حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 124

نظامی

(در سال 37 هجری در جنگ صفّین برای تشویق یاران به جهاد فرمود)

1- آموزش نظامی(تاکتیک های رزم انفرادی)

زره پوشیده ها را در پیشاپیش لشکر قرار دهید، و آنها که کلاه خُود ندارند، در پشت سر قرار گیرند؛ دندان ها را در نبرد روی هم بفشارید ، که تاثیر ضربت شمشیر را بر سر کمتر می کند؛ در برابر نیزه های دشمن، پیچ و خم به خود دهید که نیزه ها را می لغزاند و کمتر به هدف اصابت می کند؛ چشم ها را فرو خوابانید، که بر دلیری شما می افزاید، و دل را آرام می کند؛ صداها را آهسته و خاموش سازید که سُستی را می زداید. پرچم لشکر را بالا دارید و پیرامون آن را خالی مگذارید و جز به دست دلاوران و مدافعان سر سخت خود نسپارید، زیرا آنان که در حوادث سخت ایستادگی می کنند، از پرچم های خود بهتر پاسداری می نمایند و آن را در دل لشکر نگاه می دارند، و از هر سو، از پیش و پس اطراف، مراقب آن می باشند، نه از آن عقب می مانند که تسلین دشمن کنند و نه از آن پیشی می گیند که تنها رهایش سازند. هر کس باید برابر حریف خود بایستد و کار او را بسازد و به یاری برادر خود نیز بشتابد ، و مبارزه با حریف خود را به برادر مسلمان خود وامگذارد که او در برابر دو حریف، قرار گیرد، حریف خود، و حریف برادرش.

2- آموزش معنوی سربازان

به خدا سوگند!اگر از شمشیر دنیا فرار کنید از شمشیر آخرت سالم نمی مانید، شما بزرگان عرب و شرفتمندان برجسته اید، در فرار از جنگ، خشم وغضب الهی و ذلّت همیشگی و ننگ جاویدان قرار دارد، فرار کننده بر عمر خود نمی افزاید و بین خود و روز مرگش مانعی ایجاد نخواهد کرد. کیست که شتابان و با نشاط باجهاد خویش به سوی خدا حرکت کند؟

چونان تشنه کامی که به سوی آب می دود؟ بهشت در سایه نیزه های دلاوران است، امروز در هنگامه نبرد آنچه در دل ها و سر زبان هاست آشکار می شود. به خدا سوگند که من به دیدار شامیان درمیدان  نبرد شیفته ترم تا آنان بر بازگشت به خانه هاشان! که انتظار آن را می کشند. بارخدایا! اگر شامیان از حق روی گرداندند جمعشان را پراکنده، و  در میانشان اختلاف و تفرقه بیفکن، و آنان را برای خطاکاریشان به هلاکت رسان.

3- ضرورت جنگ بی امان برای شکست شامیان

همانا شامیان، بدون ضربت نیزه های پیاپی هرگز از جای خود خارج نشوند، ضرباتی که بدنهایشان را سوراخ نماید، چنانکه وزش باد از این سو فرو شده بدان سو در آید، ضربتی که کاسه ی سر را بپراکند، و استخوان های بدن را خرد، و بازو ها و پاها را قطع و به اطراف پخش کند! آنان دست بر نمی دارند تا آنگاه که دسته های لشکر پیاپی بر آنان حمله کنند و آنها را تیر باران نمایند، و سواران ما هجوم آورند، و صف هایشان را درهم شکنند، و لشکر های عظیم، پشت سر لشکرهای انبوه،(1) آنها را تا شهرهایشان عقب برانند، و تا اسب ها، سرزمینشان را که روی در روی یکدیگر قرار دارد، و اطراف چراگاهایشان، و راه های آنان را، زیر سُم بکوبند.

(1) : الخمیس: لشکری که از پنج جهت آراسته باشد. عقب، جلو، راست، چپ، و قلب سپاه.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 123

نظامی، اعتقادی

(به هنگام نبرد در جنگ صفین خطاب به سربازان خویش فرمود)

1- آموزش روانی در جنگ

هر کدام از شما در صحنه ی نبرد با دشمن، در خود شجاعت و دلاوری احساس کرد، و برادرش را سست و ترسو یافت، به شکرانه ی این برتری باید از او دفاع کند، آنگونه که از خود دفاع می کند، زیرا اگر خدا بخواهد او را چون شما دلاور و شجاع گرداند.

همانا مرگ به سرعت در جستجوی شماست، آنها که در نبرد مقاومت دارند، و آنها که فرار می کنند، هیچکدام را از چنگال مرگ رهایی نیست و همانا گرامی ترین مرگها کشته شدن در راه خداست. سوگند به آن کس که جان پسر ابوطالب در دست اوست، هزار ضربت شمشیر بر من آسان تر از مرگ در بستر استراحت، در مخالفت با خداست.

2- هشدار از کوتاهی در نبرد

گویی شما را در برخی از حمله ها، در حال فرار، ناله کنان چون گله ای از سوسمار می نگرم که نه حقی را باز پس می گیرید، و نه ستمی را باز می دارید، اینک این شما و این راه گشوده، نجات برای کسی است که خود را به میدان افکنده به مبارزه ادامه دهد، و هلاکت از آن کسی است که سستی ورزد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

 

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 122

اعتقادی، سیاسی

(پس از پافشاری خوارج در شورشگری، امام (علیه السّلام) به قرارگاهشان رفت و خطاب به جمع خوارج فرمود)

آیا همه ی شما در جنگ صفّین بودید؟

گفتند بعضی بودیم و برخی حضور نداشتیم.

فرمود: به دو گروه تقسیم شوید، تا متناسب با هر کدام سخن گویم.

دو دسته شدند، امام ندا در داد که:

ساکت باشید، به حرفهایم گوش فرا دهید و با جان و دل به سوی من توجه کنید، و هر کس را برای گواهی سوگند دادم با علم گواهی دهد.

آنگاه سخنان طولانی مطرح فرمود که

(برخی از آن خطبه این است)

1- سیاست استعماری قرآن بر سر نیزه کردن

آنگاه که شامیان در گرما گرم جنگ، و در لحظه های پیروزی ما، با حیله و نیرنگ، و مکر و فریبکاری قرآن ها را بر سر نیزه بلند کردند شماها نگفتید که:

(( شامیان، برادران ما و هم آیین ما هستند؟ از ما می خواهند از خطای آنان بگذریم. راضی به حاکمیّت کتاب خدا شده اند، نظر ما این است که حرفشان را قبول کنیم و از آنان دست برداریم؟))

امّا من به شما گفتم که:

این توطئه، ظاهرش ایمان و باطن آن دشمنی و کینه توزی است. آغاز آن رحمت و پایان آن پشیمانی است، پس در همین حال مبارزه ادامه دهید، و از راهی که در پیش گرفته اید منحرف نشوید، و در جنگ دندان بر دندان فشارید، و به ندای ندادهنده ای گوش ندهید، زیرا اگر پاسخ داده شوند گمراه کننده اند، و اگر رها گردند خوار و ذلیل شوند، که همواره چنین بود.

امّا دریغ! شماها را دیدم که به خواسته های شامیان گردن نهادید، و حکمیت را پذیرفتید

سوگند به خدا! اگر از آن سرباز می زدم مسئول پی آمدهای آن نبودم، و خدا گناه آن را در پرونده من نمی افزود.

به خدا سوگند! اگر هم حکمیّت را می پذیرفتم به این کار سزاوار پیروی بودم زیرا قرآن با من است، از آن هنگام که یار قرآن گشتم از آن جدا نشدم.

2- وصف یاران جهادگر پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم)

ما با پیامبران (صلی الله علیه و آله وسلّم) بودیم، و همانا جنگ و کشتار گرداگرد پدران، فرزندان، برادران و خویشاوندان ما دور می زد، اما از وارد شدن هر مصیبت و شدتی جز بر ایمان خود نمی افزودیم، و بیشتر در پیمودن راه حق، و تسلیم بودن در برابر اوامر الهی، و شکیبایی بر درد جراحت های سوزان، مصمّم می شدیم.

3- هدف مبارزه با شامیان                    

اما امروز با پیدایش زنگارها در دین، کژی ها و نفوذ شبهه ها در افکار، تفسیر و تأویل دروغین در دین، با برادران مسلمان خود به جنگ خونین کشانده شدیم، پس هرگاه احساس کنیم چیزی باعث وحدت ماست و به وسیله آن با یکدیگر نزدیک می شویم، و شکاف ها را پر و باقیمانده ی پیوند ها را محکم می کنیم، به آن تمایل نشان می دهیم، آن را گرفته و دیگر راه را ترک می گوییم.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 121

اعتقادی، سیاسی

(پس از پذیرش ((حکمیّت)) در صفیّن، یکی از یاران(1) گفت: ما را از حکمیّت نهی فرمودی، سپس پذیرفتنی و داور تعیین کردی! ما نمی دانیم کدام یک از این دو کار درست است؟ امام دست بر روی دست کوبید وبا تاسف فرمود)

1- علل شکست کوفیان و پذیرش((حکمیّت))

این سزای کسی است که بیعت با امام خود را ترک گوید، و پیمان بشکند. به خدا سوگند، هنگامی که شما را به جنگ با معاویه فراخواندم، خوشایندتان نبود، ولی خداوند خیر شما را در آن قرار داده بود، اگر مقاومت می کردید، شما را راهنمایی می کردم و اگر به انحراف می رفتید شما را به راه راست بر می گرداندم، اگر سر باز می زدید، دوباره شما را برای مبارزه آماده می کردم، در آن صورت وضعیتی مطمئن داشتیم. اما دریغ، با کدام نیرو بجنگم؟ و به چه کسی اطمینان کنم؟ شگفتا، می خواهم به وسیله شما بیماری ها را درمان کنم ولی شما درد بی درمان من شده اید، کسی را می مانم که خار در پایش رفته و با خار دیگری می خواهد آن را بیرون کشد،(2) در حالی که می داند خار در تن او بیشتر شکند و بر جای ماند. خدایا! طبیب این درد مرگبار به جان آمده، و آب رسان این شوره زار ناتوان شده است.

2- وصف یاران شهیدی که وفادار بودند

کجا هستند مردمی که به اسلام دعوت شده و پذیرفتند، قرآن تلاوت کردند و معانی آیات را شناختند، به سوی جهاد برانگیخته شده چونان شتری که به سوی بچه خود روی می آورد شیفته ی جهاد گردیدند، شمشیرها از نیام برآوردند، و گرداگرد زمین را گروه گروه، صف به صف، احاطه کردند، بعضی شهید، و برخی نجات یافتند. هیچ گاه از زنده ماندن کسی که در میدان جنگ شادمان نبودند، و در مرگ شهیدان نیازی به تسلیت نداشتند، با گریه های طولانی از ترس خدا، چشم هایشان ناراحت، و از روزه داری فراوان، شکم هایشان لاغر و به پشت چسبیده بود. لب هایشان از فراوانی دعا خشک، و رنگ های صورت از شب زنده داری ها زرد، و بر چهره هایشان غبار خشوع و فروتنی نشسته بود. آنان برادران من هستند که رفته اند، و بر ماست که تشنه ی ملاقاتشان باشیم، و از اندوه فراقشان انگشت حسرت به دندان بگیریم.

3- هشدار از فریبکاری شیطان

همانا شیطان(3)، راه های خود را به شما آسان جلوه می دهد، تا گره های محکم دین شما را یکی پس از دیگری بگشاید، و به جای وحدت و هماهنگی، بر پراکندگی شما بیفزاید.از وسوسه و زمزمه و فریبکاری شیطان روی گردانید، و نصیحت آن کس را که خیرخواه شماست گوش کنید، و به جان و دل بپذیرید.

 (1): این شخص اشعث بن قیس بود که همه جا، همواره روحیّه اعتراض داشت و خود پذیرش حکمیّت بود.

(2):ضرب المثل است برای کسانی که بیهوده تلاش می کنند.

(3):مقصود امام در اینجا از شیطان، معاویه است که با مکر و حیله عمروعاص لشکر اسلام را پریشان ساخت.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 120

اخلاقی، اعتقادی

یادآوری ویژگی های اهل بیت (علیه السّلام) و اندرز یاران

به خدا سوگند! تبلیغ رسالت ها، وفای به پیمان ها، و تفسیر اوامر و هشدارهای الهی به من آموزش داده شده، درهای دانش و روشنایی امور انسان ها نزد ما اهل بیت پیامبر(علیه السّلام) است. آگاه باشید که قوانین دین یکی و راهای آن آسان و راست است، کسی که از آن برود به قافله و سر منزل رسد، و غنیمت برد، وهر کس که از آن راه نرود گمراه شده پشیمان گردد. مردم! برای آن روز که زاد و توشه ذخیره می کنند، و اسرار آدمیان فاش گردد، عمل کنید.

کسی که از خرد خویش بهرمند نگردد برای پند گرفتن از عقل و فکر دیگرن عاجزتر است، که آن غائب برای کمک کردن از عقل حاضر او ناتوان تر است. از آتشی بپرهیزید که حرارتش شدید، و عمق آن ناپیدا، و زیور آن غل و زنجیر، آشامیدنی آن زرد آب و چرک جوشان است. آگاه باشید! نام نیکی که خدا برای کسی میان مردم قرار دهد، بهتر از مالی است که برای دیگران باقی می گذارد که او را ستایش نمی کنند.(1)

(1): سعدی: نام نیکو گر بماند زآدمی *** به کز او ماند سرای زرنگار

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

 

خطبه 119

اعتقادی، سیاسی

(پس از جنگ صفّین و نهروان، در سال 38 هجری مردم را برای سرکوبی فراخواند، سکوت کردند. فرمود شما را چه شده، آیا لال هستید؟گروهی گفتند ای امیرالمومنین، اگر تو حرکت کنی با تو حرکت می کنیم).

1- علل نکوهش کوفیان

شما را چه می شود؟ هرگز ره رستگاری نپویید! و به راه عدل هدایت نگردید! آیا در چنین شرایطی سزاواراست که من از شهر خارج شوم؟ هم اکنون باید مردی از شما که من از شجاعت و دلاوری او راضی و به او اطمینان داشته باشم، به سوی دشمن کوچ کند.

2- مسئولیّت های رهبری

و برای من سزاوار نیست که لشگر و شهر و بیت المال و جمع آوری خراج و قضاوت بین مسلمان، و گرفتن حقوق درخواست کنندگان را رها سازم، آنگاه با دسته ای بیرون روم، و به دنبال دسته ای به راه افتم، و چونان تیر نتراشیده در جعبه ای خالی به این سو وآن سو سرگردان شوم! من چونان محور سنگ آسیاب، باید بر جای خود استوار بمانم تا همه ی امور کشور، پیرامون من و به وسیله من به گردش درآید، اگر من از محور خود دور شوم مدار آن بلرزد و سنگ زیرین آن فرو ریزد! به حقّ خدا سوگند که این پیشنهاد بدی است!

به خدا سوگند! اگر امیدواری به شهادت در راه خدا را نداشتم، پای در رکاب کرده از میان شما می رفتم، و شما را نمی طلبیدم چندان که باد شمال و جنوب  می وزد؛ زیرا شما بسیار طعنه زن، عیب جو، رویگردان از حق، و پر مکر وحیله اند. مادام که افکار شما پراکنده است فراوانی تعداد شما سودی ندارد، من شما را به راه روشنی بردم که جز هلاک خواهان، هلاک نگردند؛ آن کس که استقامت کرد به سوی بهشت شتافت و آن کس که لغزید در آتش سرنگون شد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 118

اخلاقی، سیاسی

ستودن یاران نیکوکار

شما یاران حق و برادران دینی من می باشید، در روز جنگ چون سپر محافظ دور کننده ضربت ها، و در خلوت ها محرم اسرار منید، با کمک شما پشت کنندگان به حق را می کوبم و به راه می آورم، و فرمانبرداری استقبال کنندگان را امیدوارم، پس مرا، با خیرخواهی خالصانه، و سالم از هرگونه شک و تردید، یاری کنید.(1)

به خدا سوگند! من به مردم از خودشان سزاوارترم.

 (1): بر اساس نقل طبری و واقدی این سخنان را پس از جنگ جَمَل خطاب به اصحاب خود ایراد فرمود.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 117

اخلاقی، اقتصادی

سرزنش انسان های خودپرست

نه اموال خود را در راه خدایی که آن مال ها را روزی شما کرد می بخشید، نه جان ها را در راه خدای جان آفرین به خطر می افکنید!

دوست دارید مردم برای خدا شما را گرامی دارند اما خودتان مردم را در راه خدا گرامی نمی دارید! از فرود آمدن در خانه های گذشتگان عبرت گیرید، و از جدایی با نزدیک ترین برادران و دوستان پند پذیرید.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


 

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

 

1- با صدای آقای فرحمند

download

2- دعای سلامتی

حجم:2Mg  زمان:1:36

دانلود

3- دعای سلامتی 1

حجم: 2Mg زمان:1:44

دانلود

4- دعای سلامتی 2

حجم: 2Mg زمان: 1:49

دانلود

5- دعا سلامتی 3

دانلود

6- دعا سلامتی 4

دانلود

 

7- دعا سلامتی 5

دانلود

8- دعا سلامتی 6

دانلود

 


نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعا تعقیبات مشترکه هر نماز

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- خدام حسینی

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 116

اعنقادی، سیاسی

(این خطبه در شهر کوفه در سال 38 هجری برای تشویق کوفیان به نبرد نهایی ایراد شد)

1- ویژگی های پیامبر اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلّم)

خداوند پیامبر  (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را فرستاد تا دعوت کننده ی به حق، و گواه اعمال خلق باشد. پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) بدون سستی و کوتاهی، رسالت پروردگارش را رسانید، و در راه خدا با دشمنانش بدون عذرتراشی جنگید. پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) پیشوای پرهیزکاران، و روشنی بخش چشم هدایت شدگان است.

(و از همین خطبه)

2- اندرز یاران

مردم! اگر شما همانند من از آنچه بر شما پنهان است با خبر بودید، از خانه ها کوچ می کردید، در بیابان ها سرگردان می شدید، و بر کردارتان اشک می ریختید و چونان مصیبت دیده بر سر و سینه می زدید سرمایه خود را بدون نگهبان و جانشین رها می کردید و هر کدام از شما تنها به کار خود می پرداختید، و به دیگری توجهی نداشتید.

افسوس، آنچه را به شما تذکر دادند فراموش کردید، و از آنچه شما را ترساندند، ایمن گشتید! گویا عقل از سرتان پریده، و کارهای شما آشفته شده است.

3- تعریف یارانی که به شهادت رسیدند

به خدا سوگند، دوست داشتم که خدا میان من و شما جدایی اندازد، و مرا به کسی که نسبت به من سزاوارترست ملحق فرماید.

به خدا سوگند، آنان مردمی بودند، نیک اندیش، ترجیح دهنده ی بردباری، گویندگان حق، و ترک کنندگان ستم.

پیش از ما به راه راست قدم گذاشته و شتابان رفتند و در به دست آوردن زندگی جاویدان آخرت و کرامت گوارا، پیروز شدند.

4- خبر از خونریزی و شکمبارگی حجّاج بن یوسف ثقفی

آگاه باشید، به خدا سوگند پسرکی از طایفه ثقیف(حجّاج بن یوسف) بر شما مسلّط می گردد که هوسباز و گردنکش و ستمگر است، سبزه زار های (( اموال و داراییها)) شما را می چرد و چربی شما را آب می کند.

ابو وذَحه: بس کن.(1)

(وَحَه، نوعی سوسک است، چون ماجرایی با حجّاج دارد، او را (( ابو وذحه)) خطاب فرمود، که اینجا جای آوردن آن نیست (( می گویند وَذَحَه، سوسک مخصوصی است حجّاج را گزید که بدنش وَرَم کرد و مُرد)) )

(1): حجاج بن یوسف سقفی که در سال 41 هجری متولد و مرگ او در سال 95 هجری است.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

لطفا برای حمایت از وبلاگ از لوگو ما حمایت کنید.


 

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- خدام حسینی

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعا نماز حضرت فاطمه (علیه السّلام)

حجم:1.7Mg  زمان:1:52

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- کریم منصوری

حجم:3.5Mg  زمان:3:48

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- غفاری

حجم:6Mg  زمان: 6:10

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- عباس سلیمی

حجم:5Mg   زمان:5:30

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- رضاییان

حجم:5Mg  زمان:5:38

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- آقاتی

حجم:5Mg   زمان:5:30

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- اذان

حجم: 6 Mg  زمان: 6:19

دانلود

 2- اذان2

حجم:4Mg  زمان: 4:10

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعا نماز حضرت فاطمه (علیه السّلام)

حجم: 8Mg  زمان: 1:51

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعای تعقیبات مشترکه هر نماز

حجم: 6Mg زمان: 1:32

دانلود

 

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- صحیفه سجادیه

حجم: 9Mg  زمان: 50 ثانیه

دانلود

 

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- کریم منصوری

حجم: 16Mg  زمان: 3:48

دانلود

 

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- غفاری

حجم: 26Mg  زمان:6:10

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- عباس سلیمی

حجم: 24 Mg  زمان: 5:30

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- اذان

حجم: 27Mg زمان: 6:19

دانلود

 

2- اذان

حجم: 17 Mg  زمان: 4:10

دانلود

 


نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- رضاییان

حجم : 24Mg  زمان: 5:38

دانلود

 

 

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- آقاتی

حجم 23 Mg  زمان 5:30

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

خطبه 115

اعتقادی

(در خواستن باران از خدا در شهر کوفه ایراد فرمود)

دعا برای طلب باران

خداوند! کوه های ما از بی آبی شکاف خورده و زمین ما غبارآلود و دام های ما در آغُل های خود سرگردانند و چون زن بچه مرده فریاد می کشند، و از رفت و آمد بی حاصل به سوی چراگاه ها و آبشخورها، خسته شده اند! بارخدایا! بر ناله ی گوسفندان و فریاد و آه شتران ماده رحمت آور، خدایا به سرگردانی آنها در راه ها و ناله هاشان در خوابگاه ها رحمت آور. بار خدایا! هنگامی به سوی تو بیرون آمدیم که خشکسالی پیاپی هجوم آورده، و ابرهای پرباران از ما پشت کرده و خشک و نامهربان بدون بارش قطره ای باران گذشتند.

خدایا! تو امید هر بیچاره و حل کننده ی مشکلات هر طلب کننده می باشی. خدایا تو را می خوانیم، در این هنگام که همه ناامید شده اند، و ابر رحمت بر ما نمی بارد و حیوانات ما نابود گردیدند. ما را به کردار ما عذاب نکنی، و به گناهان ما کیفر ندهی.

خدایا! رحمت خود را با ابر پرباران و بهار پرآب و گیاهان خوش منظر شاداب بر ما نازل فرما؛ بارانی درشت قطره بر ما فرو فرست که مردگان را زنده و آنچه از دست ما رفته به ما بازگرداند.(1) خدایا! ما را با بارانی سیراب کن که زنده کننده، سیراب سازنده، فراگیر و به همه جا رونده، پاکیزه و با برکت، گوارا و پر نعمت، گیاه آن بسیار، شاخه های آن به بار نشسته و برگ هایش تازه و آبدار باشد تا با چنان بارانی بنده ی ناتوان را توان بخشی، و شهرهای مرده ات را زنده سازی. خدایا! بارانی ده که بسیار ببارد تا زمین های بلند ما پر گیاه شود.

و در زمین های پست روان گردد و نعمت های فراوان در اطراف ما گسترش یابد.، تا با آن میوه های ما بسیار، گله های ما زنده و فروان، و سرزمین های دورتر از ما نیز بهره مند گردند، و روستاهای ما از آن نیرومند شوند. این ها همه از برکات گسترده و بخشش های فراوان تو باشد که بر سرزمین های فقر زده و حیوانات وحشی ما نازل می گردد. خداوندا! بارانی ده! دانه درشت که پیاپی برای سیراب شدن گیاهان ما ببارد، چنانکه قطرات آن یکدیگر را برانند، و دانه های آن به شدّت بر هم کوبیده شوند؛ نه رعد و برقی بی باران، و ابری بی ثمر، و کوچک و پراکنده، و نه دانه های ریز باران همراه با بادهای سرد.

خدایا بارانی پر آب فرو فرست که قحطی زدگان به نعمت های فراوان رسند و آثار خشکسالی از میان برود که همانا، تویی خداوندی که پس از ناامید شدن مردم باران را فرو می فرستی و رحمت خود را همه جا گسترش می دهی و تویی سرپرست نظام آفرینش که به ستودن سزاواری.

می گویم: («انصاحت جبالنا» یعنی کوهها بر اثر خشکی از هم شکافته است، و «انصاح الثّوب » وقتی گفته می شود که لباس از هم شکافته باشد «انصاح النّبت و صاح وصوح » به هنگامی که گیاه خشک گردد می گویند و همه ی این چند واژه به یک معنا است. و جمله « وهامت دوابّنا» از ماده «هیام» به معنی عطش است. و «حدابیر السنین» جمع «حدبار» به معنای شتری است که بر اثر راه رفتن ناتوان شده است. امام (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سال های قحطی را به چنین شتری تشبیه کرده است. « ذوالرمه» شاعر می گوید:

حدا بیرما تنفکّ الاّ مناخة علی الخسف او نرمی بها بلداً قفراً

شتران ناتوانی که هیچ گاه از هم جدا نمی گردند جز در خوابگاه ها یا اینکه آنها را در محیط های بی آب و علف قرار دهند. و جمله ی « ولا قزع ربابها» یعنی از قطعات کوچک و پراکنده اَبر نباشد و جمله ی «ولا شفان ذهابها» در تقدیر « ولا ذات شفان ذهابها» است « شفان» به معنی باد سرد و «ذهاب» به معنی بارانهای نرم می باشد. و کلمه ی «ذات» حذف گردید زیرا شنونده به آن آگاه بود.

(1): با طرح این حقیقت که زنده کننده خداست، علم بیوژنسیز Biogenesis تأیید می کند که زنده از زنده و حیات از حیات پدید می آید و از مادّه خود به خود چیزی به وجود نخواهد آمد، مثل وجود کرم در سیب که انگل های کرم در شکوفه ها مانده اند و رشد کرده اند و سپس تبدیل به کرم شده اند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت