حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤


انگیزه حرمت زنا

1- از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال شد: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ فرمودند برای اینکه زنا باعث مفاسد مهم اجتماعی است. زنا قانون ارث  و ارتباط مالی پدر و فرزند را از بین می برد. زنا ریشه ی نسب ها و عواطف خانوادگی را که اساس تشکیل اجتماع است قطع می کند. زن زناکار نمیداند از نطفه ی کدام مردی باردار شده و فرزندش متعلق به کیست. فرزند زنا پدر و ارحام  پدری خود را نمی شناسد، فرزند زنا نمی داند اقربای قانونی او کیست. ده ها مسائل اخلاقی و اجتماعی و تربیتی و خانوادگی و مالی و عاطفی باعث شده است که قانون گزاران الهی یعنی پیغمبران خدا زنا را تحریم کرده آن را گناه شناخته اند و همچنین قانون گزاران بشری زنا را غیرقانونی دانسته و آن را پلید و پست خوانده اند. نکته ی قابل ملاحظه این است که در دنیای متمدن موضوع زنا یک مشکل است و پیدایش فرزندان زنا مشکل دیگر. در اسلام نیز زنا یعنی آمیزش غیر قانونی زن و مرد یک گناه است و باردار کردن زن از راه زنا خود مستقلا گناه دیگر و بزرگتر ازگناه اول است.

منبع : سفینه (زنی) ص560

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بعد از شرک به خداوند هیچ گناهی بزرگتر از این نیست که مردی نطفه ی حرام خود را در رحمی که بر او حلال نیست مستقر کند.

منبع : مستدرک جلد 2 ص567

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: اشدّ عذاب در قیامت برای مردی است که نطفه ی حرام خود را در رحم حرامی قرار دهد.

منبع : وسائل جلد5 ص37

زن و مردی که مرتکب زنا می شوند اگر فرزندی نیاورند تنها تجاوز به حریم قانون جنسی کرده اند. ولی اگر زن از زنا باردارشود برای جامعه فرزندی با سرشت قانون شکنی به وجود آورده اند. واضح است که خطر دومی از اولی مهم تر است.

کیفر قانونی زنا

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در مورد پسر نابالغی که با زن بالغی درآمیزد و زنا کند، فرموده اند: برای پسرسی که به حدّ بلوغ نرسیده مجازات تأدیبی مقرّر است و برای زن بالغ که زنا کرده است کیفر قانونی.

منبع : مستدرک3، ص223

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: حدود شرعی درباره ی اطفال بزهکار جاری نمی گردد ولی باید مجازات تأدیبی شوند.

منبع : مستدرک3، ص223


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٤

 

 


 

می و میگسار

1- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: شراب مادر تمام پلیدیها و منشاء همه ی ناپاکی ها است.

منبع : مستدرک 3، ص139

2- به حضرت امام علی (علیه السّلام) گفته شد که: شما عقیده دارید شرب خمر بدتر از زنا و دزدی است، فرمودند: بلی و سپس استدلال کرد که شارب الخمر وقتی می  میخورد و مست می شود زنا می کند، به سرقت دست می زند، آدم می کشد و فریضه ی نماز را ترک می نماید.

منبع : کافی6، ص403

3- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: مطرود از رحمت حق است کسیکه در کنار سفره ای بنشیند که در آن شرب خمر می شود.

منبع : مستدرک جلد3 ص71

4- حضرت امام رضا (علیه السّلام)فرموده اند: خداوند هیچ اکل و شربی را حلال نکرده است مگر آنکه نفع و صلاح بشر در آن بوده و هیچ یک را حرام ننموده است مگر آنکه مایه ی زیان و مرگ و فساد است.

منبع : مستدرک جلد3 ص71

حرمت مشروبات الکلی

5- حضرت امام رضا (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده که فرموده اند: هر قسم مشروبات الکلی که از نوشیدنش عقل تغییر می کند، زیاد و کمش حرام است.

منبع : مستدرک3،ص141

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند: که هر چیز مست کننده حرام است و چیزی که زیادش مست می کند کمش نیز حرام است. راوی حدیث سوال کرد آیا حرام کم را آب زیاد حلال می کند؟ حضرت دوبار کف دست خود را حرکت داد که نه نه.

منبع : کافی 6،ص408و409

7- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هر ماده ی سکر آور حرام است. راوی می گوید پرسیدم بهر مقدار باشد ممنوع است؟ فرمودند: بلی یک جرعه ی آن هم حرام است .

منبع : کافی 6،ص408و409

8- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند شراب را حرام کرده  برای آنکه منشأ فساد اجتماعی است. عقل را از درک حقایق باز میدارد، حیا را از شرابخور می برد و در مواجهه با مردم، شرم نمیکند و با این همه باعث بیماری نهانی در اعضا داخلی می شود.

منبع: کافی6، صفحه 405


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که به کودکان مسلمین رحمت و محبت نکند و بزرگسالان را احترام ننماید از ما نیست.

منبع: مجوعه ی ورام ج 1 ص 34

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در خردسالی علم بیاموزید تا در بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آئید.

منبع : شرح بن ابی الحدید 20، کلمه ی 98 ، ص 267

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه در کوچکی تحصیل علم نکند در بزرگی تقدّم اجتماعی نخواهد داشت .

منبع : غررالحکم ، ص 697

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: معلومات دوران کودکی همانند نقشی است که بر سنگی حجاری شده باشد.

منبع: بحار ،ج17،ص217

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

ارزش دانشمند ودانش

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی ارزش علم و تفاوت افراد عالم و غیر عالم فرموده اند: کاش میدانستم کسیکه از علم بی نصیب مانده چه چیز بدست  آورده است. و آنکس که از علم بهره مند شده چه چیز بدست نیاورده است.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 ، ص289، کلمه ی 299

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم، عزیز و گرانقدر است، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد، و اگرچه جوان باشد.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 ، ص 332،کلمه ی 814

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست می آید، و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان میشود.

منبع : بحار ،جلد1،ص64

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته ی مرد عاقل آنست که نظر صائب خردمند را بر اندیشه خود بیفزاید و دانش خویش را بعلم دانشمندان پیوند دهد.

منبع : غررالحکم ،ص384

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: به هر نسبت که دانش آدمی زیادتر میشود توجه خود را بنفس خویش افزون میکند و برای نیل بسعادت و صلاح سعی و کوشش خود را بکار میاندازد.

منبع : مستدرک 2،ص310

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن وصایای خود به حضرت امام حسین (علیه السّلام) فرموده اند: خوشبخت و رستگار کسی است که علم وعملش، دوستی و دشمنیش، گرفتن و رها کردنش، سخن گفتن و سکوتش، رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی برندارد.

منبع : تحف العقول ،ص91

علم و عمل

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای اباذر، در قیامت بدترین مردم نزد پروردگار عالمی است که در جهان از دانش خود عملاً استفاده نکرده و از آن پیروی ننموده است.

منبع : لئالی اللخبار ص192


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤

 

سبیل و لب

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اما علت اینکه چرا شارب و لب، بالای دهان هستند؛ این است که تا آنچه از مغز سرازیر می شود، به دهان نریزد و در نتیجه غذا و آب برایش تلخ مزه شوند.

منبع: علل الشرایع،ج1،ص100 و101

دندان

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دندان دندان های جلو برای این تیز هستند که بتوان با آنها گاز گرفت و دندان های آسیا پهن هستند، تا بتوان با آنها خرد کرد و جوید. دندان های نیش دراز آفریده شده اند تا استوانه دندان های دیگر باشند؛ مانند عمود ساختمان.

منبع: علل الشرایع،ج1،ص100 و101

عوارض مشروبات

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: شراب باعث عوارض قلبی است و در آن ضایعتی به وجود می آورد. شراب دندانها را سیاه ودهان را متعفن وبد بو میکند.

منبع:مستدرک3،صفحه137

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤

 


 

گفتار و رفتار نیک

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سخن آدمی حاکی از درجه ی قدرت روحی و مقدار نیروی معنوی او است.

منبع : غررالحکم ، ص343

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد. چیزی بگو که کفّه ی سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

منبع : فنرست غرر، ص331

سخنان زائد

3- از حضرت امام علی (علیه السّلام) حدیث شده که حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در آخر خطبه ی خود فرمودند: خیر و سعادت برای کسی است که اخلاقش پسندیده و خُویَش پاک باشد، باطنش نیکو و ظاهرش خوب باشد، مازاد اموال خود را انفاق کند و از اداء سخنان زائد امساک نماید و با همه ی مردم به عدل و انصاف رفتار کند.

منبع : کافی 2 ،ص144

سخن حق و باطل

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند: که در هر حال به حق سخن گوی، پرهیزکاران را دوست بدار، گناهکاران را ترک گوی، با منافقین میامیز و با خیانتکاران رفاقت مکن.

منبع : مستدرک 2 ، ص309

5- ابی مالک از حضرت امام علی (علیه السّلام) درخواست کرد که او را از جمیع طرق و مناهج دین آگاه سازد. حضرت در پاسخ او به عنوان قدر جامع تمام روش های اسلامی از سه مسئله انسانی و اخلاقی نام برد: سخن حق، حکم به عدل، وفای به عهد .

منبع : مستدرک ،جلد 2  ، ص309

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن وصایای خود به حضرت امام حسین (علیه السّلام) فرموده اند: خوشبخت و رستگار کسی است که علم و عملش، دوستی و دشمنیش، گرفتن و رها کردنش، سخن گفتن و سکوتش، رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی بر ندارد.

منبع : تحف العقول ، ص91

7- حضرت امام جواد (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که به سخن گوینده ای گوش فرا دارد با این عمل وی را بندگی کرده است. اگر گوینده سخن از خدا می گوید او خدا را بندگی کرده  و اگر ناطق از زبان شیطان و افکار شیطانی سخن می گوید شیطان را بندگی کرده نموده است.

منبع : تحف العقول ، ص456


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ترس و بخل وحرص شاخه های یک غریزه هستند و قدر جامعشان بدگمانی به آینده ی ناشناخته یا سوءظن به الطاف کریمانه ی الهی است.

منبع: سفینه ی 1، حرص، ص 244

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حرص فراوان و طمع شدید یک انسان را می توان دلیل بدی او گرفت و به آن استشهاد کرد.

منبع: فهرست غرر، ص 61

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که بیماری حرص برجانش مستولی گردد، به خواری و ذلت بزرگ دچار خواهد شد.

منبع: غررالحکم، ص 629

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: انسان حریص از دو خصلت محروم و ملازم دو خصلت است: چون قانع نیست از آسایش و راحتی محروم است و چون به قضاء الهی راضی نیست فاقد یقین است.

منبع: سفینه،(( حرص)) ص 244

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حرص، مرکب خستگی و تعب است.

منبع: فهرست غرر، ص 60

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در نظر افراد آگاه و درّاک، خوی ناپسند حرص، مایه ی پستی و ذلت است.

منبع: فهرست غرر، ص 61

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان حریص، همواره فقیر و نیازمند است اگرچه مالک تمام ثروتهای جهان گردد.

منبع: فهرست غرر، ص 61

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شدت علاقه و حرص آدمی به جلب لذائذ باعث گمراهی و مایه ی پستی و سقوط است.

منبع: غررالحکم، ص 781

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزند آدم به پیری می رسد، ولی دو صفت در وجودش جوان می شود و شکوفا می گردد. یکی حرص است و دیگری آرزو.

منبع: تحف العقول، ص 56

10- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: پیرسالخورده و ناتوان در دنیاطلبی  جوان و توانا است.

منبع: مجومعه ی ورام،ج1،ص278


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٤

 

انگیزه بعثت

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: من برای خلقیات کریمه و صفات پسندیده مبعوث شده ام.

منبع: بحار،جلد6،ص 164

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: مبعوث شده ام تا برنامه های مکارم اخلاقی را تتمیم و تکمیل کنم.

منبع: سفینه،((خلق)) ، ص 410

راه رستگاری

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بهترین شما کسانی هستند که اخلاقشان نیکوتر است، آنانکه با مردم طرح الفت و محبت می ریزند و مردم نیز با آنان پیوند انس و دوستی برقرار می کنند.

منبع: تحف العقول، ص 45

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: نفس متجاوز و سرکش خویش را با ترک عادات ناپسند خوار نمایید و به انجام اوامر الهی وادارش سازید و بار غرامتهای تخلفش را بر وی تحمیل نمایید، با ارتکاب مکارم اخلاق زینتش کنید و از پلیدیهای گناه مصونش دارید.

منبع: غررالحکم، ص 407

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خویشتن را با فضایل اخلاقی و ملکات انسانی بیاریید، از ستم خودداری کنید، به حق و درستی رفتار نمایید و با قضاوت وجدانی خود نسبت به مردم منصف باشید.

منبع: غررالحکم، ص 352

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: با سعی و مجاهده، فضایل اخلاقی را به نفس سرکش خود تحمیل کن و برخلاف میل و رغبتش او را به پاکی و نیکی وادار نما، زیرا خواهش طبیعی و رغبت نفسانی بشر، به شهوات ناروا و رذایل اخلاق است و قبول فضایل و ملکات پاک برخلاف تمایلات فطری نفس است.

منبع: مستدرک2، ص 310

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه سخت است تحصیل صفات پسندیده و فضایل اخلاق و چه آسان است نابود ساختن خلقیات حمیده و برباد دادن آنها.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،جلد 20،ص 259، کلمه ی 38

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردان با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع:تحف العقول،ص 207


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤

 


بندگی و پرستش خدا

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) روایت کرده اند که فرمودند: بزرگترین پاداش برای عبادتی است که پنهانی و در خفا انجام میشود.          

منبع: قرب الاسناد صفحه64

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: یک فرد عبادتی را انجام می دهد ولی در آن عمل طالب رضای الهی نیست بلکه می خواهد مردم او را به پاکی و نیکی یاد کنند و دوست دارد کار خوبش را به مردم بشنواند. چنین فردی با این طرز تفکر شرک بخدا دارد.

منبع: سفینه 1،(رای)،صفحه 499                                                                                           

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) بفرزندش حضرت امام مجتبی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ عبادتی همانند تفکر ومطالعه در مصنوعات الهی نیست.

منبع: سفینه ،((فکر)) ،صفحه 382                                                                                                                          

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بالاتر از هر عبادتی به کار انداختن نیروی تفکر وتعقل است.

منبع: فهرست غرر،صفحه314

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند که فرموده اند:عبادت هفتاد جزء است و از همه بهتر کسب روزی حلال است

 منبع:  کافی5،صفحه78

انگیزه های عبادت

6- حضرت امام حسین(علیه السّلام) فرموده اند: گروهی خدا را با انگیزه ی نیل به پاداش و دست یافتن به نعمت های نامحدودش بندگی میکنند، این قسم عبادت، شایسته سوداگران سود جو است. بعضی خداوند را از ترس عذاب عظیمش می پرستند، این قسم عبادت نیز درخور بردگان زرخرید است، کسانی هستند که خداوند را بمنظور شکرگزاری و انجام یک وظیفه انسان پرستش می نمایند، این عبادت احرار و آزادگان است و چنین عبادتی افضل و برتر از تمام عبادات است.

منبع:تحف العقول ،صفحه246                                                                                                                                

7- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) میفرمودند: دوست ندارم که هدف من در پرستش خداوند، تنها پاداش او باشد که در آن صورت من مانند برده طمعکار و فرمانبرداری خواهم بود که اگرطمع در نهادش باشد عمل میکند وگرنه از کار باز می ایستد وهمچنین میل ندارم که خداوند را تنها از جهت ترس عقابش بترسم و مانند بدکاری باشم که اگر نترسد عمل نکند.عرض شد پس بر چه اساس خدا را میپرستید؟ فرمودند: از این جهت که او نیکی هایی که به من کرده و نعمتهایی که عنایت فرموده شایسته پرستش است.

منبع:مجموعه ورام ،جلد 2،صفحه 108


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٢٦ تیر ۱۳٩٤

 


 

حسابرسی براساس عدل

1- و ترازوهای عدل را در روز رستاخیز می نهیم، پس هیچ کس اندک ستمی نمی بیند، و اگر عملی هم وزن دانه ی خردلی هم باشد آن را می آوریم، و کافی است که ما حسابرس باشیم.

منبع: سوره ی انبیاء، آیه ی 47

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: به خدا اگر شب را تا صبح روی خارهای تیز و برنده ی سعدان، بیدار بمانم و در حالی که دست و پای مرا با غل و زنجیر بسته اند به این سو و آن سویم بکشند، نزد من بهتر است از اینکه در قیامت، خدا و رسولش را ملاقات نمایم با وضعی که به پاره ای از بندگان خدا ستم نموده و چیزی از اموال این و آن را غصب کرده باشم.

منبع:  نهج البلاغه، خطبه ی 224

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: قدم های هیچ یک از بندگان، در قیامت جابه جا نمی شود تا مورد پرسش چهار سوال واقع شود. از عمرش که در چه راه فانی نموده، از جوانیش که در چه کاری فرسوده اش ساخته، از عملش که چگونه بوده و چطور انجام داده و از مالش که از کجا بدست آورده و در چه راهی صرف نموده است.

منبع: مشکوة الانوار، ص 171

4- باسرخادم می گوید: از حضرت امام رضا (علیه السّلام) شنیدم که می فرمودند: وحشت بارترین مواقع برای مردم، سه مورد است. روز ولادت که از شکم مادر خارج می شوند و دنیا را می بینند. روزی که می میرند و عالم بعد از مرگ و اهل آن را مشاهده می کنند، و روزی که دوباره زنده می شوند، به صحنه ی قیامت قدم می گذارند و احکامی را مشاهده می کنند که در دنیا ندیده اند. و خداوند سلامت حضرت یحیی را در این سه روز اخبار نموده و حضرت مسیح در این سه مرحله برای خویشتن سلامت خواسته است.

منبع: تفسیر برهان، ص 656

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنچه از ثواب و عقاب و دیگر امور مربوط به آخرت پس از قیام قیامت مشهود می گردد به مراتب بزرگتر از آن چیزی است که در دنیا شنیده شده و تصورش می رفت.

منبع: فهرست غرر، ص 5

روز حشر و نشر

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مردم در قیامت طبق نیات باطنی و ملکات درونی خود محشور می شوند.

منبع: مشکوة الانوار،ص147

7- شباهت و همانندی خواب و مرگ در نظر اولیا گرامی اسلام به اندازه ای است که حضرت رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وقتی از خواب بیدار می شد خدای را این چنین حمد و سپاس می نمودند: سپاس و ستایش خداوندی را سزا است که ما را پس از میراندن زنده کرد و حشر و نشر مردم در قیامت به سوی او خواهد بود.

منبع: سفینه، جلد2، (نوم)، ص 626


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤

 

نصیحت و اندرز

1- حضرت امام علی(علیه السّلام) در ضمن نامه ی خود به فرزندش حضرت حسن (علیه السّلام) نوشته است: فرزند عزیز، من هیچ وقت در انجام وظیفه ی نصیحت نسبت به تو کوتاهی نکردم و در اندرز گفتنت مسامحه ننمودم، فرزند عزیز، تو همواره در فکر تأمین خیر و سعادت خود هستی و من نیز روی مهر پدری در اندیشه ی نیکبختی و رستگاری تو هستم ولی مطمئن باش که تو هر قدر در راه خیر و صلاح خود مجاهده کنی افکارت به پایه ی اندیشه های پدر آزموده ات نخواهد رسید.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص909،ص903

2- حضرت امام علی(علیه السّلام) فرموده اند: کسی که اندرز و نصیحت را بپذیرد از رسوایی مصون خواهد ماند.

منبع: غررالحکم،ص650

3- حضرت امام علی(علیه السّلام) فرموده اند: پند پذیری انسان عاقل به وسیله ی ادب و تربیت است، چهارپایان و حیواناتند که تنها با ضرب و زدن، تربیت می شوند.

منبع: غررالحکم،ص236

4- حضرت امام علی(علیه السّلام) فرموده اند: نصیحت گفتن به فردی در حضور مردم، کوبیدن شخصیت آن فرد است.

منبع: شرح ابن ابی الحدید20،کلمه ی 908،ص341

5- حضرت امام حسن عسگری(علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که برادرش را در خفا اندرز گوید بوی جمال و زیبایی بخشیده است و کسی که به برادرش آشکارا نصیحت کند وی را نامزیّن ساخته است.

منبع: تحف العقول،ص489

6- حضرت امام علی(علیه السّلام) به فرزندش حضرت مجتبی(علیه السّلام) فرموده اند: برای امور واقع نشده به آنچه واقع شده است استدلال نما و با مطالعه  قضایای تحقق یافته، حوادث یافت نشده را پیش بینی کن، زیرا امور جهان، همانند یکدیگرند، از آن اشخاص نباش که موعظه سودش ندهد، مگر توأم با آزار و رنج باشد زیرا انسان عاقل باید از راه آموزش و فکر، پند پذیرد، این بهائم هستند که جز با کتک ، فرمان نمی برند.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص926

7- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: نصیحت و خیر خواهی مومن، بر مومن واجب است.

منبع : اصول کافی،ج٢،ص٢٢٠

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: کسی که اندرز و نصیحت را بپذیرد از رسوائی مصون خواهد ماند.

منبع : غررالحکم ،ص650


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سخنان هر انسانی حاکی از قوت قلب و نیرومندی روان او است، یعنی به هر نسبتی که روح آدمی قوی تر و اعتماد به نفسش بیشتر است کلامش قاطع تر و سخنش نیرومندتر است.

منبع: غررالحکم، ص 343

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤

 

 


عدل و دادگستری

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: عدل در کشاکش های اجتماعی همانند سپر نگهبانی است که افراد در پناه آن از تعدّی دیگران محفوظ اند، و مانند بهشت پایداری است که همواره مردم از نعمت های آن برخوردارند.

منبع : نهج البلاغه ،خطبه 15

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) ضمن وصایای خود به حضرت امام مجتبی (علیه السّلام) فرموده اند: فرزند عزیز در شئون زندگی و امور عبادی میانه رو باش و از افراط بپرهیز. روشی را انتخاب کن که در حدود توان و طاقت تو باشد و بتوانی آن را انجام دهی.

منبع : سفینة البحار ، جلد 2 ، (( قصد )) ، ص 431

عدالت اجتماعی

3- ابی مالک از حضرت امام سجاد (علیه السّلام) درخواست کرد که او را از جمیع طرق و مناهج دین آگاه سازد. حضرت در پاسخ او به عنوان قدر جامع تمام روش های اسلامی از سه مسئله انسانی و اخلاقی نام برد: سخن حق ، حکم به عدل، و وفاءِ به عهد

منبع : مستدرک جلد 2 ص 309

انصاف و عدالت

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن کلام خود فرمودند: هلا هر که مردم را نسبت به خود به انصاف نگرد، خدا او را جز عزت ندهد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 431

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمایند: سه نفرند که نزدیکترین مردمند به سوی خدا عزوجل در قیامت تا فارغ شود از حساب خلائق: مردی که در حال غضب از قدرت خود نسبت به زیردستش سوء استفاده نکند و به او ستم نکند و مردی که میان دو نفر میانجی گردد و راه برود و به اندازه ی یک جو طرفداری از یکی آن ها نکند و مردی که درست گوید در آنچه به سود او است و در آنچه به زیان او است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 431

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: آیا شما را خبر ندهم به سخت تر چیزی که خدا آن را بر خلقش واجب کرده و سه چیز ذکر کرده که اول آنها این بود که: به انصاف حکم کردن میان خودش و مردم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 431


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳٩٤

 

بِه

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : بِه را به زنان باردار خود بخورانید، زیرا اطفال شما را زیبا می کند.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) بر مرد سیاه چهره و بد منظری گذر کرد، بر وی سلام نمود و کنارش نشست، مدتی با او سخن گفت، سپس آمادگی خود را در قضاء حوائجش اعلام فرمودند. بعضی که ناظر جریان بودند عرض کردند یابن رسول الله، آیا با چنین شخصی می نشینی و از حوائج او سوال می کنی؟ حضرت در جواب فرمودند: این مرد سیاه چهره بنده ایست با ما در بلاد خدا، حضرت آدم بهترین پدران، و آیین اسلام بهترین ادیان، ما و او را بهم ربط داده است.

منبع:تحف العقول ص 413

2- مردی از اهل بلخ می گوید: در سفری که علی بن موسی الرضا (علیهما السّلام) به خراسان می رفت من با آن حضرت بودم. روزی در کنار سفره ی خود تمام نوکرها و غلامان سیاه و سفید را برای صرف غذا جمع کرد. عرض کردم بهتر بود برای غلامان و نوکرها سفره ی جداگانه ای می گستردند. فرمودند: ساکت باش، خدای همه یکی است، مادر و پدر همه یکی است، پاداش و کیفر هرکس بسته به طرز عمل او است.

منبع: سفینه(وضع) ص 667

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: مردم، از آدم تا امروز همانند دندانه های شانه با یکدیگر یکسانند، عرب را بر عجم فضیلتی نیست و سرخ رویان بر سیاهان برتری و تفوقی ندارند، تنها پرهیزکاران پاکدل و درستکار، گروه ممتاز جامعه هستند.

منبع:بحار ،ج6،باب فضائل سلمان، ص764

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤

 

 

خلقت و فطرت انسان

1- که به راستی ما انسان را به نیکوترین ساختار آفریدیم. سپس او را (به سبب کفرش) به پست ترین درکات بازگرداندیم. مگر آنها که ایمان آورده اعمال صالح کردند که برایشان پاداشی بی پایان است.

منبع: سوره ی تین،4-5-6

2- و سوگند به نفس آدمی و آن  که او را سامان داد. پس (تشخیص) فجور و تقوا را به وی الهام کرد. بی شک هرکه خود را تزکیه کرد رستگار شد. و بی گمان آن که خود را بیالود، محروم گشت.

منبع: سوره ی شمس ،7-8-9-10

3- خدا هیچ کس را جز به اندازه ی توانش تکلیف نمی کند. هرچه نیکی کرده به سود او و هرچه بدی کرده وبال اوست.

منبع: سوره ی بقره،286

4- هر کسی در گرو دستاورد خویش است.

منبع: سوره ی مدثر،38

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اشخاص عاقل به سعی و کوشش خود تکیه می کنند ولی مردان نادان به آمال و آرزوهای خویشتن متکی هستند.

منبع: غررالحکم،ص43

ارزشهای انسانی

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ارزش هر انسانی به مقدار همت او است،

منبع: نهج البلاغه،فیض،ص1100

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شرف و فضیلت آدمی به همت های بلند و اراده های نیرومند است نه به استخوان های پوسیده و اجساد متلاشی شده در گذشتگان.

منبع: غررالحکم،ص87

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) همواره این درس را به پیروان خود می داد که لازم است هر انسانی در باطن خود نسبت به مردم دارای دو احساس باشد: یکی احتیاج به آنها و دیگری بی نیازی از آنها. احساس احتیاج را با سخنان نرم و روی گشاده ی خود آشکار کند، و بی نیازی خویش را به وسیله ی اجتناب از زبونی و حفظ شرافت شخصی خود ظاهر سازد.

منبع: کافی،ج2،ص149

9- ابی مالک از حضرت امام سجاد (علیه السّلام) درخواست کرد که او را از جمیع طرق و مناهج دین آگاه سازد. حضرت در پاسخ او به عنوان قدر جامع تمام روش های اسلامی از سه مسئله انسانی و اخلاقی نام برد: سخن حق، حکم به عدل، و وفا به عهد.

منبع: مستدرک،ج2،ص309


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤

 


 

1- حمران بن اعین معنی آیه (( اِنّا هَدَیناهُ السَّبیلَ اِمّا شاکِراً وَ اِمّا کَفُوراً))(انسان-3)را از امام صادق (علیه السّلام) سوال کرد، در جواب فرمودند: یا انسان راه خدا را در پیش می گیرد و از هدایت الهی پیروی می کند، او شکرگزار است، یا راه خدا را ترک می گوید و از هدایت الهی سرپیچی می کند، او کفران کننده است.

منبع: تفسیر برهان، ص 1163

2- حضرت امام حسین (علیه السّلام) فرموده اند: گروهی خداوند را با انگیزه ی نیل به پاداش و دست یافتن به نعمتهای نامحدودش بندگی می کنند، این قسم عبادت، شایسته ی سودگران سودجو است. بعضی خداوند را از ترس عذاب عظیمش می پرستند، این قسم عبادت نیز درخور بردگان زرخرید است. کسانی هستند که خداوند را به منظور شکرگزاری و انجام یک وظیفه ی انسانی پرستش می نمایند، این عبادت احرار و آزادگان است و چنین عبادتی افضل و برتر از تمام عبادات است.

منبع: تحف العقول، ص 246

3- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: خورنده ی شکرگزار، اجر روزه دار خداجو دارد؛ و تندرست شکر گزار، اجر گرفتار دردمند صابر دارد و عطابخش شکرگزار، اجر محروم قناعتکار دارد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 287

4- عبیدالله بن ولید ، گوید : شنیدم از حضرت امام صادق (علیه السّلام) که می فرمودند: سه چیز است که با وجود آنها چیزی زیان نزند: دعا در موقع گرفتاری، و آمرزش جویی هنگام گناه، و شکرگزاری هنگام نعمت .

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 291

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هر نعمتی خدا به بنده ای دهد و از دل آن را و با زبان خود آشکارا خدا را سپاس گوید تا سخنش تمام شود، خدا فرمان افزایش برای او صادر کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 291

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: شکر نعمت، کناره گیری از حرام ها است و نهایت شکر، گفتن الحمدالله رب العالمین است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 291

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: شکر هر نعمتی گرچه بزرگ باشد، این است که خدا عزوجل را بر آن سپاس گویی.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 291

8- معمر بن خلاد گوید: شنیدم ابوالحسن (علیه السّلام) می فرمودند: هر که خدا را بر نعمتی حمد کند او را شکر کرده و حمد از آن نعمت برتر است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 293


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: دروغگو دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می کند.

منبع: مستدرک، ج2،ص 100

2- مردی به حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد: مرا به عملی راهنمایی فرما که باعث قرب من به خدا شود.حضرت در جواب فرمودند: دروغ نگو! این دستور باعث شد که آن مرد از تمام گناهان اجتنا ب نماید، زیرا قصد هر گناهی را که می نمود متوجه می شد یا در آن گناه دروغ وجود دارد، یا سرانجام او را به دروغگویی می کشاند، برای اینکه آلوده به دروغ نشود تمام گناهان را ترک گفت.

منبع: مستدرک، ج2،ص 100

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از دروغگویی بپرهیز زیرا دروغ باعث روسیاهی است.

منبع:مستدرک،ج2،ص100

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته نیست آدمی به جد یا به شوخی دروغ بگوید، شایسته نیست کسی به فرزند خود وعده ای بدهد و به آن وفا ننماید.

منبع:وسائل،ج3،ص232

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) می فرمودند که حضرت امام سجاد زین العابدین(علیه السّلام) به فرزندان خود نصیحت می کرد و می فرمودند: از دروغ کوچک و بزرگ، جدی یا شوخی پرهیز نمایید و پیرامون آن نگردید، زیرا آدمی وقتی دروغ کوچک گفت، جرأت می کند دروغ بزرگ بگوید.

منبع: وسائل ،ج3، ص 232

6- حضرت امام عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: تمام ناپاکیها و گناهان در خانه ای جمع شده و کلید آن دروغگویی است. یعنی با دروغگویی آدمی به تمام معاصی آلوده می شود.

منبع: مستدرک، ج2، ص 100

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از دروغگویی بپرهیزید در موردی که گمان می کنید نجات شما در دروغ گفتن است، بدانید که اشتباه کرده اید و هلاک شما در دروغ است.

منبع: مستدرک،ج2،ص100

8- از وصایای حضرت علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت حسن (علیه السّلام) این بود که می فرمودند: ناخوشی دروغگویی از تمام  ناخوشیها قبیح تر و ناپسندتر است.

منبع: مستدرک،ج2،ص100


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤

 

پروردگار جهان

1- فرعون گفت: ای موسی! پروردگار شما دو نفر کیست؟ گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او عطا کرده سپس هدایتش نموده است.

منبع: سوره ی طه ، آیه 49و 50

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر توانایی غیر از باریتعالی ناتوان است، و هر مالکی جز خداوند مملوک است، و هر عالمی غیر از پروردگار علم آموز است، و هر توانایی جز خداوند، قدرت و عجزش بهم آمیخته است.

منبع: نهج البلاغه،خطبه ی 64

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند به حالی متغیّر نمی شود و حالات او را دگرگون نمی سازد. گذشت روز و شب او را فرسوده و کهنه نمی کند و روشنایی و تاریکی در ذات مقدسش اثری نمی گذارد. حضرت باریتعالی به اجزا و اندام و اعضا توصیف نمی گردد و معروض عوارضی از قبیل ضعف و خواب و خستگی واقع نمی شود.

منبع: نهج البلاغه،خطبه ی 228

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) پاره ای از آیات حکیمانه ی الهی را در جهان خلقت برای مفضل شرح می داد، و از آنها به وجود خداوند حکیم استدلال می فرمودند.مفضل عرض کرد: مولای من بعضی گمان می کنند اینهمه نظم و حساب کار طبیعت است. حضرت فرمودند: از آنان سوال کن آیا این طبیعت دانسته و یا علم و قدرت این کارهای منظم و حساب شده را انجام می دهد یا نه؟ اگر بگویند طبیعت علم و قدرت دارد پس اینان در اثبات خداوند عالم و اعتراف به وجود مبدأ دانا چه مانعی در سر راه دارند. اگر بگویند طبیعت بدون علم و اختیار این اعمال منظم و صحیح را انجام می دهد باید گفت این کارهای عالمانه و قوانین حکیمانه اثر خالق حکیم و داناست و آن را که آنها طبیعت نامیده اند سنت و قانونی است که خداوند حکیم به وجود آورده و در جهان خلقت با نظم کامل طبق برنامه مقرّر جریان دارد.

منبع: بحار جلد2،ص21

خدا و خلقت او

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در توحید مفضّل ضمن شرح دقائق خلقت طیور، به اصل انطباق اشاره کرده و فرموده اند: خداوند بزرگ هر یک از موجودات زنده را مشابه و مشاکل محیط و برنامه ای که برای زندگیش مقدر شده آفریده است.

منبع: بحار2،ص32و33

6- آفرینش و برانگیختن شما (در نزد ما) جز مانند( آفرینش) یک تن نیست. همانا خدا شنوای بیناست.

منبع: سوره ی لقمان، آیه28


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- از جهم بن حمید گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: من خویشانی دارم که هم مذهبم نیستند، آیا حقی برمن دارند؟ فرمودند: آری حق را چیزی نمی برد و هرگاه با تو مذهب باشند، دو حق دارند، حق خویشی و حق مسلمانی.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤

 


 

تنگدستی

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) به فرزندش محمد بن حنیفه می فرمودند: فرزند، بر تو از فقر و تنگدستی می ترسم، از آن به خداوند پناه ببر، زیرا فقر باعث نقصان دین، و پریشانی فکر، و مایه ی دشمنی و عداوت است.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 1228

2- لقمان به فرزندش می فرمود: پسر، من صبر و انواع تلخی ها را چشیده ام، چیزی را تلخ تر از فقر نیافتم.اگر روزی گرفتار تهیدستی شدی به عهدی اظهار نکن که در نظر مردم حقیر و خوار خواهی شد.

منبع: سفینه(فقر) ص 379

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: فقر و تهیدستی، انسان باهوش را در بیان دلیل خود لال می کند و انسان کم بضاعت در شهر خود تنها و غریب است.

منبع: سفینه،(( فقر))، ص 379

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: گدایی طوق ذلتی است که عزت را از عزیزان و شرافت خانوادگی را از شریفان سلب می کند.

منبع: غررالحکم،ص99

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند، پیر نادان، ثروتمند ستمکار، و فقیر متکبّر را دشمن دارد.

منبع: بحار، جلد1 ،ص 31

6- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به خدا قسم از فقر و تنگدستی بر شما نمی ترسم بلکه از آن می ترسم که ثروتمند شوید و دنیای شما گشایش یابد همانطور که پیش از شما کسانی تمکن یافتند، آنگاه مانند آنها به زیاده روی دچار شوید و سرانجام ثروت، شما را هلاک کند چنانکه آنان را تباه ساخت.

منبع: بحار17،ص101

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل های مردم بخشش های الهی است و با سعی و کوشش بدست نمی آید، ادب و اخلاق است که مردم می توانند از راه سعی و مجاهده بدست آورند.

منبع: بحار 1، ص 53

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آن کس که برخلاف میلش، به ادب آموزی و تربیت وادار شود و به مشقتهای آن تن در دهد به گفتار و رفتار زشت کمتر آلوده می گردد.

منبع: غررالحکم، ص 645

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پند پذیری انسان عاقل به وسیله ادب و تربیت است، چهارپایان و حیوانانند که تنها با ضرب و زدن، تربیت می شوند.

منبع: غررالحکم ص 645-634

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس  که ادب و تربیت را کمتر بپذیرد گناهانش بسیار خواهد بود.

منبع: غررالحکم ص 645-634

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بخشش و تفضل هیچ پدری به فرزندش بهتر از عطیه ی ادب و تربیت پسندیده نیست.

منبع: مستدرک الوسائل جلد 2 ص 625

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ ارثی برای فرزندان بهتر از ادب و تربیت نیست.

منبع: غررالحکم ص 831

7- حضرت امام سجاد زین العابدین (علیه السّلام) فرموده اند: حق فرزندت به تو این است که بدانی وجود او از تو است و نیک و بدهای او در این دنیا وابسته به تو است، بدانی که در حکومت پدری و سرپرستی او مؤاخذ و مسئولی، موظفی فرزندت را با آداب و اخلاق پسندیده پرورش دهی، او را به خداوند بزرگ راهنمایی کنی، و در اطاعت و بندگی پروردگار یاریش نمایی، به رفتار خود در تربیت فرزندت توجه کنی. پدری باشی که به مسئولیت خویش آگاه است، می داند اگر نسبت به فرزند خود نیکی نماید در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد، و اگر درباره ی او بدی کند مستحق مجازات و کیفر خواهد بود.

منبع: مکارم الاخلاق ص 232

8- حضرت امام رضا (علیه السّلام) به ابوهاشم فرموده اند: عقل عطیه ی الهی است و ادب و تربیت نتیجه مشقّت. آنکس که در راه فرا گرفتن ادب به مشقّت و زحمت تن در دهد پیروز می شود و سرانجام مودّب می گردد، و آنکس که در راه ازدیاد عقل خداداد که جزء سرشت آدمی است سعی و مجاهده نماید جز بر نادانی خود نیفزوده است.

منبع: کافی1، ص 323


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) درباره ی صلح و سازش انسانها در سطح جهانی فرموده اند: تمام ملل و اقوام روی کره ی زمین می توانند پیوسته در رحمت و آسایش به سر برند مادامیکه همه ی مردم، بشر دوست باشند و بنام انسانیت به یکدیگر ابراز محبت نمایند. مادامیکه امین مال و عِرض و شرف و اسرار یکدیگر باشند و در هیچ نوع امانتی خیانت نکنند، مادامیکه در رفتار و گفتار خود همواره پیرو حق و عدل باشند و در هیچ موردی خویشتن را به تجاوزکاری و اعمال خلاف حق آلوده نسازند.

منبع: مجموعه ی ورام، جلد1،ص12

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام جواد (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که از هوای نفس خود اطاعت نماید با این عمل آرزوی دشمن خویش را برآورده است.

منبع: سفینه2 ،هوی،ص728

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤

 


 

آزمایش عقل

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر بخواهی در یک مجلس، عقل مردی را آزمایش کنی در خلال سخنانت مطلبی را ذکر کن که ناشدنی است. اگر متوجه شد و انکارش کرد عاقل است، ولی اگر آن را پذیرفت و ناسنجیده تصدیق کرد او مرد احمقی است.

منبع: سفینه، جلد 1،(حمق)، ص 341

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیش از آزمایش به هرکس دل بستن و از وی در باطن، سکون و ایمنی داشتن ناشی از نارسایی عقل و کوتاهی خرد است.

منبع: غررالحکم، ص 86

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که پس از آزمایش صحیح، کسی را به دوستی برگزیند رفاقتش پایدار و مودتش استوار خواهد ماند.

منبع: غررالحکم، ص 695

سنجش و ارزیابی انسان

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد. چیزی بگو که کفه ی سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

منبع: فهرست غرر ، ص 331

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که ناسنجیده با دیگران پیمان دوستی می بندد ناچار باید به رفاقت اشرار و افراد فاسق تن در دهد.

منبع: غررالحکم، ص 695

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سوگند به خدایی که پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) را به حق مبعوث کرد، سخت آزمایش می شوید، چون دانه ای که در غربال ریزند، یا غذایی که در دیگ گذارند! به هم خواهید ریخت، زیر و رو خواهید شد، تا آن که پایین به بالا، و بالا به پایین رود؛ آنان که سابقه ای در اسلام داشتند، و تاکنون منزوی بودند، بر سر کار می آیند، و آنها که به ناحق، پیشی گرفتند، عقب زده خواهند شد.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 16

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤

 

 

دوران عمر و زندگی

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که در قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد تا به این پرسش پاسخ دهد: اول آنکه عمرش را در چه کار فانی نموده است، دوم جوانیش را چگونه و در چه راه تمام کرده است.

منبع : تاریخ یعقوبی، ص59

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: از مواعظ لقمان حکیم به فرزند خود این بود که فرزند من بدان فردا که در پیشگاه الهی برای حساب، حاضر می شوی درباره ی چهار چیز از تو می پرسند: جوانیت را در چه راه تمام کردی؟عمرت را در چه کار فانی نمودی؟ ثروتت را چگونه بدست آوردی؟ و آن را در چه راه صرف کردی؟

منبع : کافی 2 ، ص 135

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: ایام زندگی سه روز است: اول روزی که گذشته است و برگشت ندارد، دوم روز موجود است که مردم در آن قرار دارند و در اختیار آنهاست ، باید آن را مغتنم شمارند و از آن استفاده نمایند، سوم فردایی است که نیامده و تنها آرزوی آن را در دست دارند.

منبع : تحف العقول ، ص 324

باقیمانده عمر

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: باقیمانده ی عمر آدمی آن قدر پر ارج و گرانبها است که به ارزیابی نمی آید چه انسان می تواند با تتمه ی عمر، خوبی های فوت شده را جبرا کند و فضائلی را که در وجود خود سرکوب کرده و میرانده است زنده نماید.

منبع :مجموعه ی ورام ، جلد 1، ص 36

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که در باقیمانده ی عمرش دارای حسن رفتار باشد و به پاکی و نیکی قدم بر دارد خداوند او را به گناهان گذشته اش مؤاخذه نمی کند و کسی که در باقیمانده ی عمر نادرست و بدکار باشد به تمام اعمال دوران عمرش مؤاخذه خواهد شد.

منبع : سفینه ، (( عمر)) ص 258

6- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده است که فرموده اند: صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز، و بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجوییهای زیانبخش سپری گردد.

منبع : روضه ی کافی ، ص 150


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: صله ی ارحام و دیدار خویشاوندان، زمان مرگ را به تأخیر می اندازد و محبت خویشاوندان را جلب می کند.

منبع: مسند،ج1، ص266

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤

 

حق در مقام عمل

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن نامه ی خود به فرزندش حضرت مجتبی (علیه السّلام) فرموده اند: به اتکاء روابط دوستانه و رفاقت صمیمانه، حق برادرت را ضایع مکن چه در زمینه تضیع حقوق ، روابط دوستی نابود می شود و آنکس که حقش تباه ساختی برای تو برادر نخواهد بود.

منبع: نهج البلاغه،نامه ی31

2- پیشوای گرامی اسلام حضرت ابوالحسن (علیه السّلام) فرمودند: تمام مردم روی کره ی زمین مشمول رحمت و فیض الهی هستند مادامی که به این سه اصل اساسی عمل کنند: بشر دوست باشند، در امانتها خیانت نکنند، عملا پیرو حق و عدالت باشند.

منبع: مجموعه ی ورام ج1،ص12

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: کسی که بدون حق و صلاحیت خواستار ریاست باشد باید به حق و درستی از اطاعت مردم محروم بماند.

منبع: تحف العقول،ص321

حقوق اساسی

4- پیشوای عالیقدر اسلام در حجة الوداع که سال آخر عمر آن حضرت بود درباره ی احترام جان و عِرض جامعه فرمودند: ای مردم: ریختن خون دیگران و همچنین تعدی به آبروی آنان تا قیامت بر همه ی شما حرام است. (توضیح بیشتر: یعنی از این پس احدی حق ندارد به رسم و روش جاهلیت جان و شرف کسی را مورد تجاوز قرار دهد.)

در مورد لزوم ادا امانت فرمودند: کسی که از دیگران امانتی نزد خود دارد موظف است ادا امانت کند و آن را به صاحبش برگداند.

درباره ی انتقام جویی و روش های نادرست دوره ی جاهلیت فرمودند: تمام خونهای دوره جاهلیت در اسلام اسقاط شده و دیگر جای انتقام جویی نیست و همه ی مفاخر جاهلیت ملغی گردیده و مطرود شناخته شده است.

درباره ی حقوق زنان و احیا شخصیت و ارزش اجتماعی آنان فرمودند: ای مردم، زنان شما، بر شما حقی دارند و شما نیز به زنها حقی دارید. (توضیح بیشتر:و با این عبارت کوتاه رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حقوق متقابل زن و مرد را در اسلام خاطرنشان فرمودند: و تضییع حقوق زنان را که از سنن دوره ی جاهلیت بود مردود و محکوم ساخت.)

در مورد احترام قانونی اموال مردم فرمودند: ای مردم، مومنین با هم برادرند. برای هیچ مسلمانی تصرف در مال مسلمانان دیگر حلال نیست، مگر با طیب خاطر و رضایت صاحب مال. (توضیح بیشتر:و این حکم اسلامی به تمام تجاوز کاری های مالی که در عصر جاهلیت معمول بود خاتمه داد.)

درباره ی تساوی حقوق مردم فرمودند: ای مردم خدای شما یکی است، پدر شما یکی است، همه ی شما از آدم و آدم از خاک است. محترم ترین شما نزد پروردگار پرهیزکارترین شما است، و عرب را به عجم برتری و امتیازی نیست مگر به تقوی و پرهیزکاری.

منبع: تحف العقول،ص32


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

طلب آمرزش

 

1- بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاده روی روا داشته اید! از رحمت خدا مأیوس نشوید. همانا خداوند، همه ی گناهان را (به شرط توبه) می آمرزد، که او خود آمرزنده ی مهربان است.

منبع:سوره ی زمر-53

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: محبوبتر از هر چیز نزد خداوند جوانی است که از گناه توبه می کند و از پیشگاه الهی طلب آمرزش می نماید.

منبع: مشکوة الانوار،ص155

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که به زبان طلب آمرزش کند و در دل از گناهان خود پشیمان نباشد خویشتن را مسخره کرده است.

منبع: مجومعه ی ورام،ج2،ص110

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هیچ شفیعی برای نجات گناهکاران همانند توبه پیروزمند و موفق نیست.

منبع: بحار4،ص306

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: توبه از گناه، همیشه پسندیده است ولی در سنین جوانی بهتر و پسندیده تر است.

منبع: مجموعه ی ورام2،ص118

6- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آنکس که از گناه توبه واقعی کرده مانند کسی است که از اصل گناه نکرده است.

منبع: سفینه((غفر))،ص322

7- گناهکاران هر قدر آلوده باشند نباید خویشتن را از فیض رحمت الهی ناامید بدانند. حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی امید به رحمتهای بی حد و حصر الهی به فرزندش فرمودند: به خداوند آن چنان امیدوار باش که اگر با گناهان اهل زمین در پیشگاه او حاضر شوی تو را ببخشد.

منبع: مجموعه ی ورام،ج1،ص50

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: توبه  بر چهار پایه استوار است : پشیمانی در دل، آمرزش خواهی به زبان، عمل کردن با اعضای بدن و تصمیم بر بازنگشتن [به گناه]

منبع : البحار ٨٧/٨١

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هیچ شفیعی برای نجات گناهکاران همانند توبه پیروزمند و موفق نیست.

منبع: بحار3،ص306


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر کس دخترم فاطمه(علیه السّلام) را دوست داشته باشد در بهشت با من همراه خواهد بود.

منبع : بحارالانوار ،ج٢٨،ص١١۶

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

1- امام باقر (علیه السّلام) درباره ی امام سجّاد (علیه السّلام) فرمودند: آن حضرت در دل شب تاریک از خانه بیرون می رفت و انبان را بر پشت خود حمل می کرد و به در یکایک خانه می رفت و آنها را می کوبید و به هر کس که در را باز می کرد چیزی می داد. آن حضرت هرگاه به فقیری چیزی می داد، صورت خود را می پوشاند که او را نشناسند.

منبع : البحار 78/284

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤

 

 

ورع: خودداری کردن از ارتکاب ممنوعات و محظورات اخلاقی

تقوا: علاوه بر خودداری از محرمات، از ارتکاب شبهات هم خودداری کند.

صدق: حتی از انجام برخی امور مجاز و مباح بپرهیزد.

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که  در مقابل شیفتگان دنیا اظهار ذلت کند و برای دلباختگان مال ومقام تن به خواری بدهد با این عمل، جامه تقوی و پا کی را را از بر خود به در آورده است.

منبع:فهرست غرر،ص126

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که می خواهد عزیزترین مردم باشد باید از گناه اجتناب  نماید و به تقوی وپرهیزکاری بگراید.

منبع:بحار جلد17 ص48

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آن کس که دوست دارد بدون ثروت، غنی باشد و بدون سلطنت عزیز  باشد وبدون عشیره وخانواده تنها نباشد البته باید از ذلت گناهکاری خارج گردد وبه محیط عزّ اطاعت الهی وارد شود.

منبع:کافی1، ص 163

4- از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سوال شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید  که خداوند با شما خدعه نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند. کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمودند: فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیر خدا را اراده می نماید. سپس فرمودند: راه تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود: ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد.

منبع: سفینه 1، ((رأی))، ص 499

5- مردی به حضرت امام حسن (علیه السّلام) عرض کرد دختری درم، به نظر شما با که وصلت کنم. فرمودند: با کسی که متقی و با ایمان باشد. چه اگر او را دوست بدارد مورد احترامش قرار می دهد و اگر دشمنش بدارد به وی ستم نمی کند.

منبع: المستطرف، جلد2، ص 218

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: به شما سفارش می کنم پرهیزکار باشید و با ارتکاب گناه، مردم را بر خود مسلط نکنید و خویشتن را دچار ذلت و خواری ننمایید.

منبع: وسائل جلد3، ص 202


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد. چیزی بگو که کفه ی سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.

منبع: فهرست غرر ، ص 331

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢٠ تیر ۱۳٩٤

 


 

فرمانبرداری

1- حضرت امام جواد (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که از هوای نفس خود اطاعت نماید با این عمل آرزوی دشمن خویش را برآورده است.

منبع: سفینه2 ،هوی،ص728

2- خداوند در قرآن شریف فرموده است: به حقیقت تقوی، پرهیزگار شوید. ابی بصیر معنی این آیه را از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال کرد. حضرت در جواب فرمودند: متقی حقیقی کسی است که پیوسته مطیع اوامر  الهی باشد، هرگز گناه نکند، همواره در یاد خدا باشد، هرگز حق را فراموش ننماید، تمام نعمت های الهی را شاکر باشد، هرگز کفران نعمت نکند.

منبع: معانی الاخبار،ص240

3- حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرموده اند: کسی که بدون حق و صلاحیت خواستار ریاست باشد باید به حق و درستی از اطاعت مردم محروم بماند.

منبع: تحف العقول، ص 321

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که دوست دارد بدون ثروت، غنی باشد و بدون سلطنت عزیز باشد و بدون عشیره و خانواده تنها نباشد البته باید از ذلت گناهکاری خارج گردد و به محیط عزّ اطاعت الهی وارد شود.

منبع: غررالحکم،ص692

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند:از تمایلات ناروای خود اعراض کنید و شهوات نفسانی را ترک گویید که شما را به وادی گناهکاری می کشاند و بطور غافلگیر در آغوش ناپاکی و سیئاتتان می افکند.

منبع: فهرست غرر،ص186

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اطاعت از انگیزه های شرور و بدیها پایان کارها را فاسد و تباه می سازد.

منبع: غررالحکم،ص470

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: نفس متجاوز و سرکش خویش را با ترک عادات ناپسند خوار نمایید و به انجام اوامر الهی وادارش سازید و بار غرامتهای تخلفش را بر وی تحمیل نمایید، با ارتکاب مکارم اخلاق زینتش کنید و از پلیدیهای گناه مصونش دارید.

منبع: غررالحکم،ص 407

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر از هوای نفست اطاعت نمایی کور و کرت می کند.

منبع: غغرالحکم،ص287


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: همه ی شما کار کنید و کوشش نمایید ولی متوجه باشید که هر کس برای کاریکه آفریده شده لایق تر است و آن را به سهولت و آسانی انجام می دهد.

منبع: سفینه،یسر،ص732

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که در طلب روزی خانواده ی خود کار می کند و به سعی و کوشش تن می دهد مانند مجاهدی است که در میدان کارزار برای خدا جهاد می نماید.

منبع: کافی5،ص88

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که برای تأمین معاش عائله خود فعالیت می کند و از پی روزی می رود اجرش از مجاهد راه خدا بزرگتر است.

منبع: تحف العقول،ص445

4- ابی عمرو شیبانی می گوید: حضرت امام صادق (علیه السّلام) را دیدم که بیلی در دست و جامه ی خشنی در بر داشت، در محوطه ی شخصی خود کار می کرد و عرق از پشتش می ریخت. عرض کردم بیل را به من بدهید تا کار شما را انجام دهم. حضرت فرمودند: دوست دارم که مرد در راه بدست آوردن معاش آزار حرارت آفتاب را ببیند و رنج آن را تحمل نماید.

منبع: کافی 5،ص76

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حق فرزند به پدرش این است که برای وی نام خوب انتخاب کند، در ادب و تربیتش بکوشد و او را به کار شایسته ای بگمارد.

منبع: بحار17،ص18

6- علی بن حمزه می گوید: حضرت اباالحسن (علیه السّلام) را دیدم که در زمین خود کار می کند و قدمهای مبارکش غرق عرق شده است عرض کردم مردان کار کجا هستند؟ که شما شخصا زحمت می کشید. در جواب فرمودند: کسانیکه از من و پدرم بهتر بودند کار می کردند. پرسیدم آنها کیستند. فرمودند: حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و امیرالمومنین(علیه السّلام)  و تمام پدرانم با دست خود کار می کردند. کار کردن، عمل انبیاء و مرسلین و مردان صالح و شایسته است.

منبع: محجة البیضاء3،ص147

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اگر مردی برای خارکنی به بیابان برود، هیزم جمع کند، با دوش خود حمل نماید، آن را بفروشد، از قیمتش خویشتن را بی نیاز کند، و مازادش را صدقه بدهد، بهتر از آن است که از ثروتمندی درخواست کمک نماید، خواه مرد متمکن به او چیزی بدهد یا محرومش سازد.

منبع: مجموعه ی ورام، ج2،ص229


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر به فرض، ما به بهشت و دوزخ امیدی نمی داشتیم باز هم شایسته ی ما بود که در طلب مکارم اخلاق باشیم ، چه آنکه سجایای اخلاقی از وسائل دلالت ما به راههای کامیابی و پیروزی است.

منبع: آداب النفس،ج1،ص29

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

 


شرک جلی و خفی

1- از حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) سوال شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند. کسیکه با خدا خدعه میکند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است .گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمودند: فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیرخدا را اراده می نماید. سپس فرمودند: راه تقوی در پیش گیرید و ازریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود: ای کافر، ای فاجر، ای مکار ،ای زیانکار،  اعمالت برباد رفت و اجرت باطل شد.

منبع : سفینه 1،((رای))،ص499

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: یک فرد عبادتی را انجام می دهد ولی در آن عمل طالب رضای الهی نیست بلکه می خواهد مردم او را به پاکی و نیکی یاد کنند  و دوست دارد کار خویش را به مردم بشنواند. چنین فردی با این طرز فکر تفکر شرک به خدا دارد.

منبع : سفینه ی 1، (رأی) ، ص499

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مراقبت در پاک واقع شدن عمل دشوارتر از خود عمل است.

منبع : سفینه1، (رأی)،ص499

4- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) می فرمایند: نفوذ شرک در ضمیر مردم، پنهان تر از آن است که مور سیاهی در شب تیره و تاریکی روی گلیم سیاهی راه برود. وقتی بشر در آن شرایط تاریک و سیاه از راه رفتن مور آگاه نشود قطعاً از شرک، که پنهان تر از آن است آگاه نخواهد شد.

منبع : بحار16((قسمت اول))ص158

فال بد

5- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: اعتقاد به فال بد، شرک به خداوند بزرگ است، یعنی کسیکه در نظام عالم، فال بد را منشأ اثر خیر و شر بداند، در مقام توحید افعالی، برای خداوند شریکی قرار داده است.

منبع : حیوة الحیوان دمیری جلد2 ص66

6- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: اگر کسی به علت فال بد، از راهی که می رود برگردد و از تصمیم عاقلانه ای که گرفته است منصرف شود با این عمل به خداوند یکتا شرک آورده است.

منبع : حیوة الحیوان دمیری جلد2 ص66


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

 


کینه توزی

1- حضرت امام علی  (علیه السّلام) فرموده اند:زشت ترین عیبها کم گذشتی از لغزش مردم و بزرگترین گناهان شتاب کردن در انتقام است.

منبع:غررالحکم،ص537


www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: امت من تا زمانی که یکدیگر را دوست بدارند، امانت را[ به صاحبش] باز گردانند، از حرام دوری کنند، میهمان را گرامی دارند، نماز بگزارند و زکات بپردازند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود.

منبع : البحار ۶٩/٣٩۴

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: امت من تا زمانی که یکدیگر را دوست بدارند، امانت را[ به صاحبش] باز گردانند، از حرام دوری کنند، میهمان را گرامی دارند، نماز بگزارند و زکات بپردازند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود.

منبع : البحار ۶٩/٣٩۴

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: خدا عزوجل فرماید: ای آدمی زاده ، از آنچه بر تو حرام کردم کناره کن تا از پارساترین مردم باشی.

منبع : ص 235

2- حفض بن غیاث گوید: از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم پارساترین مردم کیست؟ فرمودند: آنکه از هر چه خدا عزوجل حرام کرده است بر حذر باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 237

3- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: امت من تا زمانی که یکدیگر را دوست بدارند، امانت را[ به صاحبش] باز گردانند، از حرام دوری کنند، میهمان را گرامی دارند، نماز بگزارند و زکات بپردازند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود.

منبع : البحار ۶٩/٣٩۴

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

پیروان اسلام

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بهترین امت من در درجه ی اول کسانی هستند که ازدواج کرده اند و مردان و زنان بدون همسر در رتبه ی آخر قرار دارند.

منبع: مستدرک الوسائل،ج2،ص531

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: برای امت خود از دو چیز بیش از هر چیز خائف و ترسانم، اول هوای نفس و دوم آرزوی دراز.

منبع: سفینه،ج2،((هوی)) ،ص728

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: من و پرهیزکاران امت من از تن دادن به کارهای تحمیلی که آمیخته به تصنع و مایه ی ناراحتی و مشقّت است منزّه و مبری هستیم.

منبع: احیاءالعلوم،کتاب دوم

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آگاه باشید بدترین مردم در امت من کسانی هستند که از ترس آزارشان مورد احترامند. آگاه باشید کسی را که مردم از ترس شرّش احترام کنند از من نیست و با من بستگی روحانی ندارد.

منبع: سفینه((شرر))ص695

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: جوانان بی همسر بدترین افراد امت من هستند. مردی بنام عکاف زن نمی گرفت، روزی به محضر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم)  شرفیاب شد. حضرت پس از اینکه از تمکن مالی و سلامت جسمی او پرسشهایی کرد و او جواب مثبت داد در کمال صراحت فرمودند: ازدواج کن وگرنه از گناهکاران به حساب می آیی.

منبع: مستدرک،ج2،ص531

رهبانیت و تارک دنیا شدن از نظر مذهبی در جهان غرب عملی پسندیده و صحیح است ولی در اسلام درست قضیه برعکس است: خودداری از ازدواج نه تنها پاک و پسندیده نیست بلکه این عمل اعراض از سنت رسول اکرم و انحراف از صراط مستقیم فطرت شناخته شده است.

6- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: امت من تا زمانی که یکدیگر را دوست بدارند، امانت را[ به صاحبش] باز گردانند، از حرام دوری کنند، میهمان را گرامی دارند، نماز بگزارند و زکات بپردازند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود.

منبع : البحار ۶٩/٣٩۴

7- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: بهترین فرد امت من کسی است که جوانی خود را در طاعت خدا گذراند و نفس خود را از خوشی های دنیا باز دارد و به آخرت دل بندد. همانا پاداش خداوند به او بالاترین درجات بهشت است.

منبع : تنبیه الخواطر ٢/١٢٣


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حیا بر دو قسم است، یکی حیا خردمندانه و آن دیگر حیا احمقانه. حیا خردمندانه ناشی از علم و دانش است و حیا احمقانه عبارت از جهل و نادنی است.

منبع: کافی جلد2 ص 106

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده اند که فرمودند: حیا بر دو قسم است، یک قسمش ضعف نفس و زبونی است و قسم دیگرش قوت نفس و عقل و ایمان است.

منبع: بحار جلد 15 ص 197

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین شرم و حیا آن است که تو خود از نفس خویش حیا کنی و قدمی به ناروا برنداری.

منبع: غررالحکم ص 191

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: طبیعت بشر با شهوت و میل و حرص و ترس و خشم و لذّت آمیخته شده است جز آنکه در بین مردم کسانی هستند که این پیوند و کشش طبیعی را با نیروی تقوی و حیا و تنزّه مهار کرده اند. موقعیکه نفس متجاوزت، تو را به گناه می خواند به آسمان با عظمت و کیهان حیرت زا نگاه کن و از خداوند بزرگی که جهان را آفریده و بر آن حکومت می کند بترس و از گناه خودداری کن، اگر از خداوند توانا خوف نداری به زمین نظر افکن شاید از حکومت بشری و افکار عمومی شرم کنی و مرتکب  معصیت نشوی، اگر جرأت و جسارتت به جایی رسیده که نه از حکومت الهی می ترسی و نه از مردم زمین شرم داری خود را از صف انسانها خارج بدان و در عدد بهائم و حیوانات به حساب آور.

منبع: مستدرک2، ص 278

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: ایمان ندارد آنکس که شرم و حیا ندارد.

منبع: کافی جلد2 ص 106

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در توحید مفضل چنین فرموده اند: مفضل، اینک دقت کن در صفتی که خداوند آن را به آدمیان اختصاص داده و حیوانات از آن بی بهره اند، آن خوی پر ارج و بزرگ، آن خلق ارزنده و عظیم، شرم و حیا است.

منبع: بحار جلد 2 ص 25

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که روپوش جامه اش حیا باشد عیب او از چشم مردم پنهان است.

منبع: وسائل جلد3 ص 221

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که شرم و حیایش کم باشد اجتنابش از گناه کم خواهد بود.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 1239


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤

 


 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: که لقمان به پسر خود چنین گفت: فرزند عزیز همواره نفس خود را به ادا وظایف شخصی و انجام کارهای خویش الزام کن. و جان خود را در مقابل شدائدی که از ناحیه ی مردم می رسد بصیر و بردباری وادار نما. اگر مایلی در دنیا بزرگترین عزت و بزرگواری نائل شوی از مردم قطع طمع کن و به آنان امیدوار مباش. پیامبران و مردان الهی با قطع امید از مردم به مدارج عالیه ی خود نائل شدند.

منبع: بحار جلد5 ص 323- 324

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هشت خصلت پسندیده، شایسته ی مردان با ایمان است: اول؛ آرامش نفس و اطمینان خاطر در فتنه ها و حوادث، دوم؛ بردباری و صبر در مصائب و بلایای سنگین.

منبع: کافی جلد2، ص 47

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که ساعتی به ذلت علم آموزی تن ندهد در همه ی عمر گرفتار ذلت و خواری جهل خواهد بود.

منبع: بحار جلد 17 ص 46

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) از مقابل دکان قصّابی عبور می کرد، مرد قصّاب که گوشت فربهی داشت به حضرت عرض کرد: از این گوشت پروار بخرید، فرمودند: فعلا پول ندارم. قصّاب گفت: نسیه می دهم و برای دریافت قیمت آن صبر می کنم. امام (علیه السّلام) فرمودند: به جای صبر تو، من از خوردن گوشت صبر می کنم.

منبع: لئالی الاخبار، ص 127

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بردباری در فقر توأم با عزّت، بهتر از ثروت آمیخته به خواری و ذلّت است.

منبع: غررالحکم، ص 89

6- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: مومنی که با مردم می آمیزد و آزار آنان را تحمل می کند در پیشگاه الهی اجرش بزرگتر است از آن مومنی که با مردم آمیزش ندارد و بر اذیت آنها صبر نمی کند.

منبع: مجموعه ی ورام جلد 1 ص 9

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : صبر سر ایمان است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 267

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صبر از ایمان چون سر است نسبت به تن، و چون سر برود، تن هم برود، و همچنین صبر که رفت ایمان هم رفته .

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 269


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳٩٤

 

 

احسن الحدیث

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: احادیث اسلامی را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام این وظیفه ی تربیتی، تسریع نمایید پیش از آنکه مخالفین گمراه، بر شما پیشی گیرند و سخنان نادرست خویش را در ضمیر پاک آنان جای دهند و گمراهشان سازند.

منبع: کافی6،ص47

2- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: پیروان اسلام در پرتو معرفت واقعی و درک حقایق علمی روایات، می توانند به عالیترین مدارج ایمان نائل شوند.

منبع:بحار1،ص118

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر کسی یک حدیث از معارف اسلامی را به خوبی بفهمد و عمق علمی آن را به درستی درک کند، بهتر از آن است که هزار حدیث را در حافظه ی خود بسپارد و آنها را نقل نماید، و پیروان مکتب اهل بیت به مقام فقاهت نائل نمی شوند مگر آنکه نظرات ائمه علیهم السّلام را درک کنند و به جهات مختلفه احادیث متوجه باشند.

منبع: بحار1،ص118

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی خاندان نبی اکرم که شاگردان واقعی و شایسته ی مکتب اسلام بودند فرموده اند: اینان حقایق علمی اسلام را با نیروی فکر و تدبر فهمیدند و برای عمل کردن و به کار بستن فرا گرفتند، نه آنکه فقط به شنیدن علوم اسلامی قناعت کنند و سپس مسموعات و محفوظات خویش را برای دیگران نقل نمایند، گویندگان مطالب علمی بسیارند ولی کسانیکه حقایق علمی را به درستی درک کرده باشند و عملا به کار بندند کم و معدودند.

منبع: نهج البلاغه،ص817

5- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: در روایات ما نیز، همانند قرآن، محکم و متشابه وجود دارد. پس متشابهات آنها را به محکماتش ارجاع دهید، و به جای محکماتشان از متشابهات آنها پیروی مکنید که گمراه می شوید.

منبع: البحار 2/185

6- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکس حدیثی را نقل کند که تفسیرش را نه خود او می داند و نه آن کس که حدیث را برایش نقل کرده است، آن حدیث شاید مایه ی فتنه و گمراهی او و کسی شود که آن را برایش نقل کرده است.

منبع : منزلاعمال ١٠/٢۴٢

7- حضرت  رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی از امت من چهل حدیث را که در امور دین به آن نیازمند است حفظ کند خداوند روز قیامت او را در صف فقها و دانشمندان بر می انگیزد.

منبع : بحارالانوار /ج٢/ص١۵٣

8- میسر گوید: که حضرت امام باقر(علیه السّلام) به من فرمودند: آیا خلوت کنید و حدیث گویید و هر چه خواهید گویید؟ گفتم: آری، به خدا به راستی ما جلسه سرّی تشکیل دهیم و حدیث گوییم و هرچه خواهیم گوییم، فرمودند: هلا به خدا من دوست داشتم که با شما باشم در بعضی از این جاهای خلوت، هلا به خدا که من بوی شما و جان شما را دوست دارم، شما بر دین خدا و دین فرشته هایید و کمک کنید به ما با ورع و کوشش.

منبع : اصول کافی،ج4، ص 555

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤

 

 

اندیشیدن

1- آنان که خدا را ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگار! این ( جهان) را بیهوده نیافریده ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار.

منبع:سوره ی آل عمران-191

2- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز یعنی صوم و صلاة نیست بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده ی خداوند و تعقل در آیات حکیمانه ی پروردگار جهان است.  

منبع: بحار17،ص216

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت مجتبی(علیه السّلام) فرموده اند: هیچ عبادتی همانند تفکر و مطالعه در مصنوعات الهی نیست.

منبع: سفینه،(( فکر))،ص382

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بالاتر از هر عبادتی به کار انداختن نیروی تفکر و تعقل است.

منبع: فهرست غرر،ص314

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: فکر و تدبر، آینه ی پاکی است که حقیقت را به آدمی نشان می دهد، عبرت گرفتن از دیگران، ترساننده ای(هشدار دهنده) است که به انسان پند و اندرز می گوید و برای ادب و تربیت همین بس که بپرهیزی از آنچه که میل نداری دیگران مرتکب شوند.

منبع: نهج البلاغه،ص1246

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: امساک قلب، از تفکر در گناه بهتر است از اینکه مرد از غذا امساک نماید.

منبع: غررالحکم،ص458

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت مسیح روایت کرده اند که مسیح می فرمودند: موسی بن عمران به شما امر کرد که زنا نکنید و من به شما امر می کنم که فکر زنا را در خاطر نیاورید چه رسد به عمل زنا زیرا آنکه فکر زنا کند مانند کسی است که در عمارت زیبا و مزینی آتش روشن کند دودهای تیره ی آتش زیبایی های عمارت را خراب می کند اگر چه عمارت آتش نیگرد یعنی فکر گناه خواه ناخواه در قلب مردم تیرگی ایجاد می کند و به صفا و پاکی دل آنها ضربه می زند ولو عملا مرتکب آن گناه نشوند.  

منبع: وسائل5ص37

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که در اندیشه ی گناه باشد و پیرامون آن بسیار فکر کند سرانجام همان افکار بد و اندیشه های پلید، او را به ارتکاب گناه می خواند و آلوده اش می سازد.

منبع: غررالحکم،ص664


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- رسول اکرم  (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : به زن باردار در ماهی که در آن وضع حمل می کند خرما بدهید فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : بِه را به زنان باردار خود بخورانید، زیرا اطفال شما را زیبا می کند.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرمودند: بدبخت آن است که در رحم مادر گرفتار شقاوت شود و خوشبخت کسی است که در شکم مادر سعادتمند باشد.

منبع : بحار جلد3 ص44

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤

 


 

درس عبرت

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند : کافی است که واقعه ی گذشته، ما را بر معیار دیگر قضایا آگاه سازد، و کافی است که خردمندان از تجاربی که اندوخته اند عبرت بگیرند و آن ها را سرمشق آینده ی خویش قرار دهند.

منبع : شرح ابن ابی حدید، جلد 20، ص 273، کلمه ی 163

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا می شود، کسی که بصیرت و بینایی پیدا کرد می فهمد، و آنکس که فهمید عالم می شود.

منبع : سفینه (( عبر )) ، ص 146

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که از تاریخ دیگران پند نگیرد و تجربه نیاموزد در برنامه ی زندگی خود پشتیبانی نگرفته است.

منبع : غررالحکم ، ص 646

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: آن چه می گویم به عهده می گیرم، و خود به آن پای بَندم(1) کسی که عبرت ها برای او آشکار شود، و از عذاب آن پند گیرد، تقوا و خویشتن داری او را از سقوط در شبهات نگه می دارد. آگاه باشید، تیره روزی ها و آزمایش ها، همانند زمان بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) بار دیگر به شما روی آورد.

(1): نفی: دِپراتیزه Depratise(انحراف افکار عمومی)

منبع: نهج البلاغه، خطبه 16

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: فکر و تدبر، آینه ی پاکی است که حقیقت را به آدمی نشان می دهد، عبرت گرفتن از دیگران، ترساننده ای(هشدار دهنده) است که به انسان پند و اندرز می گوید و برای ادب و تربیت همین بس که بپرهیزی از آنچه که میل نداری دیگران مرتکب شوند.

منبع: نهج البلاغه،ص1246

6- خداوند به رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) امر می کند که وقایع گذشتگان و تاریخ پیشینیان را برای مردم عصر خود نقل کن به این امید که شاید نیروی تفکرشان به کار افتد و نیک و بدهای زندگی خویش را از خلال آن وقایع تاریخی تشخیص دهند.

منبع:سوره ی اعراف-176

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: نتیجه ی زندگی درازمدت، رنجوری و پیری است.

منبع: غررالحکم،ص360

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی رشد مداوم شخصیت و کمالات روزافزون انسان فرموده اند: کسی که دو روزش در بهره ی زندگی و رشد انسانی یکسان باشد در معامله ی نقد عمر مغیون است و کسی که امروزش بهتر از دیروز باشد شایسته است که مورد غبطه ی دیگران واقع شود و توفیق او را تمنا کنند و کسی که امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حق است کسی که نفس خود را پیوسته در کمال تازه ای نبیند و در معنویات خویش احساس فزونی ننماید در معرض کمبود و نقص قرار گرفته است و کسی که در راه نقص قدم بر می دارد مرگ از زندگی برای او بهتر است.

منبع: معانی الاخبار،ص342

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آگاه باشید که پیشوای شما از دنیای خود، به دو جامه ی کرباس و دو قرصه ی نان اکتفا نموده است. گویی می بینم کسانی از شما خواهند گفت اگر غذای فرزند ابی طالب این باشد ضعف و ناتوانی بر وی چیره می شود و از جنگ با اقران و امثال و پیکار با شجاعان و دلیران باز می ماند. برای اینکه درباره ی آن حضرت چنین گمانی نبرند و او را ناتوان و ضعیف نپندارند و از نظر زیستی، غذاهای رنگارنگ و رفاه زندگی را معیار قوت و نیرومندی تصور نکنند به حیات درختان وحشی و اهل و قوت و ضعف آنها اشاره نموده و فرموده اند: درختان برّی و جنگلی، چوبشان محکم تر است و اشجار سرسبز باغها، پوستی نازکتر دارند، آتش نباتات خودروی بیابانها فروزان تر است و دیرتر خاموش می شود. به خدا قسم اگر تمام عربها برای جنگ با من متحد شوند از آنان روی نمی گردانم و اگر فرصتی بدست آید خود به اینکار می شتابم.

منبع: نهج البلاغه،نامه ی45

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم مایه ی زندگی و حیات است و ایمان باعث رستگاری و نجات.

منبع: فهرست غرر، ص263

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٤

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به ابان بن تغلب فرمودند: به نظرت می آید خداوند به کسی که عطای بسیار فرموده از این جهت است که او نزد پروردگار، عزیز و ارزنده است. و کسی را که از عطایای خود محروم نموده از این جهت است که وی نزد خداوند ذلیل و خوار است. هرگز چنین نیست. حقیقت این است که مال، مال خداوند است و آن را به امانت نزد شخص متمکن سپرده است و به امانت داران اجازه داده است که از مال خداوند در راه تأمین غذا و لباس و انتخاب همسر و تهیّه ی مرکب خود بقدر معتدل و درخور شأن خویش استفاده کنند و مازاد امانت خدا را به مسلمانان مستمند و از کار افتاده برگردانند و بدینوسیله پراکندگی  آنان را جمع کنند. اگر کسی در مال خداوند این چنین مشروع و معتدل تصرف نماید آنچه را که بهره برداری کرده بر وی حلال است. و اگر جز این عمل کند و بیش اندازه در آن تصرف نماید و ناروا و حرام است. سپس فرمودند: اسراف نکنید که خداوند دوستدار مسرفین نیست.

منبع: سفینه،((سرف)) ص 615

2- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف می شود، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدش فزونتر شد ترس خواهد بود، صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است و شجاعت و دلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهوّر و بی باکی خواهد بود.

منبع: بحار 17، ص 218

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسیکه از همه ی نعمت های خداوند تنها به خوردنی و نوشیدنی متوجه است و دیگر نعم الهی را در وجود خویش نمی بیند نادان و کفران کننده ی نعمت است، او راه غلط می پیماید و زود است که به عذاب الهی دچار شود.

منبع : تحف العقول، ص52

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دورترین فاصله از خداوند برای آدمی موقعی است که همانند حیوان جز پر کردن شکم و ارضاء شهوت، همّت و هدفی نداشته باشد.

منبع : کافی، جلد دوم، ص319

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مرد با ایمان هرگز مغلوب شهوت خود نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی گردد.

منبع : تحف العقول ، صفحه 358

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی بعضی از مردم راه گم کرده و منحرف با کمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده اند: آنکس که علاقه ی شدید به لذت دارد و مطیع شهوت خویشتن است یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است، این دو مراعات عواطف دینی و اوامر مذهبی را در هیچ مورد نمی نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه ی منحرف چهارپایان چراگاهست.

منبع : نهج ابلاغه ملا فتح الله ص550

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: لذت هایی که باعث ندامت و پشیمانی می شوند و شهوت هایی که درد و رنج به بار می آورند فاقد خیر و خوبی هستند.

منبع : فهرست غرر،ص358

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خویشتن را از آلودگی لذات پلید و عوارض بد شهوات منزّه و پاک نگاهدارید.

منبع : غررالحکم، ص775

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عجب دارم از آنکس که عواقب بد لذت های مضر را می داند چگونه از آنها دست نمی کشد.

منبع : غررالحکم، ص494

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا لذت کوتاه و شهوت زود گذری غصه های درازی به دنبال می آورد و اندوه فراوانی در بر دارد.

منبع: .سائل4،ص29

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤

 


شیفته نفس اماره

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در کشاکش انگیزه های شهوت و غضب، عقل بشر تیره و تار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.

منبع : مستدرک 2، ص287

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه مالک شهوت خود نباشد مالک عقل خود نخواهد بود.

منبع : مستدرک 2، ص287

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دورترین فاصله از خداوند برای آدمی موقعی است که همانند حیوان جز پر کردن شکم و ارضاء شهوت، همّت و هدفی نداشته باشد.

     منبع : کافی، جلد دوم، ص319

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مرد با ایمان هرگز مغلوب شهوت خود نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی گردد.

منبع : تحف العقول ، صفحه 358

مایه اصلی شهوات

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دارایی و ثروت مایه ی اصلی شهوات بشر است.

منبع : نهج البلاغه، کلمه ی 55

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی بعضی از مردم راه گم کرده و منحرف با کمیل بن زیاد سخن گفته و در ضمن فرموده اند: آنکس که علاقه ی شدید به لذت دارد و مطیع شهوت خویشتن است یا آنکس که دچار حرص شده و عاشق جمع مال و ثروت است، این دو مراعات عواطف دینی و اوامر مذهبی را در هیچ مورد نمی نمایند. شبیه ترین موجود به این دو طبقه ی منحرف چهارپایان چراگاهست.

منبع : نهج ابلاغه ملا فتح الله ص550

مغلوب شهوت

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که نفس خود را در شهوات ناروایش اطاعت نماید عملا به تباهی و هلاکت خویش کمک کرده است .

منبع : غررالحکم ، ص 683

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بنده ی شهوت اسیری است که هرگز از بند اسارت رهایی نمی یابد.

منبع : غررالحکمریا، ص498


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

 


ارزش معنوی جهاد

1- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ فضیلتی به قدر جهاد ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی همانند مجاهده در راه غلبه بر هوای نفس نیست.

منبع: مستدرک،ج2،ص271

2- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) ضمن حدیث مفصلی به هشام بن حکم فرموده اند: با نفس خود جهاد کن تا آن را از هوی و تمایلات ناروایش بازداری. چه مجاهده ی با نفس، مانند پیکار با دشمن بر تو واجب و لازم است.

منبع: تحف العقول،ص399

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به سربازانی که از جبهه ی جنگ بر گشته بودند فرموده اند: در گشایش و رحمت باشند مردمی که جهاد اصغر را انجام داده و جهاد اکبر به عهده ی آنان باقی مانده است. عرض شد یا رسول الله جهاد اکبر کدام است، فرمودند: جهاد با نفس.

منبع: معانی الاخبار،ص160

جهاد اکبر

4- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند، رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در رهگذر با یکی از اصحاب خود که از جبهه ی جنگ برمی گشت مواجه شد، او ژولیده  غبار آلوده و مسلح به طرف منزل خود می رفت. حضرت به وی فرمودند: از جهاد اصغر برگشته ای و به جهاد اکبر باز می گردی. عرض کرد: مگر جهادی بالاتر از جنگ و شمشیر هست؟ فرمودند: بلی، جهاد آدمی با نفس خود.

منبع: مستدرک، ج2،ص270

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: آفرین بر مردمی که جهاد کوچکتر را به پایان بردند وجهاد اکبر بر عهده ی آنان باقی مانده است. پرسیدند :« ای رسول خدا ! جهاد اکبر کدام است؟» فرمود:«جهاد با نفس.»

منبع : بحارالانوار،ج۶٧/ص۶۵،حدیث ٧

6- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هان! مباد که ترس از مردم مانع از آن شود که مردی حقی را که می داند، بر زبان آورد. بدانید که برترین جهاد سخن حق گفتن در برابر سلطان ستم پیشه است.

منبع : کنزالعمال ١۵/٩٢٣

ارزش جهاد در راه خدا

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پس از ستایش پروردگار؛ جهاد در راه خدا، دَری از درهای بهشت است، که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد، لباس تقوا، و زره محکم، وسپر مطمئن خداوند است، کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته وترک کند، خدا لباس ذّلت وخواری بر او می پوشاند، و دچاربلا ومصیبت می شود وکوچک و ذلیل می گردد، دل او در پرده ی گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند، به جهت ترک جهاد، به خواری محکوم و از عدالت محروم است.

منبع:نهج البلاغه، خطبه 27


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: نیرومندترین مردم کسانی هستند که بر تمایلات نفسانی خود پیروز شوند و آنها را مطیع و مسخّر منطق عقل خویشتن سازند.

منبع: مستدرک2، ص 345

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: شجاع و نیرومند آنکس نیست که بر مردم غلبه کند و بر رقبا خود پیروز گردد، بلکه شجاع آنکسی است که بر نفس سرکش خود مسلط شود و عنان هوی و تمایلات خویش را در دست گیرد .

منبع: مستدرک الوسائل، جلد 2، ص 270

3- حضرت امام عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف میشود، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد  که اگر از حدش فزون تر شد ترس خواهد بود ،صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است وشجاعت ودلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهور و بی باکی خواهد بود.

منبع: بحار 17،ص218

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن بعضی از نامه های رسمی از تشویق نیکوکاران سخن گفته و انجام وظیفه ی موثر تربیتی را به مأمورین عالی رتبه ی دولت خود، صریحا خاطرنشان فرموده اند. از آن جمله به مالک اشتر نوشته است، به آنان میدان بده تا به آرزوهای مشروع خویش برسند و پیوسته به نیکی یادشان نما. کسانیکه با تحمل رنج و زحمت، به خوبی امتحان داده و انجام وظیفه کرده اند خدماتشان را یک به یک به زبان بیاور و قدر دانی کن، چه آنکه تشویق مکرر از کارهای خوب، دلیران را در انجام وظائف تهییج می کند و ضعیفان ترسو را تشجیع و تشویق می نماید.

منبع: نهج البلاغه، نامه ی 53

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

 


آئین استوار

1- زراره از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسید: دین حنیف چیست؟ فرمودند: فطرت است، فطرتی که خداوند مردم را با آن آفریده است، فطرت مردم بر معرفت الهی است.

منبع : بحار 2، ص87

2- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: از ما نیست و با ما بستگی روحانی ندارد آنکس که دنیای خود را برای دینش یا دین خود را برای دنیای خویش ترک گوید.

منبع : بحار ،جلد 17، ص 208

3- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده که فرموده اند: اسلام دین محکم و قوی خداوند است، راه مستقیم آن را با مدارا بپیمائید و تندروی ننمائید. سپس در ذیل حدیث، رفتار تند مردم افراط کار را به مسافری تشبیه کرده که در پیمودن راه، زیاده روی نموده وبه مرکب سواری خود بیش از حد فشار آورده است و در نتیجه مرکبش از کار افتاده و خودش از پیمودن راه باز مانده و سرانجام به منزل  مقصود نرسیده است .

منبع : کافی 2، ص86

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ یک از اصحاب رسول خدا ازدواج نمی کرد مگر آنکه نبیّ اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) درباره ی او می فرمود دینش کامل شد.

منبع : مستدرک 2،جلد2،ص530

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل برای بشر دین داخلی است، چنانکه دین برای عقل خارجی است.

منبع : مجمع البحرین ،(عقل)

7- مردی به حضرت امام حسین (علیه السّلام) گفت: بنشینید تا با هم در موضوع دین مناظره و بحث کنیم، حضرت فرمودند: من به دین خود بینا هستم و هدایت الهی بر من آشکار است، اگر شما از دین بی اطّلاعید خود در طلب آن بروید و بیاموزید. سپس فرمودند: مرا با مِراء (جنگ) و خصومت (دشمنی) چکار؟ این شیطان است که در ضمیر آدمی وسوسه میکند و می گوید با مردم در امر دین مناظره کن و بحث نما تا درباره ات گمان ناتوانی و نادانی نبرند.

منبع : مستدرک، جلد2، ص 98


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تمنای تمجید نابجا از مردم داشتن، ابلهی و حماقت است.

منبع : غررالحکم ص 470

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ثنا گفتن و تمجید دیگران، بیشتر از حد شایستگی و لیاقت، تملق و چاپلوسی است، و کمتر از آنچه سزاوارند یا ناشی از عجز تمجید کننده است یا منشا روانی آن بیماری حسد است.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 239

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه روزی برای فضیلتی که در تو نیست به دروغ مدحت گوید سزاوار است روز دیگر برای صفت بدی که از آن منزّهی (پاکی) مذمتت کند.

منبع : غررالحکم ، ص 671

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عجب است که حسودان از سلامتی بدنهای خویش غافلند.

منبع: نهج البلاغه، کلمه ی 216

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد بدن حسود را مثل موم در برابر حرارت آب می کند.

منبع: غرر،ص 33-32

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد بدن را فانی می کند.

منبع: غرر،ص 33-32

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسود پیوسته مریض است.

منبع: غرر،ص85-28

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسود برای همیشه ناخوش و علیل است.

منبع: غرر،ص85-28

6- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: حسد ایمان را می خورد و نابود می کند همانطور که آتش هیزم را.

منبع: کافی2، ص 306

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ثنا گفتن و تمجید دیگران، بیش از حد شایستگی و لیاقت ، تملق و چاپلوسی است، و کمتر از آنچه سزاوارند یا ناشی از عجز تمجیدکننده است یا منشا روانی آن بیماری حسد است.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 1239

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد جسم را فرتوت و فانی می کند و کینه توزی آدمی را افسرده می کند و سرانجام همه چیزش را بر باد می دهد.

منبع: غررالحکم، ص 6

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردان با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع: تحف العقول ص 207

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: قلبهای خود را از کینه های نهانی پاک کنید، چه آن یک بیماری مهلکی همانند وبا است.

منبع: فهرست غرر،ص73

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: کسانی که در دنیا مردم را مسخره می کردند[در روز قیامت] دری از بهشت به روی آنان 

می گشایند و به او می گویند:«بیا! بیا!» او با سختی و ناراحتی به پیش می آید و همین که [نزدیک] می آید، در به روی او بسته می شود. سپس در دیگری به روی او باز می شود وگفته می شود :«بیا! بیا!»[این بار نیز] او با اندوه وسختی حرکت می کند وهمین که [نزدیک] می آید

آن در به روی او بسته می شود وهمین طور این کار تکرار میشود تا جایی که در را به روی او می گشایند، می گویند:«بیا! بیا!» و او نمی رود.      

منبع : جامع السادات٬ ج٢/ ص٢٩٨.

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به عبدالله بن جندب فرموده اند: با کسانیکه از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی که از تو پایین ترند مورد استهزاء و تمسخر قرار مده.

منبع : تحف العقول ، ص 304

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: محبوب ترین خانه نزد خداوند، آن خانه ای است که  در آن کودک یتیمی با عزت و احترام زندگی کند.

منبع : کنزالعُمّال، ج٣/ ص١٧۴ ، حدیث۶٠٢١ .

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بترسید از خدا در حق دو ضعیف یتیمان و زنان.

منبع: حیلة المتّقین، ص 63

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

تکریم کهنسالان

 

1- و پروردگار تو مقرر داشته که جز او را نپرستید و با پدر و مادر احسان کنید. اگر یکی از آن دو یا هر دو در کنار تو به پیری رسند، به آنها اُف مگو! و بر آنها بانگ مزن و با آنها کریمانه سخن بگوی.

منبع:سوره ی اسراء-23

2- حضرت امام رضا(علیه السّلام) از پدرش از جدش امام صادق (علیه السّلام) حدیث کرده اند که فرموده اند: اگر خداوند برای جلوگیری از رنجش و آزار پدر و مادر کلمه ای را کوتاه تر از ((اُف)) می دانست آن را در قرآن شریف می آورد.

منبع: مجمع البیان، ج6،ص409

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) درباره ی احترام به شخصیت کهنسالان فرموده اند: یکی از صور تکریم و تعظیم ذات اقدس الهی احترام و تجلیل سالخوردگان مسلمان است.

منبع: کافی،ج2،ص165

4- حضرت امام رضا(علیه السّلام) فرموده اند: تو را سفارش می کنم که خردسالان مسلمین را به فرزندی و میانسالان را به برادری و بزرگسالان را به پدری بگیر، و همانند رفتاری که در خانه داری، به فرزندان مسلمین عطوفت کن، به برادری دینیت بپیوند و به پدران دینیت نیکی نما.

منبع: مجلة الهادی، سال دوم، شماره 1،ص23

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: وجود پیران سالخورده بین شما، باعث افزایش فیض ربوبی و بسط نعمت های الهی است.

منبع: نهج الفصاحه، کلمه ی 1110،ص 222

6- حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرموده اند: وجود پیر سالخورده در خانواده اش همانند پیغمبر الهی است در بین امتش.

منبع: لئالی الاخبار،ص180

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که پیر مسلمانی را توقیر و تجلیل نماید خداوند او را از ترس روز قیامت ایمن می دارد.

منبع: لئالی الاخبار، ص181

8- پیرمردی حضور حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شرفیاب شد، کسانیکه در محضر آن حضرت نشسته بودند مراعات احترامش را ننمودند و در جا دادن به او کندی و تسامح کردند. پیغمبر اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) از این رفتار برخلاف ادب ناراحت شد، به آنان فرمودند: کسی که به خردسالان ما تفضل و ترحم نکند و پیران ما را مورد تکریم و احترام قرار ندهد از ما نیست و با ما بستگی و پیوستگی ندارد.

منبع: مجوعه ی ورام،ج1،ص34


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به خدا قسم از فقر و تنگدستی بر شما نمی ترسم بلکه از آن می ترسم که ثروتمند شوید و دنیای شما گشایش یابد همانطور که پیش از شما کسانی تمکن یافتند، آنگاه مانند آنها به زیاده روی دچار شوید و سرانجام ثروت، شما را هلاک کند چنانکه آنان را تباه ساخت.

منبع: بحار17،ص101

2- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ای ابوذر! آدمی از پرهیزگاران نباشد مگر آنگاه که از نفس خود حساب بکشد سخت تر و دقیق تر از حساب کشیدن شریک از شریکش، تا بداند که از کجا می خورد و از کجا می نوشد و از کجا می پوشد، آیا آنها را از راه حلال به دست می آورد یا از حرام؟ ای ابوذر! کسی که اهمیتی ندهد از چه راه ثروت بدست می آورد خداوند هم اهمیتی ندهد که از چه راهی او را به برزخ درآورد.

منبع : وسائل الشیعه ١١/٣٧٩

3- حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرموده اند: خداوند، پیر نادان، ثروتمند ستمکار، و فقیر و متکبر را دشمن دارد.

منبع: بحار، ج1،ص31

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که می خواهد در این جهان ناپایدار باقی بماند و با عمر طبیعی زیست کند چند نکته را مراعات نماید: هر روز صبح به قدر کافی غذا بخورد و کفشی بپوشد که پا را نزند و با آن به راحتی راه برود، لباس سبک در برکند که خسته نشود، و عمل جنسی را تقلیل دهد و کمتر با زنان بیامیزد.

منبع: وسائل، ابواب مقدمات النکاح، باب107، ص311

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 


 


قرآن کتاب هدایت

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: بزرگترین آیه در قرآن کریم، آیة الکرسی است.

منبع: تفسیر روح المعانی، جلد3 ص 10

2- هشام بن حکم گوید: حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (علیه السّلام)  به من فرمودند: ای هشام، به راستی خداوند تبارک و تعالی به اهل عقل و فهم در کتاب خود بشارت داده و فرموده است: ((مژده بده به کسانی که سخنان را می شنوند و از آنچه خوب و پسندیده است پیروی می کنند. اینان کسانی هستند که خداوندشان هدایت فرموده و اینان صاحبان عقل و درایت هستند.))(زمر-18)

منبع: کافی جلد1 ص 13

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حدیثی حقوق، پسران و دختران را به پدر خود، شرح داده و در ضمن فرموده اند: از حقوقی که پسر، به پدر خود دارد این است که مادر وی را احترام کند، برای کودک نام خوب انتخاب نماید، به کودک قرآن بیاموزد و او را به پاکی و پاک دلی پرورش دهد.

منبع:کافی جلد6 ص 49

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) ضمن نامه ی مفصّلی، روش عالمانه و نظر صائب  خود را در طرز تربیت حضرت مجتبی(علیه السّلام)، جوان نوخاسته ی خویش، توضیح داده و برنامه ی خود را با احیا عواطف مذهبی آغاز فرموده اند: ... و اینکه تربیت تو را با تعلیم کتاب الهی و تأویل آن شروع نمایم، مقررات اسلامی را به تو یاد دهم و حلال و حرام آن را به تو بیاموزم.

منبع:نهج البلاغه فیض، ص 905

5- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند به پدر و مادر، پاداش بزرگی عنایت می فرماید، آنان می گویند پروردگارا اینهمه تفضل درباره ی ما از کجاست؟ اعمال ما شایسته ی چنین پاداشی نیست. در جواب گفته می شود: اینهمه عنایت و نعمت، پاداش شما است که به فرزند خود، کتاب خدا را آموختید و او را در آیین اسلام، بصیر و بینا، تربیت کردید.

منبع: مستدرک جلد1 ص 290

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که تلاوت قرآن می کند اگر جوان با ایمان باشد قرآن با گوشت و خونش آمیخته می شود و در همه ی انساج بدنش اثر می گذارد.

منبع: وسائل 2،ص140

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزندم! از خواندن قرآن غافل مباش؛ زیرا که قرآن دل را زنده می کند و از فحشا و زشتکاری و ستم و گناه باز می دارد.

منبع : کنزاعمال ٢/٢٩١


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 

حقوق متقابل مردم و رهبری

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند : ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقّی واجب شده است، حق شما بر من، آن که از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، و شما را آمرزش دهم تا بی سوادو نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه ورسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید، و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، هرگاه شما را فراخواندم  اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 32

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 

ضرورت شناخت شبهات

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند : شُبهه را برای این شُبهه نامیدند که به حق شباهت دارد. امّا نور هدایت کننده دوستان خدا، در شبهات یقین است، و راهنمای آنان مسیر هدایت الهی است، امّا دشمنان خدا، دعوت کننده ی شان در شبهات گمراهی است، و راهنمای آنان کوری است. آن کس که از مرگ بترسد نجات نمی یابد، و آن کس که زنده ماندن را دوست دارد برای همیشه در دنیا نخواهد ماند.(1)

(1): اشاره است به آنان که بی تفاوت شده خواهان زندگی و رفاه بودند، مانند سعد وقّاص که پس از آغاز فتنه ها در خانه نشستند.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 32

 

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هنگامی که مردم به راست و چپ منحرف شدند، تو طریقه ی ما اهل بیت را پیروی کن.

منبع: عیون،ج1،ص303

2- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: ما اهل بیت، « اهل الذکر» هستیم، پس اگر نمی دانید از ما سوال کنید.

منبع: عیون،ج1،ص239

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که همسایه اش از گزند او در امان نباشد، از ما اهل بیت(علیهما السّلام) نیست.

منبع: مسند،ج1،ص260

4- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: دوستی من و دوستی خاندان من در هفت جا که وحشت وهراس آنها بس بزرگ است سودمند خواهد بود: موقع مرگ، در قبر هنگام زنده شدن [مردگان]، هنگام خواندن نامه اعمال، هنگام حسابرسی، هنگام سنجش اعمال و هنگام عبور از پل صراط.

منبع : الخصال٣۶٠

ویژگی های اهل بیت(علیهما السّلام)

5- عترت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم) جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مَخزنِ علم خدا و مَرجع احکام اسلامی، و نگهبان کتاب های آسمانی و کوه های همیشه استوار دین خدایند به وسیله ی اهل بیت(علیهما السّلام) پشت خمیده ی دین را راست نمود و لرزش و اضطراب آن را از میان برداشت.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 2

6- شما مردم به وسیله ی ما، از تاریکی های جهالت نجات یافته و هدایت شدید، و به کمک ما، به اوج ترّقی رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید، کَر است گوشی که بانگ بلندِ پندها را نشنود، و آن کس را که فریاد بلند، کَر کند، آوای نرم حقیقت چگونه در او أثر خواهد کرد؟ قلبی که از ترس خدا لرزان است، همواره پایدار و با اطمینان باد!. من همواره منتظر سرانجام حیله گری شما مردم بصره بودم، و نشانه های فریب خوردگی را در شما می نگریستم. تظاهر به دینداری شما، پرده ای میان ما کشید ولی من با صفای باطن درون شما را می خواندم.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 4

جایگاه آل محمد (صلی الله علیه و آله وسلّم)

7- کسی را با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد و آنان که پرورده ی نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر(صلی الله علیه و آله وسلّم) اساس دین، و ستون های استوار یقین می باشند. شتاب کننده ، باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد؛ زیرا ویژگی های حقّ ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیّت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلّم) نسبت به خلافت مسلمین ومیراث رسالت، به آنها تعلّق دارد. و هم اکنون(که خلافت را به من سپردید) حق به اهل ان بازگشت، و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود، بازگردانده شد.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 2

8- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس در مجلسی که امر ولایت ما اهل بیت(علیه السّلام) زنده می شود، بنشیند، در روزی که قلب های دیگران می میرد، قلب او نمی میرد.

منبع: مسند،ج1،ص205

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که همسایه اش از گزند او در امان نباشد، از ما اهل بیت(علیهما السّلام) نیست.

منبع: مسند،ج1،ص260

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: در روز قیامت، زائرین قبر من، گرامی تر از دیگران، به محضر خداوند می رسند.

منبع: عیون، ج2،ص227

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤

 


 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: شما برای نابودی آفریده نشده اید بلکه برای ماندن و باقی بودن به وجود آمده اید و با مرگ، تغییر مکان می دهید و از منزلی به منزل دیگر انتقال می یابید.

منبع:بحار3،ص161 و 86

2- مردی به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد ما برای امر عجیبی خلق شده ایم. فرمودند: تو را به خدا آن امر عجیب چیست؟ گفت: ما برای فنا و نابودی آفریده شده ایم. فرمودند : برادرزاده، خود نگهدار که ما برای بقاء و ماندن خلق شده ایم. چگونه فانی می شود بهشتی که هرگز تفرّق و پراکندگی ندارد و چگونه فانی می شود ناری که هرگز شعله اش فروکش نمی کند. بگو ما از عالمی به عالم دیگر منتقل می شویم. 

منبع: بحار3،ص161 و 86

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دنیا منزل گذران و آخرت مقرّ جاودان است. فرصت را مغتنم شمارید و از گذرگاه خویش، برای قرارگاه خود، چیزی بگیرید و ذخیره ای بیندوزید.

منبع: نهج البلاغه، خطبه ی 194

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: امروز یعنی روزگار دنیا روز عمل است نه حساب، و فردا قیامت روز حساب است نه عمل.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 42

5- حضرت امام حسن (علیه السّلام) فرموده اند: مهیای سفر آخرت شو و توشه آن سفر را پیش از رسیدن اجل تحصیل نما.

منبع : منتهی الآمال

پرهیز از آرزوهای طولانی و هواپرستی

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند : ای مردم! همانا برای شما از دو چیز می ترسم: هواپرستی و آرزوهای طولانی. امّا پیروی از خواهش نفس، انسان را از حق باز می دارد، و آرزوهای طولانی، آخرت را از یاد می برد. آگاه باشید! دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقیمانده ی اندکی از ظرف آبی که آن را خالی کرده باشند، نمانده است. بهوش باشید که آخرت به سوی ما می آید، دنیا و آخرت، هریک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید، نه دنیا، زیرا در روز قیامت، هر فرزندی به پدر ومادر خویش باز می گردد. امروز هنگام عمل نه حسابرسی، و فردا روز حسابرسی است نه عمل.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 42

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به عبدالله بن جندب فرموده اند: با کسانیکه از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی که از تو پایین ترند مورد استهزاء و تمسخر قرار مده.

منبع : تحف العقول ، ص 304

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بیشتر توجهّت به کسانی باشد که تو بر آن برتری داری، چه این خود یکی از درهای شکرگزاری و استفاده از نعمت های الهی است.

منبع :غررالحکم، ص117

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خداوند هفت گروه را در ظلّ رحمت خود جای می دهد روزی که سایه ای جز سایه ی او نیست، اول زمامداران دادگر و دوم جوانانی که در عبادت خداوند پرورش یافته باشند.

منبع: تفسیر مجمع البیان، ج2،،ص285

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) در موقعیکه با لشکریانش به جنگ جمل می رفت در یکی از منازل نزدیک بصره بنام ذی فار فرود آمدند. عبدالله بن عباس می گوید بر آن حضرت وارد شدم دیدم نشسته و کفش پاره ی خود را وصله می زند، به من فرمودند: قیمت این لنگه ی نعلین چقدر است؟ عرض کردم: ارزشی ندارد. فرمودند: به خدا قسم این نعلین در نظر من محبوبتر از فرمانروایی و حکومت بر شما است مگر آنکه بتوانم در پرتو آن اقامه عدل و حقی نمایم با آنکه باطل و بیدادی را براندازم.

منبع: نهج البلاغه،خطبه ی 33

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت على (علیه السّلام) روزى گذرش از کربلا افتاد و فرمود: اینجا قربانگاه عاشقان و مشهد شهیدان است. شهیدانى که نه شهداى گذشته و نه شهداى آینده به پاى آنها نمى‏رسند.

منبع : تهذیب، ج 6، ص73 / بحارالانوار، ج 98، ص 116.

2- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) خطاب به خاک کربلا فرمودند: چه خوش‌بویى اى خاک! در روز قیامت قومى از تو به پا خیزند که بدون حساب و بى‌درنگ به بهشت روند.

منبع : شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج 4، ص 169.

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کربلا پاک‌ترین بقعه روى زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‏‌ها است والحق که کربلا از بساط هاى بهشت است.

منبع : بحارالانوار، ج 98، ص 115/ کامل الزیارات، ص 264.

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: پسرم حسین در سرزمینى به خاک سپرده مى‏شود که به آن کربلا گویند، زمین ممتازى که همواره گنبد اسلام بوده است، چنانکه خدا یاران مؤمن حضرت نوح را در همانجا از طوفان نجات داد.

منبع : کامل الزیارات، ص269، باب 88، ح 8 .

5- هرثمة بن سلیم می‎گوید: در سفر شام همراه حضرت امام علی (علیه السّلام) به سرزمین کربلا رسیدیم، نماز به جماعت خوانده شد، پس از نماز امام علی(علیه السّلام) مقداری از خاک کربلا را بویید و فرمود: (( واهاً لَکَ یا تُربَةً، لَیُحشَرَنَّ مِنکَ قَومُ َیدخُلونَ الجَنَّةَ بِغَیرِ حِساب))( آه ای زمین کربلا، مردانی از تو روز محشر می آیند که بدون حسابرسی وارد بهشت می گردند). پس از جنگ صفَین، این خبر غیبی امام را به همسرم((جرداء)) با شگفتی رساندم، و او گفت: امیرالمومنین(علیه السّلام) جز حق سخن نمی گوید. روزگار سپری شد، تا لشکرهای ابن زیاد به سوی کربلا می رفت من هم با آنان به کربلا رسیدم که سخن امام به یادم آمد.فوراً خود را به امام حسین (علیه السّلام) رسانده، و خبر غیبی امام علی(علیه السّلام) را به امام گفتم، فرمود به یاری ما آمدی یا جنگ با ما؟ گفتم هیچ کدام، فرمود پس دور شو زیرا هرکس کشته شدن ما را بنگرد و یاری ندهد در جهنّم خواهد بود.

منبع: ((شرح ابن الحدید،ج3،ص169))

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤

 

وصف قربانی

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند : کمال قربانی در این است که گوش و چشم آن سالم باشد، هرگاه  گوش و چشم سالم بود، قربانی کامل و تمام است، گرچه شاخش شکسته باشد و با پای لنگ به قربانگاه  آید.

منبع: نهج البلاغه، خطبه 53

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 


 

خلقت فرشتگان

1- عبدالله بن سنان می گوید: از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسش نمودم که ملائکه افضلند یا بنی آدم. حضرت در پاسخ از جدّش علی (علیه السّلام) حدیث نمود که فرموده اند: خداوند در ساختمان ملائکه، عقل را بدون شهوت مستقر ساخته است. و در حیوانات شهوت بدون عقل. اما در اولاد آدم، عقل و شهوت را با هم و در کنار هم قرار داده است. هر انسانی که عقلش بر شهوتش پیروز گردد برتر از فرشته است و هر انسانی که شهوتش بر عقلش غلبه کند بدتر و پست از حیوان است.

منبع:وسائل، جلد4، کتاب جهاد، باب وجوب غلبه العقل ص29

2- بارالها، حاملین عرشت که استحقاق درود و رحمت دارند کسانی هستند که از تسبیح تو دچار ضعف و سستی نمی شوند. از تقدیست ملول نمی گردند و عبادتت، آنان را خسته و فرسوده نمی نماید. این فرشتگان در راه انجام وظیفه، تقصیر و کوتاهی را به جای جد و جهد اختیار نمی کنند و هرگز از جذبه و حیرت در مقابل عظمت تو غافل نمی شوند...

بارالها درود فرست بر فرشتگانی که موقع ریزش باران با قطرات آن فرود می آیند، فرشتگانی که علل و عوامل وزش بادها در فرمان آنها است، فرشتگانی که مأمور مراقبت کوهها هستند، فرشتگانی که تو آنان را از سنگینی آبها و وزن مواد مخرب و مضر بارانها و همچنین علل تراکم و فشارشان آگاه ساخته ای.

منبع: دعای 3 صحیفه ی سجادیه

جبرئیل

(فرشته وحی الهی)

3- زراره از حضرت امام صادق (علیه السّلام) حدیث کرده است که فرموده اند: رسول آن کسی است که جبرئیل نزدش می آید، با وی سخن می گوید و او را می بیند همانطور که یکی از شما همنشین خود را مشاهده می کند.

منبع: بحار، جلد 3، ص 126

شگفتی خلقت فرشتگان

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: سپس آسمان های بالا را از هم گشود، و از فرشتگان گوناگون پُر نمود. گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و رکوع ندارند و گروهی در رکوعند و یارای ایستادن ندارند و گروهی در صف هایی ایستاده اند که پراکنده نمی شوند و گروهی همواره تسبیح گویند و خسته نمی شوند و هیچ گاه خواب به چشمشان راه نمی یابد، و عقل های آنان دچار اشتباه نمی گردد، بدن های آنان دچار سستی نشده، و آنان دچار بی خبریِ برخاسته از فراموشی نمی شوند. برخی از فرشتگان، امینان وحی الهی، و زبان گویای وحی برای پیامبران می باشند، که پیوسته برای رساندن حکم و فرمان خدا در رفت و آمدند. جمعی از فرشتگان حافظان بندگان، و جمعی دیگر دَربانان بهشتِ خداوندند. بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پایین زمین قرار داشته، و گردن هاشان از آسمان فراتر، و ارکان وجودشان از اطراف جهان گذشته، عرش الهی بر دوش هایشان استوار است، برابر عرش خدا دیدگان به زیر افکنده، و در زیر آن، بالها را به خود پیچیده اند. میان این دسته از فرشتگان با آنها که در مراتب پایین تری قرار دارند، حجاب عزّت، و پرده های قدرت، فاصله انداخته است. هرگز خدا را با وَهم و خیال، در شکل و صورتی نمی پندارند، و صفات پدیده ها را بر او روا نمی دارند؛ هرگز خدا را در جایی محدود نمی سازند، و نه با همانند آوردن، به او اشاره می کنند.

منبع : نهج البلاغه، خطبه 1

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر کس مواد غذایی بخرد و برای اینکه آن را به مسلمانان گران بفروشد چهل روز انبار کند٬ و پس از چهل روز آن را بفروشد و همه ی درآمد آن را هم صدقه بدهد کفاره ی گناه او هم نخواهد شد.

منبع : آمالی الطوسی ۶٧۶

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند: آخرین وصیّت خضر عالم به موسی بن عمران این بود که گفت هرگز کسی را به سبب گناهش ملامت و سرزنش ننماید

منبع:بحار 16، ص 164

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر بین تو و برادر مسلمانت چیزی اتفاق افتاد او را برای گناهش مورد ملامت و توبیخ قرار مده.

منبع: مستدرک2،ص105

3- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که برادر خود را در خفا اندرز گوید به وی جمال و زیبایی بخشیده است و کسیکه به برادرش آشکارا نصیحت کند وی را نامزیّن ساخته است.

منبع: تحف العقول، ص 489

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا کسی که مورد ملامت و توبیخ واقع می شود با آنکه گناهی ندارد.

منبع: فهرست غرر، ص 359

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از مردم عیب جویی نکنید و برای هر لغزش، مورد ملامتشان قرار ندهید و به هر گناهی کیفرشان ننمایید.

منبع: مستدرک 2، ص 105

6- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اگر زنی که خدمتگذار یکی از شما است مرتکب عمل منافی با عفت شد او را به وسیله ی قاضی شرع به کیفر قانونی برسانید ولی سرزنش و ملامتش نکنید.

منبع:مجموعه ی ورام1، ص 57

7- در صدر اسلام، ابوجهل همواره مزاحم رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مانع پیشرفت اسلام بود. او به علت سوء نیت و جاه طلبی مرتکب جنایات عظیمی شد و در بین مسلمین به ناپاکی و خیانت معروف گردید. فرزندش عکرمه بن ابی جهل چندی پس از مرگ پدر شرفیاب محضر رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شد و قبول اسلام کرد. پیغمبر گرامی اسلام او را پذیرفت، در آغوشش گرفت، و به وی آفرین گفت. عکرمه از نظر خانوادگی بدنام ترین مردم آن روز بود. مردم درباره ی او می گفتند: این فرزند دشمن خداوند است. عکرمه از ملامت و سرزنش مردم به رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شکایت کرد. آن حضرت مسلمین را از این روش ناروا صریحا منع فرمود و سپس به عنوان وصول زکوة در اداره دارایی اسلام به وی شغلی محوّل کرد.

منبع: سفینه(مکرم) ص 216

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور می کند.

منبع: تحف العقول ص 84

9- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: اگر برادر مسلمانت عیبی از تو بداند و به آن تو را سرزنش کند، تو به واسطه ی عیب و گناهی که از او می دانی سرزنشش مکن تا برای تو پاداش باشد و بر او گناه.

منبع : تحف العقول ٣٢٠

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: معتاد را از عادتش برگرداندن به معجزه شبیه است.

منبع: بحار،ج1، ص69

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هر کس فاطمه معصومه(علیه السّلام) را زیارت کند، پاداشش بهشت است.

منبع: مسند ج2،ص254

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: نقش انگشتری موسی (علیه السّلام) دو جمله بود که از تورات گرفته بود: « صبر پیشه کن تا اجر داده شوی، راستگو باش تا نجات یابی.»

منبع: عیون،ج2،ص54

2- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: نقش انگشتری پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) بود: « لا اله الا الله، محمد رسول الله».

منبع: عیون،ج2، 54

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: نقش انگشتری حضرت علی(علیه السّلام) این بود: « حکمرانی از آنِ خداست».

منبع: عیون، ج2،ص54

4- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: نقش انگشتری امام حسن (علیه السّلام) این بود:« عزت، از آن خداست».

منبع: عیون،ج2، 54

5- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: نقش انگشتری امام حسین (علیه السّلام) این بود:« خداوند به انجام رساننده ی فرمان خویش است.»

منبع: عیون،ج2، 54

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: نزدیکی « بسم الله الرّحمن الرّحیم» به اسم اعظم خدا، از نزدیکی سیاهی چشم به سفیدی چشم، بیشتر است.

منبع: سمند،ج1، ص310

2- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: بلند گفتن « بسم الله الرّحمن الرّحیم» در همه ی نمازها سنت پیامبر است.

منبع: مسند،ج2،ص499

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد.

 

منبع : بحار الانوار ، ج79، ص 299و خصال، ج2، ص 157

 

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: لباس سفید و روشن بپوشید که پاک تر و پاکیزه تر است.

 

منبع : وسائل الشیعه ، ج1، ص 280

 

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.

 

منبع : امالی ، شیخ طوسی ، ج1، ص 257

 

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.

 

منبع : ثواب الاعمال ، ص 362

 

5- هنگامی  که حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می خواست با دیگران ملاقات کند، به آینه نگاه می کردند، موهای خود را شانه می زدند و مرتب می ساختند و می فرمودند: خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند.

 

منبع : وسائل الشیعه ، ج1، ص287

 

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانه ی سستی و ضعف دین است.

 

منبع : بحارالانوار ، ج79، ص 299

 

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی.

 

منبع : همان ، ج71، ص 363

 

8- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خداوند دوست دارد هرگاه بنده ی مومنش نزد برادر خود می رود خویشتن را برای رفتن پیش او آماده و آراسته گرداند.

 

منبع : البحار ٧٩/٣٠٧

 

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند:کسی که غیبت را می شنود، یکی از دو غیبت کننده است.

منبع : مستدرک الوسائل،چاپ رحلی ج ٢ / ص١٠٨.

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند: که در هر حال به حق سخن گوی، پرهیزکاران را دوست بدار،گناهکاران را ترک گوی، با منافقین میامیز با خیانتکران رفاقت مکن.

منبع: مستدرک2، ص 362

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

خیانت و خائن

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند: که در هر حال به حق سخن گوی، پرهیزکاران را دوست بدار،گناهکاران را ترک گوی، با منافقین میامیز با خیانتکران رفاقت مکن.

منبع: مستدرک2، ص 362

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که گذشته ی خوب خود را با رفتار تازه ی خویش محکم و استوار نسازد، پیشینیان خود را زشت و ننگین نموده و به فرزندان و آیندگان خویشتن نیز خیانت کرده است.

منبع: غررالحکم،ص 699

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که تو را به مطالب باطل خشنود سازد و به بازی و سخنان غیرواقعی گول بزند او حقایق را از تو پنهان داشته و درباره ات خیانت کرده است.

منبع: غررالحکم، ص 508

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش. خائن، ستمکار و سخن چین. کسی که روزی به نفع تو خیانت می کند روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد، کسی که برای تو به دیگری ستم می نماید طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کند و کسی که از دیگران نزد تو نمامی کند عنقریب از تو نزد دیگران نمامی خواهد کرد.

منبع: تحف العقول، ص 316

5- راوی حدیث از امام صادق (علیه السّلام) معنی ((خائنة الاعین)) را سوال کرد. حضرت در جواب فرمودند: آیا ندیده ای که گاهی آدمی چیزی را به طوری نگاه می کند که گویی آن را نگاه نمی کند. این خائنة اعین است.

منبع: معانی الاخبار، ص 147

6- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که به مؤمنی خیانت کند از ما نیست.

منبع : وسائل الشیعه٬ ج۶/ ص، 266، حدیث٣

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

1- محمد بن قیس گوید: حضرت امام محمّد باقر(علیه السّلام) فرموده اند: خدا عزوجل به موسی (علیه السّلام) وحی کرد که: به راستی برخی از بندگانم با خوش کرداری به من نزدیکی جویند تا به جایی که او را در بهشت مختار نمایم و حاکم سازم. موسی عرض کرد: بار خدایا این حسنه چیست؟ در پاسخ گفت: با برادر مومنش در برآوردن حاجت او راه برود چه برآید و چه برنیاید.

منبع: اصول کافی جلد 4، ص583

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: تو را سفارش می کنم که خردسالان مسلمین را به فرزندی و میانسالان را به برادری و بزرگسالان را به پدری بگیر، و همانند رفتاری که در خانه داری، به فرزندان مسلمین عطوفت کن، به برادران دینیت بپیوند وبه پدران دینیت نیکی نما.

منبع: مجله الهادی،سال دوم،شماره ی 1،ص23

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: وقتی معلم به کودک نام خدا بیاموزد خداوند معلم و کودک و همچنین پدر و مادر طفل را از عذاب مصون می دارد.

منبع: مستدرک،ج2،ص625

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در حدیثی حقوق، پسران و دختران را به پدر خود، شرح داده و در ضمن فرموده اند: از حقوقی که پسر، به پدر خود دارد این است که مادر وی را احترام کند، برای کودک نام خوب انتخاب نماید، به کودک قرآن بیاموزد و او را به پاکی و پاک دلی پرورش دهد.

منبع:کافی جلد6 ص 49

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 


سنت های تازه

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی می شود و بدعتها سنت، بردبارانشان فریبکار و حیله گران بین مردم بردبار شناخته می شوند.

منبع: سفینه1،((زمن))،ص557

 

 www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که بدون بصیرت و دانایی، به کاری دست می زند مانند مسافری است که در بیراهه می رود و او هر قدر بر سرعت سیر خود می افزاید به همان نسبت از جاده دورتر می شود.

منبع: کافی1،ص43

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که به طور مداوم شرب خمر می کند مانند کسی است که بت می پرستد و اگر با همان آلودگی و اصرار در میگساری بمیرد خداوند را مانند بت پرست ملاقات خواهد کرد.

منبع: کافی6،ص405

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: هر وقت مردم به گناه تازه ای آلوده شوند خداوند آنها را به بلا تازه ای دچار می نماید.

منبع: کافی،ج2،ص275

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم  (صلّی الله علیه و آله و سلّم) روایت کرده است: از ازدواج با احمق بپرهیزید زیرا هم نشینی با احمق مایه اندوه و بلا وفرزندش نیز مهمل و بدبخت است.

منبع: جعفریات،ص92

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند:  روز عاشورا موقعیکه آتش جنگ زبانه کشید و کار زد و خورد شدت یافت آنانکه با حسین(علیه السّلام) بودند متوجه آن حضرت شدند و مشاهده کردند که امام و بعضی از خواص آن حضرت رخساری فروزان، بدنی آرام و روحی مطمئن دارند، به یکدیگر گفتند ببینید که چگونه حضرت حسین(علیه السّلام) در مقابل مرگ، بی باک است. در این موقع حسین (علیه السّلام) یاران خود را مخاطب ساخت و فرمودند: ای شریف زادگان، صابر و مقاوم باشید چه مرگ چیزی جز پل ارتباط نیست که شما را از محیط شدائد و ملالت بار دنیا به بهشت پهناور و نعمتهای ابدی منتقل می کند.

منبع: بحار،ج3،ص134

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند:  از اندرزهای لقمان حکیم به فرزندش این بود که فرزند عزیز، کسی که با گناهکار شریک شود راه ناپاکی را از وی یاد می گیرد، کسی که مجادله را دوست داشته باشد مورد فحش و دشنام واقع می شود، کسی که در جایگاه های بد نام قدم بگذارد متهم خواهد شد، کسی که با رفیق بد همگام گردد از فساد اخلاق سالم نمی ماند، کسی که مالک زبان خود نباشد سرانجام پشیمان خواهد گشت.

منبع: بحار5،ص322

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مرد با شرف اگر در جامعه به بزرگترین مقام و پایه نائل شود هرگز خود را نمی بازد و از مسیر فضیلت، خارج نمی شود. او مانند کوه پابرجا است که وزش بادها قادر نیست به حرکتش دراورد و متزلزش نماید.

منبع: مجموعه ی ورام،ج2، ص110

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مرد با شرف اگر در جامعه به بزرگترین مقام و پایه نائل شود هرگز خود را نمی بازد و از مسیر فضیلت، خارج نمی شود. او مانند کوه پابرجا است که وزش بادها قادر نیست به حرکتش دراورد و متزلزش نماید.

منبع: مجموعه ی ورام،ج2، ص110

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای بندگان خدا، شما مانند بیمارانید و پروردگار جهان مانند طبیب، خیر و صلاح بیماران در چیزهایی است که طبیب می داند و به کار می برد، نه در آن چیزهایی که بیماران به آنها رغبت دارند و بی حساب نسبت به آنها ابراز تمایل می کنند، تسلیم امر الهی باشید تا در صف رستگاران درآیید.

منبع: مجموعه ی ورام2،ص117

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤


استدعای عفو

1- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هیچ شفیعی برای نجات گناهکاران همانند توبه پیروزمند و موفق نیست.

منبع : بحار3،ص306

گناهکاران با توبه ی خود ، نه علم خدا را تغییر داده و نه اراده ی خدا را، بلکه خودش را تغییر داده و صفات خود را دگرگون ساخته است

2- حضرت امام محمدباقر (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند از مردم خواستار دو فضیلت است: به نعمتها اقرار کنند تا بر آن بیفزاید، و به گناهان اعتراف نمایند تا آن ها را ببخشد.

منبع : کافی جلد2ص426

3- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: مسلمانی که از یک گناه اعراض کند اجر هفتاد حج مقبول در پیشگاه خداوند دارد.

منبع : مستدرک الوسائل جلد2 ص302

صلاحیت شفیع

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از پدران خود علی (علیه السّلام) حدیث کرده اند که پیغمبر اکرم فرمودند: سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران، پس از آن علماء، و سپس شهدا.

منبع : بحار3، ص299

5- حضرت امام رضا (علیه السّلام) از پدرش از آباء گرامیش از حضرت امیرالمومنین علی (علیه السّلام) حدیث کرده اند که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: کسی که به شفاعت من ایمان نیاورد خداوند او را به شفاعت من نائل نسازد.

منبع : بحار 3، ص299

فخر رازی از علمای بزرگ عامّه در تفسیر کبیر می گوید: امت اسلام بر این امر اجماع و اتفاق دارند که در آخرت برای حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) حق شفاعت است.

6- به اسناد از طرق عامّه روایت شده است که رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: شفاعت من در قیامت برای کسانی است که دارای گناهان کبیره هستند و آنکس که شفاعت مرا تکذیب نماید به آن نائل نخواهد شد.

منبع : تفسیر مراغی ، جلد 1 ص110

اگر اراده ی ازلی و اجازه ی الهی برای شفاعت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) در قیامت نمی بود هرگز پیشوای اسلام در کمال صراحت نمی فرمودند :

7- شفاعت من در قیامت برای کسانی از امت من است که مرتکب گناهان کبیره شده اند.

منبع : جامع الاصول ، جلد 11، ص124


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هر امامی عهد و مثیاقی بر دوستان و پیروانش دارد، و بی شک یکی از اعمالی که نشان وفاداری کامل به عهد و ادای نیک آن است، زیارت آرامگاه است، پس هر کس با رغبت و اعتقاد به آنچه مطلوب ایشان است آنان را زیارت کند، امامان  در روز قیامت شفیع ایشان است.

منبع : البحار 100/116

2- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هر که مرا زیارت کند،٬ در حالی که حق و طاعت مرا که خدا بر او واجب کرده بشناسد٬، من و پدرانم در روز قیامت شفیع او هستیم، و هر که ما شفیع وی باشیم نجات یابد.

منبع : وسائل الشیعه :5/436

3- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: زیارت قبر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) و زیارت مزار شهیدان، و زیارت مرقد امام حسین (علیه السّلام) معادل است با حج مقبولى که همراه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) بجا آورده شود.

منبع : مستدرک الوسائل، ج 1 ص 266/ کامل الزیارات، ص 156.

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: اگر مردم مى‏دانستند که چه فضیلتى در زیارت مرقد امام حسین (علیه السّلام) است از شوق زیارت مى‏مردند.

منبع : ثواب الاعمال، ص 319؛ به نقل از کامل الزیارات.

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: شیعیان ما را به زیارت قبر حسین بن علی (علیه السّلام) فرمان دهید؛ زیرا زیارت آن، روزی را زیاد می کند، عمر را دراز می گرداند و بدیها را دور می سازد.

منبع : البحار 101/4

6- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: به شیعیانم ابلاغ کن که[ ثواب] زیارت من نزد خداوند برابر هزار حج است. راوی می گوید: به فرزندش امام جواد (علیه السّلام) عرض کردم: هزار حج؟ فرمود: آری به خدا سوگند هزار حج. البته برای کسی که او را با معرفت نسبت به حق و مقامش زیارت کند.

منبع : عین اخبار الرضا 2/631

7- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: کسى که قبر امام حسین (علیه السّلام) را در کرانه فرات زیارت کند، مثل کسى است که خدا را زیارت کرده است.

منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص250؛ به نقل از کامل الزیارات.‏

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤

 

پاداش

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که از دسترنج مشروع خود زندگی کند در قیامت با پیغمبران محشور و مانند آنان مأجور است.

منبع: بحار،ج23،ص6

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اجر کسی که برای زندگی خود و عائله اش زحمت می کشد مانند اجر سرباز مجاهد است.

منبع: مستدرک،ج2،ص417 و424

3- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) می فرمودند: دوست ندارم که هدف من در پرستش خداوند، تنها پاداش او باشد که در آن صورت من مانند برده ی طمعکار و فرمانبرداری خواهم بود که اگر طمع در نهادش باشد عمل می کند وگرنه از کار باز می ایستد و همچنین میل ندارم که خداوند را تنها از جهت ترس عقابش بپرستم و مانند بنده ی بدکاری باشم که اگر نترسد عمل نکند. عرض شد پس بر چه اساس خدا را می پرستی فرمودند: از این جهت که او با نیکیهایی که به من کرده و نعمتهایی که عنایت فرموده شایسته ی پرستش است.

منبع: مجموعه ی ورام،ج2،ص 108

4- ابن عباس می گوید حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم)فرمودند: هفت عمل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد ، پس از مرگ ، ثوابش در پرونده ی عمل وی ثبت می گردد. کسی که درخت مثمری غرس نماید، چاهی حفر کند، قنایی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی از خود به جای بگذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

منبع : مجموعه ی ورام، جلد2، ص110

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم)روایت کرده اند که فرمودند: بزرگترین پاداش برای عبادتی است که پنهانی و در خفا انجام میشود.     

منبع: قرب الاسناد صفحه64

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیوسته عقل و حماقت در مزاج نوجوانان تازه بالغ در جنگ و ستیزند تا بحران تکلیف را پشت سر بگذارند و به سن هجده سال برسند. در آن موقع اگر ساختمان فکری جوان، طبیعی و سالم باشد کم کم عقل پیروز می شود و حماقت شکست می خورد، و اگر اساسا احمق باشد حماقت بر عقل غالب خواهد شد.

منبع: بحار1،ص33

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: احادیث اسلامی را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام این وظیفه ی تربیتی، تسریع نمایید پیش از آنکه مخالفین گمراه، بر شما پیشی گیرند و سخنان نادرست خویش را در ضمیر پاک آنان جای دهند و گمراهشان سازند.

منبع: کافی6،ص47

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: حسن از من است و من از اویم. هر که او را دوست بدارد٬ خداوند دوستش دارد.

منبع : البحار ۴٣/٣٠۶

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

تیر اندازی

1- رسول اکرم بر مردمی از انصار که مشغول تیراندازی بودند گذر کرد و داوطلب شد که در مسابقه ی آن ها شرکت کند، فرمودند: من با گروهی که ابن اردع در آن است همکاری می کنم . دسته ی مقابل با شنیدن سخن آن حضرت از تیراندازی دست کشیدند و گفتند گروهی که رسول اکرم در آن تیراندازی کند هرگز مغلوب نخواهد شد . برای آن که مسابقه تعطیل نشود فرمودند: من با هر دو گروه همکاری می کنم. مجدداً مسابقه شروع شد و پیغمبر با هر دو دسته تیراندازی کرد.

منبع : مبسوط ، سبق ورمایه

شنا

شنا برای جوانان یکی دیگر از ورزش های مفید و ثمربخش  و از  تفریحات سالم و نشاط آور است که مورد توجّه پیشوای اسلام قرار گرفته و پیروان خود را به فراگرفتن آن تشویق کرده است.

2- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به فرزندان خود تیر اندازی و شنا  بیاموزید. شنا عضلات را به حرکت در می آورد ، بدن را به فعّالیّت وامیدارد، جسم را تقویت می کند و به آدمی نیرو می بخشد. شنا در ساعات فراغت یکی از وسائل سرگرمی و تفریح و مایه ی شادمانی و مسرّت است. به علاوه کسی که شنا می داند قادر است در موقع پیش آمد خود را از آب برهاند یا غریقی را نجات دهد.

منبع : جعفریات ، ص 98

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: کسی که شب قدر را [با دعا و عبادت خدا] زنده دارد٬ گناهانش آمرزیده شود٬ گرچه به عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوهها و وزن دریاها باشد.

منبع : البحار 98/168

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤

 


1- مردی با حضرت حسین بن علی (علیه السّلام) برخورد و در اولین کلام از حضرت احوال پرسی کرد و از خداوند برای آن جناب عافیت خواست. آن حضرت در جواب فرمودند: سلام قبل از سخن گفتن است خدایت عافیت دهد. بعد فرمودند به کسی اجازه ی سخن ندهید تا سلام کند.

منبع : مستدرک جلد2 ص68

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم نقل کرده است که می فرمودند: پنج چیز است که تا لحظه ی مرگ آن ها را ترک نمی کنم، یکی از آن ها سلام گفتن به کودکان است. در انجام این اعمال مراقبت دارم تا بعد از من به صورت سنتی بین مسلمین بماند و عمل کنند.

منبع : وسائل جلد3 ص209

سلام به کودک دو اثر روانی دارد : برای سلام کننده باعث تقویت خوی پسندیده ی تواضع و فروتنی است، و برای کودک وسیله ی احیاء شخصیت و ایجاد استقلال است . طفلی که بزرگسالان به او سلام کنند و بدین وسیله از وی احترام نمایند، لیاقت و شایستگی خود را باور می کند و از کودکی معتقد می شود که جامعه او را انسان می شناسد و مردم به او اهمیت می دهند

3- انس بن مالک می گوید: حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلّم) در رهگذری با چند کودک خردسال برخورد نمود، به آن ها سلام کرد و طعامشان داد.

منبع : مستدرک جلد 2 ص69

از صفات پسندیده ی پیغمبر اسلام این بود که به تمام مردم ازصغیر و کبیر سلام میکرد.

منبع : مستدرک جلد 2 ص69

4- حضرت امام علی (علیه السّلام)فرموده اند: هر تازه واردی در محیط نامأنوس، حیرت زده میشود، برای آرامش خاطر، سخن خود را به سلام آغاز کنید.

منبع : غررالحکم ، ص579

5- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر یک از شما هرگاه داخل خانه ی خود شد، باید سلام کند؛ زیرا سلام موجب نزول برکت و انس با فرشتگان خواهد شد.

منبع : البحار ٧۶/٧

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: زراعت کنید و درخت بکارید به خدا قسم هیچ عملی مباح تر و پاکیزه تر از آن نیست ((از این نظر که کشاورزی و درختکاری یک امر ضروری در تغذیه و حیات بشر است و گذشت زمان آن را از میان نخواهد برد)). در آخر حدیث حضرت امام صادق (علیه السّلام) قسم یاد کرد که در آخر زمان نیز مردم زراعت می کنند و درخت می نشانند.

منبع: بحار23،ص20

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به بعضی از کوکان نظر کرد و فرمودند: وای بر فرزندان آخر زمان از روش پدرانشان. عرض شد یا رسول الله از پدران مشرک آنها ؟ فرمودند: نه، از پدران مسلمانشان که چیزی از فرائض دینی را به آنها یاد نمی دهند، و اگر فرزندان، خود از پی فراگیری بروند منعشان می کنند و تنها از این خشنودند که آنها درآمد مالی داشته باشند هر چند ناچیز باشد. سپس فرمودند: من از این پدران بری و بیزارم و آنان نیز از من بیزارند.

منبع: مستدرک، ج2،ص625

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: در آخر الزمان بلایی سخت از حاکم سلطه گر امتم بدیشان وارد شود تا جایی که زمین برایشان تنگ گردد پس خداوند مردی از خاندانم را برانگیزد که زمین را آنگونه که از ستم و بیدادگری آکنده شده بود، از عدالت ودادگری بیاکند. ساکنان زمین و آسمان از او خشنود گردند و زمین هیچ بذری اندوخته نخواهد داشت مگر آنکه بیرونش دهد و آسمان آبی نخواهد داشت مگر آنکه بباردش.

منبع : الدر المنثور ۶/۵٨

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: قیامت بر پا نمی شود تا زمانی که زمین از ستم و دشمنی آکنده شود، آن گاه مردی از خاندان من قیام کند و زمین را، همچنان که از ظلم و جور آکنده شده، از عدل و داد پر کند.

منبع : کنز العمال ١۴/٢٧١

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: برادر بزرگ تر، به منزله ی پدر است.

منبع: مسند،ج2،ص480

2- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: مردی نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و گفت یا رسول الله، به من سفارشی کن، در ضمن سفارش خود به او فرمودند : با برادرت با روی باز برخورد کن.

3 حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که برادر خود را در خفا اندرز گوید به وی جمال و زیبایی بخشیده است و کسیکه به برادرش آشکارا نصیحت کند وی را نامزیّن ساخته است.

منبع: تحف العقول، ص 489

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۸ تیر ۱۳٩٤

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هنگامی که بنده از بستر خواب گوارایش در حالی که هنوز چشمانش خواب آلود است بر می خیزد٬ تا پروردگار عزّوجلّ را با نماز شبش خشنود سازد٬ خداوند به این بنده بر فرشتگان خود مباهات کند و فرماید: آیا بنده ی مرا نمی بیند که از خواب نازش برخاسته برای نمازی که من بر او واجب نکرده ام ؟!گواه باشید که من او را بخشودم.

منبع : البحار ٨٧/١۵۶

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤

 

 

عیادت بیمار

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عیادت مریض یکی از بهترین حسنات است.

منبع: مستدرک جلد 1 ص 83

پیغمبر اسلام، نه تنها عواطف مرضای مسلمین را با عیادت خود ارضا می فرمودند بلکه مردم غیر مسلمان نیز از مهر و عنایت آن حضرت بهره مند بودند.

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از یهودی بیماری عیادت کرد.

منبع: مستدرک جلد 1 ص 83

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عیادت کامل آن است که عیادت کننده، یک دست خود را بر دست مریض یا بر پیشانی او بگذارد.

منبع: مکارم الاخلاق ص 197

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: عیادت تام آن است که دست خود را بر سر مریض بگذاری، احوال پرسی نمایی، شب را چطور گذراندی، امروز حالت چون است، نیکی و برّ کامل، آن است که به مریض دست بدهی و مصافحه نمایی.

منبع: مکارم الاخلاق ص 196

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: یک قسم عیادت کامل از بیمار آن است که دست خود را از روی محبت بر سر او بگذاری و احوالپرسی کنی.

منبع: بحار جلد 18 ص 145

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: عیادت کامل از مریض آن است که دست خود را به بازوی مریض بگذاری، پس از چند لحظه از جا حرکت کنی و بروی. عیادت مردم احمق و مزاحم، برای بیمار از درد ناخوشی سخت تر است.

منبع:کافی جلد 3 ص 118

ملاقات بیمار و تحفه

7- چند نفر از شیعیان به عیادت مریضی می رفتند. بین راه به حضرت امام صادق (علیه السّلام)  برخوردند. حضرت سوال کردند کجا می روید؟ گفتند: به عیادت فلانی. فرمودند: آیا میوه یا عطر، خلاصه تحفه ای برای مریض دارید؟ عرض کردند چیزی با خود نداریم. فرمودند: مگر متوجه نیستید که تحفه، باعث آرامش خاطر و راحت روان مریض است.

منبع: کافی جلد 3 ص 118

8- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:کسی که به عیادت بیمار می رود همیشه در دریای رحمت الهی راه می رود، تا بنشیند وآنگاه که [نزد بیمار نشست]،غرق در رحمت خدا می گردد .

منبع : المجازات النبویّۃ، چاپ مطبعه آداب کاظمین، سال١٣٢٨ ھ .ق، ص ٢۴۵

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٧ تیر ۱۳٩٤

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی محیط فاسد فرموده اند: گناهکاری و ناپاکی در آن جامعه از اوصاف عادی مردم شده و کفّ نفس و پاکدامنی باعث شگفتی گردیده است.

منبع: غررالحکم، ص 457

توضیح بیشتر در مورد حدیث: بدیهی است در چنین محیط مسموم وشرایط فاسد اجتماعی، جوانان به راه فساد و تباهی رانده می شوند، بناء فضائل اخلاقی و سجایای انسانی که محیط خانواده در نهادشان پایه گذاری کرده بود فرو می ریزد و شخصیت شایسته ای را که با مراقبت پدر و مادر در دوران کودکی فرا گرفته بودند از یاد می برند.

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند : وقتی محیط اجتماع آلوده و ناپاک شد سجایای انسانی و فضائل اخلاقی بی رونق و زیان آور می شود و برعکس رذائل و ناپاکی در جامعه رایج و سودبخش می گردد.

منبع: ابن ابی الحدید،ج2، کلمه ی 125،ص270

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: مؤذن تا جایی که صدایش می رسد ونگاهش کار می کند به همان اندازه آمرزیده می شود٬ و هر خشک و تری [جملات] او را تصدیق می کند و به تعداد هر نفری که با اذان او نماز بگذارد٬ حسنه ای برایش منظور می شود.

منبع : البحار ٨۴/١٠۴

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: مطالب حکیمانه را فرا گیرید ولو گوینده ی آن مشرک باشد.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص46-47

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: علم و حکت گم شده ی مردان با ایمان است که از پی آن می گردند. آن را طلب کنید ولو نزد مشرک باشد.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص46-47

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) به پیروان خود توصیه می فرمودند: جان خود را با مطالب حکیمانه ی نو و دلنشین خرّم و شاداب سازید چه روح نیز مانند بدن وامانده و خسته می شود و سخنان جالب نیرو و نشاطش می بخشد.

منبع: کافی1،ص48

4- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: خداوند را سه حکمت است که هر کس آنها را حرمت نگه بدارد خداوند امر دین و دنیای او را نگه بدارد، و هر کس آنها را نگه ندارد خداوند هیچ چیز را برای او نگه ندارد: حرمت اسلام، حرمت من، و حرمت خویشانم.

منبع : الخصال ١/١۴۶

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) در پاسخ ام سلمه فرمود: هرگاه مادر کودکش را شیر دهد ثواب هر بار که کودک پستان مادرش را می مکد با ثواب آزاد کردن بنده ای از نسل اسماعیل (علیه السّلام) برابری می کند؛ و چون از شیر دادن کودکش فارغ شود فرشته ای به پهلوی او می زند و می گوید : اینک اعمالت را از نو آغاز کن که گنهانت آمرزیده شد.

منبع : البحار ١٠۴/١٠٧

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: در ماه رجب زیاد استغفار کنید و از خدا نسبت به گذشته خود عفو و بخشایش بطلبید، و در باقیمانده ی عمر از خداوند بخواهید که شما را از گناه نگه دارد.

منبع : البحار ٩٧/٣٩

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که خرید و فروش می کند باید از پنج کار دوری جوید وگرنه نباید خرید و فروش کند: ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، تعریف و تبلیغ در هنگام فروش و بدگویی از کالا در هنگام خرید آن.

منبع : البحار ١٠٣٩۵

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤

 

تمنای تمجید

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تمنای تمجید نابجا از مردم داشتن ابلهی و حماقت است.

منبع: غررالحکم،ص470

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تکیه کردن بر آرزو از ابلهی و حماقت است.

منبع: غررالحکم،ص726

امتحان عاقل و احمق

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر خواستی در یک مجلس و با اولین برخورد، عقل کسی را امتحان کنی مطلبی را که ناشدنی و غیر قابل وقوع است در ضمن سخنان خود با وی به میان بگذار، اگر سریعا به نادرستی مطلب متوجه شد و آن را تکذیب کرد مرد عاقلی است و اگر آن را صحیح تلقی نمود و تایید کرد مرد احمق وکوتاه فکری است.

منبع: بحار1،ص43

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) قصد مسافرت داشت. پدر گرامیش حضرت امام سجاد (علیه السّلام) در ضمن سفارش های خود به ایشان فرمودند: فرزند عزیز، از رفاقت و آمیزش با احمق بپرهیز و از او دوری کن و از بحث و مذاکره با او اجتناب نما. سپس در بیان مراتب کوته بینی و نارسایی فکر احمق فرمودند: اگر سخن بگوید حماقت و نادانیش او را رسوا خواهد کرد، اگر سکوت کند نارسایی و عجزش ظاهر می گردد، اگر به کاری دست بزند آن را خراب می کند، اگر رازی به وی سپرده شود افشا می نماید، نه دانش خودش او را بی نیاز می کند و نه از دانش دیگران بهره مند می گردد، اندرزگوی خود را اطاعت نمی کند، و رفیق خود را راحت نمی گذارد ، مادرش مرگ او را دوست دارد تا در عزابش گریه کند و زنش آرزوی جدایی وی را در مغز می پرورد، همسایه اش تمنا دارد که از منزل او دور باشد، و همنشینش از ترس مجالست با او در تنهایی و سکوت به سر می برد، موقعی که احمق در مجلس دیگران شرکت می کند اگر حضار محضر از او بزرگتر باشند همه ی آن ها را عاجز می کند و اگر از وی کوچکتر باشند با رفتار و گفتار احمقانه ی خود آنان را گمراه می نماید.

منبع: بحار16،قسمت2،ص53

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که رفیق احمق دارد همواره در رنج و ناراحتی است.

منبع: فهرست غرر، ص 83

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که از رفاقت و همنشینی با احمق پرهیز نکند تحت تأثیر کارهای احمقانه ی وی واقع می شود و خیلی زود به اخلاق ناپسندش متخلق می گردد.

منبع: مستدرک2،ص64


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ تیر ۱۳٩٤

 

 


پاداش شهدا

1- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند : روز عاشورا موقعیکه آتش جنگ زبانه کشید و کار زد و خورد شدت یافت آنانکه با حسین (علیه السّلام) بودند متوجه شدند که امام و بعضی از خواص آن حضرت رخساری فروزان، بدنی آرام و روحی مطمئن دارند، به یکدیگر گفتند ببینید که چگونه حضرت حسین (علیه السّلام) در مقابل مرگ، بی باک است. در این موقع حسین (علیه السّلام) یاران خود را مخاطب ساخت و فرمودند: ای شریف زادگان ، صابر و مقاوم باشید چه مرگ چیزی جز پل ارتباط نیست که شما را از محیط  شدائد و ملالت بار دنیا به بهشت پهناور و نعمت های ابدی منتقل می کند.

منبع : بحار ، جلد 3، ص134

2- رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران ، پس از آن علما، و سپس شهدا.

منبع : بحار 3، ص299

3- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: شهید هفتاد نفر از بستگان خود را شفاعت می کند.

منبع : کنزالعمال(ج۴ص۴٠١)

4- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: هر مومنی که به بلایی مبتلا شود و بر آن صبر کند، برایش پاداش هزار شهید است.

منبع: مسند،ج1،ص273

5- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: شما را از این پس فرمانروایانی خواهد بود... که تا زشتی های آنان را نیک نشمرید و دروغ آنها را تصدیق نکنید از شما خرسند نخواهند شد... پس اگر تجاوز کردند، آنکه بر دفع این تجاوز کشته شود شهید است.

منبع : کنزالعمال ۶/۶٧

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ۱ تیر ۱۳٩٤

 

 

1- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر کس برادر گرسنه ی خود را غذا دهد خداوند او را از خوراکهای پاکیزه ی بهشت بخوراند، و هرکس برادر تشنه ی خود را سیراب کند خداوند او را از شراب ناب مهره شده[ بهشت] بنوشاند، و هرکس خدمتکاری برای برادر خود قرار دهد، خداوند از پسرکان جاودان [بهشتی] به خدمت او گمارد و وی را در کنار دوستان پاک خود جای دهد.

منبع : البحار ٧٧/١٩٢

2- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هر که برعهده گیرد حاجتی از حوائج دنیوی کوری را، و به دنبال آن رود تا خداوند حاجت را به دست او بر آورد، خداوند تبرئه نامه ای از نفاق و براتی از آتش به او می فرماید [و نیز] هفتاد حوائج دنیای او را برآورد و پیوسته در رحمت خداوندی باشد تا برگردد.

منبع : من لا یحضره الفقیه ۴/١۶

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: بدانید که پس از ایمان به خدا و پذیرش حقوق اولیای او از آل محمد (علیه السّلام)، هیچ عملی شکرآمیز نزد خداوند متعال محبوب تر از یاری رسانی در امور دنیوی برادران مؤمنتان نیست، چه اینکه دنیا برای آنان راهی به سوی بهشت پروردگارشان است. بی شک آن که چنین کند از خاصّان درگاه خداوند تبارک و تعالی می باشد.

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت