حدیث
کلمات کلیدی مطالب


 

 

1- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) بعضی از فرزندان خود را مخاطب ساخت و فرمودند: فرزند عزیز متوجه پنج گروه باش که با آنان مجالست نکنی، هم کلام نشوی، و در مسافرت با آنها رفاقت ننمایی. عرض کرد پدر جان آنان کیانند؟ حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرمودند: از مجالست دروغ ساز پرهیز کن، چه او مانند سرابی است که مطالب را برخلاف واقع نشان می دهد. دور را در نظرت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد. از رفاقت با گناهکار و لاابالی اجتناب کن زیرا او تو را به بهای یک لقمه یا کمتر از آن می فروشد. از رفاقت بخیل پرهیز نما که او در ضروری ترین مواقع احتیاج، تو را یاری نخواهد کرد. از رفاقت با احمق اجتناب کن که او نفعت را اراده می کند و از نادانی به تو ضرر می زند. از مصاحبت کسیکه قطع رحم کرده است بپرهیز که در کتاب آسمانی مورد لعن و نفرین قرار گرفته است.

منبع : تحف العقول ، ص 279

2- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه برای خدا و به قصد صله ی رحم ازدواج نماید پروردگار جهان او را به تاج بزرگی و عظمت، مفتخر و سرافراز خواهد ساخت.

منبع : وسائل،کتاب نکاح، باب استحباب تزویج المراة لدینها و صلاحها...، ص5

3- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرمودند: مردی صله کند و از عمرش سه سال مانده باشد، خدا آن را سی سال سازد، خدا هر چه خواهد کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 445

4- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ارحام عمل را پاک و پرثواب تر کند و اموال را فزاید و دفع بلا کند و حساب را آسان کند و مرگ را پس سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

5- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: به حاضر و غائب امتم تا آنها که در پشت مردان و رحم زنانند تا قیامت سفارش می کنم که صله ی رحم کنند و اگر چه تا یک سال راه از او دور باشد، زیرا این کار از دیانت است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی ارحام خلق را خوش کند و دست را باز کند و ذات را پاکیزه کند و روزی را بیفزاید و مرگ را پس اندازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 447

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: نخست سخنگوی اعضا تن در روز قیامت رحم است، گوید: پروردگارا هر که مرا در دنیا پیوسته امروز تو با او پیوند و هر که مرا قطع کرده امروز تو از او ببر.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 449

8- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: رحم روز قیامت به عرش آویزان است و می گوید : بار خدایا هر که  مرا پیوسته با او پیوند و هر که مرا قطع کرده از او ببر.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 449


9- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم خوش خلقی آورد، و دست را باز کند و ذات را پاک کند و روزی را بیفزاید و مرگ را پس اندازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

10- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم کارها را پاک و فزون کند و بلا را بگرداند و اموال را بیفزاید و عمر را بلند کند و روزی را فراوان کند و نزد خانواده محبوبیت آورد ، باید تقوی از خدا پیشه کند و صله ی رحم نماید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم و خوش همسایگی خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

12- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: شتابانترین خیرها در ثواب ، صله ی رحم است.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

13- حضرت رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: هر که پس افتادن مرگ و فزون روزی خوش آید باید صله ی رحم کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ما ندانیم چیزی در عمر فزاید جز صله ی رحم تا این که مردی را سه سال عمر مانده و چون بسیار رحم پرور است خدا سی سال به عمرش افزاید و آن را سی و سه سال سازد و بسا مردی که سی و سه سال عمر دارد و قاطع رحم است( و رحمکش است) خدا سی سال از عمرش بکاهد و آن را سه سال سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 453

15- عبدالله بن سنان گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: به راستی برای من عموزاده ای است که با او پیوندم و او از من ببرد، با او پیوندم و او از من ببرد، تا قصد کردم در برابر قطع رحم او قطع رحم کنم و از او پیوند خود را ببرم آیا به من اجازه بریدن از او را می دهی؟ فرمودند : به راستی که هر گاه تو با او پیوندی و او از تو ببرد خدا عزوجل به شما هر دو پیوندد و اگر تو از او ببری و او هم از تو ببرد ، خدا هم از هر دوی شما ببرد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 459

16- از جهم بن حمید گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) گفتم: من خویشانی دارم که هم مذهبم نیستند، آیا حقی برمن دارند؟ فرمودند: آری حق را چیزی نمی برد و هرگاه با تو مذهب باشند، دو حق دارند، حق خویشی و حق مسلمانی.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: به راستی صله ی رحم و احسان حساب را آسان کنند و از گناهان نگه دارند، با خویشان خود صله ی رحم کنید و به برادران خود احسان کنید ولو به سلام کردن خوب و جواب دادن خوب باشد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 463

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم روز قیامت حساب را آسان کند و آن عمر را دراز کند و از مرگ بد حفظ کند و صدقه دادن در شب خشم خدا را خاموش کند.

منبع : اصول کافی جلد 4 ، ص 463

19- امام صادق (علیه السّلام) فرمودند : به راستی صله ی رحم کردارها را پاک نماید و به اموال برکت افزاید و حساب را آسان کند و بلا را برگرداند و در روزی بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 465

20- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: کسی که با خویشاوندانش ارتباط نداشته باشد، تقوای الهی را مراعات نکرده است.

منبع: عیون،ج1،ص258

21- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: صله رحم اعمال را پاک می گرداند، و داراییها را فزونی می بخشد، بلا را دور می گرداند، حسابرسی [در قیامت] را آسان می کند و مرگ را به تاخیر می اندازد.

منبع : الکافی 2/150

22- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: صله ی ارحام و دیدار خویشاوندان، زمان مرگ را به تأخیر می اندازد و محبت خویشاوندان را جلب می کند.

منبع: مسند،ج1، ص266

23- حضرت امام صادق(علیه السّلام) می فرمودند: به دیدن هم بروید، زیرا دیدار شما زنده کردن دلهای شما است و یادآوری احادیث ما. و احادیث ما شما را به هم مهربان می سازند و اگر بدان عمل کنید، راه راست یابید و نجات یابید و اگر آنها را واگذارید گمراه و هلاک شوید، بدان ها عمل کنید که من ضامن نجات شمایم.

منبع: اصول کافی،ج4، ص 553

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


جمعه ٢۱ فروردین ۱۳٩٤ ساعت ٩:٤٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت