حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

 

 

1- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند: جایز نیست جماع کردن با دختر پیش از آنکه نه سال تمام شود، پس اگر بکند و عیبی رسد به آن زن ضامن است.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر که در حالت خضاب با زن خود جماع کند فرزندی که بهم رسد مخنث باشد.

خضاب:(رنگ،حنا، آنچه که موی سر و صورت یا پوست بدن را با آن رنگ کنند.)(در فرهنگ عمید)

مخنث: ( مردی که حالات و اطوار زنان را از خود بروز بدهد.کنایه از مرد بدکار.) (در فرهنگ عمید)

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

3- حضرت امام محمّد باقر (علیه السّلام) فرموده اند: زن آزاد را در برابر زن آزاد دیگر جماع مکن اما کنیز را در برابر کنیز دیگر جماع کردن باکی نیست.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

آداب زفاف و مجامعت

در بیان آداب زفاف و مجامعت بدان که، زفاف کردن در وقتی که ماه در برج عقرب باشد یا تحت الشعاع باشد مکروه است، و جماع کردن در فرج زن در وقتی که حایض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است، و از مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع بردن مکروه است و بعد از پاک شدن و پیش از غسل کردن جماع را نیز بعضی حرام می دانند و احوط اجتناب است مگر آنکه ضرورتی باشد پس امر کند زن را که فرج را بشوید و با او مقاربت کند. و زن مستحاضه اگر غسل و یا سایر اعمالی راکه او باید انجام دهد، به جا آورد با او می توان جماع کرد.و در وطی دبر زن خلافست، بعضی حرام می دانند و اکثر علما مکروه می دانند، و احوط اجتناب است.

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: مرد نباید در شب چهارشنبه با زن خود جماع کند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

5- حضرت امام موسی کاظم (علیه السّلام) فرموده اند: هر که جماع کند با زن خود در تحت الشعاع پس با خود قرار دهد افتادن فرزند از شکم پیش از آنکه تمام شود.

منبع: حیلة المتّقین، ص57

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث این می شود که فرزند سقط شود و نزدیک است که اگر فرزندی بهم رسد دیوانه باشد یا صرع داشته باشد، نمی بینی کسی را که صرع می گیرد اکثر آن است که یا در اول ماه یا در آخرماه می باشد.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57


7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: هر که جماع کند با زن خود در حیض، پس فرزندی که بهم رسد مبتلا شود به خوره یا پیسی، پس ملامت نکند مگر خود را.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آنست فرزندی که بهم رسد لال باشد و در آن وقت نظر به فرج زن مکنید که بیم آن است که فرزندی که بهم رسد کور باشد، و در روایات دیگر از آن حضرت منقول است که باکی نیست نگاه کردن به فرج زن در وقت جماع.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به حق خداوندی که جانم در قبضه ی قدرت اوست اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن و نفس ایشان را شنود، فرزندی که بهم رسد رستگار نباشد و زناکار باشد و چون اما زین العابدین (علیه السّلام) اراده ی مقاربت زنان می نمودند خدمتکاران را دور می کردند و درها را می بستند و پرده ها را می انداختند.

منبع : حیلة المتّقین، ص 58

10- از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسیدند که آیا مرد می تواند عریان جماع کند؟ فرمودند: نه، و رو به قبله و پشت به قبله جماع نکند و در کشتی جماع نکند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

11- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از آنکه کسی که محتلم شده باشد پیش از آنکه غسل کند جماع کند و فرمودند: اگر بکند و فرزندی بهم رسد دیوانه باشد و ملامت نکند مگر خود را.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

12- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند: که مستحب است در شب اول ماه رمضان جماع کردن

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

13- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از جماع کردن در زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند، و فرمودند: که هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه و مردم او را لعنت کنند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٤ ساعت ٩:٥٤ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت