حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ترس و بخل و حرص شاخه های یک غریزه هستند و قدر جامعشان بدگمانی به آینده ناشناخته یا سوءظن به الطاف کریمانه ی الهی است.

منبع: سفینه1،((حرص))،ص244

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مردم از ترس خواری به سوی ذلت و خواری می شتابند و با این کار، پستی و حقارت خویش را افزایش می دهند.

منبع: غررالحکم،ص104-34

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که گرفتار ترس و وحشت است، در زندگی آسایش خاطر ندارد.

منبع: غررالحکم،ص104-34

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که می ترسد به مقصد نمی رسد و زیان می بیند.

منبع: غررالحکم،ص613

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند که فرموده اند: هرکس مسلمانی را به منظور ترساندن با نگاه تند بنگرد، خداوند در روزی که جز سایه ی لطف او سایه ای نیست وی را می ترساند و بدین وسیله مجازاتش می کند.

منبع: مشکوة الانوار،ص100

6- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که بیاموزید از کلاغ سه خصلت را، جماع کردن پنهان، و بامداد به طلب روزی رفتن، و بسیار حذر کردن.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

7- حارث بن مغیره یا پدرش، از حضرت امام صادق (علیه السّلام) گوید: به او گفتم: در وصیت لقمان چه بود؟ فرمودند: در آن، مطالب شگفت انگیز بسیار بود و عجب تر از همه این بود که به پسرش گفت: از خدا عزوجل چنان بترس که اگر همه ی کردار نیک جن و انس را بیاوری، عذابت می کند و چنان به او امیدوار باش که اگر همه ی گناه جن و انس را هم بیاوری، به تو رحم می کند، سپس حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: پدرم بارها می فرمودند: به راستی هیچ بنده ی مومن نیست جز آنکه در دلش دو نور است، نور ترس از خدا و نور امید که اگر این را وزن کنند از آن بیش نیست و اگر آن را وزن کنند از این بیش نیست.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 209

8- اسحاق بن عمار گوید: حضرت امام صادق (علیه السّلام) به او فرمودند: ای اسحاق، از خدا بترس تا گویا او را به چشم می بینی و اگر تو او را نبینی او تو را می بیند و اگر معتقدی تو را نمی بیند محققا کافری و اگر معتقدی تو را می بیند و در برابر او گناه می کنی او را پست ترین ناظران بر خود ساخته ای .

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 209


9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر کس از خدا ترسد، خدا هر چیز را از او بترساند ؛ و هر که از خدا نترسد، خدا او را از هر چیز بترساند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 211

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هر که خدا را شناسد از او ترسد و هر که از خدا ترسد، دل از دنیا بر کند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 211

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: پدرم بارها می فرمودند: راست مطلب این است که هیچ بنده ی مومنی نیست جز اینکه در دلش دو نور است : نور ترس و نور امید، اگر این را بشکند بر آن افزون نیست و اگر آن را بشکند بر این افزون نیست.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 219

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته ی انسان است که در پنهان، خدا ترس باشد، خویشتن را از عیوب و نقائص محافظت نماید، و در ایام پیری بر اعمال خیر و خوب خود بیفزاید.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،ج20،کلمه ی 205،ص278

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که در نهان از خدا نمی ترسد، در پیری مراعات اخلاق خود را نمی نماید، و از عیب خویش احساس شرمساری نمی کند، به خیر و خوبی او نمی توان امیدوار بود.

منبع: وسائل، کتاب جهاد، باب وجوب زیادة التحفظ،ص63

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩٤ ساعت ۱٠:٠٥ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت