حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 


 

ترک دعوت مردم

1- کلیب بن معاویه صیداوی گوید، حضرت امام صادق (علیه السّلام) به من فرمودند: مبادا متعرض مردم شوید، به راستی خدا عزوجل چون خیر، بنده ای را بخواهد، در دلش انگشتی زند و او را رها کند و او دنبال این مذهب بگردد و آن را بجوید. سپس فرمودند: کاش شما هرگاه با مردم سخن می گفتید، می گفتید: ما آنجا رفته ایم که خدا فرموده، آن را به رهبری اختیار کرده ایم که خدا به رهبری اختیار کرده، خدا حضرت محمدّ(صلّی الله علیه و آله و سلّم) را اختیار کرده و ما هم خاندان محمد (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را اختیار کردیم.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص629

2- ثابت أبی سعید گوید، حضرت امام صادق (علیه السّلام) به من فرمودند: ای ثابت، شما را به مردم چه کار؟ از مردم دست بدارید و احدی را به مذهب خود دعوت نکنید، به خدا اگر اهل آسمان و زمین گرد آیند که بنده ای را که خدا می خواهد هدایتش کند، گمراه کنند نتوانند، دست از مردم بدارید و یکی از شماها نگوید: برادر من است، عموزاده ی من و همسایه ی من است، زیرا خدا عزوجل  هرگاه خیر بنده ای را خواهد، جانش را پاک کند و هیچ خوبی را نشنود جز آنکه آن را بفهمد و هیچ بدی را نشنود جز آنکه منکر آن شود، سپس خدا در دلش کلمه ای اندازد که به وسیله ی آن، کار او را فراهم سازد.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص629

3- فضیل گوید، به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: مردم را به این امر دعوت کنیم؟ در پاسخ فرمودند: ای فضیل ، راستی، خدا هرگاه خیر بنده را خواهد به فرشته ای فرماید تا گردن او را گیرد و در این امر واردش کند، خواهد یا نخواهد.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص631

4- علی بن عقبه ، پدرش گوید، امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: تشیع خود را برای خدا مقرر دارید نه برای مردم زیرا راستش این است که هرچه برای خدا است از آن خدا است و هرچه برای مردم باشد، بالا نرود، بر سر دین خودتان با مردم ستیزه نکنید، زیرا ستیزه دل را بیمار کند، به راستی خدا عزوجل به پیغمبر خود فرموده است: (( در حقیقت تو هر که  را دوست داری نمی توانی{به اجبار} هدایت کنی، لیکن خداست که هر کس را بخواهد هدایت می کند، و او هدایت پذیران را بهتر می شناسد.))(قصص-56) و همچنین خدا فرموده است: ((... آیا تو مردم را مجبور می کنی که مومن شوند؟))(یونس-99) مردم را وانهید، زیرا از مردم دین را گرفته اند و شما از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و علی(علیه السّلام) دین را گرفته اید و (میان این دو) برابری نیست و به راستی که من از پدرم شنیدم می فرمودند: چون خدا بر بنده ای نوشته که در این امرش در آورد شتابنده تر باشد بدان از پرنده به آشیان خود.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص631


5- حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: به راستی، خدا عزوجل مردمی را برای حق آفریده و چون بابی از حق بدانها گذر کند، دلپذیر آنها باشد گرچه به خوبی آن را نفهمند و هرگاه بابی از باطل بدانها گذر کند دلشان آن را نپذیرد گرچه به خوبی آن را نفهمند و مردمی را برای جز آن آفریده است و چون بابی از حق بدانها گذرد، دلپذیر آنها نباشد و گرچه به خوبی آن را نفهمند و هرگاه بابی از باطل بدانها گذرد دلنشین آنها گردد و گرچه به خوبی آن را نفهمند.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص623

6- حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: راستی که خدا عزوجل چون خیر بنده ای خواهد، در دلش نقطه ی نوری افکند و به وسیله ی آن گوش و دلش پرتو گیرد و نسبت بدانچه در دست شما است، از شما حریص تر باشد و چون برای بنده ای بد خواهد در دلش نقطه ی سیاهی بادید آورد و گوش و دلش از آن تار گردد، سپس این آیه را تلاوت فرمود: (( پس هرکه را خدا بخواهد هدایت کند، سینه اش را برای اسلام بگشاید؛ و هرکه را بخواهد در گمراهی وانهد، سینه اش را تنگ و تنگ تر گرداند، چنان که گویی در آسمان بالا می رود. بدین گون خداوند بر کسانی که ایمان نمی آورند پلیدی می نهد.))(انعام-125)

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص633

7- حضرت امام صادق(علیه السّلام) فرمودند: راستی که خدا عزوجل چون خیر بنده ای را خواهد، در دلش نقطه سپیدی افکند و گوش های دلش را بگشاید و به او فرشته ای گمارد که به او کمک دهد و چون برای بنده ای بد خواهد، در دلش نقطه ی سیاهی افکند و گوش های دلش را بندد و به او شیطانی گمارد تا او را گمراه کند.

منبع: اصول کافی جلد 4 ،ص633

8- سماعه گوید: به امام صادق (علیه السّلام) گفتم: قول خدا عزوجل (( ... هر کس دیگری را جز به انتقام قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که همه ی مردم را کشته است، و هرکه شخصی را از مرگ نجات دهد گویی همه ی مردم را زنده کرده است... ))(مائده-32) در پاسخ فرمودند: هرکه آن را از گمراهی به راه هدایت برآورد چنان است که او را زنده کرده و هرکه او را از راه حق به گمراهی برد، هرآینه او را کشته باشد.

منبع:اصول کافی،ج1، ص 625

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤ ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت