حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤

 

اخلاق پسندیده

اداء امانت

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: سه چیز است که احدی مجاز نیست از آن تخلف و سرپیچی نماید: اول وفاء به عهد، خواه طرف پیمان مسلمان باشد یا کافر. دوم نیکی به پدر و مادر، خواه مسلمان باشند یا غیرمسلمان. سوم اداء امانت، خواه صاحب امانت مسلم باشد یا کافر.

منبع: مجموعه ی ورام جلد2 ص 121

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام برگزیدگان خود را مأموریت داد که مردم را به راستگویی و اداء امانت که ندای فطرت است دعوت نمایند.

منبع:سفینه ((صدوق))ص 18

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: برای اینکه پاکی و خوبی مردی را بشناسید به رکوع و سجده ی طولانی او نگاه نکنید زیرا او به این عمل معتاد شده، اگر ترک کند از ترک عادت وحشت زده می شود، ولی به راستگویی و اداء امنتش نگاه کنید و از این راه او را بشناسید.

منبع:سفینه ((صدوق))ص 18

4- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) درباره ی صلح و سازش انسانها در سطح جهانی فرموده اند: تمام ملل و اقوام روی کره ی زمین می توانند پیوسته در رحمت و آسایش به سر برند مادامیکه همه ی مردم، بشر دوست باشند و بنام انسانیت به یکدیگر ابراز محبت نمایند. مادامیکه امین مال و عِرض و شرف و اسرار یکدیگر باشند و در هیچ نوع امانتی خیانت نکنند، مادامیکه در رفتار و گفتار خود همواره پیرو حق و عدل باشند و در هیچ موردی خویشتن را به تجاوزکاری و اعمال خلاف حق آلوده نسازند.

منبع: مجموعه ی ورام، جلد1،ص12

5- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسانی که در سخن راستگوتر و در اداء امانت مواظبتر و در عهد و پیمان باوفاتر و در اخلاق نیکوتر و با مردم گرمتر هستند در قیامت به من از همه نزدیکترند.

منبع: تاریخ یعقوبی جلد 2 ص 60

6- پیشوای گرامی اسلام حضرت ابوالحسن (علیه السّلام) فرموده اند: تمام مردم روی کره ی زمین مشمول رحمت و فیض الهی هستند مادامی که به این سه اصل اساسی عمل کنند: بشر دوست باشند، در امانتها خیانت نکنند ،عملا پیرو حق و عدالت باشند.

منبع : مجموعه ورّام جلد 1 ص12

7- امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به راستی خدا عزوجل پیغمبری را مبعوث نکرده است جز به راستگویی و پرداخت امانت به نیکوکار و بدکار.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 317

8- ابی کهمس گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: عبدالله بن ابی یعفور به شما سلام می رساند، بر تو و بر او سلام ، چون نزد عبدالله رفتی، سلام به او برسان و به او بگو که جعفر بن محمد به تو می گوید: بنگر بدانچه به واسطه ی آن، علی (علیه السّلام) نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تقرب یافت و بدان بچسب، زیرا علی (علیه السّلام) همانا به مقامی که نزد رسول خدا رسید، رسیده است به واسطه ی راستگویی و امانت پردازی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به طول رکوع و سجود مرد، نگاه نکنید زیرا بدان عادت کرده و اگر آن را وانهد بهراسد ولی نگاه کنید به راستگویی و امانت پردازی او.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤

 

اخلاق پسندیده

صدق و راستی

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسانی که در سخن راستگوتر و در ادا امانت مواظبتر و در عهد و پیمان باوفاتر و در اخلاق نیکوتر و با مردم گرمتر هستند در قیامت به من از همه نزدیکترند.

منبع: تاریخ یعقوبی جلد 2 ص 60

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام برگزیدگان خود را مأموریت داد که مردم را به راستگویی و ادا امانت که ندای فطرتست دعوت نمایند.

منبع: سفینه، صدق، ص 18

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: برای اینکه پاکی و خوبی مردی را بشناسید بر رکوع و سجده ی  طولانی او نگاه نکنید زیرا او به این عمل معتاد شده ، اگر ترک کند از ترک عادت وحشت زده می شود، ولی به راستگویی و ادا امانتش نگاه کنید و از این راه او را بشناسید.

منبع: سفینه((صدق)) ص 18

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سرآغاز ایمان، تخلّق به اخلاق حمیده و خودآرایی به زیور راستی است.

منبع: فهرست غرر، ص 94

5- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به علی (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند دروغی را که موجب اصلاح باشد دوست دارد و راستی را که باعث فساد گردد دشمن دارد.

منبع: بحار، جلد 17 ، ص 14

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام برگزیدگان خود را مأموریت داد که مردم را به راستگویی و اداء امانت که ندای فطرت است دعوت نمایند.

منبع:سفینه ((صدوق))ص 18

راستی و امانت پردازی

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به راستی خدا عزوجل پیغمبری را مبعوث نکرده است جز به راستگویی و پرداخت امانت به نیکوکار و بدکار.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 317

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به نماز خواندن و روزه گرفتن آنها فریب نخورید ، زیرا بسا که مرد انس گیرد به نماز و روزه تا آنجا که اگر آن را وانهد به هراس افتد ولی آنها را بیازمایید به راستگویی و امانت پردازی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 317


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤

 


رابطه ی محبت آمیز با همسر

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: این گفته ی مرد به زن که ((تو را دوست دارم )) هیچ گاه از قلب او بیرون نمی رود.

منبع : کافی ، ج 5، ص 569

2- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: نشستن مرد در کنار همسر خود، پیش خداوند دوست داشتنی تر از اعتکاف و شب زنده داری در مسجد خودم (در مدینه )است.

منبع : تنبیه الخواطر ، ج2، ص122

3- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن مردی که برای همسرش لقمه می گیرد، نزد خدا پاداش دارد.

منبع : المحجة البیضاء ، ج3، ص 70

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: بوسه بر لب نباشد جز برای همسر یا فرزند خردسال.

منبع: اصول کافی ،ج4،ص 551

همسر داری

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: هر زنی که یک لیوان آب به شوهرش بدهد، از یکسال روزه داری و شب زنده داری برایش برتر است.

منبع : وسایل الشیعه ، ج14 ، ص 123

6- حضرت علی (علیه السّلام) فرموده اند: جهاد زن، آراستگی و زیبایی برای شوهرش است.

منبع : نهج ابلاغه ، کلمات قصار، شماره ی 136

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند : هر زنی به همبستری شوهر شرابخوار خود تن در دهد به عدد ستارگان آسمان مرتکب خطا شده است و فرزندی که از آن مرد پدید می آید ناپاک و پلید است و خداوند از آن زن هیچ توبه و فدیه ای را قبول نمی کند مگر آنکه شوهرش بمیرد یا او را از قید زناشویی رها سازد.

منبع : لئالی الخبار ص 267

در اصناف زنان و صفات پسندیده و ناپسندیده ایشان

8- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که بهترین زنان شما زنی است که فرزند بسیار آورد و دوست شوهر باشد و صاحب عفت باشد و در میان خویشان خود عزیز باشد و نزد شوهرش ذلیل باشد و از برای شوهر خود زینت و بشاشت کند و از دیگران شرم کند و عفت ورزد هرچه شوهر گوید شنود و آنچه فرماید اطاعت کند و چون شوهر با او خلوت کند آنچه از او خواهد مضایقه نکند اما به شوهر در نیاویزد که او را به تکلف بر جماع بدارد و سپس فرمودند: بدترین زنان شما زنی است که در میان قوم خود خوار باشد و بر شوهر مسلط باشد و فرزند نیاورد و کینه ورز باشد و از اعمال قبیحه پروا نکند و چون شوهر غایب شود زینت کند و خود را به دیگران نماید و چون شوهر آید مستوری اظهار کند و سخنش را نشنود و اطاعتش نکند و چون شوهربا او خلوت کند مانند شتر صعب مضایقه کند از آنچه شوهر به او اراده دارد قبول نکند و از تقصیرش درنگذرد.

منبع: حیلة المتّقین، ص55


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤

 

 

 

1- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند: جایز نیست جماع کردن با دختر پیش از آنکه نه سال تمام شود، پس اگر بکند و عیبی رسد به آن زن ضامن است.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندی که بهم رسد مخنث باشد.

خضاب:(رنگ،حنا، آنچه که موی سر و صورت یا پوست بدن را با آن رنگ کنند.)(در فرهنگ عمید)

مخنث: ( مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد.کنایه از مرد بدکار.) (در فرهنگ عمید)

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

3- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند: زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مکن اما کنیز را در برابر کنیز دیگر جماع کردن باکی نیست.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

آداب زفاف و مجامعت

در بیان آداب زفاف و مجامعت بدان که، زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در فرج زن در وقتی که حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است و بعد از پاک شدن و پیش از غسل کردن جماع را نیز بعضی حرام می دانند و احوط اجتناب است مگر آنکه ضرورتی باشد پس امر کند زن را که فرج را بشوید و با او مقاربت کند. و زن مستحاضه اگر غسل و یا سایر اعمالی راکه او باید انجام دهد، به جا آورد با او می توان جماع کرد.و در وطی دبر زن خلافست، بعضی حرام می دانند و اکثر علما مکروه می دانند، و احوط اجتناب است.

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مرد نباید در شب چهارشنبه با زن خود جماع کند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

5- حضرت امام موسی کاظم (علیه السّلام) فرموده اند: هر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع پس با خود قرار دهد افتادن فرزند از شکم پیش از آنکه تمام شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص57

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود و نزدیک است که اگر فرزندی بهم رسد دیوانه باشد یا صرع داشته باشد، نمی بینی کسی را که صرع می گیرد اکثر آن است که یا در اول ماه یا در آخرماه می باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤

 


 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: راستی برای شما هر آینه نوری است که به وسیله ی آن در دنیا شناخته می شوید تا اینکه هرگاه یکی از شماها به برادر خود برخورد، او را در همان جای نور که از پیشانی او است می بوسد.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص 549

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: بوسیده نشود سر و نه دست کسی جز رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و یا کسی که از او قصد رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شود.

منبع: اصول کافی جلد 4،ص 549

3- علی بن مزید صاحب سابری گفت: بر حضرت امام صادق(علیه السّلام) وارد شدم و دست او را گرفتم و بوسیدم، فرمودند: اما این نشاید جز برای پیغمبر یا وصیّ پیغمبر.

منبع: اصول کافی جلد 4،ص 549

4- علی بن جعفر از ابی الحسن (علیه السّلام) فرمودند: هرکه خویشی را برای رحم ببوسد چیزی بر او نیست؛ بوسه ی برادر برگونه است و بوسه ی امام میان دو چشم او است.

منبع: اصول کافی جلد 4،ص 551

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: بوسه بر لب نباشد جز برای همسر یا فرزند خردسال.

منبع: اصول کافی جلد 4،ص 551

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٤

 

 


شقاوت و سعادت

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمودند: چهار چیز از سعادت و خوشبختی و چهار چیز از شقاوت و بدبختی است. آن چهار چیز که از سعادت است زن خوب، خانه ی وسیع ، همسایه ی خوب و مرکب خوب و آن چهار چیز که از شقاوت است: همسایه ی بد، زن بد، خانه ی تنگ و مرکب بد.

منبع : مکارم الاخلاق ص65

2- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمودند: بدبخت آن است که در رحم مادر گرفتار شقاوت شود و خوشبخت کسی است که در شکم مادر سعادتمند باشد.

منبع : بحار جلد3 ص44

3- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمودند: گاهی سعید شقی و بدبخت می شود و گاهی شقی به راه سعادت و خوشبختی می رود.

منبع : تفسیر روح البیان جلد اول ص104

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمودند: خوشبخت و سعادتمند کسی است که از دیگران پند پذیرد و خود را به پاکی پرورش دهد و شقی و بدبخت کسی است که از تمایلات نامشروع و غرور خویشتن فریب خورد و به ناپاکی بگراید.

منبع : نهج البلاغه ملا فتح الله ص149

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ذلّت و پستی و بدبختی، درخوی ناپسند حرص و آز نهفته است.

منبع : غررالحکم ، ص96

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بدبخت و زیانکار کسی است که از سرمایه های عقل و تجربه سودی نبرد و از ذخایری که به وی عطا شده است بهره ای برنگیرد.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 1073

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه نفس خویش را در عرصه ی لذاتش آزاد بگذارد و به صلاح و فسادش توجّه ننماید بدبخت و دور افتاده از فیض الهی خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص644

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤


 

 

1- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) بعضی از فرزندان خود را مخاطب ساخت و فرمودند: فرزند عزیز متوجه پنج گروه باش که با آنان مجالست نکنی، هم کلام نشوی، و در مسافرت با آنها رفاقت ننمایی. عرض کرد پدر جان آنان کیانند؟ حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: از مجالست دروغ ساز پرهیز کن، چه او مانند سرابی است که مطالب را برخلاف واقع نشان می دهد. دور را در نظرت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد. از رفاقت با گناهکار و لاابالی اجتناب کن زیرا او تو را به بهای یک لقمه یا کمتر از آن می فروشد. از رفاقت بخیل پرهیز نما که او در ضروری ترین مواقع احتیاج، تو را یاری نخواهد کرد. از رفاقت با احمق اجتناب کن که او نفعت را اراده می کند و از نادانی به تو ضرر می زند. از مصاحبت کسیکه قطع رحم کرده است بپرهیز که در کتاب آسمانی مورد لعن و نفرین قرار گرفته است.

منبع : تحف العقول ، ص 279

2- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه برای خدا و به قصد صله ی رحم ازدواج نماید پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرافراز خواهد ساخت.

منبع : وسائل،کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المراة لدینها و صلاحها...، ص5

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: مردی صله کند و از عمرش سه سال مانده باشد، خدا آن را سی سال سازد، خدا هر چه خواهد کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 445

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ارحام عمل را پاک و پرثواب تر کند و اموال را فزاید و دفع بلا کند و حساب را آسان کند و مرگ را پس سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

5- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به حاضر و غائب امتم تا آنها که در پشت مردان و رحم زنانند تا قیامت سفارش می کنم که صله ی رحم کنند و اگر چه تا یک سال راه از او دور باشد، زیرا این کار از دیانت است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی ارحام خلق را خوش کند و دست را باز کند و ذات را پاکیزه کند و روزی را بیفزاید و مرگ را پس اندازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: نخست سخنگوی اعضا تن در روز قیامت رحم است، گوید: پروردگارا هر که مرا در دنیا پیوسته امروز تو با او پیوند و هر که مرا قطع کرده امروز تو از او ببر.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 449

8- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: رحم روز قیامت به عرش آویزان است و می گوید : بار خدایا هر که  مرا پیوسته با او پیوند و هر که مرا قطع کرده از او ببر.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 449


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٤

 

خاموشی و نگهداشتن زبان

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: از نشانه های فهم در دین بردباری و دانش و خاموشی است، به راستی خاموشی دری است از درهای حکمت، به راستی خاموشی دوستی آورد، به راستی که آن دلیل هر خوبی است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 343

2- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند : همانا شیعیان ما بی زبانند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 343

3- عثمان بن عیسی گوید : در حضور حضرت ابوالحسن (علیه السّلام) بودم که مردی به آن حضرت گفت: به من سفارشی فرما. در پاسخ او فرمودند: زبانت را نگهدار تا عزیز باشی و مهار خود را به دست مردم مده تا خود را خوار کنی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 345

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) گویند، که لقمان به پسرش گفت: ای پسر جانم، اگر پنداری سخن از نقره است، به راستی که خاموشی از طلا است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 345

5- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: نجات مومن در نگهداشتن زبان است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 347

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام)می فرمایند، که مسیح (علیه السّلام) همیشه می فرمودند: به جز در ذکر خدا سخن بسیار نگویید زیرا آنان که جز در ذکر بسیار سخن گویند دلهایشان سخت است ولی نمی دانند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 347

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: روزی نباشد جز آنکه هر عضوی از اعضای تن در برابر زبان کرنش کند و می گوید: تو را به خدا مبادا من برای تو عذاب کشم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 349

8- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) فرمودند: زبان آدمی زاده هر بامداد بر همه ی اندام تنش سرکشد و گوید چگونه بامداد کردید ؟ گویند : اگر تو ما را رها کنی ، به خوشی ، و می گویند : خدا را خدا را درباره ی ما و او را قسم می دهند و می گویند : همانا ثواب گیریم و کیفر شویم برای تو.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 349

9- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که سخنش را از کردارش نشمارد، خطای او بسیار و عذابش فراهم گردد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 351

10- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: زبان، عذابی شود که هیچ کدام از اعضای بدن نشوند و بگوید: پروردگارا مرا عذابی کردی که چیزی را چنان عذاب نکردی، در پاسخ او گفته شود: از تو یک سخن درآمد در مشارق و مغارب زمین رسید و به وسیله ی آن خون های محترم ریخته شد و مال محترم چپاول شد و عصمت محترم به باد رفت، به عزت و جلالم سوگند هر آینه به عذابی گرفتارت کنم که هیچ عضوی را چنان عذاب نکنم .

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 351

11- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: اگر در چیزی شومی باشد در زبان است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 351

12- وشا گوید: از حضرت امام رضا (علیه السّلام) شنیدم که می فرمودند: هر مردی از بنی اسراییل می خواست عابد شود، پیش از آن ده سال خموشی می گزید .

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 351

13- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که سخنش را در نامه ی عملش ثبت داند، کم گوید جز در آنچه برای او اهمیت و فایده دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 353

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: در حکمت آل داود است: بر خردمند است که زمان خود را بشناسد و به کار خود سرگرم باشد و زبانش را نگهدارد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 353

15- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: پیوسته بنده ی مومن، نیکوکار نوشته شود تا وقتی خاموش است و چون به سخن آید، نیکوکار نوشته شود یا بدکردار.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 353

16- حضرت امام جواد (علیه السّلام) از جدّش حدیث کرده اند که فرمودند: آدمی در زیر زبان خود پنهان است یعنی زبان می تواند با اراده یا بی اراده راز آدمی را فاش کند و سرّ نهان را آشکار نماید.

منبع : بحار جلد 17 ص101

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: چه  نیکو فرزندانی هستند دختران پرده نشین.هر که یکی از آنها داشته باشد خدای آن دختر را سپری از [در افتادن وی] در آتش قرار دهد و هر که دو تن از آنها داشته باشد خدای به[ برکت] آن دو وی را به بهشت داخل کند و اگر سه تن از این دخترکان یا سه تن خواهر همچون ایشان [وی را] باشند، از جهاد پرداخت زکات معاف خواهد بود.

منبع : مکارم الاخلاق٢١٩

2- رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)می فرمودند: بهترین زنان امت من زن هایی هستند که صورتشان زیباتر و صداقشان کمتر باشد.

منبع : بحار جلد 23 ص55

3- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند: جایز نیست جماع کردن با دختر پیش از آنکه نه سال تمام شود، پس اگر بکند و عیبی رسد به آن زن ضامن است.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٤

 

 

روزی ، وسائل معاش

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: گنجهای روزی مردم در گشایش اخلاق نهفته است.

منبع : بحار 17،ص13

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: حسن خلق مایه ی افزایش روزی است.

منبع : سفینه ، خلق، ص411

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: خواستن رزق مباح و گذران کردن از درآمد حلال وظیفه ی واجب هر مرد و زن مسلمان است.

منبع : بحار 23،ص6

4- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرمودند: گرچه خداوند در نظام حکیمانه ی آفرینش، ارزاق مردم را تضمین کرده است ولی مبادا اندیشه ی ضمانت خداوند رازق، مغرورتان سازد و شما را از انجام فریضه ی کار و کوشش باز دارد.

منبع : تحف العقول ،ص489

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: اگر روزی را ببینی که سربازان در میدان کارزار از دو طرف در مقابل یکدیگر صف کشیده اند و با مشتعل شدن آتش جنگ، نگرانی و وحشت همه جا را فراگرفته است تو در همان روز از انجام کار و طلب روزی باز نایست و در همان شرایط سخت و دشوار برای بدست آوردن معاش کوشش کن.

منبع : تحف العقول ،ص489

6- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که بیاموزید از کلاغ سه خصلت را، جماع کردن پنهان، و بامداد به طلب روزی رفتن، و بسیار حذر کردن.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٤ فروردین ۱۳٩٤

 

 

کار و رفتار شایسته

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خویشتن را با فضایلی اخلاقی و ملکات انسانی بیارایید، از ستم خود داری کنید، به حق و درستی رفتار نمایید و با قضاوت وجدانی خود نسبت به مردم منصف باشید.

منبع: غررالحکم، ص 352

کار با علم و بینایی

2- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که کارش بر پایه ی علم و معرفت استوار نباشد، زیان و فساد علمش بیشتر از خیر و مصلحت است.

منبع: تحف العقول،ص47و 171

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد فرموده اند: هیچ فعالیّت و حرکتی نیست مگر آنکه در انجام آن به علم و معرفت نیازمندی.

منبع: تحف العقول،ص47و 171

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که بدون بصیرت و دانایی، به کاری دست می زند مانند مسافری است که در بیراهه می رود، او هر قدر بر سرعت سیر خود می افزاید به همان نسبت از جادّه دورتر می شود.

منبع:کافی1،ص43

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که خود درباره ی دیگران بد می کند، اگر دیگران بدی او را با بدی تلافی کردند و به او عکس العمل بد نشان دادند، حق ندارد از آنان عیب گیری کند و از کار بدشان منع نماید.

منبع: بحار،جلد17،ص184

پاکی عمل

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن وصایای خود به حضرت حسین(علیه السّلام)  فرموده اند: خوشبخت و رستگار کسی است که علم و عملش، دوستی و دشمنیش، گرفتن و رها کردنش، سخن گفتن و سکوتش، رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و برخلاف امر پروردگار قدمی برندارد.

منبع: تحف العقول، ص 91

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حقیقت سعادت عبارت از اینست که عمل آدمی به سعادت ختم شود و حقیقت شقاوت در اینست که عمل آدمی به شقاوت خاتمه یابد.

منبع:معانی الخبار، ص345

8- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اول عنوانی که در نامه ی عمل مومن دیده می شود آن چیزی است که مردم درباره اش می گویند، اگر خوب باشد خوبی به حساب می آید و اگر بد باشد بدی.

منبع:بحار،جلد17، ص 170

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) در عهدنامه مالک اشتر فرموده اند: از جمله چیزهایی که گواه شایستگی و پاکی افراد صالح است آن چیزی است که خداوند درباره ی آنان به زبان بندگان خود جاری می سازد.

منبع:سفینه،جلد2،(صلح)

10- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای قیس، با عزت، ذلت است و با حیات، مرگ است و با دنیا آخرت. بی گمان برای هر چیزی در نظام آفرینش حسابرسی است و بر هر چیزی ناظر و مراقبی. هر کار خوبی را پاداشی است، هر عمل زشتی را عقابی و برای مدت هر چیزی نوشته و کتابی است. ای قیس، ناگریز برای تو همنشین و مصاحبی خواهد بود که با تو به خاک سپرده می شود، موقع دفنت او زنده است و تو مرده. اگر همنشینت بزرگوار و کریم باشد تو را اکرام می کند و اگر پست  و فرومایه باشد آزارت  می دهد. او با کسی جز تو در قیامت محشور نمی شود و تو نیز در در محشر جز با او برانگیخته نمی شوی و از تو سوال و پرسشی نمی نمایند مگر از او، پس مصاحبی این چنین را جز صالح و شایسته انتخاب مکن زیرا اگر صالح باشد با او مانوس می شوی و اگر فاسد باشد جز  از او هراس و و حشت نخواهی داشت و آن همنشین، عمل تو است.

منبع: امالی صدوق،ص3

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱۳ فروردین ۱۳٩٤

 


 

ارزش فرصت

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: در ایّام زندگی شما، لحظاتی فرا می رسد که در معرض نسیم حیات بخش الهی قرار می گیرید، و فرصت مناسبی بدست می آورید، بکوشید که از آن فرصتها استفاده کنید، و خویشتن را در مسیر فیض الهی قرار دهید.

منبع: محجة البیضاء5، ص 15

2- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که به رویش در خیری گشوده شد غنیمت بشمارد، و از فرصت استفاده کند، زیرا نمی داند چه وقت آن در به رویش بسته می شود.

منبع: مستدرک 2، ص 350

3- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که فرشته ی الهی هر شب به جوانان بیست ساله ندا می دهد کوشش و جدیّت کنید و برای نیل به کمال و سعادت مجاهده نمایید.

منبع:مستدرک 2،ص 353

4- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بر مرد با ایمان لازم است که از نیروی خود به نفع خویشتن استفاده نماید، از دنیای خود برای آخرت خویش، و در جوانی خود پیش از فرا رسیدن ایّام پیری، و در زندگی پیش از مرگ.

منبع:وسائل4،ص30

5- روای از حضرت امام هادی (علیه السّلام) معنی حزم و محکم کاری را سوال کرد، در جواب فرمودند: حزم عبارت از این است که فرصت خیر را مغتنم بشماری و بقدر ممکن در استفاده از آن تسریع نمایی.

منبع: مستدرک2 ص 350

استفاده از فرصت

6- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ابی ذر غفاری فرمودند: پنج چیز را پیش از پنج چیز غنیمت بشمار، جوانیت را قبل از پیری، سلامتت را قبل از از بیماری، تمکّنت را قبل از تهیدستی، فراغتت را قبل از گرفتاری، زندگانیت را قبل از مرگ.

منبع:بحار17،ص23

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از پدران خود، در تفسیر آیه ی (( ولا تَنسَ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیا)) روایت کرده اند که سلامت، نیرومندی، فراغت، جوانی، نشاط، و بی نیازی خود را فراموش منما، در دنیا از آنها بهره برداری کن و متوجّه باش که از آن سرمایه های عظیم به نفع معنویّات و آخرت خود استفاده نمایی.

منبع: کتاب جعفریات، ص 176


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسانی که خود گرفتار عیوبی هستند دوست دارند معایب دیگران شایع شود و زبانزد مردم گردد تا برای آنها میدان عذر آوردن، وسعت پیدا کند.

منبع : نهج البلاغه فتح الله ص 105

طبیعت بشر

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بدی و بدخواهی که ناشی از هوای نفس و حس درنده خویی بشر است همواره در نهاد همه ی انسانها به طور پنهانی وجود دارد. اگر آدمی با نیروی ایمان و صفات انسانی بر آن غلبه کند تمایل بدی به ضمیر باطن رانده می شود و همچنان پنهان می ماند. و اگر نتوانست بر کشش حیوانی خود پیروز گردد تمایل بدی بروز می کند و از پس پرده ی اختفاء بیرون می آید.

منبع: فهرست غرر، ص 173

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٤

 


 

احیای فطرت

1- یکی از وظایف بزرگ پیامبران الهی پیدا کردن فطریات بشر و بکار انداختن سرمایه های الهی انسانست. حضرت امام علی (علیه السّلام) در این باره فرموده اند: خداوند پیامبران خود را برانگیخت و پیاپی بین مردم فرستاد تا بشر را به اداء پیمان فطرت وادارند و نعمتهای فراموش شده ی خدا را یادآوری کنند و با فعالیتهای تبلیغی خود نیروهای نهفته ی عقل مردم را برانگیخته و بکار اندازند.

منبع: نهج البلاغه ملا فتح الله ص 37

2- زراره از امام باقر(علیه السّلام) سوال می کند دین حنیف چیست؟ فرمودند: فطرت است، فطرتیکه خداوند در نهاد تمام افراد بشر آفریده است. خداوند انسان را با فطرت معرفت خویش خلق کرده است.

منبع: بحار جلد 2 ص 87-88

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٤

 


 

ارزش معنوی آیةالکرسی

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بزرگترین آیه در قرآن کریم، آیةالکرسی است.

منبع: تفسیر روح المعانی جلد ص 10

2- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) ضمن حدیثی به علی (علیه السّلام) فرمودند: قرآن کلام برتر و بزرگ است و سوره ی بقره سید قرآن و آیةالکرسی سید بقره است، سپس فرمودند: در آیةالکرسی پنجاه کلمه است و در هر کلمه پنجاه برکت و خیر وجود دارد.

منبع: تفسیر مجمع البیان جزئ 1 و 2 ص 360 و 361

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر از آثار معنوی این آیه ی شریفه آگاه می بودید در هیچ حال، آن را ترک نمی کردید. پیغمبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: آیةالکرسی از گنجینه ای در زیر عرش به من عطا شده است و قبل از من به هیچ پیغمبری چنین عطایی نشده است.

منبع: تفسیر روح المعانی جلد3 ص 10

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: برای هر چیز فرد برتر و نقطه ی اعلا وجود دارد و آیةالکرسی اعلا و برتر قرآن شریف است.

منبع: تفسیر مجمع البیان جزء 1 و 2 ص 310 و 361

معنی کرسی، عرش

5- حفض بن غیاث می گوید: از حضرت امام صادق (علیهالسّلام)، گفته ی خداوند ((وَسِعَ کُرسِیُّهُ السَّمَوَاتِ وَ الأَرضَ)) سوال کردم، در جواب فرمودند: علم خداوند است.

منبع: تفسیر برهان، ص 248

6- مفضل بن عمر از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال کرد عرش و کرسی چیست؟  در جواب فرمودند: عرش، علمی است که خداوند انبیاء و پیامبران و حجت های خود را از آن آگاهی داده است، و کرسی علمی است که اختصاص به ذات اقدس الهی دارد و هیچ یک از پیامبران و حجج خود را از آن آگاه نساخته است.

منبع: معانی الاخبار، ص 29

7- فضیل بن یسار می گوید: از حضرت امام صادق (علیه السّلام) معنی ((وَسِعَ کُرسِیُّهُ السَّمَوَاتِ وَ الأَرضَ)) را سوال کردم، در جواب فرمودند: همه چیز در کرسی است. آسمانها و زمین و تمام اشیاء در کرسی قرار دارند.

منبع:کافی1،ص132

8- اصبغ بن نبائه از حضرت امام علی (علیه السّلام) حدیث کرده است که فرموده اند: آسمانها و زمین و تمام مخلوقاتی که در آنها هستند همه در داخل کرسی قرار دارند.

منبع: مجمع البیان، جلد 1 و 2، ص 362

9- زراره از حضرت امام صادق (علیه السّلام) حدیث کرده است که فرموده اند: آسمانها و زمین و تمام آفریده های خداوند در کرسی است.

منبع: تفسیر برهان، ص 149

10- زراره از حضرت امام صادق (علیه السّلام) معنی این جمله ی آیةالکرسی را سوال کرد: که آیا آسمانها و زمین گنجایش کرسی را دارند، یا آنکه کرسی ظرفیت پذیرش تمام آسمانها و زمین را دارد؟ امام(علیه السّلام) در جواب فرمودند: همه چیز در کرسی است، یعنی کرسی گنجایش آسمانها و زمین را دارد.

منبع: کافی1، ص 132

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دو برادر شرفیاب محضر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شدند عرض کردند برای تجارت قصد مسافرت شام داریم، بما بیاموزید که برای حفظ خود چه بخوانیم؟ حضرت در جواب فرمودند: هنگامی که به منزل وارد شدید پس از اداء فریضه ی عشاء وقتی به بستر خواب رفتید ابتدا تسبیح حضرت فاطمه ی زهرا و سپس آیةالکرسی را بخوانید و تا صبح از هر حادثه و بلایی در امان خواهید بود.

منبع: وسائل، کتاب حج، جلد 8، ص 288

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: وقتی اراده کردی در جایی بروی که از آن خائف و ترسانی موقع ورود در آن محیط، آیه ((رَبِّ اَدخِلنى مُدخَلَ صِدقٍ وَ اَخرِجنى مُخرَجَ صِدقٍ وَ اجعَل لى مِن لَدُنکَ سُلطاناً نَصیراً. ))(سوره ی اسراء-آیه 80) ترجمه ی آیه: (( پروردگارا! مرا در هرکاری به درستی وارد کن و به درستی خارج ساز، و از جانب خود برایم حجتی یاری بخش پدید آور.)) موقعیکه با آنچه از آن می ترسی روبرو شدی، آیةالکرسی را بخوان.

منبع: وسائل، کتاب حج، جلد8، ص 287

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٩ فروردین ۱۳٩٤

 


 

حزم و احتیاط

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیروزی وغلبه در پرتو حزم و احتیاط است و احتیاط کاری به آزمودگی و تجارب بستگی دارد .

منبع: فهرست غرر، ص 41

2- حضرت امام عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف میشود، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد  که اگر از حدش فزون تر شد ترس خواهد بود ،صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است وشجاعت ودلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهور و بی باکی خواهد بود.

منبع: بحار 17،ص218

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۸ فروردین ۱۳٩٤

 


 

قدرت تحقق دادن اراده

1- که به راستی ما انسان را به نیکوترین ساختار آفریدیم(4)، سپس او را (به سبب کفرش) به پست ترین درکات بازگردانیدیم(5)، مگر آنها که ایمان آورده اعمال صالح کردند که برایشان پاداشی بی پایان است(6).

   منبع: سوره ی تین آیه 4 تا 6

2- ... بی تردید خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد تا آنها وضع خود را تغییر دهند ...

منبع:سوره ی رعد آیه 11

انسان آزاد

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان آزاد اگر به بردگی بندگان خود تن در دهد بهتر از آن است که بنده ی شهوات خویش گردد.

منبع: شرح ابن ابی الحدید، جلد 20، ص 334، کلمه ی 832

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت مجتبی (علیه السّلام) فرمودند: فرزند عزیز، بنده و برده ی هیچ کس مباش، خداوند تو را آزاد آفریده است.

منبع: نهج البلاغه ملا فتح الله ص 450

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آزاد کسی است که بتواند شهوات ناروا را ترک گوید.

منبع: تحف العقول ص 89

6- ابی بصیر گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که فرمودند: آزاد مرد، در همه ی حالات، آزاد است، اگر مصیبتی دچار شود صبر می کند، اگر گرفتار هجوم بلا گردد شکست نمی خورد، آزاد مرد اگر اسیر شود، ستم بیند، آسایشش به سختی مبدّل گردد، باز هم آزاد است، چنانکه به روح آزاد یوسف صدیق آسیبی نرسید، با آنکه ببردگی رفت، اسیر شد، ستم دید، همچنین تاریکی زندان، وحشت حبس، و مصائب دیگری که دامنگیر آن مرد الهی شد، ضرری به شخصیت روحی وی نزد، و سرانجام خداوند بر او منت گذارد، به اوج عظمت  و اقتدارش رسانید و فرمانروای جبار مصر را، که روزی مالک یوسف صدیق بود، به بندگی و غلامی وی در آورد.

منبع: کافی، جلد 2 ص 89


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٧ فروردین ۱۳٩٤

 


 

بی خبری و غفلت

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:کسی که اوضاع روزگار خود را می شناسد از آمادگی در مقابل مقتضیات آن غفلت نمی ورزد.

منبع:تحف العقول،ص98

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که به حساب نفس خود رسیدگی کند سود می برد و آنکه در این کار غفلت نماید زیان می کند.

منبع:نهج البلاغه فیض،ص 1170

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسانی که مست غفلت و غرور هستند خیلی دیرتر از مست شدگان از شراب، بهوش می آیند.

منبع: غررالحکم،ص440

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بپرهیز از رقابت با کسی که تغفالت می کند و فریبت می دهد که سرانجام مایه ی خواری و هلاکتت خواهد شد.

منبع: غررالحکم، ص 152

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که تجربه ی بسیار دارد کمتر دچار غفلت می شود.

منبع: فهرست غرر، ص 42

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر طالب نجات و رستگاری هستید بی خبری و غفلت را ترک گویید و پیوسته ملازم کوشش و مجاهده باشید.

منبع:غررالحکم،ص277

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٦ فروردین ۱۳٩٤

 

 

 

1- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمود : در روز قیامت برای شیعیان من و شیعیان اهل بیت من که در دوستی ما خالص اند، منبر هایی پیرامون عرش گذاشته می شود و خداوند عزّوجلّ می فرماید: ای بندگان من! سوی من آیید تا کرامت خود را در میانتان پخش کنم، چرا که شما در دنیا آزار دیدید.

منبع : عیون اخبار الرضا 2/60

2- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: به شیعیانم ابلاغ کن که[ ثواب] زیارت من نزد خداوند برابر هزار حج است. راوی می گوید: به فرزندش امام جواد (علیه السّلام) عرض کردم: هزار حج؟ فرمود: آری به خدا سوگند هزار حج. البته برای کسی که او را با معرفت نسبت به حق و مقامش زیارت کند.

منبع : عین اخبار الرضا 2/631

3- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: به خدا سوگند، شیعه ما نیست مگر آن کس که از خدای پروا کند و از وی فرمان برد، و اینان شناخته نمی شوند مگر به تواضع، خشوع، ادای امانت، زیادی یاد خدا، روزه، نماز، نیکی به پدر و مادر و رسیدگی به همسایگان مستمند، زمین گیر، و بدهکاران و یتیمان، و نیز راستگویی در سخن، تلاوت قرآن و باز داشتن زبان از مردم جز نیکی.

منبع : تحف العقول ٣٣٨

4- ابی اسماعیل گوید: به حضرت امام باقر(علیه السّلام)گفتم: قربانت، در نزد ما شیعه فراوان است، فرمودند: توانگران بر مستمندان مهربانی و توجه دارند؟ خوش کرداران از بدکاران گذشت دارند؟ باهم همراهی و برابری دارند؟ در پاسخ گفتم: نه، فرمودند: اینان شیعه نیستند، شیعه کسی است که چنین کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 513

5- علی بن حمزه گوید: شنیدم حضرت امام صادق(علیه السّلام) می فرمودند: شیعیان ما در میان خود مهربانند، آن کسانند که چون تنها باشند یاد خدا کنند(به راستی که یاد ما هم یاد خدا است) به راستی چون ما یاد شویم، خدا یاد شود و چون دشمن ما یاد شود شیطان یاد شود.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص 553

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٥ فروردین ۱۳٩٤

 


 


1- ابی عمر اعجمی گوید، حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: ای ابأ عمر، راستی که نه دهم دین در تقیّه است و کسی که تقیّه ندارد، دین ندارد، و تقیّه در هر چیز هست جز در نوشیدن نبید و مسح بر روی کفش(به جای روی پا).

توضیح بیشتر در مورد حدیث: تقیه، همکاری با مخالفان است در انجام امور دینی برای حفظ جان و آبرو و زیان مالی که بر ترک آن مترتب شود و چون در آن زمان از طرف حکومت مخالف وقت بسیار سخت گیری بوده و شورش هایی وجود داشته است که به هر بهانه ای مردم را تعقیب می کردند و بی رحمانه می کشتند و به زندان می افکندند امام با این بیان بلیغ لزوم تقیه را اعلام کرده است، و مجلسی (ره) گوید: مقصود این است که از شدت وضع زمانه ثواب تقیه به برابر اعمال دیگر است و به عبارت دیگر ایمان آنها که به عنوان تقیه کار کنند ده برابر تارک تقیه است.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص641

2- ابو بصیر گوید، حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: تقیّه از دین خدا است. گفتم: از دین خدا؟ فرمودند: آری، به خدا هر آینه یوسف فرمود: ((... ای کاروانیان! بی گمان شما دزد هستید.))(یوسف-70) به خدا که چیزی ندزدیده بودند و ابراهیم فرمود: (( و گفت: من بیمارم ))(صافات-89) به خدا بیمار نبود.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص641

3- عبدالله بن ابی یعفور گوید، امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: برای حفظ دین خودتان تقیّه کنید، آن را زیر پرده ی تقیّه بدارید زیرا هرکه تقیّه ندارد، ایمان ندارد، همانا شما در میان مردم چون زنبور عسل باشید میان پرندگان، اگر پرنده ها می دانستند درون زنبور عسل چیست؟ چیزی از آن نمی ماند که آن را نخورند و اگر مردم بدانند که در درون دل شما چیست و بفهمند که شما ما خاندان را دوست می دارید، شما را با همان زبان خود بخورند و تمام کنند و شما را در نهان و عیان بد گویند، خدا رحمت کند بنده ای را که از شماها بر دوستی و ولایت ما باشد.

توضیح بیشتر در مورد حدیث: شما را با زبان خود بخورند، یعنی دشنام و ناسزا گویند و با سخن چینی در نزد حکومت جور شما را گرفتار زندان و چوبه ی دار و اعدام سازند.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص 643

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در تفسیر قول خدا عزوجل (( و نیکی با بدی یکسان نیست)) فرمودند: خوبی تقیّه است و بدی فاش کردن است،(( {بدی را} با آنچه نیکوتر است دفع کن )) فرمودند: آنچه بهتر است، تقیّه است، (( که ناگاه{خواهی دید} همان کسی که میان تو و او دشمنی بود، چون دوستی صمیمی گشته است.))

منبع: اصول کافی جلد 4، ص 643

4- ابی عمرو کنانی گوید، حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ای ابا عمرو، بگو بدانم، اگر برایت حدیثی باز گفتم یا فتوائی دادم سپس بازآمدی و از آن پرسیدی و به تو خبری بر خلاف خبر اوّل دادم یا فتوائی مخالف فتوای اوّل دادم، به کدام،عمل می کنی؟ گفتم: به آنکه تازه تر است و آن دیگری را رها کنم، فرمودند: درست گفتی ای ابا عمرو، خدا نخواسته عبادت شود، جز نهانی، هلا به خدا که اگرشما چنین کنید، راستی که برای شما و برای من بهتر است و خدا برای ما و شما در دین خود نخواسته است جز تقیّه.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص 643


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤

 


 

ترک دعوت مردم

1- کلیب بن معاویه صیداوی گوید، حضرت امام صادق (علیه السّلام) به من فرمودند: مبادا متعرض مردم شوید، به راستی خدا عزوجل چون خیر، بنده ای را بخواهد، در دلش انگشتی زند و او را رها کند و او دنبال این مذهب بگردد و آن را بجوید. سپس فرمودند: کاش شما هرگاه با مردم سخن می گفتید، می گفتید: ما آنجا رفته ایم که خدا فرموده، آن را به رهبری اختیار کرده ایم که خدا به رهبری اختیار کرده، خدا حضرت محمدّ(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را اختیار کرده و ما هم خاندان محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را اختیار کردیم.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص629

2- ثابت أبی سعید گوید، حضرت امام صادق (علیه السّلام) به من فرمودند: ای ثابت، شما را به مردم چه کار؟ از مردم دست بدارید و احدی را به مذهب خود دعوت نکنید، به خدا اگر اهل آسمان و زمین گرد آیند که بنده ای را که خدا می خواهد هدایتش کند، گمراه کنند نتوانند، دست از مردم بدارید و یکی از شماها نگوید: برادر من است، عموزاده ی من و همسایه ی من است، زیرا خدا عزوجل  هرگاه خیر بنده ای را خواهد، جانش را پاک کند و هیچ خوبی را نشنود جز آنکه آن را بفهمد و هیچ بدی را نشنود جز آنکه منکر آن شود، سپس خدا در دلش کلمه ای اندازد که به وسیله ی آن، کار او را فراهم سازد.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص629

3- فضیل گوید، به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: مردم را به این امر دعوت کنیم؟ در پاسخ فرمودند: ای فضیل ، راستی، خدا هرگاه خیر بنده را خواهد به فرشته ای فرماید تا گردن او را گیرد و در این امر واردش کند، خواهد یا نخواهد.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص631

4- علی بن عقبه ، پدرش گوید، امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: تشیع خود را برای خدا مقرر دارید نه برای مردم زیرا راستش این است که هرچه برای خدا است از آن خدا است و هرچه برای مردم باشد، بالا نرود، بر سر دین خودتان با مردم ستیزه نکنید، زیرا ستیزه دل را بیمار کند، به راستی خدا عزوجل به پیغمبر خود فرموده است: (( در حقیقت تو هر که  را دوست داری نمی توانی{به اجبار} هدایت کنی، لیکن خداست که هر کس را بخواهد هدایت می کند، و او هدایت پذیران را بهتر می شناسد.))(قصص-56) و همچنین خدا فرموده است: ((... آیا تو مردم را مجبور می کنی که مومن شوند؟))(یونس-99) مردم را وانهید، زیرا از مردم دین را گرفته اند و شما از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی(علیه السّلام) دین را گرفته اید و (میان این دو) برابری نیست و به راستی که من از پدرم شنیدم می فرمودند: چون خدا بر بنده ای نوشته که در این امرش در آورد شتابنده تر باشد بدان از پرنده به آشیان خود.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص631


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند:مردم عائله و جیره خواران خداوندند و محبوب ترین آن ها نزد خدا کسی است که سودش به عائله ی خدا برسد و خانواده ای را خوشحال کند.

منبع : اصول کافی٬ ج٢/ص١۶۴٬ حدیث۵.

2- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند:بهترین مردم کسی است که بیشتر به مردم سود برساند.

منبع : مواعظ الوردیه

3- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: نزدیک ترین مردم به درجه ی پیامبری، عالمان و مجاهدان اند. چون عالمان مردم را به آنچه پیامبران آورده اند رهنمون می شوند و مجاهدان برای حفظ آنچه پیامبران آورده اند با شمشیرهایشان  جهاد می کنند.

منبع : المحجه البیضاء١/١۴

4- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: بهترین مردم کسی است که خود را وقف راه خدا کند، با دشمنان خدا نبرد کند و در این نبرد، خواهان مرگ یا کشته شدن باشد.

منبع :مستدرک الوسائل ١١/١٧

5- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: مهرورزی مومن با مومن برای رضای خدا از بزرگترین شاخه های ایمان است، هر کس دوستی و دشمنی و بخشش و دریغش همه در راه کسب رضای خدا باشد از برگزیدگان است.

منبع : تحف العقول ۴٨

6- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: شایسته ترین مردم کسی است که در پی اصلاح مردم باشد، و بهترین مردم کسی است که مردم از او نفع و بهره برند.

منبع : البحار ٧٧/١١٢

7- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند، جوان نورس و خوش سیمایی است که جوانی و زیبایی خود را در راه خدا و فرمانبری او خرج کند. این کسی است که خداوند به او بر فرشتگان فخر می کند و می گوید: این به راستی بنده من است.

منبع : محمدی ری شهری، میزان الحکمه، دار الحدیث، 1416 ق، ج5، ص 9.

8- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آنکس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب نماید و به تقوی و پرهیزکاری بگراید.

منبع : بحار جلد 17 ص 48

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خدا عزوجل می فرماید: خلق عیال منند و دوست داشتنی ترین آنها نزد من مهربانتر بدانها است و کوشاتر در حوائج آنها.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص591

10- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به راستی بزرگ ترین مردم در رتبه، روز رستاخیز در نزد خدا، آن کس است که در زمین خدا برای خیرخواهی و نصیحت خلق خدا بیشتر دوندگی می کند.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص619

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۳ فروردین ۱۳٩٤

 

 

 

راهنمای بهشت

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: گفتن کلمه ی توحید ((لا اله الا الله)) قیمت جنت خلد است.

منبع:ثواب الاعمال،ص18

2-د رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هر کس از روی اخلاص کلمه ی توحید ((لا اله الا الله)) را بگوید به بهشت می رود و مراد از اخلاص این است که ((لا اله الا الله)) او را از ارتکاب گناه باز دارد.

منبع: ثواب الاعمال،ص20

3- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که یتیمی را در خاندان خود نگاهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکیش سپری گردد و از سرپرستی بی نیاز شود با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می کند.

منبع: تحف العقول،ص198

4- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که متکفل یتیمی شود، او را به خانه ی خود ببرد و در خوردنیها و نوشیدنیها شریک خویش نماید البته پاداش او بهشت است مگر آنکه گناه غیر قابل عفوی مرتکب شده باشد.

منبع: مستدرک،ج1،ص148

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دنیا سرای راستی است برای کسی که آن را به راستی و درستی تلقی نماید، خانه ی ایمنی و سلامت است برای کسی که آن را به درستی درک کند، جایگاه توانگری است برای کسی که از آن توشه بر دارد، سرای موعظه است برای کسی که از آن پند گیرد، سجده گاه دوستان خدا و نمازخانه ی فرشتگان الهی است، محل نزول وحی پروردگار و تجارتخانه ی دوستداران حضرت حق است، در آن به کسب رحمت الهی پرداختند و سودی که نصیبشان گردید بهشت جاودان است.

منبع: نهج البلاغه، کلمه ی 126

6- مردی حضور رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شرفیاب شد عرض کرد به من چیزی بیاموزید که به وسیله آن داخل بهشت شوم، حضرت فرمودند: آن چه را که دوست داری مردم نسبت به تو رفتار کنند تو نیز درباره ی مردم همانطور عمل کن، و آنچه را که میل نداری درباره ی تو عمل کنند تو هم نسبت به مردم آنطور رفتار مکن.

منبع: وسائل،کتاب جهاد،ص39

7- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: سه صفت پسندیده و ممتاز است که اگر کسی خدا را با آن صفات ملاقات نماید از هر دری که بخواهد داخل بهشت می شود: دارای حسن خلق باشد، در پنهان و آشکارا از خدا بترسد، و بحثهای خصومت انگیز را ترک گوید اگرچه حق با او باشد.

منبع: کافی،ج2،ص300


ادامه مطلب ...
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت