حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

 

ارزش دانشمند ودانش

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) درباره ی ارزش علم و تفاوت افراد عالم و غیر عالم فرموده اند: کاش میدانستم کسیکه از علم بی نصیب مانده چه چیز بدست  آورده است. و آنکس که از علم بهره مند شده چه چیز بدست نیاورده است.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 ، ص289، کلمه ی 299

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در علم و ادب بکوشید چه آنکه عالم، عزیز و گرانقدر است، اگر چه خاندان بزرگی منتسب نباشد، اگر چه فقیر بی بضاعت باشد، و اگرچه جوان باشد.

منبع : شرح ابن ابی الحدید ، جلد 20 ، ص 332،کلمه ی 814

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست می آید، و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان میشود.

منبع : بحار ،جلد1،ص64

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته ی مرد عاقل آنست که نظر صائب خردمند را بر اندیشه خود بیفزاید و دانش خویش را بعلم دانشمندان پیوند دهد.

منبع : غررالحکم ،ص384

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: به هر نسبت که دانش آدمی زیادتر میشود توجه خود را بنفس خویش افزون میکند و برای نیل بسعادت و صلاح سعی و کوشش خود را بکار میاندازد.

منبع : مستدرک 2،ص310

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن وصایای خود به حضرت امام حسین (علیه السّلام) فرموده اند: خوشبخت و رستگار کسی است که علم وعملش، دوستی و دشمنیش، گرفتن و رها کردنش، سخن گفتن و سکوتش، رفتار و گفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی برندارد.

منبع : تحف العقول ،ص91

علم و عمل

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ای اباذر، در قیامت بدترین مردم نزد پروردگار عالمی است که در جهان از دانش خود عملاً استفاده نکرده و از آن پیروی ننموده است.

منبع : لئالی اللخبار ص192


عقل و علم

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عقل که غریزه ی اختصاصی انسان و از سرمایه های طبیعی بشر است با علم آموزی و تجربه اندوزی افزایش می یابد.

منبع : غررالحکم ،ص67

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: که تحصیل علم و دانش مایه ی تقویت و تأیید عقل آدمی است.

منبع : مستدرک 2،ص287

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مطالعه ی بسیار و پی گیر در مسائل علمی، باعث شگفتی عقل و تقویت نیروی فکر و فهم است.

منبع : بحارز 1،ص52

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر آن علمی که مورد تأیید و امضاء عقل نباشد گمراهی و ضلالت است.

منبع : غررالحکم ،ص546

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا مردم عالمی که عملشان باعث قتل و نابودی آنان شد.

منبع : فهرست غرر،ص269

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علمی که با آنان هدایت خود را فاسد و تباه سازی بدترین علم است.

منبع : غررالحکم ،ص444

غرور علم

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته است انسان عاقل، خویشتن را از مستی ثروت، از مستی علم ودانش، از مستی تمجید و تملّق، از مستی جوانی مصون نگاه دارد. زیرا هر یک از این مستی ها مسموم و پلیدی دارد که عقل را زائل می کند و آدمی را خفیف و بی شخصیّت مینماید.

منبع : غررالحکم،ص862

تجربه و علم

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس از وقایع گذشتگان عبرت بگیرد بینا میشود، کسی که بصیرت و بینائی پیدا کرد می فهمد، و آنکس که فهمید عالم میشود.

منبع : سفینه ((عبر))ص146

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تجربه های زندگی، دانش مفید و ثمر بخشی است.

منبع : غررالحکم، ص35

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تجربیّات، به مردم دانش تازه می آموزد.

منبع : بحار 1،ص43

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود یعنی انسان عاقل همواره تجربیّات خود را بخاطر میسپارد و عملاً به کار می بندد و اگر یک بار اشتباه کرد دوبار آنرا تکرار نمی کند.

منبع : تحف القول ،ص96

تعلیم و تعلّم

17- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مشاهده کرد که در مسجد، دو مجلس تشکیل شده است، یکی مجلس علم که در آن از معارف اسلامی بحث میشود و دیگری مجلس دعا که در آن خدا را میخوانند. رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: این هر دو مجلس خوب و مورد علاقه ی من است. آن گروه دعا میکنند و این گروه درس میخوانند و درس میگویند، ولی گروه علمی برتر و بالاتر از گروه دعا هستند و من از طرف پروردگار برای تعلیم مردم، مبعوث شده ام. سپس رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به گروه معلّمین و محصّلین پیوست و با آنان در مجلس علم نشست.

منبع : بحار ،جلد1،ص64

18- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

19- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند که فرموده اند: صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز، بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجوئیهای زیانبخش سپری گردد.

منبع : مشکوةالانوار ،ص133

20- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سزاوار است انسان عاقل رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و دانش علما را بر دانش خویش اضافه نماید.

منبع : غررالحکم ،ص384

21- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه در آموخته های خود بسیار بیندیشد دانش خود را استوار ساخته و بفهم مطالبی که نمی فهمد نائل میگردد.

منبع : فهرست غرر، ص 316

22- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر آنکه صبح کند و رفت و آمدش در یکی از این دو حالت باشد: یا عالم یا محصّل . کسی که چنین نباشد در انجام وظیفه کوتاهی کرده و خودداری از ادا وظیفه، تضییع حق انسانیت است و چنین تضییعی گناه است و جایگاه گناهکار در آتش خواهد بود.

منبع : بحار ، جلد 1، ص55

23- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مشاهده کرد که گسترش فتوحات مسلمین و توسعه ی امور نظامی حکم میکند که بعضی از اصحابش با سلاح های جدید آشنا شوند و طرز استفاده از آنها را بیاموزند، به همین جهت دو نفر از اصحاب خود را به ((جرش)) که یکی از روستاهای یمن بود فرستاد تا از آنجا وسائل یادگیری و تعلّم خود را فراهم آورند.

منبع : الاسشلام و الحضار العربیه ، ص103

طالبان علم

24- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: طالبان علم، سه گروه اند و تو آنان را به ذات و صفاتشان بشناس: گروهی برای کارهای جاهلانه و بحث های خصومت آمیز درس می خوانن . گروهی برای گردن فرازی و فریبکاری تحصیل می کنند، و گروه سوّم ، علم را برای فهمیدن و تعقّل کردن فرا میگیرند.

گروه اول با سخنان خود مردم را می آزارند و در بحث های علمی مجادله و لجاجت میکنند، اینان درس میخوانند تا در مجلس عمومی با حضور مردم سخن علمی بگویند، معلومات خود را به رخ این و آن بکشند و با نیروی دانش دیگران را شکست دهند و برتری خود را اثبات نمایند.

گروه دوم وقتی با اقران و امثال خود مواجه می شوند، تکبّر می کنند و بر اثر غرور علمی، آنان را با دیده ی تحقیر می نگرند و موقعیکه با ثروتمندان پست تر از خود بر خورد مینمایند به مکر و فریب دست می زنند و تملّق می گویند تا توجه آنان را به خود جلب کنند و از ثروتشان بهره مند کردند.

واضح است که تنها گروه سوّم در تحصیل علم، هدف صحیح و منزّه دارند و ممکن است در پرتو دانش خود به کمال انسانی نائل گردند، ولی گروه اوّل و دوّم گرچه درس می خوانند و از پی تحصیل علم می روند امّا اخلاق بد و رفتار ناپسندشان سدّ راه سعادت آنها است و نمی توانند از معلومات خویش به شایستگی استفاده نمایند.

منبع : کافی ،جلد1،ص49

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملّق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردم با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع : تحف العقول ص207

پرسش و علم

26- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: علم گنجینه های کمال است و کلیدهای آن گنجینه ها پرسش کردن است.

27- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه چیزی را نمی داند حیا نکند از اینکه آن را بیاموزد.

منبع : بحار، جلد 1 ،ص57

28- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: البته هیچ کس حیا نکند از اینکه اگر چیزی را نمیداند یاد بگیرد.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 1113

29- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ کس حیا نکند وقتی از او بپرسند  چیزی را که نمیداند صریحاً بگوید نمیدانم. اولیاء اسلام در مواردی بسیاری مردم را از حیاء احمقانه و خجالت کشیدن های بی مورد بر حذر داشته اند.

منبع : : نهج البلاغه فیض ص 1113

مهار علم

30- حضرت امام حسن مجتبی (علیه السّلام) روزی فرزندان خود و فرزندان برادر خود را دعوت کرد و به آنان فرمودند: همه ی شما کودکان اجتماع امروز هستید و امید می رود که بزرگان اجتماع فردا باشید، دانش بیاموزید و در کسب علم کوشش کنید و هر کدام که حافظه ی قوی ندارید و نمی توانید در مجلس درس مطالب استاد را ضبط کنید آنها را بنویسید و نوشته ها را در منزل نگهداری نمائید تا در موقع لزوم مراجعه کنید.

منبع : بحار جلد 1 ص 110

اجتماع و تحصیل علم

31- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در خردسالی علم بیاموزید تا در بزرگسالی به برتری و سیادت نائل آئید.

منبع : شرح بن ابی الحدید 20، کلمه ی 98 ، ص 267

32- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه در کوچکی تحصیل علم نکند در بزرگی تقدّم اجتماعی نخواهد داشت .

منبع : غررالحکم ، ص 697

33- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم و دانش بیش از مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نمی تواند بر همه ی آنها واقف گردد پس از هر علمی بهتر و شایسته ترش را فرا گیرید.

منبع : فهرست غررالحکم، ص 265

34- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین مطالبی که شایسته است جوانان یاد گیرند چیزهایی است که در بزرگسالی مورد نیاز باشد و بتوانند در زندگی اجتماعی از آموخته های دوران نو جوانی خود استفاده نمایند.

منبع : شرح بن ابی الحدید 20، کلمه ی 817

35- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه تحصیل علم می کند برای آنکه به مردان عالم فخر فروشی نماید، یا به جنگ بی سوادان برود و آنان را شکست دهد، یا آنکه به وسیله ی علم، مردم را به خود متوجه کند و بگوید من رئیس شما هستم، جایگاه چنین انسانی از آتش خواهد بود.

منبع : مستدرک ،جلد 2 ،ص322

تغذیه جان

36- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چرا مردم موقع غذا خوردن در شب چراغ روشن میکنند تا با چشم خود ببینند چه طعامی می خورند ولی در تغذیه ی روانی خود همت ندارند که چراغ عقل را با شعله ی علم روشن کنند تا از غذای آلوده مصون بمانند و دچار عوارض نادانی و گناه در عقاید و اعمال خود نشوند.

منبع : سفینه (طعم) ص84

37- حضرت امام علی (علیه السّلام) مرد با ایمانی را مخاطب ساخت و فرمودند: علم و ادب ارزش وجود تو است. در تحصیل علم کوشش نما، چه به هر مقداری که بر دانش و ادبت افزوده شود قدر و قیمتت افزایش می یابد.

منبع : مشکوة الانوار ، ص 135

توجه : کلیه ی این مطالب از کتاب اصول کافی جلد 4 برداشته شده است.

تفکر و اندیشه

38- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین عبادت ادامه ی تفکر است درباره ی خدا و نیروی او

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 175

39- معمر بن خلاد گوید: از حضرت امام رضا (علیه السّلام) شنیدم می فرمودند: عبادت به نماز و روزه ی بسیار نیست، همانا عبادت به تفکر در کار خدا عزوجل است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 177

40- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند: اندیشه و فکر دعوت می کند به نیکویی کردن و عمل به آن

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 177

41- آنان که خدا را ایستاده و نشسته و خوابیده یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند که پروردگارا! این ( جهان) را بیهوده نیافریده ای، پاکی برای توست، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار.

منبع:سوره ی آل عمران-191

42- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: معیار بندگی و عبادت، بسیاری روزه و نماز یعنی صوم و صلاة نیست بلکه عبادت، بسیاری تفکر در آفریده ی خداوند و تعقل در آیات حکیمانه ی پروردگار جهان است.  

منبع: بحار17،ص216

43- حضرت امام علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت مجتبی(علیه السّلام) فرموده اند: هیچ عبادتی همانند تفکر و مطالعه در مصنوعات الهی نیست.

منبع: سفینه،(( فکر))،ص382

44- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بالاتر از هر عبادتی به کار انداختن نیروی تفکر و تعقل است.

منبع: فهرست غرر،ص314

45- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: فضیلت درک و فهم مطالب علمی به مراتب نافع تراز فضیلت تکرار و خواندن و فراگرفتن آن است.

منبع: غررالحکم، ص517

46- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مردم اجتماع، دو گروهند، گروه اول کسانی هستند که در تحصیل دانش مدارجی را پیموده و عالمند. گروه دوم آنانند که به تحصیل علم اشتغال دارند. جز این دو گروه سایر افراد جامعه وحشیان حیوان صفتند.

منبع: فهرست غرر،ص267

47- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: مطالب حکیمانه را فرا گیرید ولو گوینده ی آن مشرک باشد.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص46-47

48- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: در سخن نظر به گوینده مکنید بلکه نظر به گفتار نمایید یعنی گفتار صحیح را از هر که گفته است بگیرید.

منبع: اثبات الهداة،ج1،ص46-47

49- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: به وسیله ی علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود. با علم، معرفت خداوند و توحید او حاصل می شود، به وسیله ی علم صله ی رحم انجام، و حلال از حرام شناخته می شود و علم پیشوای عقل،  تابع آن است و سعادتمندان بدان الهام می یابند و تیره بختان، محروم می شوند.

منبع : البحار ١/١۶۶

50- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که  با کتابها خود را آرامش دهد، هیچ آرامشی را از دست ندهد.

منبع: شرح غرر الحکم۵⁄٢٣٣

51- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: سر آمد فضیلتها علم است. نقطه پایان فضیلتها علم است.

منبع: شرح غرر الحکم۴⁄۴٩و٣۵٧

52- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: اگر روزی بر من بیاید که در آن روز بر دانش خود نیفزایم که به خدای تعالی نزدیکم گرداند طلوع خورشید آن روز بر من مبارک مباد.

منبع : کنز العمال ١٠/١٣۶

53- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: دانش را پیش از در گذشت دانشمندان بنویسید؛ زیرا با مرگ دانشمندان، دانش [آنان] نیز از بین می رود.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴۴

54- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ای ابوذر!نشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند پسندیده تر از هزار شب عبادت است که هر شب هزار رکعت نماز گزارده شود، و نشست یک ساعته در گفتگوی علمی نزد خداوند از هزار جنگ در راه خدا و خواندن همه ی قرآن، پسندیده تر است.

منبع : البحار ١/٢٠٣

55- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: برتری عالم بر عابد همچون برتری من بر کمترین شماست. و خداوند عزوجل و فرشتگان او و اهل آسمانها و زمینها حتی مورچه در لانه اش و حتی ماهی  دریا بر کسی که به مردم خوبی می آموزد درود می فرستد.

منبع: کنزالعمال ١٠/١۴۵

56- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: هرکه در جستجوی رشته ای از دانش برآید تا با آن خود یا آیندگان را اصلاح نماید، خداوند به شمار ریگهای ریگستان برایش پاداش نویسد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۶١

57- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: دلی که در آن چیزی از حکمت نباشد، مانند خانه ای مخروبه است، پس دانش بیاموزید  و بیاموزانید و ژرفنگر وپژوهشگر باشید و نادان نمیرید،  زیرا خداوند عذر نادانی را نمی پذیرد.

منبع : کنزالعمال ١٠/١۴٧

58- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری با دانش باشد.

منبع : الخصال ۴

59- حضرت امام حسن (علیه السّلام) می فرمایند: دانش خود را به دیگران بیاموزان و دانش دیگران را بیاموز؛ زیرا با این کار هم دانش خودت را محکم و استوار کرده ای و هم آنچه را نمی دانسته ای آموخته ای.

منبع : کشف الغمّه 2/197

60- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: هر قدر دانش آدمی افزایش یابد توجه انسان به روان خود بیشتر می شود و سعی و کوشش خویش را در راه تهذیب اخلاق و اصلاح نفس خود به کار می بندد.

منبع : مستدرک ،جلد2، ص310

61- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: معلومات دوران کودکی همانند نقشی است که بر سنگی حجاری شده باشد.

منبع: بحار ،ج17،ص217

62- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در تجارب بشر، دانش نو و اطلاعات تازه نهفته است.

منبع: تحف العقول،ص96

63- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم) فرموده اند: خداوند به وسیله ی علم اطاعت می شود، خیر دنیا و آخرت با علم است، و شر دنیا و آخرت بر اثر جهل است.

منبع: مشکوة الانوار،ص 135و 136

64- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اطاعت از فرمان الهی و پرستش ذات اقدس او بر اثر علم است، خیر دنیا و آخرت در پرتو علم بدست می آید و شرّ دنیا و آخرت از جهل و نادانی دامنگیر انسان می شود.

منبع: مشکوة الانوار،ص135

65- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران، پس از آن علما، و سپس شهدا.

منبع : بحار 3، ص299

66- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم مایه ی زندگی و حیات است و ایمان باعث رستگاری و نجات.

منبع: فهرست غرر، ص263

67- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خداوند به وسیله ی علم اطاعت می شود خیر دنیا و آخرت با علم است ، و شرّ دنیا وآخرت بر اثر جهل است.

منبع : بحار،جلد1،ص64

68- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از پدران خود علی (علیه السّلام) حدیث کرده اند که پیغمبر اکرم فرمودند: سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران، پس از آن علماء، و سپس شهدا.

منبع : بحار3، ص299

69- هشام بن حکم گوید: حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر (علیه السّلام)  به من فرمودند: ای هشام، به راستی خداوند تبارک و تعالی به اهل عقل و فهم در کتاب خود بشارت داده و فرموده است: ((مژده بده به کسانی که سخنان را می شنوند و از آنچه خوب و پسندیده است پیروی می کنند. اینان کسانی هستند که خداوندشان هدایت فرموده و اینان صاحبان عقل و درایت هستند.))(زمر-18)

منبع: کافی جلد1 ص 13

فوائد مسافرت

70- در دیوانیکه به حضرت علی(علیه السّلام) نسبت داده شده چنین آمده است:

برای نیل به تعالی وترقی، از وطن های خود دور شوید و مسافرت کنید که درسفر پنج فایده است: سفر باعث تفریح و انبساط روح است و اندوه و آزردگی ها را برطرف می کند، مسافرت یکی ازراه های تحصیل درآمد و تامین معاش است، مسافرت وسیله ی فراگرفتن علم و تجربه است، مسافرت به انسان آداب زندگی می آموزد و آدمی در سفر با افراد بافضیلت و خلیق برخورد می کند و با آنان دوست می شود.

منبع : مستدرک 2 ، ص22

71- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردان با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع: تحف العقول ص 207

72- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ای گروه جوانان، شرف انسانی و سجایای اخلاقی خود را با ادب آموزی و تربیت محافظت نمائید و سرمایه ی گرانبهای دین خویشتن را با نیروی علم و دانش از دستبرد ناپاکان و خطرات گوناگون بر کنار نگاه دارید.

منبع : تاریخ یعقوبی ،ص152

73- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که ساعتی به ذلت علم آموزی تن ندهد در همه ی عمر گرفتار ذلت و خواری جهل خواهد بود.

منبع: بحار جلد 17 ص 46

74- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هیچ چیزی با چیزی جمع نشد که برتر از جمع شدن بردباری با دانش باشد.

منبع : الخصال ۴

75- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم مایه ی زندگی و حیات است و ایمان باعث رستگاری و نجات.

منبع: فهرست غرر،ص263

76- حضرت امام علی (علیه السّلام) مرد با ایمانی را مخاطب ساخت و فرمودند: علم و ادب ارزش وجود تو است. در تحصیل علم کوشش نما، چه به هر مقداری که بر دانش وادبت افزوده شود قدر و قیمتت افزایش می یابد.

منبع: مشکوة الانوار،ص135

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت