حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ترس و بخل وحرص شاخه های یک غریزه هستند و قدر جامعشان بدگمانی به آینده ی ناشناخته یا سوءظن به الطاف کریمانه ی الهی است.

منبع: سفینه ی 1، حرص، ص 244

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حرص فراوان و طمع شدید یک انسان را می توان دلیل بدی او گرفت و به آن استشهاد کرد.

منبع: فهرست غرر، ص 61

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که بیماری حرص برجانش مستولی گردد، به خواری و ذلت بزرگ دچار خواهد شد.

منبع: غررالحکم، ص 629

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: انسان حریص از دو خصلت محروم و ملازم دو خصلت است: چون قانع نیست از آسایش و راحتی محروم است و چون به قضاء الهی راضی نیست فاقد یقین است.

منبع: سفینه،(( حرص)) ص 244

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حرص، مرکب خستگی و تعب است.

منبع: فهرست غرر، ص 60

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در نظر افراد آگاه و درّاک، خوی ناپسند حرص، مایه ی پستی و ذلت است.

منبع: فهرست غرر، ص 61

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان حریص، همواره فقیر و نیازمند است اگرچه مالک تمام ثروتهای جهان گردد.

منبع: فهرست غرر، ص 61

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شدت علاقه و حرص آدمی به جلب لذائذ باعث گمراهی و مایه ی پستی و سقوط است.

منبع: غررالحکم، ص 781

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزند آدم به پیری می رسد، ولی دو صفت در وجودش جوان می شود و شکوفا می گردد. یکی حرص است و دیگری آرزو.

منبع: تحف العقول، ص 56

10- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: پیرسالخورده و ناتوان در دنیاطلبی  جوان و توانا است.

منبع: مجومعه ی ورام،ج1،ص278


11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ذلت و پستی و بدبختی، در خوی ناپسند حرص و آز نهفته است .

منبع : غررالحکم ، ص96

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که بیماری حرص بر جانش مستولی گردد، به خواری و ذلّت بزرگ دچار خواهد شد.

منبع : غررالحکم ،ص 629

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه صفحه ی خاطر را از پستی طمع پاک نکند خویشتن را ذلیل و پست کرده و در قیامت به خواری و اهانت بیشتری گرفتار است.

منبع : غررالحکم ، ص690

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حرص شدید به لذائذ و مشتهیات نفسانی ، آدمی را گمراه می کند و از راه سعادت و رستگاری منحرف می سازد و سرانجام باعث هلاکت و نابودی او می شود.

منبع : غررالحکم ،ص781

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: به چیزی که شایسته ی آن نیستی طمع و تمنی نداشته باش.

منبع: غررالحکم،ص 800-184

16- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بیشتر فروافتادن و سقوط عقل های بشر در زیر اشعه ی فریبنده و تلالو خیره کننده ی آز و طمع است.

منبع:غررالحکم،ص 195

17- حضرت امام باقر (علیه السّلام) در وصیت خود به جابر فرموده اند: با میراندن خوی مذموم طمع، بقاء عزّ و شرف را طلب کن.

منبع: فهرست غرر،ص63

حرص آدمی

18- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اگر فرزند آدم به ظرفیت دو رودخانه بزرگ، سیل طلا در اختیار داشته باشد باز هم قرار نمی گیرد و در طلب ثروت های دیگری است.

منبع: مجومعه ی ورام 1 ، ص 163

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت