حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤

 

مردن

1- امام صادق(علیه السّلام) در ضمن حدیثی طولانی فرمودند: چون خدا مومن را از قبرش مبعوث کند، با او نمونه ای از قبر بیرون آید و جلو او باشد و هر آنجا که مومن یکی از هراس های روز قیامت را ببیند آن نمونه گوید: نترس و غم مخور و مژده گیر به شادی و کرامت از طرف خدا عزوجل تا آنکه در برابر خدا عزوجل بایستد و از او حساب آسانی بکشد و فرماید: او را به بهشت برند و آن نمونه جلو او باشد، مومن به او گوید: خدایت رحمت کند، چه خوب کسی بودی که با من از گورم بیرون آمدی و پیوسته مرا به شادی و کرامت از طرف خدا مژده می دادی تا آن را به چشم دیدم و به او می گوید: تو کیستی؟ می گوید: من همان شادیم که به دل برادر مومن خود در دنیا وارد ساختی، خدا عزوجل مرا از آن آفریده تا به تو مژده دهم.

منبع : اصول کافی،ج4،ص 565

وصف چگونگی مرگ ومردن

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند:

سختی جان کندن و حسرت از دست دادن دنیا، به دنیا پرستان هجوم آورد.

بدن ها در سختی جان کندن سست شده و رنگ باختند، مرگ آرام آرام همه ی اندامشان را فرا گرفته، زبان را از سخن گفتن باز می دارد، و او در میان خانواده اش افتاده با چشم خود می بیند و با گوش می شنود و با عقل درست می اندیشد که عمرش را در پی چه کارهایی تباه کرده؟

و روزگارش را چگونه سپری کرده؟

به یاد ثروت هایی که جمع کرده می افتد، همان ثروت هایی که در جمع آوری آنها چشم بر هم گذاشته و از حلال و حرام و شبهه ناک گرد آورده و اکنون گناه جمع آوری آن همه بر دوش اوست که هنگام جدایی از آنها فرا رسیده، و برای وارثان باقیمانده است تا از آن بهره مند گردند،و روزگار خود گذرانند.

راحتی و خوشی آن برای دیگری و کیفر آن بر دوش اوست، و او در گرو این اموال است که دست خود را از پشیمانی می گزد به خاطر واقعیت هایی که هنگام مرگ مشاهده کرده است.

در این حالت از آنچه که در زندگی دنیا به آن علاقمند بود بی اعتنا شده آرزو می کند، ای کاش آن کس که در گذشته بر ثروت او رشک می برد، این اموال را جمع کرده بود.

 اما مرگ همچنان بر اعضای بدن او چیره می شود، تا آن که گوش او مانند زبانش از کار می افتد، پس در میان خانواده اش افتاده نه می تواند با زبان سخن بگوید و نه با گوش بشنود، پیوسته به صورت آنان نگاه می کند، و حرکات زبانشان را می نگرد اما صدای کلمات آنان را نمی شنود، سپس چنگال مرگ تمام وجودش را فرا می گیرد، و چشم او نیز مانند گوشش از کار می افتد، و روح از بدن او خارج می شود، و چون مرداری در بین خانواده خویش بر زمین می ماند که از نشستن در کنار او وحشت دارند، و از او دور می شوند. نه سوگواران را یاری می کند و نه خواننده ای را پاسخ می دهد، سپس او را به سوی منزلگاهش در درون زمین می برند، و به دست عملش می سپارند و برای همیشه از دیدارش چشم می پوشند.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 109


3- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: زیرک ترین شما کسی است که بیشتر از دیگران به یاد مرگ باشد٬ و دوراندیش ترین شما آماده ترین شما برای آن است.

منبع : البحار ٧٧/١٧۶

4- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: ویران کننده خوشیها را فراوان یاد کنید.عرض شد:ای رسول خدا! ویران کننده ی خوشیها چیست؟ فرمود:مرگ؛ زیرک ترین مردم مومنان کسی است که مرگ را بیشتر یاد کند و برای آن آماده تر باشد.

منبع : البحار٨٢/١۶٧

علل پنهان بودن اسرار پس از مرگ

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: آنچه را که مردگان دیدند اگر شما می دیدید، ناشکیبا بودید و می ترسیدید؛ و می شنیدید و فرمان می بردید. ولی آنچه آنها مشاهده کردند بر شما پوشیده است، و نزدیک است که پرده ها فروافتد. گرچه حقیقت را به شما نیز نشان دادند، اگر به درستی بنگرید؛ و ندای حق را به شما شنواندند، اگر خوب بشنوید! و به راه راست هدایتتان کردند اگر هدایت بپذیرید! راست می گویم، مطالب عبرت آموزِ اندرز دهنده آشکارا دیدید، و از حرام الهی نهی شدید؛ و پس از فرشتگان آسمانی، هیچ کس جز انسان، فرمان خداوند را ابلاغ نمی کند.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 20

راه رستگاری

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) می فرمایند: قیامت پیش روی شما و مرگ در پُشتِ سر، شما را می راند.(1) سبکبار شوید تا برسید. همانا آنان که رفتند در انتظار رسیدن شمایند.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 21

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مرگ ، بر زندگی آمیخته به پستی و خواری ترجیح دارد.

منبع : نهج البلاغه ، کلمه ی 390

موضعگیری امام(علیه السّلام) برابر تهدید به ترور

8- پروردگار برای من پوششی استوار قرار داد که مرا حفظ نماید، هنگامی که عمرم بسرآید، از من دور شده و مرا تسلیم مرگ می کند، که در آن روز نه تیر خطا می رود و نه زخم بهبود می یابد.

منبع: نهج البلاغه،خطبه 62

9- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: روز جمعه سرور روزهاست٬ در این روز خداوند حسنات را چند برابر می کند و درجات را بالا می برد.هر که در روز یا شب جمعه بمیرد٬ شهید مرده و در امان بر انگیخته شود. و هر کس حرمت این روز را پاس ندارد و حق آن را فرو گذارد٬ بر خداوند عزّوجلّ است که او را در آتش دوزخ افکند مگر آنکه توبه کند.

منبع : وسائل الشیعه 7/376

صدقات جاریه

10- ابن عباس می گوید از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند : هفت عامل است که اگر شخصی یکی از آنها را به جای گذارده باشد، پس از مرگ، ثوابش در پرونده ی عمل وی ثبت می گردد. کسی که درخت مثمری غرس نماید، چاهی حفر کند، قنایی را جاری سازد، مسجدی را بنیان نهد، قرآنی بنویسد، علمی از خود به جای بگذارد و فرزند صالحی تربیت کند که برای او استغفار نماید.

منبع : مجموعه ی ورام، جلد2، ص110

11- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: به حضرت سجاد گفته شد مرگ چیست؟ امام (علیه السّلام) در جواب فرمودند: مرگ برای افراد با ایمان مانند کندن لباس چرکین و گشودن قید و زنجیرهای سنگین است.

منبع: بحار،ج3،ص134

12- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: شما برای نابودی آفریده نشده اید بلکه برای ماندن و باقی بودن به وجود آمده اید و با مرگ، تغییر مکان می دهید و از منزلی به منزل دیگر انتقال می یابید.

منبع:بحار3،ص161 و 86

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی رشد مداوم شخصیت و کمالات روزافزون اسان فرموده اند: کسیکه  دو روزش در بهره ی زندگی و رشد انسانی یکسان باشد در معامله ی نقد عمر مغبون است و کسیکه امروزش بهتر از دیروز باشد شایسته است که مورد غبطه ی دیگران واقع شود و توفیق او را تمنا کنند و کسیکه امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حق است و کسیکه نفس خود را پیوسته در کمال تازه ای نبیند و در معنویات خویش احساس فزونی ننماید در معرض کمبود و نقص قرار گرفته است و کسیکه در راه نقص قدم بر می دارد مرگ از زندگی برای او بهتر است.

منبع : معانی الاخبار ، ص 342

14- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ارحام عمل را پاک و پرثواب تر کند و اموال را فزاید و دفع بلا کند و حساب را آسان کند و مرگ را پس سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

15- زنده را از مرده و مرده را از زنده بر می آورد، و زمین را بعد از مرگش زنده می کند، و (شما نیز) این گونه (از گورها) بیرون آورده می شوید.

منبع: سوره ی روم،آیه 19

16- باسرخادم می گوید: از حضرت امام رضا (علیه السّلام) شنیدم که می فرمودند: وحشت بارترین مواقع برای مردم، سه مورد است. روز ولادت که از شکم مادر خارج می شوند و دنیا را می بینند. روزی که می میرند و عالم بعد از مرگ و اهل آن را مشاهده می کنند، و روزی که دوباره زنده می شوند، به صحنه ی قیامت قدم می گذارند و احکامی را مشاهده می کنند که در دنیا ندیده اند. و خداوند سلامت حضرت یحیی را در این سه روز اخبار نموده و حضرت مسیح در این سه مرحله برای خویشتن سلامت خواسته است.

منبع: تفسیر برهان، ص 656

17- شباهت و همانندی خواب و مرگ در نظر اولیا گرامی اسلام به اندازه ای است که حضرت رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) وقتی از خواب بیدار می شد خدای را این چنین حمد و سپاس می نمودند: سپاس و ستایش خداوندی را سزا است که ما را پس از میراندن زنده کرد و حشر و نشر مردم در قیامت به سوی او خواهد بود.

منبع: سفینه، جلد2، (نوم)، ص 626

18- از حضرت امام جواد (علیه السّلام) سوال شد: مرگ چیست؟ در پاسخ فرمودند: مرگ همان خواب است که هر شب سر وقت شما می آید جز آنکه مدت خواب مرگ طولانی است و آدمی از آن خواب بیدار نمی شود جز روز قیامت.

منبع: معانی الاخبار،ص 289

19- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرمودند: هیچ دردی  برای دل از گناهان دردناک تر نیست، و هیچ ترسی از مرگ سخت تر نیست و بدانچه گذشته بس است برای اندیشه، و مرگ بس است برای پندگویی.

منبع: اصول کافی، ج5، ص133

20- حضرت امام حسین (علیه السّلام) فرمودند: مرگ در راه رسیدن به عزت، حیات جاویدان است، و زندگی با ذلت چیزی جز مرگ بدون [آثار] حیات نیست.

منبع : احقاق الحق ١١/۶٠١

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت