حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٢٧ بهمن ۱۳٩٥

 

نیکی و سعادت

1- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) به امام باقر(علیه السّلام) فرمودند: فرزندم هرکس که از تو درخواست خیر و خوبی نماید به وی نیکی کن چه اگر درخواست کننده شایسته ی آن نیکی باشد تو به واقع رسیده ای و کار خوبی را در موردش انجام داده ای و اگر شایسته ی آن نیکی نبوده است تو با انجام درخواست او مراتب شایستگی خود را در کار خیر ابراز کرده ای.

منبع: روضه ی کافی،ص153

2- رسول اکرم (صلی الله علیه و آله وسلّم)فرموده اند: خداوند به وسیله ی علم اطاعت می شود، خیر دنیا و آخرت با علم است، و شر دنیا و آخرت بر اثر جهل است.

منبع: مشکوة الانوار،ص 135و 136

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که خیر را از شر نشناسد و نیک را از بد تمیز ندهد او همانند حیوان است.

منبع: تحف العقول،ص99

4- رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند : خیر و خوبی را نزد خوب رویان جستجو کنید.

منبع : بحار 15، قسمت 2 ، ص26

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: مبلّغ مردم باشید به کار خیر نه تنها با زبان خود تا از شما کوشش و راستی و ورع بنگرند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 321

6- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اگر همه ی شما در راه نیکی و نیکوکاری به هم بپیوندید و هم آهنگ شوید، دوستدار و علاقمند به یکدیگر خواهید شد.

منبع: مجموعه ی ورام،ج1،ص134


7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خیر و خوبی یافت نمی شود در لذتی که پشیمانی به بار می آورد و شهوتی که درد و ناراحتی در پی دارد.

منبع : فهرست غرر، ص358

8- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: دلهای مردم با این تمایل فطری آفریده شده است که نیکی کنندگان به خود را دوست داشته باشند و بدکنندگان به خویش را دشمن دارند.

منبع: تحف العقول،ص37

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند دوست دارد که مردم درباره ی هم خوب فکر کنند و خیرخواه یکدیگر باشند.

منبع : غررالحکم ،ص212 و 271

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که در نهان از خدا نمی ترسد، در پیری مراعات اخلاق خود را نمی نماید، و از عیب خویش احساس شرمساری نمی کند، به خیر و خوبی او نمی توان امیدوار بود.

منبع: وسائل، کتاب جهاد، باب وجوب زیادة التحفظ،ص63

11- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در نظر انسان شریف و کریم النفس، نیکوکاری و حسن عمل دینی است که بر ذمه او است و خویشتن را به ادا آن موظف می داند.

منبع: غررالحکم،ص90و80

12- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند: اندیشه و فکر دعوت می کند به نیکویی کردن و عمل به آن

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 177

13- و او را به دو راه مشخص ره نمودیم.(ما بشر را به خیر و شر هدایت نمودیم)(بلد-10) حضرت امام صادق (علیه السّلام) در جواب حمزة بن محمد که از تفسیر این آیه سوال کرده بود فرموده اند: مراد وضوح خیر و شر است.

منبع: کافی1،ص 163

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بر تو باد خیر خواهی برای بندگان خدا به خاطر خدا، زیرا هرگز خداوند را با عملی بهتر از این، دیدارنخواهی کرد.

منبع : الکافی ٢/١۶۴

15- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آنچه از مداومت بر کار نیک بر می خیزد، عبارت است از: ترک زشتی ها، دور شدن از سبک سری، بیرون آمدن از گناه، یقین، عشق به رهایی و رستگاری، فرمانبردن از خدای بخشنده، بزرگداشت برهان، کناره گیری از شیطان، پذیرش عدل و گفتار حق. اینها، از پیگیری در کار نیک به خردمند می رسد.

منبع:: ابن شعبه حرانی: تحف العقول، ص17

16- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: زینت خاندان ما باشید و مایه زشتی و عیب ما نباشید.

منبع: وسائل الشیعه، ج 12،ص8

17- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که عیب را به تو بنماید، تو را خیرخواهی کرده است.

منبع: الحیاة،ج1، ص 196

18- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند: هنگامی که خداوند خیر و خوبی بنده اش را بخواهد بنده اش را بخواهد، در برابر غذاهای حرام عفت شکم، و در برابر محرمات جنسی، عفت جنسی به او می دهد.

منبع: غررالحکم و دررالکلم، ص1،فصل17، ص283،حدیث 142

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت