حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱٦ بهمن ۱۳٩٤

 

 

عقیده به خدا

1- محققاً کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست و استقامت کردند، نه بیمی بر آنهاست و نه غمگین می شوند.

منبع: سوره ی احقاف،13

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) رشته ی مطمئن و ناگسستنی را که در قرآن آمده ((فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقی.))(لقمان،22) ایمان به یگانگی خداوند بزرگ تفسیر فرموده اند.

منبع: کافی،ج2،ص14

3- روای از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال می کند: مقصود از سکینه و آرامشی که خداوند بر قلب مومنین اضافه فرموده است چیست؟ فرمودند: ایمان است. عرض کرد: روحی که خداوند مسلمین را به آن تأیید کرده است چیست؟ فرمودند: ایمان است. مراد از کلمه ی تقوا چیست؟ فرمودند: ایمان است.

منبع: کافی،ج2،ص14-15

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم مایه ی زندگی و حیات است و ایمان باعث رستگاری و نجات.

منبع: فهرست غرر،ص263

5- حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: در گروه مومنان، کاملترین فرد از جهت ایمان آن کسی است که اخلاقش از دیگران بهتر است و نسبت به خانواده ی خود بیشتر مهر و مدارا کند.

منبع: محجة البیضاء،ج3،ص98

6- حضرت امام موسی بن جعفر (علیه السّلام) روایت شده که فرمودند: خوشبخت، انسان با ایمانی است که برای گذراندن زندگی درآمد کافی داشته باشد.

منبع: بحار15،قسمت2،ص236

7- حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آنکس که به خدا و روز جزا ایمان دارد البته باید به عهد و پیمان وفادار باشد.

منبع: کافی،ج2،ص263-264

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: سرآغاز ایمان، تخلق به اخلاق حمیده و خودآرایی به زیور راستی است.

منبع: فهرست غرر،ص94

9- موقعی که یوسف را از چاه، خارج کردند و به غلامی معامله نمودند یکی از حضار، به وضع کودک دقت کرد و از روی رأفت و مهربانی گفت: نسبت به این طفل غریب، نیکی کنید. یوسف که این جمله را شنید با اطمینان خاطر و آرامش روان، گفت: آنکس که با خدا است گرفتار غربت و تنهایی نیست.

منبع: مجموعه ی ورام،ج1،ص33


10- حلیه ی سعدیه دایه ی حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)می گوید: وقتی حضرت ده ساله شد روزی به من گفت: مادر، روزها برادرانم کجا می روند؟ جواب داد: گوسفندان را به صحرا می برند. گفت: برای چه مرا با خود همراه نمی برند؟ مادر گفت: مائلی بروی؟ جواب داد: بلی. صبح فردا پیغمبر را شست و شو کرد، به موهایش روغن زد، به چشمانش سرمه کشید و یک مهره را از گردن کند و گفت: مادر، خدای من که همواره با من است نگهدار و حافظ من است. ایمان به خداوند است که طفل سه ساله ای را این چنین آزاد و نیرومند بار می آورد.

منبع: بحار،ج6،ص92

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمودند: اولین ظهور ایمان در قلب آدمی روشنایی کوچک و محدودی است ولی در پرتو اعمال شایسته و در اثر تکرار کارهای پسندیده رفته رفته آن فروغ کوچک، بزرگ می شود و سرانجام، شعاع نورانیش آنقدر وسیع می گردد که همه ی قلب را فرا می گیرد و تمام ضمیر باطن را روشن و منور می کند.

منبع: محجة البیضاء،ج1،ص277

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن بیان صفات مردان با ایمان فرموده اند: اینان اخلاقی هموار و ملائم و طبیعتی نرم و متواضع دارند و روانشان از سنگ سخت محکمتر است و در رفتار با مردم از بندگان زر خرید، افتاده تر و خاضع تر.

منبع: نهج البلاغه،فیض،ص134

13- حضرت امام باقر (علیه السّلام)فرموده اند: پیروان اسلام در پرتو معرفت واقعی و درک حقایق علمی روایات، می توانند به عالیترین مدارج ایمان نائل شوند.

منبع: بحار،ج1،ص118

آفتهای ایمان

14- حضرت امام باقر (علیه السّلام)فرموده اند: حسد ایمان را می خورد و نابود می کند همانطور که آتش هیزم را.

منبع: کافی2،ص306

15- حضرت امام باقر (علیه السّلام)فرموده اند: دروغگویی مایه ی ویرانی ایمان است.

منبع:کافی،ج2،ص339-340

16- حضرت امام علی (علیه السّلام)فرموده اند: هیچکس لذت ایمان را درک نمی کند مگر وقتی که دروغ را به کلی ترک گوید خواه شوخی یا جدی.

منبع: کافی،ج2،ص339-340

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام)فرموده اند: ایمان ندارد آنکس که شرم و حیا ندارد.

منبع: کافی،ج2،ص106

18- حضرت امام رضا (علیه السّلام)فرموده اند: حیا، بخشی از ایمان است.

منبع: مسند،ج1،ص281

19- حضرت امام رضا (علیه السّلام)فرموده اند: ایمان، عقیده ی قلبی است و اقرار با زبان و عمل [ به وظیفه ی بندگی] با بدن است.

منبع: مسند،ج1،ص259

20- حضرت امام صادق (علیه السّلام) گویند که رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به اصحابش فرمودند: کدام یک از حلقه های ایمان محکم ترند؟ گفتند: خدا و رسولش داناترند و برخی گفتند: نماز و برخی گفتند : زکات و بعضی از آنها گفتند: روزه و بعضی گفتند که: آن حج است و عمره و بعضی گفتند :جهاد است ، رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : برای آنچه گفتید : فضیلتی است و آنکه من پرسیدم نیست ولی محکمتر حلقه ی ایمان، دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا و مهرورزی با دوستان خدا و بی زاری از دشمنان خدا است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 379

21- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: از محکمترین حلقه های ایمان این است که، دوست داری برای خدا و دشمن داری برای خدا و عطا کنی در راه خدا و دریغ داری در راه خدا.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 375

22- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : هر که برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا ببخشد، او از کسانی است که ایمانش کامل است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 375

23- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: چهار مورد است که هر که آنها را دارد ،ایمانش کامل است و اگر از فرق سر تا پایش پر از گناه باشد، او را نکاهد، فرمودند: آنها راستگویی و رد امانت و حیا و حسن خلق است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 305

24- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: راستی برای هر چیزی قفلی است، و قفل ایمان نرمش است.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 357

25- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: هر که را نرمش بهره دادند، ایمانش بهره دادند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 357

دعوت خانواده به ایمان

26- سلیمان بن خالد، گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفت: به راستی من خاندانی دارم که از من می شنوند، آنها را به مذهب شیعه دعوت کنم؟ فرمودند: آری، به راستی خدا عزوجل در قرآن می فرماید: (( ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده ی خویش را از آتشی که هیزم آن، مردم و سنگ هاست حفظ کنید...))(تحریم-6)

منبع:اصول کافی ،ج4،ص 627

27- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: مرد با ایمان در برابر طوفان حوادث مانند خوشه ی رسیده است که وقتی باد می وزد روی زمین خم می شود و چون باد ایستاد دوباره به پا می ایستد و با این روش خویشتن را با وقایع تطبیق می دهد و از شر حوادث مصون می ماند ولی کافر تیره عقل مانند درخت صنوبر، ندانسته و نابجا در مقابل طوفان مقاومت می کند و سرانجام بر اثر فشار ریشه کن می شود.

منبع: تفسیر روح البیان4،ص356

 

28- مردی به حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مومن زنا می کند؟ فرمودند: ممکن است. گفت: مومن دزدی می کند؟ فرمودند: ممکن است. گفت یا رسول الله: مومن دروغ می گوید؟ فرمودند: نه، خداوند در قرآن فرموده اند: کسی با دروغ افترا می بندد که ایمان نداشته باشد.

منبع:سفینه(کذب)ص 473

29- حضرت امام صادق(علیه السّلام) از حضرت امام علی (علیه السّلام) حدیث کرده اند، که فرمودند: مرد با ایمان شایسته ی دوستی و الفت است، کسیکه خود با مردم دوستی نمی کند و مردم نیز او را لایق دوستی نمی دانند در وجودش خیر و خوبی یافت نمی شود.

منبع: کافی 2،ص 102 و100

30- حضرت امام صادق (علیه السّلام)فرموده اند: ایمان اقراراست تواٴم با عمل واسلام اقرار است بدون عمل.

منبع : اصول کافی

31- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: ایمان چهار رکن دارد: راضی بودن به قضای الهی، توکل بر خداوند، سپردن کار به خدا، و تسلیم در برابر فرمان خداوند.

منبع :الکافی ٢/۵۶

32- مردی از حضرت امام صادق (علیه السّلام) پرسید، کم ترین مرتبه ی ایمان چیست؟ امام(علیه السّلام) پاسخ دادند: « اینکه آدمی به وحدانیت خدا و بندگی و رسالت محمد(صلّی الله علیه و آله و سلّم) گواهی دهد و اطاعت از حق را بپذیرد و امام زمان خود را بشناسد. هرگاه چنین کرد، او مومن است.»

منبع: محمباقر مجلسی،بحارالانوار،ج66، ص16

33- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: اگر ایمان تنها بر زبان آوردن شهادتین بود، روزه و نماز و هیچ حلال و حرامی تشریع نمی گشت.

منبع: کلینی، اصول کافی،ج2،ص33

34- پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در نصایح خویش به ابوذر می فرمایند: ای ابوذر، هیچ چیز در نزد خداوند، محبوب تر از ایمان به او و خودداری از آنچه نهی می کند، نیست.

منبع: شیخ طوسی: امالی، ص531،ح1162

35- حضرت امام صادق (علیه السّلام)فرموده اند: خداوند دنیا را هم به کسانی می دهد که دوستشان دارد و هم به کسانی که بر آنها غضبناک است، ولی ایمان را نمی دهد مگر به آنان که دوستشان می دارد.

منبع: کافی،ج2،ص215،ح4

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت