حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

تمنای تمجید

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تمنای تمجید نابجا از مردم داشتن ابلهی و حماقت است.

منبع: غررالحکم،ص470

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تکیه کردن بر آرزو از ابلهی و حماقت است.

منبع: غررالحکم،ص726

امتحان عاقل و احمق

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر خواستی در یک مجلس و با اولین برخورد، عقل کسی را امتحان کنی مطلبی را که ناشدنی و غیر قابل وقوع است در ضمن سخنان خود با وی به میان بگذار، اگر سریعا به نادرستی مطلب متوجه شد و آن را تکذیب کرد مرد عاقلی است و اگر آن را صحیح تلقی نمود و تایید کرد مرد احمق وکوتاه فکری است.

منبع: بحار1،ص43

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) قصد مسافرت داشت. پدر گرامیش حضرت امام سجاد (علیه السّلام) در ضمن سفارش های خود به ایشان فرمودند: فرزند عزیز، از رفاقت و آمیزش با احمق بپرهیز و از او دوری کن و از بحث و مذاکره با او اجتناب نما. سپس در بیان مراتب کوته بینی و نارسایی فکر احمق فرمودند: اگر سخن بگوید حماقت و نادانیش او را رسوا خواهد کرد، اگر سکوت کند نارسایی و عجزش ظاهر می گردد، اگر به کاری دست بزند آن را خراب می کند، اگر رازی به وی سپرده شود افشا می نماید، نه دانش خودش او را بی نیاز می کند و نه از دانش دیگران بهره مند می گردد، اندرزگوی خود را اطاعت نمی کند، و رفیق خود را راحت نمی گذارد ، مادرش مرگ او را دوست دارد تا در عزابش گریه کند و زنش آرزوی جدایی وی را در مغز می پرورد، همسایه اش تمنا دارد که از منزل او دور باشد، و همنشینش از ترس مجالست با او در تنهایی و سکوت به سر می برد، موقعی که احمق در مجلس دیگران شرکت می کند اگر حضار محضر از او بزرگتر باشند همه ی آن ها را عاجز می کند و اگر از وی کوچکتر باشند با رفتار و گفتار احمقانه ی خود آنان را گمراه می نماید.

منبع: بحار16،قسمت2،ص53

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که رفیق احمق دارد همواره در رنج و ناراحتی است.

منبع: فهرست غرر، ص 83

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که از رفاقت و همنشینی با احمق پرهیز نکند تحت تأثیر کارهای احمقانه ی وی واقع می شود و خیلی زود به اخلاق ناپسندش متخلق می گردد.

منبع: مستدرک2،ص64


7- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) به فرزندش امام محمد باقر(علیه السّلام) فرموده اند: از رفاقت با احمق پرهیز کن چه او را اراده می کند به نفع تو قدمی بردارد ولی بر اثر حمق و نافهمی مایه ی زیان و ضررت می شود.

منبع: وسائل 3،ص205

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بزرگترین مراتب حماقت زیاده روی در تحسین و توبیخ است.

منبع: غررالحکم،ص182

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: رفقای صمیمی که همانند برادر به آدمی وابسته و نزدیک هستند سه قسمتند. اول، کسی است که مانند غذا از لوازم ضروری زندگی به حساب می آید و در همه ی حالات، آدمی به وی نیاز دارد او رفیق عاقل است. دوم، کسی است که وجود او برای انسان به منزله ی یک بیماری مزاحم و رنج آور است و او رفیق احمق است. سوم، رفیقی است که وجود نافعش به منزله ی داروی شفا بخش و ضد بیماری است و او رفیق لبیب یعنی روشنفکر بسیار عاقل است.

منبع: تحف العقول،ص323

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیوسته عقل و حماقت در مزاج نوجوانان تازه بالغ در جنگ و ستیزند تا بحران تکلیف را پشت سر بگذارند و به سن هجده سال برسند. در آن موقع اگر ساختمان فکری جوان، طبیعی و سالم باشد کم کم عقل پیروز می شود و حماقت شکست می خورد، و اگر اساسا احمق باشد حماقت بر عقل غالب خواهد شد.

منبع: بحار1،ص33

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خیر و برکت هیچ ثروتی به قدر عقل نیست، و پستی و ذلت هیچ فقری به پایه ی حماقت، که فقر عقلی است نمی رسد.

منبع: کافی1،ص29

12- حضرت مسیح بن مریم فرمودند: برای علاج مردم احمق کوشش کردم ولی نتوانستم آنان را درمان نمایم و نارسایی عقلشان را اصلاح کنم.

منبع: سفینه ((حمق))ص341

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نه با بردبار دانا مراء و جدال کن و نه با سفیه نادان، چه انسان بردبار کینه ی شما را در دل می گیرد و سفیه نادان به آزارت دست می زند.

منبع: کافی،ج2،ص301

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حماقت دردی است بی درمان و مرضی است خوب نشدنی.

منبع: غررالحکم، ص72

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


پنجشنبه ٤ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت