حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

1- رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: عزت مردم با ایمان در بی نیازی از مردم است و آزادی و شرافت در پرتو قناعت بدست می آید.

منبع: مجموعه ی ورام1،ص169

2- حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) فرمودند: هر کس به درآمدی که به کفاف زندگیش رسا باشد اکتفا کند از پریشان فکری رهیده و بدین وسیله آسایش خاطر خود را مرتب ساخته است.

منبع: نهج البلاغه،کلمه ی 363

3- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف می شود، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدش فزونتر شد ترس خواهد بود، صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است و شجاعت و دلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهوّر و بی باکی خواهد بود.

منبع: بحار 17، ص 218

4- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که از ما خواهش کند به او عطا کنیم و هر که بی نیازی جوید، خدایش بی نیاز کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 413

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هر که از خدا به معاش کم راضی باشد، خدا از او به کردار کم راضی است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 413

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: در تورات نوشته، آدمی زاده هر جور خواهی همان جور باش که از آن دست که بدهی به همان دست بدهندت، هر که از خدا به روزی کم خشنود است، خدا هم از او به کردار کم خشنود است، هر که به اندکی از مال حلال خشنود است، هزینه اش سبک است و دست آوردش پاک است و از حد نا به کاری بر کنار است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 413

7- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: هر که را جز روزی بسیار قانع نکند، جز کردار بسیارش بس نباشد و هر که را روزی اندک بس است، کردار اندک هم بس باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص413

8- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که خواهد بی نیازترین مردم باشد باید بدانچه در دست خدا است پشت گرمتر باشد از آنچه در دست دیگران است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 417


9- حضرت امام باقر (علیه السّلام) یا امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هر که بدانچه خدایش روزی کند، قناعت ورزد، از بی نیازترین مردم است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 417

10- حمزة بن حمران، گوید: مردی به حضرت امام صادق (علیه السّلام) شکایت کرد که روزی می جوید و بدان میرسد و قانع نمی شود و نفسش او را به اندازه ی بیشتری می کشاند و گفت: چیزی به من آموزید که از آن سود برم. حضرت امام صادق (علیه السّلام) به او فرمودند: اگر آنچه تو را بس است بی نیازت می کند، کمتر چیزی که در این جهان است تو را بی نیاز سازد، و اگر آنچه تو را بس است بی نیاز نکند، هر آنچه در جهان است بی نیازت نسازد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 417

11- حضرت امیر المومنین (علیه السّلام) فرمودند: هر که از دنیا بدانچه او را کفایت کند خشنود باشد، کمترین چیزی که در آن است او را کفایت می کند در دنیا، چیزی نیست که او را کفایت کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 419

12- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) فرموده اند: از مردم قطع امید کردن و از ثروتشان چشم پوشیدن و به درآمد کار خود قانع بودن برای مرد با ایمان مایه ی عزّ دینی و روح جوانمردی و شرف دنیوی است. چنین انسانی در نظر مردم بزرگ و بین فامیل خود محترم و در محیط خانواده اش دارای هیبت و عظمت خواهد بود، او در ضمیر خود و در نظر دیگران بی نیاز ترین تمام مردم است.

منبع: سفینه،غنی،ص327

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


شنبه ۳ امرداد ۱۳٩٤ ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت