حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

اخلاق پسندیده

صدق و راستی

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسانی که در سخن راستگوتر و در ادا امانت مواظبتر و در عهد و پیمان باوفاتر و در اخلاق نیکوتر و با مردم گرمتر هستند در قیامت به من از همه نزدیکترند.

منبع: تاریخ یعقوبی جلد 2 ص 60

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام برگزیدگان خود را مأموریت داد که مردم را به راستگویی و ادا امانت که ندای فطرتست دعوت نمایند.

منبع: سفینه، صدق، ص 18

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: برای اینکه پاکی و خوبی مردی را بشناسید بر رکوع و سجده ی  طولانی او نگاه نکنید زیرا او به این عمل معتاد شده ، اگر ترک کند از ترک عادت وحشت زده می شود، ولی به راستگویی و ادا امانتش نگاه کنید و از این راه او را بشناسید.

منبع: سفینه((صدق)) ص 18

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سرآغاز ایمان، تخلّق به اخلاق حمیده و خودآرایی به زیور راستی است.

منبع: فهرست غرر، ص 94

5- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به علی (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند دروغی را که موجب اصلاح باشد دوست دارد و راستی را که باعث فساد گردد دشمن دارد.

منبع: بحار، جلد 17 ، ص 14

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام برگزیدگان خود را مأموریت داد که مردم را به راستگویی و اداء امانت که ندای فطرت است دعوت نمایند.

منبع:سفینه ((صدوق))ص 18

راستی و امانت پردازی

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به راستی خدا عزوجل پیغمبری را مبعوث نکرده است جز به راستگویی و پرداخت امانت به نیکوکار و بدکار.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 317

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به نماز خواندن و روزه گرفتن آنها فریب نخورید ، زیرا بسا که مرد انس گیرد به نماز و روزه تا آنجا که اگر آن را وانهد به هراس افتد ولی آنها را بیازمایید به راستگویی و امانت پردازی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 317


9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : هر که زبانش راست است کردارش پاک است.

منبع : ص 317

10- ابی المقدام گوید اولین بار که نزد حضرت امام باقر (علیه السّلام) رفتم به من فرمودند: راستگویی را پیش از حدیث یاد بگیرید.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

11- ابی کهمس گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: عبدالله بن ابی یعفور به شما سلام می رساند، بر تو و بر او سلام ، چون نزد عبدالله رفتی، سلام به او برسان و به او بگو که جعفر بن محمد به تو می گوید: بنگر بدانچه به واسطه ی آن، علی (علیه السّلام) نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) تقرب یافت و بدان بچسب، زیرا علی (علیه السّلام) همانا به مقامی که نزد رسول خدا رسید، رسیده است به واسطه ی راستگویی و امانت پردازی.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

12- فضیل بن یسار گوید حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ای فضیل، نخست کسی که راستگو را تصدیق می کند خدا عزوجل است، می داند که راستگو است و خودش هم خود را تصدیق می کند و می داند که راست گو است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: همانا اسمعیل را صادق الوعد نامیدند برای آنکه در مکانی با مردی وعده گذاشت و تا یکسال در آنجا انتظار او را برد و خدا عزوجل او را صادق الوعد نامید، سپس فرمودند که: آن مرد بعد از آن آمد و اسمعیل به اوفرمود: من همیشه در انتظار تو بودم.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 319

14- ابی بصیر گوید : شنیدم حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی بنده ای راست گوید تا آنجا که نزد خدا از راستگویان نوشته شود و دروغ گوید تا نزد خدا از دروغگویان نوشته شود، چون راست گوید ، خدا عزوجل فرماید، راست گفت و خوب کرد و چون دروغ گوید خدا عزوجل فرماید دروغ گفت و بدکاری کرد.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

15- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: مبلّغ مردم باشید به کار خیر نه تنها با زبان خود تا از شما کوشش و راستی و ورع بنگرند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: هر که زبانش راستگو است کردارش پاک است و هر که خوش نیت است به روزیش فزوده شود و هر که با خانواده ی خود خوش رفتار است عمرش دراز است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به طول رکوع و سجود مرد، نگاه نکنید زیرا بدان عادت کرده و اگر آن را وانهد بهراسد ولی نگاه کنید به راستگویی و امانت پردازی او.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: چهار مورد است که هر که آنها را دارد ،ایمانش کامل است و اگر از فرق سر تا پایش پر از گناه باشد، او را نکاهد، فرمودند: آنها راستگویی و رد امانت و حیا و حسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٤ ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت