ترازوی عملشان در روز قیامت و خدا عزوجل کار شر را بر مردم دنیا سبک و آسان کرده مانند سبکی آن در ترازوی عملشان در روز قیامت.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 427

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩۳

 

 

1- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: هرگاه انسان مالی از حرام بدست آورد نه حجّتی از او پذیرفته شود، نه عمره ای و نه صله رحمی و حتّی در ازدواج و زناشویی او تاثیر سوء می گذارد.

منبع : امالی الطوسیّ 680

2- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خواستن رزق مباح و گذران کردن از درآمد حلال وظیفه ی واجب هر مرد و زن مسلمان است.

منبع : بحار 23،ص6

3- حضرت امام باقر(علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)حدیث کرده اند که فرموده اند: عبادت هفتاد جزء است و از همه بهتر کسب روزی حلال است.

 منبع:  کافی5،صفحه78

4- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: کسیکه از دسترنج مشروع خود زندگی کند در قیامت با پیغمبران محشور خواهد شد.

منبع : بحارالانوار٬ جلد٢٣.

5- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: بهترین دارایی، مالی است که با آن، حفظ آبرو شود.

منبع: مسند،ج1،ص302

6- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که باک نداشته باشد که مال خود را از کجا به دست آورد، خدا هم باک ندارد که او را از کجا وارد دوزخ کند.

منبع : احیاء العلوم، غزالی، ج 2، ص 81

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هر کس مالی را از راه حرام به دست آورد، اگر آن را صدقه دهد، از او قبول نمی شود و اگر بعد از خود باقی گذارد، توشه ی راه جهنم او می شود.

منبع : کافی ، کتاب تجارت، باب1، حدیث 1

 

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩۳

 

 


 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتو قناعت بدست می آید.

منبع: مجموعه ی ورام1، ص 169

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که دوست دارد بدون ثروت، غنی باشد و بدون سلطنت عزیز باشد و بدون عشیره و خانواده تنها نباشد البته باید از ذلت گناهکاری خارج گردد و به محیط عزّ اطاعت الهی وارد شود.

منبع : غررالحکم ص 692

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: به شما سفارش می کنم پرهیزگار باشید و با ارتکاب گناه مردم را بر خود مسلط نکنید و خویشتن را دچار ذلت و خواری ننمایید.

منبع : وسائل جلد3 ص 202

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا عزیزی که خلق ناپسند به ذلت و خواریش افکنده و چه بسا ذلیلی که حسن خلق محبوب و عزیزش ساخته است.

منبع : بحار 15 ، ص211

عزت و قطع طمع

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) در وصیت خود به جابر فرمودند: با میراندن خوی مذموم طمع ، بقا عزّ و شرف را طلب کن.

منبع : سفینه ، طمع ، ص93

6- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) می فرمودند: به نظر من جمیع سعادات و نیکیها در این است که آدمی از آنچه در دست مردم  است قطع طمع و امید نماید.

منبع : کافی جلد 2 ص 148

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: عزّت و شرف مومن در این است که از دیگران مأیوس باشد و از آنچه در دست مردم است قطع امید نماید.

منبع : کافی جلد 2 ص 148

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: لقمان به پسر خود چنین گفت : فرزند عزیز همواره نفس خود را به ادا وظایف شخصی و انجام کارهای خویش الزام کن. و جان خود را در مقابل شدائدی که از ناحیه ی مردم می رسد به صبر و بردباری وادار نما. اگر مایلی در دنیا به بزرگترین عزّت و بزرگواری نائل شوی از مردم قطع طمع کن و به آنان امیدوار مباش . پیامبران و مردان الهی با قطع امید از مردم به مدارج عالیه ی خود نائل شدند.

منبع : بحار جلد 5 ص 323

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) همواره این درس را به پیروان خود می دادند که لازم است هر انسانی در باطن خود نسبت به مردم دارای دو احساس باشد: یکی احتیاج به آن ها و دیگری بی نیازی از آن ها. احساس احتیاج را با سخنان نرم و روی گشاده ی خود آشکار کند، و بی نیازی خویش را به وسیله ی اجتناب از زبونی و حفظ شرافت شخصی خود ظاهر سازد.

منبع : کافی جلد 2 ص 149

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٩ اسفند ۱۳٩۳

 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: شیارهای جمجمه ی سر برای آنست که چون سر تو خالی است. اگر یک تکه بود، زودتر می شکست. پس وقتی دارای شیار باشد، دیرتر می شکند.

منبع: علل الشرایع،ج1،ص100 و101

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: مو برای این بالای سر قرار گرفته است؛ تا روغن را به مغز برساند و از اطراف آن بخار مغز، گرما و سرما را خارج کند.

منبع: علل الشرایع،ج1،ص100 و101

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: اینکه پیشانی بدون مو می باشد؛ برای آنست که نور از طریق پیشانی به چشمها می رسد و چین و شکن آن برای آنست که عرقی را که از سر جاری می شود، نگه دارد و انسان بتواند آن را پاک کند؛ مانند رودهایی که آب را نگه می دارند.

منبع: علل الشرایع،ج1،ص100 و101

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: ابروها بالای چشم قرار گرفته اند، تا نور را به اندازه کافی به چشم برسانند.

منبع: علل الشرایع،ج1،ص100 و101

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٧ اسفند ۱۳٩۳

 

 

1- رسول اکرم  (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : به زن باردار در ماهی که در آن وضع حمل می کند خرما بدهید فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : بِه را به زنان باردار خود بخورانید، زیرا اطفال شما را زیبا می کند.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۳

 

 

تفریحات سالم و شادمانی

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مواقع تفریح و شادمانی فرصت است،( اافراد عاقل فرصت ها را مغتنم می شمارند و از آن ها به نفع خوشبختی و سعادت خویش استفاده می کنند.(

منبع : فهرست غرر ، ص 157

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: فرح و شادمانی باعث بهجت و انبساط روح و مایه ی تهییج وجد و نشاط است.

منبع : فهرست غرر، ص157

3- حضرت امام رضا (علیه السلام) فرموده اند: از لذایذ  دنیوی نصیبی برای کامیابی خویش قرار دهید وتمنیات دل را از راههای مشروع برآورید، مراقبت کنید در این کار بمردانگی وشرافتتان آسیب نرسد ودچار اسراف وتندروی نشوید . تفریح وسرگرمیهای لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری میکند وبا کمک آن بهتر به امور دنیای خویش موفق خواهید شد.

منبع:بحار17،صفحه208

4- حضرت رسول اکرم  (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: مخلوق خداوند عموماً عیالات خدا هستند و محبوب ترین فرد نزد خداوند کسی است که به عیالات خدا نفعی برساند و خانواده ای را شاد نماید.

منبع : کافی 2 ، ص164

5- حضرت امام محمدباقر (علیه السّلام) فرموده اند: انس مطبوع و لذّت بخش مردان با ایمان در سه چیز است: بهره مندی از زنان و شرکت در بزم دوستان و برادران و خلوت کردن با خداوند در نماز شب.

منبع : سفینه 2 ، لها،ص519

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: که خداوند به داود پیغمبر وحی فرستاد ای داود به وجود من شادی کن و از یاد من لذت ببر و با مناجات من متنعم باش.

منبع : امالی صدوق ، ص118

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته است مسلمان عاقل ساعتی از روز خود را برای کارهایی که بین او خداوند انجام می گیرد اختصاص دهد و ساعتی برادران ایمانی و دوستان خود را ملاقات کند و در امور معنوی و اخروی با آنان گفتگو نماید و ساعتی نفس خود را با لذائذ و مشتهیاتش که گناه نباشد آزاد بگذارد و این ساعت لذت، آدمی را در انجام وظائف دوساعت دیگر کمک می کند.

منبع : کافی 5 ، ص87

تقسیم ساعات

8- حضرت امام رضا (علیه السلام) فرموده اند: کوشش کنید اوقات  روز شما چهار ساعت باشد. ساعتی برای عبادت و خلوص با خدا، ساعتی برای  تامین معاش ، ساعتی برای آمیزش و مصاحبت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به  عیوبتان آگاه می سازند و در باطن نسبت به شما  خلوص و صفا دارند  و ساعتی را به تفریحات ولذائذ خود اختصاص دهید و از مسرّت و نشاط ساعت تفریح نیروی انجام وظائف ساعات دیگر را تأمین نمائید.

منبع:بحار17 ،صفحه208

مسابقه اسب دوانی

9- از انس بن مالک سوال شد آیا شما در زمان پیغمبر برای مسابقه شرط بندی می کردید؟ جواب داد بلی ، پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) خود روی اسبی که داشت شرط بندی کرد و مسابقه را برد و این پیروزی باعث مسرّت و اعجاب آن حضرت شد.

منبع: مستدرک 2 ، ص208

تیر اندازی

10- رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بر مردمی از انصار که مشغول تیراندازی بودند گذر کرد و داوطلب شد که در مسابقه ی آن ها شرکت کند، فرمودند: من با گروهی که ابن اردع در آن است همکاری می کنم. دسته ی مقابل با شنیدن سخن آن حضرت از تیراندازی دست کشیدند و گفتند گروهی که رسول اکرم در آن تیراندازی کند هرگز مغلوب نخواهد شد. برای آن که مسابقه تعطیل نشود، حضرت فرمودند: من با هر دو گروه همکاری می کنم. مجدداً مسابقه شروع شد و پیغمبر با هر دو دسته تیراندازی کرد.

منبع : مبسوط ، سبق ورمایه

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام)شخصاً در مسابقه ی تیراندازی حاضر می شد و در شرط بندی آن شرکت می فرمودند.

منبع : وسائل 4 ، ص231

شنا

شناوری برای جوانان یکی دیگر از ورزش های مفید و ثمربخش  و از  تفریحات سالم و نشاط آور است که مورد توجّه پیشوای اسلام قرار گرفته و پیروان خود را به فراگرفتن آن تشویق کرده است.

12- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به فرزندان خود تیر اندازی و شنا  بیاموزید. شنا عضلات را به حرکت در می آورد، بدن را به فعّالیّت وامیدارد، جسم را تقویت می کند و به آدمی نیرو می بخشد. شنا در ساعات فراغت یکی از وسائل سرگرمی و تفریح و مایه ی شادمانی و مسرّت است. به علاوه کسی که شنا می داند قادر است در موقع پیش آمد خود را از آب برهاند یا غریبی را نجات دهد.

منبع : جعفریات ، ص 98

مسافرت

13- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در وصایای خود به حضرت علی (علیه السّلام) فرموده اند: سزاوار نیست انسان عاقل به سفر برود مگر برای سه منظور 1- برای تجارت و تحصیل درآمد و اصلاح معاش 2- برای نیل به کمالات معنوی و تعالی روح و ذخیره ی معاد 3- برای تفریح و تفرّج و جلب لذائذ مباح.

منبع : وسائل 3 ، ص177

 

 

 

www.ez12.persianblog.ir

 

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳

 

سنة الله

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند جریان امور جهان را طبق اقتضای علل آن می گرداند نه طبق رضا و میل شما. الکل، این سمّ مهلک روی نسجهای بدن، روی مغز و اعصاب، روی کلیه و کبد آثار نامطلوب و خطرناکی میگذارد. این خود قانون خلقت است.

منبع : غرر ص 219

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) که خود از رهبران عالیقدر مکتب الهی است درباره ی ساختمان اعضاء بدن انسان و محاسبه ی حکیمانه ی آنها با مفضل صحبت کرد و سپس فرمودند: اگر به درستی مطالعه نمایی و نیروی فکرت را به کار اندازی و با دقت نگاه کنی به این نتیجه می رسی که تقسیم کار بین اعضای بدن با درستی و براساس مصلحت های حکیمانه صورت گرفته است و هر عضوی برای کاری که به عهده اش گذارده شده شایستگی دارد.مفضل عرض کرد مولای من کسانی گمان می کنند که این نظم و حساب کار طبیعت است، فرمودند: از آنان سوال کن طبیعت چیست؟ آیا طبیعت از کارهای حساب شده و منظمی که انجام می دهد آگاهی دارد یا ندارد؟ آیا با اراده و اختیار خود عمل می کند یا نه؟ اگر مثبت جواب دادند و گفتند طبیعت عالم و قادر است، پس چه چیز در اثبات وجود خالق، سدّ راه آنها است. خالقی که طبیعت ساخته و مصنوع او است (( یعنی اینان به مبداءِ عالم و قادر اعتراف دارند و الهی چیزی جز این نمی گوید)). اگر گمان می کنند که طبیعت بدون علم و اراده عمل می کند، با آنکه می بینیم کارهای طبیعت نادان آنقدر حساب شده و حکیمانه است، می فهمیم که منشاءِ اصلی این همه نظم و حکمت خداوند خالق حکیم است و چیزی را که آنان طبیعت نامیده اند سنت و قانونی است که آفریدگار در آفریده ی خود مقرر کرده و مسیری را می پیماید که خداوند آن را در آن مسیر به حرکت در آورده است.

منبع : بحار 2، ص21

سنة النبی

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: کسیکه به فطرت من علاقه دارد البته باید از سنت من پیروی کند و در راه من قدم بر دارد و یکی از سنن من ازدواج و آمیزش با زنان است.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص99

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: بهترین امت من کسانی هستند که ازدواج نموده و برای خود همسر برگزیده اند و بدترین آنان کسانی هستند که از زناشویی سرباز زده و با عزوبت به سر می برند.

منبع : مستدرک ، جلد2، ص531

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: در مردم برای هر عبادتی یک دوره نشاط و رغبت شدید و یک دوره سستی و فتور وجود دارد . کسی که تمایل شدید خود را با سنت من تطبیق دهد هدایت یافته و آنکس که با سنت من مخالفت نماید خودش گمراه و اعمالش تباه خواهد بود. من هم نماز می گذارم و هم استراحت میکنم و میخوابم، هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم و غذا می خورم در جای خود خنده و گریه دارم. آنکس که از روش من اعراض نماید با من بستگی ندارد.

منبع : کافی 2 ، ص85 و 86

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: عبادت خداوند را با وجود خستگی و بی میلی بر خود تحمیل ننمایید.

منبع : کافی 2 ، ص85 و 86

7- روش اسلام : چند نفر از صحابه ی حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به منظور تزکیه ی نفس و تعالی روان و جلب رضوان الهی آمیزش با زنان و افطار روز و خواب شب را بر خود حرام نمودند، ام سلمه از تصمیم آنان آگاه شد و مطلب را به اطلاع پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رساند. حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)  نزد آنان رفت و فرمودند: آیا زنان خود را ترک گفته اید و از آنان اعراض کرده اید؟ من که پیغمبر شما هستم نزد زنان می روم، روز غذا می خورم، و شب را می خوابم و هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست.

منبع : وسائل،جلد5،ص2

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده اند  که می فرمودند: پنج چیز است که تا لحظه ی مرگ آن ها را ترک نمی کنم، یکی از آن ها سلام گفتن به کودکان است. در انجام این اعمال مراقبت دارم تا بعد از من به صورت سنتی بین مسلمین بماند و عمل کنند.

منبع : وسائل جلد3 ص209

بدعت به جای سنت

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی می شود و بدعتها سنت، بردبارانشان فریبکار و حیله گران بین بردبار شناخته می شوند.

منبع : سفینه1،((زمن)) ص557

سنت گذاران

10- حضرت  امام حسین (علیه السّلام) از نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند، که فرموده اند: هر کس  سیره و روش خوبی را در جامعه بنیان نهد اجر آن سیره و اجر کسانیکه تا قیامت به آن سیره عمل می کنند برای او خواهد بود بدون آن که از اجرعاملین به آن چیزی کاسته شود.

منبع : تحف العقول ، ص243

11- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: هر بنده ای از بندگان خدا روش گمراه کننده ای را بین مردم بنیان نهد برای او گناهی همانند گناه کسانی است که مرتکب آن عمل شده اند بدون آنکه از گناه عاملین آن کاسته شود.

منبع : سفینه ،سنن،ص665

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: پس از آن که آدمی از دنیا می رود اجری عایدش نمی گردد مگر از سه راه. اول صدقه ای که آن را در ایام حیات خود، به جریان انداخته و پس از مرگش تا قیامت جریان داشته باشد مانند موقوفاتی که به ارث برده نمی شوند. یا سنت خوبی که پایه گذاری نموده و بعد از او مورد عمل دیگران است. یا فرزند صالحی که وی را به شایستگی تربیت نموده و برای او استغفار کند.

منبع : خصال صدوق ، ص151

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٤ اسفند ۱۳٩۳

 

 


کوشش و جهد

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس بکوبیدن دری ادامه دهد و اصرار ورزد عاقبت از آن در وارد خواهد شد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر آنکس که خود را در اصلاح نفس خویش به مشقّت و زحمت وادارد و سعی بلیغ نماید به سعادت و خوشبختی نائل می گردد.

منبع : غررالحکم، ص 718 و 644

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه عقل خود را بر هوای نفس خویش مقدّم بدارد اعمال و کوشش های او همواره نیکو و پسندیده خواهد بود.

منبع : غررالحکم ، ص645

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از کمال سعادت اینست که آدمی در راه اصلاح جامعه  سعی و مجاهده نماید.

منبع : غررالحکم ،ص732

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هرگز از مجاهده و کوشش در اصلاح نفس خویش باز نایست زیرا چیزی سعی و کوشش تو را در این کار یاری نخواهد کرد.

منبع : غررالحکم ،ص818

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر قدر دانش آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر طالب نجات و رستگاری هستید بی خبری و غفلت را ترک گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده کنید.

منبع : غررالحکم ، ص277

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نفس خود را از آن چه برایش مضر است  بازدار قبل از آن که بمیری  و در آزادی جانت کوشش کن همانطور که در طلب روزیت کوشش می کنی زیرا که جانت در گرو اعمال تو است و جز با کوشش تو آزاد نخواهد شد.

منبع : وسائل 4 ، ص40

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢ اسفند ۱۳٩۳

 

 


جمال طبیعی انسان

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بر شما باد که با خوب رویان نمکین صورت و مشگین چشم معاشرت نمایید.

منبع  : سفینه  ((ملح )) ص 546

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: روی زیبای مردم با ایمان، عنایت نیکوی خداوند است.

منبع : غررالحکم ، ص379

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خیر و خوبی را نزد خوب رویان جستجو کنید.

منبع : بحار 15، قسمت 2 ، ص26

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حضرت یوسف زیباترین  بود، ولی من از او نمکین ترم.

منبع : سفینه  ((ملح )) ص 546

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مردی به خانه ی رسول اکرم آمد و درخواست ملاقات داشت. موقعیکه حضرت خواستند از حجره خارج شوند و به ملاقات آن مرد بروند به جای آیینه ، جلوی ظرف بزرگ آبی که در داخل اطاق بود ایستاند و سر و صورت خود را مرتّب کرند، عایشه از مشاهده ی اینکار به عجب آمد، در مراجعت عرض کرد یا رسول الله چرا در موقع رفتن در برابر ظرف ایستادید و موی و روی خود را منظّم کردید، فرموند: عایشه، خداوند دوست دارد که وقتی مسلمانی برای دیدار برادرش می رود خود را بسازد و خویشتن را برای ملاقات او بیاراید.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص51

غذا و زیبایی

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) بچه ی زیبایی را دیدند، فرمودند: شایسته است پدر این کودک در شب هم بستری میوه ی بِه خورده باشد.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : بِه را به زنان باردار خود بخورانید، زیرا اطفال شما را زیبا می کند.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱ اسفند ۱۳٩۳

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ای عمار هرگاه دیدی که علی در یک راه می رود و دیگر مردمان همه به راهی دیگر تو با علی همراه شو: زیرا که او هرگز تو را به گمراهی نمی افکند و از راه راست برونت نمی برد.

منبع : البحار٣٨/٣

2- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ای ابا الحسن! خداوند آرامگاه تو و آرامگاه فرزندانت را قطعه ای از قطعات بهشت و پهنه ای از پهنه های آن قرار داده و خداوند دلهای بندگان برگزیده ی خود را مشتاق شما ساخته است و از این رو٬ به قصد تقرّب به خدا و انگیزه عشق به رسول او٬ با تحمل سختی و رنج آرمگاههای شما را آباد می کنند و آنها را بسیار زیارت می کنند. ای علی! هم اینانند که از شفاعت من برخوردارند و بر حوض من (کوثر) وارد می شوند و فردا در بهشت زائران من هستند.

منبع : البحار ١٠٠/١٢١

ویژگی های امام علی(علیه السّلام)

3- من برای واداشتن شما به راه های حق، که در میان جادّه های گمراه کننده بود، به پا خاستم در حالی که سرگردان بودید و راهنمایی نداشتید تشنه کام هرچه زمین را می کندید قطره ی آبی نمی یافتید،(1)امروز زبانِ بسته را به سخن می آورم. دُور باد رأی کسی که با من مخالفت کند! از روزی که حق به من نشان داده شد، هرگز در آن شک و تردید نکردم! کناره گیری من چونان حضرت موسی (علیه السّلام) برابر ساحران که بر خویش بیمناک نبود، ترس او برای این بود که مبادا جاهلان پیروز شده و دولت گمراهان حاکم گردد. امروز ما و شما بر سر دو راهی حق و باطل قرار داریم، آن کس که به وجود آب اطمینان دارد تشنه نمی ماند.

(1)   : ضرب المثل کنایه از تلاش بیهوده است.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 4

فلسفه سکوت

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در شرایطی قرار دارم که اگر سخن بگویم، می گویند بر حکومت حریص است، و اگر خاموش باشم، می گویند: از مرگ ترسید!! هرگز! من و ترس از مرگ؟! پس از آن همه جنگ ها و حوادث ناگوار؟! سوگند به خدا، اُنس و علاقه ی فرزند ابی طالب به مرگ در راه خدا، از علاقه ی طفل به پستان مادر بیشتر است! این سکوت برگزیدم، از علوم و حوادث پنهانی آگاهی دارم که اگر باز گویم مضطرب می گردید، چون لرزیدن ریسمان در چاه های عمیق!.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 5

مظلومیبت و تنهایی علی علیه السّلام

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پس از وفات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلّم) وبی وفایی یاران، به اطراف خود نگاه کرده یاوری جز اهل بیت خود ندیدم، ((که اگر مرا یاری کنند، کشته خواهند شد)) پس به مرگ آنان رضایت ندادم. چشم پر از خار وخاشاک را ناچار فرو بستم، وبا گلویی که استخوان شکسته در آن گیر کرده بود جام تلخ حوادث را نوشیدم وخشم فرو خوردم و بر نوشیدن جام تلخ تر از گیاه َحنظَل ،شکیبایی نمودم.(قسمت دیگه ای از همین خطبه)

منبع: نهج البلاغه، خطبه 26


ادامه مطلب ...
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت