حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٤

 

 

ضرورت حکومت

(آنگاه که شعار خوارج را شنید که می گویند، لا حکم الا الله در سال 38 هجری در مسجد کوفه فرمود)

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند : سخن حقّی است، که از آن اراده ی باطل شد! آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی اینها می گویند زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد، نیازمندند، تا مومنان در سایه ی حکومت، به کار خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگی کنند، به وسیله حکومت بیت المال جمع آوری می گردد و به کمک آن با دشمنان می توان مبارزه کرد(1). جاده ها امن و امان، و حقّ ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، در امان می باشند.[ در روایت دیگری آمده، چون سخن آنان را درباره حکمیّت شنید فرمود] منتظر حکم خداوند درباره ی شما هستم. [ و نیز فرمود:] امّا در حکومت پاکان، پرهیزکار به خوبی انجام وظیفه می کند، ولی در حکومت بدکاران، ناپاک از آن بهره مند می شود تا مدّتش سرآید و مرگ فرا رسد.

(1) : نفی: آنارشیسم Anarchism( که می گویند جامعه باید بدون حکومت اداره شود)

منبع: نهج البلاغه، خطبه 40

2- بفرموده ی حضرت امام صادق (علیه السّلام) بر فرمانروایان فرض است که همواره سه وظیفه را درباره ی فرد و جامعه انجام دهند. یکی آنکه نیکوکاران را با پاداش نیک تشویق کنند و از این راه میل درستکاری را در آنان افزایش دهند. دیگر آنکه پرده ی بدکار را پاره نکنند و گناهش را مستور نگاهدارند تا از کرده ی خود پشیمان شود و از راه نادرست بازگردد. سوم آنکه با روش های تفضل آمیز و منصفانه موجبات همبستگی و الفت جامعه را فراهم سازند.

منبع: تحف العقول، ص 319

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مردم تمام بلاد از سه طبقه بی نیاز نیستند تا در تنظیم امور دنیا و آخرت خود به آنان پناهنده شوند و اگر گروهی فاقد آن سه باشند زندگی وحشی و حیوانی خواهند داشت نه زندگی انسان، اول، فقیهی که عالم و متقی باشد، دوم حکومتی که خیرخواه و فرمانروا باشد، سوم طبیبی که در کار خود بینا و مورد اعتماد مردم باشد.

منبع: تحف العقول، ص 321

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مردم در روش های اخلاقی و صفات اجتماعی، به حکومتهای خود بیشتر شباهت دارند تا به پدران خویش.

منبع: بحار17،ص129

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کارهای بزرگ را به مردم پست و فرومایه سپردن باعث زوال دولتها است.

منبع: مستدرک2،ص362

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بدان که نجات تو از آنچه به عهده ات گذاشته شده (حکومت) در گرو حفظ خونهاست و خودداری از آزار رساندن به دوستان خدا و ملایمت با مردم، و تاٴنی  و خوش رفتاری و نرمش اما نه از روی ضعف، و سخت گیری بدون خشونت، و مدارا با مافوقت و فرستادگان او که نزد تو می آیند؛ میان رعیت خود، به خواست خدا، بر پایه ی حق و عدل، صلح و آشتی بر قرار ساز.

منبع : البحار ٧٧/١٩٠

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت