حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

 

حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:

1- خداوند تعالی می فرماید:((هنگامی که بنده ی من خواهش های نفسانی خویش را بر طاعت من ترجیح دهد، کمترین کاری که در حق او روا می دارم آن است که او را از لذت مناجات با خود محروم می سازم.))

منبع : جامع السعادات، ج٣ /ص۴٨.

2- حسد ایمان را می خورد، همان گونه که آتش هیزم را می خورد و از بین می برد.

منبع : اصول کافی ،ج٢/ص٣٠۶ ،حدیث ٢.

3- غیبت کردن بر هر مسلمانی حرام است و البته همانگونه که آتش هیزم را می خورد غیبت نیز کارهای نیک انسان را می خورد واز بین می برد.

منبع : جامع السعادات٬ ج٢/ص٣١۵.

4- هنگامی که مومن، برادر دینی خود را متهم می کند، ایمان در دل او ذوب می شود، همانگونه که نمک درآب ذوب می شود.

منبع : اصول کافی ،ج٢/ص٣۶١ ، حدیث١.

5- بی تردید انسان مرتکب گناه می شود و در اثر آن از نماز شب محروم می گردد و بی شک  تاٴثیر کار بد در انجام دهنده ی آن، [در جهت قطع برکات معنوی و ابتلاء به شدائد] از تاٴثیر کارد برنده در قطع گوشت، سریع تر است.

منبع : اصول کافی، ج٢/ص٢٧٢ ، حدیث١۶.

6- هر کس به آنچه خدا روزی اش کرده قانع باشد، از بی نیازترین مردم است.

منبع : اصول کافی ،ج٢/ص١٣٩ ،حدیث٩

7- زهد و بی میلی نسبت به دنیا، به از بین بردن مال و حرام نمودن حلال نیست. بلکه زهد نسبت به دنیا آن است که به آنچه در دست توست، بیشتر از آنکه نزد خداوند عزوجل است، اعتماد نداشته باشی.

منبع : فروع کافی ،ج۵/ص٧٠ ، حدیث٢

8- کسی که به خاطر دارایی کم و تهیدستی مومنی را خوار کند و او را کوچک بشمارد خداوند در روز قیامت او را در برابر خلائق رسوا و مفتضح می کند.   

منبع : منبع : اصول کافی ،ج٢/ص ٣۵٣ ،حدیث٩.

9- ایمان نیست برای کسی که حیاء ندارد.

منبع : اصول کافی

10- ایمان اقراراست تواٴم با عمل واسلام اقرار است بدون عمل.

منبع : اصول کافی


11- در روز جمعه هیچ عملی برتر از صلوات بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) و خاندان او نیست.

منبع : الخصال(ص٣٩۴)

12- یاوران مهدی (عج) فقط از خدا می هراسند و شهادت را می طلبند و همواره آرزو دارند که در راه خدا کشته شوند.           

منبع : الملاحم والفتن(ص۵٢)

13- روزه از من است و پاداش آن را می دهم.

منبع : اصول کافی(ج۴ص۶٣)

14- نسبت به زنان مردم عفت ورزید، تا نسبت به زنان شما عفت ورزند.

منبع : میزان الحکمه(ص٣٨٢)

15- به برادرت وعده ای نده که وفای آن در توان تو نباشد.

منبع : بحار الانوار (ج٧٨ص٢۵٠)

16- هر که حسین (علیه السّلام) را با معرفت به حق و مقام او زیارت کند، خداوند ثواب هزار حج پذیرفته و هزار عمره ی پذیرفته را برایش بنویسید و گناهان گذشته و آینده ی او را ببخشاید.

منبع : البحار ١٠٠/٢۵٧

17- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به یاد امیرالمومنین(علیه السّلام) افتاد و فرمودند: او بنده ی خدا بود. خداوند بهشت را بر او واجب کرده بود، ولی آن بزرگوار مال خود را صدقه ی جاریه [وقف] قرار داد برای فقرای بعد از خود؛ و فرمودند: خدایا من این را قرار دادم که آتش را از روی من برگردانی، و روی مرا[نیز]از آتش برگردانی.

منبع : مستدرک الوسائل١۴/۴٠

18- درود بر مردم قم؛ خداوند شهرشان را از آب سیراب کند و برکاتش را بر ایشان فرو فرستد، و بدی ها و گناهانشان را به نیکی بدل سازد. ایشان اهل رکوع و سجود وقیام و قعودند. مردمانی فقیه  و دانشمند و فهمیده اند. هم حدیث فهمند وهم راوی حدیث، و خوش عبادتند.

منبع : البحار۶٠/٢١٧

19- آن کس که خانه ای دارد و موٴمنی نیازمند آن است و [صاحب خانه] او را مانع شود، خداوند گوید: ای فرشتگان من! آیا بنده ام در مورد خانه ای پست [در این دنیا] به بندهای دیگر بخل ورزید؟! به عزّت و جلالم سوگند که هیچ گاه [چنین شخصی] در بهشتم مسکن نخواهد گزید.

منبع : الکافی٢/٣۶٧

20- اسماعیل بن فضل هاشمی گوید: به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم: خبر ده مرا چرا هنگامی که پسران یعقوب(علیه السّلام) به او گفتند: ((ای پدر، برای گناهان ما آمرزش بخواه که ما خطاکار بودیم. گفت: به زودی از پروردگارم برای شما آمرزش می خواهم)) وآمرزش خواهی برای آنان را به تاخیر افکند، اما وقتی به یوسف گفتند: ((به خدا سوگند خدا تو را به ما برتری داده است و ما خطاکار بودیم)) او گفت: ((امروز بر شما سرزنشی نیست، خدا شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است))؟ حضرت فرمودند: چون دل جوان نازک تر از دل پیر است.

منبع : البحار١٢/٢٨٠

21- صدقه دادن در شب و روز جمعه هزار برابر ثواب دارد، و صلوات فرستادن بر محمد وآل او در شب جمعه هزار برابر ثواب دارد ودر آن شب خداوند هزار گناه می بخشد و هزار درجه بالا می برد، و کسی که در شب جمعه بر محمد وآل محمد صلوات فرستد  نورش در آسمانها تا روز قیامت می درخشد، و فرشتگان خدا در آسمانها برایش طلب آمرزش می کنند.

منبع : وسائل الشیعه ٧/۴١٣

22- [حقیقت علم] به فراگیری بسیار نیست، بلکه نوری است که خداوند در دل کسی که بخواهد او را هدایت کند، می افکند.

منبع : منیه المرید١۶٧

23- هر خانواده ای که از رفق و مهربانی بهره مند باشند، خداوند روزی آنها را فراخ گرداند. رفق و میانه روی در هزینه زندگی، بهتر از فراوانی دارایی است. با رفق ومدارا درماندگی نباشد، و با ولخرجی (و ریخت و پاش) چیزی باقی نماند. خداوند مدارا کننده است و مدارا کردن را دوست دارد.

منبع : الکافی ٢/١١٩

24- خدا را پروا کنید برادرانی باشید نیکوکار و دوستدار هم  در راه خدا، و هم پیوند و مهربان. به دیدار هم بروید و یکدیگر را ملاقات کنید و امر(ولایت) ما را یاد آورید و زنده اش نگه دارید.

منبع : الکافی ٢/١٧۵

25- بدان که نجات تو از آنچه به عهده ات گذاشته شده (حکومت) در گرو حفظ خونهاست و خودداری از آزار رساندن به دوستان خدا و ملایمت با مردم، و تاٴنی  و خوش رفتاری و نرمش اما نه از روی ضعف، و سخت گیری بدون خشونت، و مدارا با مافوقت و فرستادگان او که نزد تو می آیند؛ میان رعیت خود، به خواست خدا، بر پایه ی حق و عدل، صلح و آشتی بر قرار ساز.

منبع : البحار ٧٧/١٩٠

26- عالم هرگاه به علم خویش عمل نکند موعظه او از دلها فرو لغزد[ ودر آنها نفوذ نکند] همچنان  که باران از تخته سنگ فرو می لغزد.

 

منبع : الکافی ١/۴۴

27- هر کس جنازه موٴمنی تشیع کند تا آنگاه که به خاک سپرده شود، خداوند عزوجل هفتاد فرشته از فرشتگان تشیع کننده، بر او بگمارد تا آنگاه که از قبرش به سوی محشر خارج شود او را تشیع کنند و برایش طلب آمرزش کنند.

منبع : الکافی ٣/١٧٣

28- هر کس از خدا پروا کند، خدا همه چیز را از او بیمناک سازد؛ و کسی که از خدا نترسد،خداوند او را از هر چیزی هراسان خواهد ساخت.

منبع : البحار ۶٩/۴٠۶

29- فریب نماز و روزه ی آنان را نخورید؛ زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو گرفته که اگر آنها را ترک کند احساس وحشت می کند، بلکه آنان را به راستگویی وادای امانت بیازمایید.

منبع : الکافی ٢/١٠۴

30- سارقان سه گروه اند: کسی که از پرداخت زکات خودداری کند، و کسی که [پایمال کردن] کابین(مهریه) زنان را روا شمرد، و کسی که قرض گیرد و [در دل نیت] ادای آن را نداشته باشد.

منبع : البحار ۶٩/١٢

31- آن چه را که نمی دانی از دانایان بپرس، و مبادا که از روی آزار رساندن و آزمایش کردن بپرسی، و بر حذر باش که کاری را که [تنها] به رای خود انجام دهی. و همواره جانب احتیاط را بگیر تا جایی که راهی برای آن می یابی؛ و از فتوا دادن بگریز به سان گریز از شیر، و گردنت را پل برای مردم قرار نده.

منبع : البحار ١/٢٢۶

32-  هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد، او را در دنیا زاهد و پارسا، و در دین فقیه و دانا، و به عیب های دنیا آگاه سازد. و هر که این عنایات به او عطا شود، خیر دنیا و آخرت به وی اعطا شده است.

منبع : الکافی ٢/١٣٠

33- ام سلمه (رض) به رسول خدا )صلّی الله علیه و آله و سلّم( عرض کرد: مردان همه ی خوبیها (و امتیازات) را از آن خود کرده اند، پس برای این زنهای بینوا چه ماند؟ حضرت فرمودند: هرگاه زن باردار شود  چونان کسی باشد که همواره روزه دار و شب زنده دار است و با جان و مال خود در راه خدا جهاد می کند، و چون وضع حمل کند او را پاداشی دهند که از بس عظیم است در تصور او نمی گنجد.

منبع : البحار ١٠۴/١٠۶

34- تمام دانایی را در چهار چیز یافتیم: اول پروردگارت را بشناسی. دوم بدانی که خداوند در ساختمان وجودی تو چه آثاری بدیع و دقیق بنیان نهاده، و سوم بدانی که از تو چه خواسته [تا بجا آوردی ]، چهارم بدانی که چه چیز هایی تو را از دین خدا بیرون می سازد.

منبع : الکافی ١/۵٠

35- دوستی مرز هایی دارد که هرکس  همه یا برخی از آن ها را داشته باشد، دوست است و اگر چیزی از این ها در او نبود او را اصلا دوست مشمار: نخست اینکه ظاهر و باطنش با تو یکی باشد. دوم که آبروی تو را آبروی خودش داند و عیب و بی آبرویی تو را عیب و بی آبرویی خودش. سوم اینکه مال ومنصب، او را نسبت به تو عوض نکند. چهارم اینکه هر کمکی از دستش بر می آید از تو دریغ نکند و پنجم، که در بردارنده ی همه ی این خصلتهاست، اینکه هنگام گرفتاری ها تو را تنها نگذارد.

منبع : الکافی ٢/۶٣٩

36- نعمت خدا در خوشیها بخشش و تفضل است، و در سختیها پاکیزه شدن از گناه.

منبع : تحف العقول، ٣۶١

37- از جمله پند های لقمان به فرزندش این بود که به او گفت: فرزندم! در روزها و شب ها و ساعات خود بهره ای را برای دانش اندوزی قرار ده، زیرا هیچ تباهی را همچون ترک آن نخواهی یافت.

منبع : البحار ١/١۶٩

38- چهار چیز است که تباه می شود: نثار کردن دوستی به کسی که وفا ندارد و نیکی به کسی که سپاسگزار نیست و علم آموزی به شخصی که شنوایی و پذیرش ندارد  و راز سپردن به کسی که استوار اندیش نیست.

منبع : البحار ٧۴/١٩۴

39- اما باید زندانیانی را که به جرم نپرداختن بدهکاری خود زندانی شده اند، روزهای جمعه وعید  برای [گزراندن نماز] جمعه و [مراسم] عید، به همراه عده ای مامور از زندان بیرون آورد و پس از تمام شدن نماز و دید و بازدید عید، آنها را به زندان برگرداند.

منبع : من لا یحضره الفقیه ٣/٣١

40- هر گاه به در مسجد رسیدی... در پیشگاه او به ناتوانی و تقصیر و درویشی خود اعتراف کن؛ زیرا که تو برای پرستش و همدمی با او آمده ای. رازهایت را با او در میان نه و بدان که اسرار نهان همه ی خلایق، و آشکارشان بر او پوشیده نیست. در برابر او همچون درویش ترین بندگانش باش  و دلت را از هر علاقه  و دل مشغولی که حجاب میان تو و پروردگارت شود خالی کن، زیرا که او جز پاک ترین و خالص ترین را نمی پذیرد.

منبع : البحار ٨٣/٣٧٣

41- راوی گفت :از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی این روایت که سود گرفتن مومن از مومن رباست سوال کردم، فرمودند: این در زمانی است که حق، حاکم شود و قائم ما خاندان قیام کند.اما امروز (زمان غیبت) اشکالی ندارد که در فروختن کالا به برادر مومن، از وی سود ببری.

منبع : وسائل الشیعه ١٧/٣٩٧

42- روزه ی ماه شعبان ذخیره ی روز قیامت است، و هیچ بنده ای در شعبان زیاد روزه نگیرد جز آنکه خداوند امر زندگانی او را اصلاح کند و از شرّ دشمن کفایت نماید.

منبع : البحار ٩٧/۶٨

43- خداوند، عباس را رحمت کند، او ایثار کرد و آزمون خود را داد. جان خود را فدای برادر کرد،  تا جایی که دو دستش قطع شد و خداوند عزّوجلّ به جای آن دو، دو بال بدو داد که با آن دو در بهشت به همراه فرشتگان  پرواز می کند... بی گمان برای عباس نزد خداوند تبارک وتعالی، جایگاهی است که به روز رستاخیز همه ی شهدا بدان رشک برند.

منبع : امالی الصدوق۴١۴

44- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرمودند: ایمان چهار رکن دارد: راضی بودن به قضای الهی، توکل بر خداوند، سپردن کار به خدا، و تسلیم در برابر فرمان خداوند.

منبع :الکافی ٢/۵۶

45- ما صابریم، اما شیعیان ما از ما صابرترند.[راوی گفت] عرض کردم: فدایت شوم، چگونه می شود شیعیان از شما صابرتر باشند؟ فرمودند: چون ما بر آنچه می دانیم صبر می کنیم و شیعیان ما بر آنچه نمی دانند صبر می کنند.

منبع : الکافی ٢/٩٣

46- ای گروه شیعیان! همواره زینت ما باشید و مایه ی ننگ ما نگردید، با مردم سخن نیک بگویید، مراقب زبان خود باشید و از گفتار بیهوده و زشت بازدارید.

منبع : البحار٧١/٣١٠

47- پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد همواره زندگی اش ناگوار و فکرش آشفته و خاطرش پریشان باشد: نخستین آنها تندرستی است، دوم امنیت، سوم فراخی در رزق، چهارم مونس سازگار، [راوی می گوید: به امام ]عرض کردم :مونس سازگار چیست؟ فرمودند:همسر شایسته، فرزند شایسته و همنشین شایسته، و پنجم که جامع همه ی این چیزهاست، آرامش است.

منبع : البحار٧٣/١۵٨

48- روزی بر پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)نگذشت که سخت تر از روز حنین باشد، چرا که در این روز عربها بر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)تعدی کردند.

منبع : البحار ٢١/١٨٠

49- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به احوَل فرمودند: به بصره رفتی؟ عرض کرد: آری. فرمودند: شوق مردم به این امر( ولایت و امامت ما) و پذیرش آنان را چگونه دیدی؟ عرض کرد: به خدا قسم اندک اند، کارهایی کرده اند اما کم است. حضرت فرمود: بر تو باد[ توجه به] نوجوانان؛ زیرا این گروه در پذیرش هر نوع خوبی شتاب بیشتری نشان می دهند.

منبع : الکافی٨/٩٣

50- هر یک از شیعیان ما که گرفتار شود و صبر ورزد اجر هزار شهید دارد.

منبع :البحار٧١/٩۴

51- به مساجد بروید که بی شک خانه ی خداوند است در زمین، و هر کس با طهارت بدانجا رود، خداوند او را از گناهان پاک می سازد و در زمره ی زائران خداوند ثبت می شود، پس در مسجد زیاد نماز بگزارید و زیاد دعا کنید.

منبع : البحار ٨٣/٣٨۴

52- حضرت امام صادق (علیه السّلام) غلامش را در پی کاری فرستاد، و او دیر کرد. حضرت امام صادق (علیه السّلام) چون تاخیرش را دید در پی او رفت، دید او خوابیده است. بالای سرش نشست و شروع به باد زدن او کرد تا آنکه او بیدار شد. پس از آنکه بیدار شد حضرت به او فرمود: فلانی! به خدا سوگند تو را روا نباشد که هم شب بخوابی هم روز، بلکه شب از آن توست و روزت از آن ما.

منبع : الکافی ٢/١١٢

53- قرآن پیمان خدا با خلق اوست، بنابراین برای شخص مسلمان سزاوار است که به عهد و پیمانش بنگرد و هر روز پنجاه آیه از آن بخواند.

منبع : الکافی ۴/۴١٢

54- سه کار است که هر کس یکی از آنها را انجام دهد خداوند بهشت را بر او واجب می گرداند: انفاق کردن در تنگدستی، خوشرویی با همه ی عالم، و انصاف داشتن.

منبع : الکافی ٢/١٠٣

55- هرگاه میان دو نفر نزاعی رخ دهد،دو فرشته فرود آیند و به آن یکی که سبکسری کرده گویند:هر چه خواستی گفتی و تو خود سزاوار آنچه گفتی هستی، و به زودی سزای آنچه را گفتی خواهی دید. به آنکه بردباری کرده گویند: شکیبایی و بردباری ورزیدی و اگر تا به پایان ادامه دهی خداوند تو را خواهد آمرزید، و اگر شخص بردبار نیز جواب آن سفیه را بدهد، دو فرشته بالا می روند.

منبع : الکافی ٢/١١٢

56- حضرت موسی (علیه السّلام) از جبرئیل پرسید: چه باشد برای کسی که حج کند این خانه را با نیت صادق و هزینه ی پاکیزه؟ جبرئیل به سوی خداوند عزوجل بازگشت  و خداوند به او وحی نمود که بگو:  او را قرار می دهم در رفیق اعلی  با پیامبران و صدقین و شهیدان و صالحان و نیکو باشند آنها از نظر رفاقت.

منبع : البحار ١٣/٣۵٩

57- آزاده در همه حال آزاده است. اگر بلا و سختی به او رسد شکیبایی ورزد و اگر مصیبتها بر سرش فرو ریزد، او را نشکنند هر چند به اسیری افتد و مغلوب شود و آسایش او به سختی مبدل گردد. چنان که یوسف صدیق امین – درود های خدا بر او- به بندگی گرفته شد و مغلوب و اسیر گشت اما این همه به آزادگی وی آسیب نرساند.

منبع : الکافی ٢/٨٩

58- همانا ما کسی را دوست می داریم که عاقل وعالم و فهیم وفقیه و حلیم باشد ومدارا کننده با مردم و شکیبا و راستگو و وفادار.

منبع : تحف العقول ٢۶۶

59- موٴمن بر موٴمن هفت حق دارد که خداوند عزّوجلّ آنها را بر او واجب کرده است و درباره ی آنها از او بازخواست می کند: او را در چشم خود بزرگ شمارد، در دل دوستش بدارد، با مال و دارایی خود یاری اش رساند، بر او همان پسندد که بر خود می پسندد، غیبت او را حرام بداند، در بیماری به عیادتش رود، در تشیع جنازه اش شرکت کند و بعد از مرگ او جز به خوبی از وی یاد نکند.

منبع : الخصال ٣۵١

60- هرگاه بلا روی بلا بیاید، رهایی از بلا حاصل آید.

منبع : تحف العقول ٣۵٧

61- بار خدایا! ای آنکه ما را ارج ویژه ای نهاده ای، و وعده شفاعتمان دادی، مرا و برادرانم و زائران پدرم حسین(علیه السّلام)  را بیامرز، آنان که به خاطر نیکی و اطاعت ما، و به امید ثوابی که برای پیوند  با ما قرار داده ای، و برای شاد کردن پیامبرت، اموال خود را در راه زیارت حسین (علیه السّلام) خرج کرده اند و بدنهایشان را به رنج افکنده اند.

منبع : البحار ١٠١/۵١

62- مسیح (علیه السّلام) می گفت: حکمت را جز به اهل آن مگویید وگرنه جهالت کرده اید، و آن را از اهلش باز مدارید و گرنه مرتکب گناه شده اید. هر یک از شما باید همچون پزشک درمانگری باشد که اگر لازم دید،  دوای مورد نظر را بدهد وگرنه از دادن آن خودداری کند.

منبع : وسائل الشیعه ١١/۴٠١

63- یکی از ویژگی های نادان این است که قبل از شنیدن [مطلب] پاسخ می دهد و پیش از آنکه [مقصود گوینده را] بفهمد به مخالفت بر می خیزد، و ندانسته داوری می کند.

منبع : البحار ٢/۶٢

64- کشاورزان گنجینه های مردمانند. آنها [بذری] پاک وحلال می کارند و خداوند عزّوجلّ آن را به بار می آورد، و ایشان در روز رستاخیز مقامی نیکوتر دارند، و از نزدیکترین منزلت برخوردارند و با عنوان ((مبارک))خوانده می شود.

منبع : وسائل الشیعه ١٣/١٩۴

65- بر تو باد خیر خواهی برای بندگان خدا به خاطر خدا، زیرا هرگز خداوند را با عملی بهتر از این، دیدارنخواهی کرد.

منبع : الکافی ٢/١۶۴

66- هر که به سه چیز اعتماد کند فریب خورده است: کسی که آنچه را ناشدنی است باور کند، و به آنچه اطمینان ندارد تکیه کند، و در آنچه از آن او نیست طمع ورزد.

منبع : تحف العقول ٣١٩

67- مجلسها [در حکم ]امانتند، و هیچ کس حق ندارد سخنی را که دوستش پوشیده می دارد، بدون اجازه ی او بازگو کند مگر آنکه حکمی فقهی و یا ذکر خیری از او باشد.

منبع : الکافی ٢/۶۶٠

68- امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: شما اگر مقصود سخن ما را بفهمید، فقیه ترین مردم خواهید بود. همانا سخن به وجوه گوناگونی قابل بیان است. پس، انسان اگر بخواهد می تواند سخن خود را آن طور که می خواهد بیان کند و دروغ نگوید.

منبع : معانی الاٴخبار١/١

69- کسی که برای نیاز خود یا سلام دادن، نزد برادر ایمانی اش برود و او مانع دیدار وی شود، همواره تا هنگام مرگ از رحمت خداوند به دور خواهد بود.

منبع : الاختصال٣١

70- هر کس بخواهد تجارت کند باید احکام دین خود را بیاموزد تا حلال را از حرام بازشناسد، کسی که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند در کام شبهات فرو غلتد.

منبع : وسائل الشیعه ١٢/٢٨٣

71- دارایی ها از آن خداوند است  آنها را نزد انسان به امانت می سپارد، و به انسان اجازه داده است که با میانه روی، بخورند و با میانه روی بپوشند.

منبع : البحار ٧٩/٣٠۴

72- کربلا از خاک بیت المقدس است.

منبع : کامل الزیارات، ص ٢۶٩، باب ٨٨، ح٧ .

73- سرزمین کربلا و آب فرات، اولین زمین و نخستین آبى بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید.

منبع : بحارالانوار، ج 98، ص 109/ کامل الزیارات، ص 269 .

74- هیچ پیامبرى در آسمان‌ها و زمین نیست مگر این که مى‏خواهند خداوند متعال به آنان رخصت دهد تا به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف شوند، چنین است که گروهى به کربلا فرود آیند و گروهى از آنجا عروج کنند.

منبع : - مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244 به نقل از کامل الزیارات، ص 111.
75- هیچ فرشته‏اى در آسمان‌ها و زمین نیست مگر این که مى‏خواهد خداوند متعال به او رخصت دهد تا به زیارت امام حسین (علیه السلام) مشرف شود، چنین است که همواره فوجى از فرشتگان به کربلا فرود آیند و فوجى دیگرعروج کنند و از آنجا اوج گیرند.

منبع : - مستدرک الوسائل، ج 10، ص 244 به نقل از کامل الزیارات، ص 111

76- جایگاه قبر امام حسین (علیه السلام) درى از درهاى بهشت است.

منبع :  کامل الزیارات، ص 271، باب 89، ح 1.

77- به راستى که خدا کربلا را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آن که مکه را حرم قرار دهد. (شایان ذکر است منظور از این روایت درعالم بالا است که قبل از مکه، کربلا حرم امن الهی قرار گرفت)

منبع : کامل الزیارات، ص 267/ بحارالانوار، ج 98، ص 110

78- کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا بهترین فرزندان پیامبران را در آغوش خویش گرفته است.

منبع: کامل الزیارات، ص 269.

79- آن «ساحل وادى ایمن» که خدا در قرآن یاد کرده فرات است و «بارگاه با برکت» نیز کربلا است.

منبع : بحارالانوار، ج 57، ص 203؛ به نقل از تهذیب

80- از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) نقل شده که فرمودند: هر کس که مى‏خواهد مسکن و مأوایش بهشت باشد، زیارت مظلوم ـ امام حسین(علیه السلام)  ـ را ترک نکند.

منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص 253

81- مرقد امام حسین (علیه السلام) را زیارت کنید و با ترک زیارتش به او ستم نورزید، چرا که او سید جوانان بهشت از مردم و سالار جوانان شهید است.

منبع : مستدرک الوسائل ج 10، ص 256 / کامل الزیارات ، ص 109.

82- زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) از بهترین کارهاست که مى‏تواند انجام یابد.

منبع : مستدرک الوسائل، ج 10، ص 311

83- هر کس دوست دارد روز قیامت، بر سر سفره‏هاى نور بنشیند باید از زائران امام حسین (علیه السلام) باشد.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 330/ بحارالانوار، ج 98، ص 72

84- کسى که مى‏خواهد در همسایگى پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و در کنارحضرت على (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیه السلام) باشد زیارت امام حسین (علیه السلام) را ترک نکند.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 331، ح 39

85- اگر یکى از شما تمام عمرش را احرام حج ببندد اما امام حسین (علیه السلام) را زیارت نکند حقى از حقوق رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) را ترک کرده است؛ چرا که حق امام حسین (علیه السلام) فریضه الهى و بر هر مسلمانى واجب و لازم است.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 333

86- هر کس به زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) نرود تا بمیرد، ایمانش ناتمام و دینش ناقص خواهد بود به بهشت هم که برود پایین‌تر از مؤمنان در آنجا خواهد بود.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 335

87- زیارت امام حسین (علیه السلام) را ترک نکن و به دوستان و یارانت نیز همین را سفارش کن! تا خدا عمرت را دراز و روزى و رزقت را زیاد کند و خدا تو را با سعادت زنده دارد و نمیرى مگر با شهادت.

منبع : وسائل الشیعه، ج10، ص335.

88- هر کس که خدا خیر خواه او باشد محبت حسین (علیه السلام) و زیارتش را در دل او مى‏اندازد و هر کس که خدا بدخواه او باشد کینه و خشم حسین (علیه السلام) و خشم زیارتش را در دل او مى‏اندازد.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 388/ بحارالانوار، ج 98، ص 76

89- کسى که به زیارت قبر امام حسین(علیه السلام)  نرود و خیال کند که شیعه ما است و با این حال و خیال بمیرد او شیعه ما نیست و اگر هم از اهل بهشت باشد از میهمانان اهل بهشت خواهد بود.

منبع : کامل الزیارات، ص 193/ بحارالانوار، ج 98، ص 4.

90- هر کس که به زیارت قبر امام حسین (علیه السلام) نایل شود و به حق آن حضرت معرفت داشته باشد خداى متعال او را در بلندترین درجه عالى مقامان ثبت مى‏کند.

منبع : من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص581

91- هر کس که امام حسین (علیه السلام) را در روز عاشورا زیارت کند بهشت بر او واجب مى‏شود.

منبع : اقبال الاعمال، ص 568

92- کسى که شب عاشورا در کنار مرقد امام حسین (علیه السلام) سحر کند روز قیامت در حالى به پیشگاه خدا خواهد شتافت که به خونش آغشته باشد، مثل کسى که در میدان کربلا و در کنار امام حسین (علیه السلام) کشته شده باشد.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 372

93- کام کودکانتان را با تربت امام حسین (علیه السلام) بردارید چرا که خاک کربلا فرزندانتان را بیمه مى‏کند.

منبع : وسائل الشیعه، ج 10، ص 410

94- شفاى هر دردى در تربت قبر حسین (علیه السلام) است و همان است که بزرگ‌ترین داروست.

منبع : کامل الزیارات، ص 275 / وسائل الشیعه، ج 10، ص 410

95- سجده بر تربت امام حسین (علیه السلام) حجاب‌هاى هفتگانه را پاره مى‏کند.

منبع : مصباح التمهجد، ص 511/ بحارالانوار، ج 98، ص 135

96- سجده بر تربت قبر امام حسین (علیه السلام) تا زمین هفتم را نور باران مى‏کند و کسى که تسبیحى از خاک مرقد امام حسین (علیه السلام) را با خود داشته باشد، تسبیح گوى حق محسوب مى‏شود، اگر چه با آن تسبیح هم نگوید.

منبع : من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 268/ وسائل الشیعه، ج 3 ص 608

97- جوانان زودتر حق را می پذیرند و سریع تر به هر خیر و صلاحی می گرایند.

منبع : کلینی، محمد بن یعقوب، روضه کافی، قم، دار الکتب الاسلامیه، 1348، ص 93

عقل و علم

98- مطالعه ی بسیار و پی گیر در مسائل علمی، باعث شگفتی عقل و تقویت نیروی فکر و فهم است.

منبع : بحارز 1،ص52

تجربه و علم

99- انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود یعنی انسان عاقل همواره تجربیّات خود را بخاطر می سپارد و عملاً به کار می بندد و اگر یک بار اشتباه کرد دوبار آنرا تکرار نمی کند.

منبع : تحف القول ،ص96

تعلیم و تعلّم

100- دوست ندارم جوانی از شما را ببینم مگر آنکه صبح کند و رفت و آمدش در یکی از این دو حالت باشد: یا عالم یا محصّل . کسی که چنین نباشد در انجام وظیفه کوتاهی کرده وخودداری از اداءِ وظیفه، تضییع حق انسانیت است و چنین تضییعی گناه است و جایگاه گناهکار در آتش خواهد بود.

منبع : بحار ، جلد 1، ص55

طالبان علم

101- طالبان علم، سه گروه اند و تو آنان را به ذات و صفاتشان بشناس: گروهی برای کارهای جاهلانه و بحث های خصومت آمیز درس می خوانند. گروهی برای گردن فرازی و فریبکاری تحصیل می کنند، و گروه سوّم، علم را برای فهمیدن و تعقّل کردن فرا میگیرند.

گروه اول با سخنان خود مردم را می آزارند و در بحث های علمی مجادله و لجاجت میکنند ، اینان درس میخوانند تا در مجلس عمومی با حضور مردم سخن علمی بگویند ، معلومات خود را به رخ این و آن بکشند و با نیروی دانش دیگران را شکست دهند و برتری خود را اثبات نمایند.

گروه دوم وقتی بااقران و امثال خود مواجه می شوند ، تکبّر می کنند و بر اثر غرور علمی ،آنان را با دیده ی تحقیر می نگرند و موقعیکه با ثروتمندان پست تر از خود بر خورد مینمایند به مکر و فریب دست می زنند و تملّق می گویند تا توجه آنان را به خود جلب کنند و از ثروتشان بهره مند کردند.

واضح است که تنها گروه سوّم در تحصیل علم ، هدف صحیح و منزّه دارند و ممکن است در پرتو دانش خود به کمال انسانی نائل گردند، ولی گروه اوّل و دوّم گرچه درس می خوانند و از پی تحصیل علم می روند امّا اخلاق بد و رفتار ناپسندشان سدّ راه سعادت آنها است و نمی توانند از معلومات خویش به شایستگی استفاده نمایند.

منبع : کافی ،جلد1،ص49

اجتماع و تحصیل علم

102- کسیکه تحصیل علم می کند برای آنکه به مردان عالم فخر فروشی نماید، یا به جنگ بی سوادان برود و آنان را شکست دهد، یا آنکه به وسیله ی علم، مردم را به خود متوجه کند و بگوید من رئیس شما هستم ، جایگاه چنین انسانی از آتش خواهد بود.

منبع : مستدرک ،جلد 2 ،ص322

انگیزه های دشمنی

103- امام صادق (علیه السّلام) به عبدالله بن جندب فرموده اند: با کسانیکه از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی راکه از تو پایین ترند مورد استهزاء و تمسخر قرار مده.

منبع : تحف العقول ،ص304

دوست مال اندیش

104- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به بعضی از اصحاب خود ند: دوست خود را از اسرار زندگیت آگاه مکن آن سرّی که اگر به فرض دشمنت بداند به تو زیان نمی رساند، زیرا دوست کنونی ممکن است روزی دشمن تو گردد.

منبع : امالی صدوق ،ص397

دشمنان

105- خداوند، پیر نادان، ثروتمند ستمکار، و فقیر متکبّر را دشمن دارد.

منبع : بحار، جلد 1 ،ص31

106- کسیکه بذر دشمنی و عداوت در دل مردم بکارد، سرانجام کِشته ی خود را درو خواهد کرد.

منبع : کافی 2 ،ص302

آغاز خلقت دنیا

107- ایّام زندگی سه روز است: اوّل روزیکه گذشته است و برگشت ندارد، دوّم روز موجود است که مردم در آن قرار دارند و در اختیار آنهاست ، باید آنرا مغتنم شمارند و از آن استفاده نمایند، سوّم فردائی است که نیامده و تنها آرزوی آنرا در دست دارند.

منبع : تحف العقول ،ص324

دنیا پرستها

108- کسیکه به دنیا دل بسته و در بند علاقه اش اسیر است همواره گرفتار سه حالت روحی است: غصّه و اندوهی که هرگز از صفحه ی دلش زدوده نمی شود، آرزوئی که هرگز برآورده نمی گردد، و امیدی که هرگز به آن دست نمی یابد.

منبع : کافی ، جلد 2،ص320

دنیای مشروع

109- مردی با نگرانی به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد: به خدا قسم ما سخت گرفتار دنیا طلبی شده ایم و دوست داریم که بر مال و ذخائر آن دست یابیم وضع ما چگونه خواهد بود؟ حضرت از او سؤال کرد دوست داری با مال دنیا چه کنی و درآمدت را در چه راهی صرف نمائی؟ جواب داد: 1- قسمتی را در بهبود زندگبی خود و عائله صرف نایم. 2- صله رحم کنم و به بستگان تهیدستم کمک نمایم. 3- در راه خدا به فقرا و مستمندان بدهم. 4- به سفر عبادت حج و عمره بروم . حضرت فرمود نگران نباش  کار تو دنیا طلبی مذموم نیست بلکه این کار خود آخرت طلبی است.

منبع : کافی 5 ،ص72

110- عمرو بن جمیع می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که می فرمودند: خیر و خوبی در آنکس نیست که دوستدار جمع آوری مال حلال نباشد تا بدان وسیله آبروی خود را از ذلت سؤال مصون بدارد و دین خویش را بپردازد و به ارحام فقیر خود کمک نماید.

منبع : کافی 5 ،ص72

محبوبیت در جامعه

111- فروتنی و تواضع، مایه ی اصلی هر شرف محبوب و مقام بلند است.

منبع : محجة البیضاء 6 ، ص225

112- کسیکه کار خود را با لطف و مدارا انجام دهد به آنچه از مردم متوقع است نائل خواهد شد.

منبع : کافی 2، ص120

113- خوشروئی و بشاشت، ریسمان مهر و مودّت است.

منبع : مجموعه ی ورّام 1، ص31

انتخاب دوست

114- کسیکه سه بار نسبت به تو خشمگین شود و درباره ات به بدی سخن نگوید شایسته ی رفاقت است، او را برای دوستی انتخاب کن.

منبع : تاریخ یعقوبی ، ص97

مشخصات دوست

115- دوستی و رفاقت حدودی دارد، کسیکه واجد تمام آن حدود نیست اساساً دوست نیست. اوّل آن که ظاهر و باطن رفیقت نسبت به تو یکسان باشد، دوّم آن که زیبائی و آبروی تو را جمال خود بیند و نازیبائی تو را نازیبائی خود بداند، سوم دست یافتن به مال یا رسیدن به مقام، روش دوستانه ی او را نسبت به تو تغییر ندهد، چهارم در زمینه ی رفاقت از آنچه و هر چه در اختیار دارد نسبت به تو مضایقه ننماید، پنجم تو را در مواقع آلام و مصائب ترک نگوید.

منبع : امالی صدوق ،ص397

آئین استوار

116- زراره از امام صادق (علیه السّلام) پرسید: دین حنیف چیست؟ فرمودند: فطرت است، فطرتی که خداوند مردم را با آن آفریده است، فطرت مردم بر معرفت الهی است.

منبع : بحار2، ص87

تفقه در دین

117- اگر یکی از جوانان شیعه را نزدم بیاورند که وظیفه ی خود را در شناخت دین انجام نمیدهد او را تأدیب می کنم.

منبع : بحار ،جلد 1، ص66

دین ومحبت

118- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در ضمن حدیثی فرموده است : آیا حقیقت دین، جز محبت و دوستی چیز دیگری است؟

منبع : بحار جلد 23 ص 122

احساس ذلّت و زبونی

119- به شما سفارش می کنم پرهیزگار باشید و با ارتکاب گناه، مردم را بر خود مسلّط نکنید و خویشتن را دچار ذلّت و خواری ننمایید.

منبع : وسائل جلد 3 ص202

پرهیز از ذلّت

120- خداوند تمام کارهای مسلمانان را به خود او واگذار کرده و در اختیارش قرار داده است ولی به او اختیار نداده که خود را خوار وذلیل نماید.

منبع : کافی 5،ص63

121- خداوند امور مربوط به مؤمن را به خود او واگذار نموده ولی ذلیل کردن نفس عزیز خود را به وی واگذار نکرده است.

منبع : محجة البیضاء جلد 4 ص 108

گفتار و رفتر ذلت آمیز

122- ابی بصر به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد: مردی کم بضاعت با افراد متمکن و ثروتمند رفیق سفر می شود. آنان با ثروت بسیاری که دارند آزادانه مصارف مسافرت را می پردازند ولی او قادر نیست مانند آنها خارج کند. امام فرمودند: دوست ندارم که خود را ذلیل و پست نماید، البته با کسانی رفیق راه شود که در ثروت همانند وی هستند.

منبع : مکارم اخلاق ، ص131

ذلت بی لیاقتی

123- شایسته نیست مؤمن، خویش را ذلیل و خوار نماید. راوی سؤال می کند چگونه خود را ذلیل می کند؟ حضرت در جواب فرمودند: در امری مداخله می نماید که شایسته ی آن نیست و سرانجام باید از آن عذر بخواهد.

منبع : کافی جلد 5 ص64

124-  سزاوار نیست مرد با ایمان موجبات خواری و ذلت را فراهم نماید . عرض شد چگونه آدمی باعث خواری خود می شود؟ فرمودند: به کاری دست می زند که قدرت وطاقت انجام آنرا ندارد.

منبع : سفینه (طمع) ص 93

ذلت ترس و جزع

125- آدمی از ذلت و حقارت کوچکی اظهار ناراحتی و اندوه می کند و همین جزع و بی قراری، او را به ذلت بزرگتری گرفتار می نماید.

منبع : تحف العقول ص366

تعبیر خواب

126- مردی حضور حضرت امام صادق(علیه السّلام) شرفیاب شد.عرض کرد یا بن رسول الله در خواب دیدم مثل اینکه در خارج شهرکوفه هستم ، نقطه ای که می دانم کجا است. مردی را دیدم که از چوب تراشیده شده و بر اسب چوبی سوار است و شمشیر برّاق خود را جولان می دهد و من در شدّت وحشت و ترس او را تماشا می کنم. حضرت فرمودند : تو قصد داری مردی را در امر زندگی اش گول بزنی . از خدایی که تو را آفرید و تو را می میراند بترس. مرد به حضرت عرض کرد: شهادت می دهم که دانش را از معدن علم فرا گرفته ای. اینک شما را از تفسیری که برای رویای من نمودی آگاه می کنم، یکی از همسایگان من متاع خود را نزد من برای فروش آورده بود. چون غیر از من کسی طالب آن متاع نیست تصمیم داشتم به قیمت خیلی نازلی از او خریداری کنم.

منبع : روضه کافی ص293

معبّر و تعبیر رویا

127- موسی عطار حضور امام صادق (علیه السّلام) آمد عرض کرد: خوابی دیده ام که موجب نگرانی ام شده است. دامادی داشتم که از دنیا رفته، در خواب دیدم دست در گردنم انداخته با من معانقه می کند. خائفم که اجلم نزدیک شده اباشد. حضرت در پاسخ فرمودند: ای موسی صبح و شب در انتظار مرگ باش که خواه وناخواه سر وقت ما می آید. ولی معانقه ی اموات با کسانی که در قید حیات اند از عمر طولانی حکایت می کند. آنگاه پرسید اسم دامادت چه بود؟ عرض کرد: حسین. فرمودند: این رویا دلالت دارد که باقی می مانی و به زیارت حضرت حسین (علیه السّلام) مشرّف می شوی.

منبع : السماء و العالم ،ص433

روزی ، وسائل معاش

128- حسن خلق مایه ی افزایش روزی است.

منبع : سفینه ، خلق، ص411

129- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به هشام فرموده اند: اگر روزی را ببینی که سربازان در میدان کارزار از دو طرف در مقابل یکدیگر صف کشیده اند و با مشتعل شدن آتش جنگ، نگرانی و وحشت همه جا را فراگرفته است تو در همان روز از انجام کار و طلب روزی باز نایست و در همان شرایط سخت و دشوار برای بدست آوردن معاش کوشش کن.

منبع : تحف العقول ،ص489

رشد جنسی و عقلی

130- یتیمیِ کودکان بی پدر، با نطفه سازی و محتلم شدن که نشانه ی بلوغ جنسی و نیرومندی بدن است پایان می پذیرد، اما اگر با وجود احتلام، رشد عقلیش ثابت نشود، سفیه یا ضعیف العقل  باشد، ولیّ او موظّف است اموال وی را همچنان در ید خویش نگاهداری نماید.

منبع : وسائل 4، ص199

131- ابن سنان از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سؤال کرد چه موقع اموال نوجوان در اختیارش گذارده می شود، فرمودند: موقعیکه بالغ شود و به علاوه رشد عقلی وی نیز معلوم گردد و سفیه یا ضعیف العقل نباشد.

منبع : مستدرک 2، ص496

رشد بدن انسان

132- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در توحید مفضّل، موضوع رشد اندام و موارنه آن را از دوران رحم تا دوران بلوغ در ردیف یکی از آیات الهی آورده است: مفضّل از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درخواست کرد در اطراف رشد بدن انسان در ادوار مختلف زندگی تا رسیدن به حدّ بلوغ و کمال نهایی خود، بیانی بفرمایند.امام (علیه السّلام) فرمودند مراحل اولیه ی رشد در رحم مادر است، در آنجاییکه چشمی آن را نمی بیند و دست کسی به وی نمی رسد پرورش می یابد تا به صورت انسان معتدلی متولّد شود، انسانی که واجد تمام لوازم و سرمایه های زندگی است، انسانی که دارای احشاء و اعضاء عوامل حیات است، و ساخته شده از مجموع استخوان، گوشت، پیه مغز، پی ، رگ و غضروف. موقعیکه متولّد می شود باز هم در راه رشد و نموّ است، رشد همگانی، رشد همه جانبه و عمومی. تمام اعضاء نموّ می کنند درحالیکه شکل انسانی و توازن همواره ثابت و بر قرار است، مجموعه ی بدن با تعادل پیش می رود و دچار زیاده و نقصان ناموزون نمی شود، تا سر انجام به رشد نهایی خود برسد. آیا به وجود آمدن آن همه اعضاء مختلف و گوناگون و همچنین رشد موزون و تکامل معتدل آنها، از منشأ ای جز تدبیر لطیف و حکیمانه ی الهی ممکن است سرچشمه ی بگیرد؟

منبع : بحار 2 ، ص21

رفیق

133- رفقای صمیمی که همانند برادر به آدمی وابسته و نزدیک هستند سه قسم اند. اول کسی که مانند غذا از لوازم ضروری زندگی به حساب می آید و در همه ی حالات ، آدمی به وی نیاز دارد او رفیق عاقل است. دوم کسی که وجود او برای انسان به منزله ی یک بیماری مزاحم و رنج آور است و او رفیق احمق است. سوم، رفیقی است که وجود نافعش به منزله ی داروی شفا بخش و ضدّ بیماری است و او رفیق لبیب یعنی روشنفکر بسیارعاقل لاست.

منبع : تحف العقول ،ص323

شناسایی رفیق

134-کسیکه با رفیق بد همنشین شود سالم نمی ماند و سرانجام به ناپاکی آلوده می شود.

منبع : مستدرک2 ،ص65

135- از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش. خائن ،ستمکار و سخن چین. کسی که  روزی به نفع تو خیانت می کند روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد ،کسیکه برای تو به دیگری ستم می نماید طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کد و کسی که از دیگران نزد تو نمّامی می کند عنقریب از تو نزد دیگران نمّامی خواهد کرد. (نمّامی = سخن چینی)

منبع : تحف العقول ، ص316

نفس ناطقه

136- فکر کن در ساختمان میمون و اینکه بسیاری از اعضایش شباهت به انسان دارد، سر و صورت، کتف و سینه، جهاز هاضمه، به علاوه هوش مخصوصی دارد که اشارات مربی خود را درک می کند. آدمی از این حیوان عبرت بگیرد و بداند که بشر از طینت حیوان ساخته شده و از جنس او است به خصوص با همه ی شباهتی که بین او و میمون است و اگر خداوند از جهت هوش و عقل و نطق به انسان برتری نمی داد آدمی نیز مانند بعضی از حیوانات بود. چیزی که میمون را با تمام شباهتی که به انسان دارد از آدمی جدا می کند و او را در جهان پست حیوان نگاه می دارد د رواقع همان نقض عقل و هوش و نطق است.

منبع : بحار جلد 2 ص301

برتری روح انسان

137- حضرت امام صادق (علیه السّلام) ضمن حدیث مفصلی فرموده اند: وقتی خداوند اراده فرمود در پیکر آدم روح بدمد، روح آدم را آفرید. این روح همانند سایر ارواح نیست. این روحی است که خداوند آن را بر جمیع ارواح مخلوقات از فرشتگان و دیگر موجودات زنده و ذی روح برتری داده است و موقعی که خداوند روح آدم را آفرید فرمان داد آن را در جمیع انوار فرو برند و از همه ی روشنیها و آگاهی ها برخوردارش سازند. سپس فرمان داد تا وارد جسد آدم گردد.

منبع : تفسیر برهان ، ذیل آیه ی <<فاذا سویته و نفخت فیه من روحی>> ،ص 549

138- محمد بن مسلم می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال کردم از آیه ای که خداوند فرموده: ((و نفختُ فیه من روحی ))(از روح خود در آدم دمیدم) این نفخ چگونه بوده است؟ در پاسخ فرمود: روح همانند امواج باد، متحرک است و اسم آن روح گذارده شده از این جهت که مشتق از ریح است و به کار بردن این لفظ از آن جهت است که با امواج باد سنخیّت دارد و این که خداوند آن را به خود نسبت داده برای این است که باریتعالی آن را بر سایر ارواح برگزیده است همانطور که خانه ی کعبه را بیت خویش خوانده و حضرت ابراهیم را به عنوان خلیل خود نام برده و همچنین سایر اموری که مشابه این ها هستند و همه ی آن چه را که خداوند به خود منتسب نموده آفریده، ساخته شده، پدید آمده، مملوک و تدبیر یافته ی ذات اقدس او است.

منبع : کافی، جلد 1، ص133

139- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی روح مومن ضمن یک حدیث به یونس بن ظبیان فرموده اند: روح مومن پس از آن که به امر الهی قبض شد در قالبی که شبیه جسد اصلی دنیای او است استقرار می یابد. افراد با ایمان در عالم بعد از مرگ متنعّم اند، می خورند و می نوشند و موقعی که شخصی بر آنان وارد می شود او را به همان صورتی که در دنیا بود می شناسند.

منبع : کافی ، جلد 3 ، ص245

140- ابی بصر می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مشرکین سوال کردم فرمودند: در آتش معذّب اند و می گویند: پروردگارا قیامت را برپا منما، وعده ای از عذابت به ما داده ای قطعی و منجز مساز و بازپسین ما را به پیشینیان مان ملحق مفرما.

منبع : کافی، جلد 3، ص245

141- ابی بصر می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مومنین پرسش نمودم در پاسخ فرمودند: در حجره های بهشت مستقراند، از غذای بهشتی می خورند، از مایع بهشتی می نوشند و از خدامی خواهند هر چه زودتر قیامت را بر پا کند تا به پاداش های نهایی خود نائل گردند.

منبع : تفسیر برهان ، ص 664

142- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: روح را نتوان به سنگینی و سبکی توصیف نمود. روح جسمی است رقیق که قالب غلیظی را چون جامه در بر نموده است. عرض شد آیا روح پس از آنکه از بدن خارج شد متلاشی می گردد، یا آنکه باقی می ماند؟ در پاسخ فرمودند: تا روزی که در صور دمیده شود همچنان باقی و پایدار خواهد بود.

منبع : تفسیر صافی ،ص293

زمان

143- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از مطالب حکیمانه داود نقل کرده اند که: انسان عاقل موظّف است زمان خود را بشناسد و به وظائف خویش متوجّه باشد.

منبع : بحار 5 ، ص342

144-  کسی که عالم به مقتضیات زمان خود باشد مورد هجوم اشتباهات قرار نمی گیرد.

منبع : کافی 1، ص27

انگیزه حرمت زنا

145- از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال شد: چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ فرمودند: برای اینکه زنا باعث مفاسد مهم اجتماعی است. زنا قانون ارث  و ارتباط مالی پدر و فرزند را از بین می برد. زنا ریشه ی نسب ها و عواطف خانوادگی را که اساس تشکیل اجتماع است قطع می کند. زن زناکار نمیداند از نطفه ی کدام مردی باردار شده و فرزندش متعلق به کیست. فرزند زنا پدر و ارحام  پدری خود را نمی شناسد، فرزند زنا نمی داند اقربای قانونی او کیست. ده ها مسائل اخلاقی و اجتماعی و تربیتی و خانوادگی و مالی و عاطفی باعث شده است که قانون گزاران الهی یعنی پیغمبران خدا زنا را تحریم کرده آن را گناه شناخته اند و همچنین قانون گزاران بشری زنا را غیرقانونی دانسته و آن را پلید و پست خوانده اند.

نکته ی قابل ملاحظه این است که در دنیای متمدن موضوع زنا یک مشکل است و پیدایش فرزندان زنا مشکل دیگر . در اسلام نیز زنا یعنی آمیزش غیر قانونی زن و مرد یک گناه است و باردار کردن زن از راه زنا خود مستقلا گناه دیگر و بزرگتر ازگناه اول است.

منبع : سفینه (زنی) ص560

146- اشدّ عذاب در قیامت برای مردی است که نطفه ی حرام خود را در رحم حرامی قرار دهد.

منبع : وسائل جلد5 ص37

زن و مردی که مرتکب زنا می شوند اگر فرزندینیاورند تنها تجاوز به حریم قانون جنسی کرده اند. ولی اگر زن از زنا باردارشود برای جامعه فرزندی با سرشت قانون شکنی به وجود آورده اند.واضح است که خطر دومی از اولی مهم تر است.

کیفر قانونی زنا

147- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در مورد پسر نابالغی که با زن بالغی درآمیزد و زنا کند فرموده اند: برای پسرسی که به حدّ بلوغ نرسیده مجازات تأدیبی مقرّر است و برای زن بالغ که زنا کرده است کیفر قانونی.

منبع : مستدرک3، ص223

148- حدود شرعی درباره ی اطفال بزهکار جاری نمی گردد ولی باید مجازات تأدیبی شوند.

منبع : مستدرک3، ص223

فرزندان زنا

149- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درضمن بیان صفات فرزندان زنا فرموده اند: فرزند زنا به گناه متمایل است، قوانین مذهبی را تحقیر می کند و درمجالست با مردم بد اخلاق است.

منبع : سفینه (زنی) ص560

150- زنازاده از راه تربیت به کار و فعالیت وادار می شود، اگر اعمالش نیکو و خیر بود پاداش خوب داده می شود و اگر به شرّ و بدی عمل کرد به بدی مجارات می گردد.

منبع : سفینه (زنی) ص560

اندیشه گناه

151- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت مسیح روایت کرده است که مسیح می فرمودند: موسی بن عمران به شما امر کرد که زنا نکنید و من به شما امر می کنم مانند که فکر زنا را در خاطر نیاورید چه رسد به عمل زنا زیرا آن که فکر زنا کند مانند کسی است که در عمارت زیبا و مزینی آتش روشن کند دودهای تیره ی آتش زیبایی های عمارت را خراب می کند اگر چه عمارت  آتش نگیرد یعنی فکر گناه خواه ناخواه در قلب مردم تیرگی ایجاد می کند و به صفا و پاکی دل آن ها ضربه می زند و او عملا ً مرتکب آن گناه نشوند.

منبع : وسائل 5 ص37

مادران عفیف

152- یکی از خوشبختیها و سعادت انسان پاک دلی و عفت اخلاقی مادر است. حضرت امام صادق(علیه السّلام) می فرمودند: خوب و خوشبخت کسی است که مادرش دارای گوهرهای گرانبهای عفت و طهارت فکر باشد.

منبع : بحار جلد 23 ص79

جمال طبیعی انسان

153- مردی به خانه ی حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و درخواست ملاقات داشت. موقعیکه حضرت خواستند از حجره خارج شوند و به ملاقات آن مرد بروند به جای آیینه ، جلوی ظرف بزرگ آبی که در داخل اطاق بود ایستاند و سر و صورت خود را مرتّب کرند، عایشه از مشاهده ی اینکار به عجب آمد، در مراجعت عرض کرد یا رسول الله چرا در موقع رفتن در برابر ظرف ایستادید و موی و روی خود را منظّم کردید: فرموند: عایشه، خداوند دوست دارد که وقتی مسلمانی برای دیدار برادرش می رود خود را بسازد و خویشتن را برای ملاقات او بیاراید.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص51

غذا و زیبایی

154- حضرت امام صادق (علیه السّلام) بچه ی زیبایی را دیدند، فرمودند: شایسته است پدر این کودک در شب هم بستری میوه ی به خورده باشد.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

155- در روایت دیگری درباره ی به فرمودند : این میوه را به زنان باردار خود بخورانید اطفال شما را زیبا می کند.

منبع : مکارم الاخلاق ص88-86

زیبایی های معنوی

156- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از جدّ گرامیش علی (علیه السّلام) روایت کرده است که فرمودند: خداوند جمیل است و جمال و زیبایی را دوست  دارد، و همچنین دوست دارد که اثر نعمتهای خود را در مردم مشاهده فرماید. بدون تردید جمال در مورد خداوند بزرگ، به معنی زیبایی طبیعی یا تجمّل مصنوعی نیست، بلکه مراد از جمال الهی صفات جمالیه و کمالات معنوی است که در ذات لا یزال الهی  به نحو اتمّ و اکمل موجود است، او خیر مطلق، کمال مطلق و جمال مطلق است و در ذات منزّه از عیب و نقصش، چیزی جز کمال و جمال نیست: علم، قدرت، حلم، جود، وفای به عهد، عیب پوشی، قبول عذر، عفو از گناهکار و عدل صفاتی است که حق تعالی برای خود برگزیده است، این صفات جمیله پایه ی اساسی جمال معنوی است. خداوند دوست دارد که بندگانش نیز به این صفات پسندیده متّصف گردند و به زیبایی های معنوی مزیّن شوند.

منبع : کافی 6، ص438

آراستن و زیبایی

157- موقع روغن زدن موی سر، بگو بارالها از تو درخواست زیبایی و زینت دارم.

منبع : مکارم الخلاق ،ص26

سخن چین

158- از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش. خائن ، ستمکار و سخن چین. کسیکه روزی به نفع تو خیانت می کند روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد، کسیکه برای تو به دیگری ستم می نماید طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کند و کسیکه از دیگران نزد تو نمّامی می کند عنقریب از تو نزد دیگران نمّامی خواهد کرد.

منبع : تحف العقول ،ص316

تفریحات سالم و شادمانی

159- خداوند به داود پیغمبر وحی فرستاد ای داود به وجود من شادی کن و از یاد من لذت ببر و با مناجات من متنعم باش.

منبع : امالی صدوق ، ص118

160- شایسته است مسلمان عاقل ساعتی از روز خود را برای کارهایی که بین او خداوند انجام می گیرد اختصاص دهد و ساعتی برادران ایمانی و دوستان خود را ملاقات کند و در امور معنوی و اخروی با آنان گفتگو نماید و ساعتی نفس خود را با لذائذ و مشتهیاتش که گناه نباشد آزاد بگذارد و این ساعت لذت، آدمی را در انجام وظائف دوساعت دیگر کمک می کند.

منبع : کافی 5 ، ص87

تیر اندازی

161- حضرت امام صادق (علیه السّلام) شخصاً در مسابقه ی تیراندازی حاضر می شد و در شرط بندی آن شرکت می فرمودند.

منبع : وسائل 4 ، ص231

کوشش و جهد

162- نفس خود را از آن چه برایش مضر است  باز دار قبل از آن که بمیری  و در آزادی جانت کوشش کن همانطور که در طلب روزیت کوشش می کنی زیرا که جانت در گرو اعمال تو است و جز با کوشش تو آزاد نخواهد شد.

منبع : وسائل 4 ، ص40

ارضاء غرایز و سعادت

163- سه چیز از سعادت است: زن مطیع و فرزند نیکو و رزقی که مایه ی رفاه و آسایش عائله باشد.

منبع : بحار جلد3  ص5

164- از سعادت آدمی خانه ی وسیع است.

منبع : مکارم الاخلاق ص65

تحیة و سلام

165- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده است که می فرمودند: پنج چیز است که تا لحظه ی مرگ آن ها را ترک نمی کنم، یکی از آن ها سلام گفتن به کودکان است. در انجام این اعمال مراقبت دارم تا بعد از من به صورت سنتی بین مسلمین بماند و عمل کنند.

منبع : وسائل جلد3 ص209

سلام به کودک دو اثر روانی دارد : برای سلام کننده باعث تقویت خوی پسندیده ی تواضع و فروتنی است، و برای کودک وسیله ی احیاء شخصیت و ایجاد استقلال است . طفلی که بزرگسالان به او سلام کنند و بدین وسیله از وی احترام نمایند، لیاقت و شایستگی خود را باور می کند و از کودکی معتقد می شود که جامعه او را انسان می شناسد و مردم به او اهمیت می دهند.

سنة الله

166- حضرت امام صادق (علیه السّلام) که خود از رهبران عالیقدر مکتب الهی است درباره ی ساختمان اعضاء بدن انسان و محاسبه ی حکیمانه ی آنها با مفضل صحبت کرد و سپس فرمودند: اگر به درستی مطالعه نمایی و نیروی فکرت را به کار اندازی و با دقت نگاه کنی به این نتیجه می رسی که تقسیم کار بین اعضای بدن با درستی و براساس مصلحت های حکیمانه صورت گرفته است و هر عضوی برای کاری که به عهده اش گذارده شده شایستگی دارد.مفضل عرض کرد مولای من کسانی گمان می کنند که این نظم و حساب کار طبیعت است، فرمودند: از آنان سوال کن طبیعت چیست ؟ آیا طبیعت از کارهای حساب شده و منظمی که انجام می دهد آگاهی دارد یا ندارد؟ آیا با اراده و اختیار خود عمل می کند یا نه؟ اگر مثبت جواب دادند و گفتند طبیعت عالم و قادر است، پس چه چیز در اثبات وجود خالق، سدّ راه آنها است. خالقی که طبیعت ساخته و مصنوع او است (( یعنی اینان به مبدءِ عالم و قادر اعتراف دارند و الهی چیزی جز این نمی گوید)). اگر گمان می کنند که طبیعت بدون علم و اراده عمل می کند، با آنکه می بینیم کارهای طبیعت نادان آنقدر حساب شده و حکیمانه است، می فهمیم که منشاءِ اصلی این همه نظم و حکمت خداوند خالق حکیم است و چیزی را که آنان طبیعت نامیده اند سنت و قانونی است که آفریدگار در آفریده ی خود مقرر کرده و مسیری را می پیماید که خداوند آن را در آن مسیر به حرکت در آورده است.

منبع : بحار 2، ص21

سنة النبی

167- عبادت خداوند را با وجود خستگی و بی میلی بر خود تحمیل ننمایید.

منبع : کافی 2 ، ص85 و 86

سنت گذاران

168- پس از آن که آدمی از دنیا می رود اجری عایدش نمی گردد مگر از سه راه. اول صدقه ای که آن را در ایام حیات خود، به جریان انداخته و پس از مرگش تا قیامت جریان داشته باشد مانند موقوفاتی که به ارث برده نمی شوند. یا سنت خوبی که پایه گذاری نموده و بعد از او مورد عمل دیگران است. یا فرزند صالحی که وی را به شایستگی تربیت نموده و برای او استغفار کند.

منبع : خصال صدوق ، ص151

حرمت مشروبات الکلی

169- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند: که هر چیز مست کننده حرام است و چیزی که زیادش مست می کند کمش نیز حرام است. راوی حدیث سوال کرد آیا حرام کم را آب زیاد حلال می کند؟ حضرت دوبار کف دست خود را حرکت داد که نه نه.

منبع : کافی 6،ص408و409

170- و نیز از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده اند که فرمودند: هر ماده ی سکر آور حرام است. راوی می گوید پرسیدم بهر مقدار باشد ممنوع است؟ فرمودند: بلی یک جرعه ی آن هم حرام است .

منبع : کافی 6،ص408و409

می  پرست

171- دائم الخمر در گناه مانند بت پرست است، ادامه ی شرب خمر بیماری ارتعاش می آورد، نورانیت انسانی را می برد، مردانگی را ویران می کند، آدمی را در ارتکاب گناهان بزرگ مانند خونریزی و زنا جری و جسور می سازد، شراب برای شرابخوار باعث افزایش شر و بدبختی است.

منبع : وسائل ، کتاب الاطعمة و الاشربة،ص236

شارب الخمر و تزویج

172- هر کس دختر خود را به شرابخوار بدهد با این عمل رحمیت او را قطع کرده است.

منبع : کافی5،ص347

173- هر زنی به آمیختن با شوهر شرابخوار خود تن در دهد به عدد ستارگان آسمان خطا کرده و فرزندی که از آن آمیزش تولید می شود پلید و ناپاک است.

منبع : لئالی الاخبار ،ص267

بدی و پلیدی

174- خشم، کلید تمام بدیها و سرور است.

منبع : کافی، ص303

شرک جلی و خفی

175- یک فرد عبادتی را انجام می دهد ولی در آن عمل طالب رضای الهی نیست بلکه می خواهد مردم او را به پاکی و نیکی یاد کنند  و دوست دارد کار خویش را به مردم بشنواند . چنین فردی با این طرز فکر تفکر شرک به خدا دارد.

منبع : سفینه ی 1، (رأی) ، ص499

نحوست و شومی

176- خالدبن نجیح می گوید در محضر حضرت امام صادق (علیه السّلام) سخن از شومی به میان آمد حضرت فرمودند: شومی در سه چیز است در زن و مرکب و خانه، شومی زن در اینست که مهرش سنگین باشد و بر اثر بی مهری و عصیانش نسبت به شوهر موجبات جداییش فراهم گردد. شومی مرکب در این است که بد خلق باشد و در موقع سواری رکاب ندهد. شومی خانه در این است که فضایش تنگ و همسایگانش بد و عیوبش بسیار باشد.

منبع : امالی صدوق، ص145

نگرانی ها، تاثیر ایمان به خدا

بدون تردید تاثیر ایمان در آرامش نفس و اطمینان خاطر به مراتب از قدرت علم بیشتر و قوی تر است. در مواقع خطیر ، در آنجاییکه نگرانی و اضطراب روح، به اوج اعلای خود می رسد و هیجانهای درونی، طوفانی برپا می کنند، و دانش روانشناس ، از آرام کردن آن عاجز می شود ، قدرت نیرومند ایمان ، به آن ناراحتی خاتمه میدهد و روح خودباخته و طوفانی را مطمئن و آرام می کند. همین نکته است که برنامه ی اسلام را نسبت به روانشناسی دنیای امروز ، ارزنده تر می کند و برتری مکتب اسلام را بر تمام مکاتب علمی جهان آشکار می سازد.

177- ابی بصر گفت از حضرت امام صادق (علیه السّلام) شنیدم که فرمودند: آزاد مرد، در همه ی حالات، آزاد است، اگر به مصیبتی دچار شود صبر می کند، اگر گرفتار هجوم بلا گردد شکست نمی خورد، آزاد مرد اگر اسیر شود، ستم بیند، آسایشش به سختی مبدّل گردد، باز هم آزاد است، چنانکه به روح آزاد یوسف صدّیق آسیبی نرسید، با آن که به بردگی رفت، اسیر شد، ستم دید،همچنین تاریکی زندان، وحشت حبس، و مصائب دیگری که دامنگیر آن مرد الهی شد، ضرری به شخصیت روحی وی نزد، و سرانجام خداوند بر او منت گذارد، به اوج و اقتدارش رسانید و فرمانروای جبار مصر را، که روزی مالک یوسف صدّیق بود، به بندگی و غلامی وی درآورد!

منبع : کافی جلد2ص89

استدعای عفو

178-  آن کس که از گناه  توبه ی واقعی کرده مانند کسی است که از اصل گناه نکرده است.

منبع : سفینه ((غفر))ص322

صلاحیت شفیع

179- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از پدران خود علی (علیه السّلام) حدیث کرده اند که پیغمبر اکرم فرمودند: سه گروه در پیشگاه الهی شفاعت می کنند و مورد قبول واقع می شود، پیامبران ، پس از آن علماء، و سپس شهدا.

منبع : بحار3، ص299

180- معاویه بن وهب از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی این آیه سوال کرد.( لا یَتَکَلَّمُونَ اِلّا مَن اَذِنَ لَهُ الرَّحمنُ وَ قالَ صَواباً )(سوره 78 (النّبَإِ)،آیه ی 38)  در قیامت احدی را قدرت تکلم نیست مگر کسی را که خدا اجازه داده باشد و سخن به راستی و صواب گوید. امام (علیه السّلام) فرمودند: به خدا قسم ماییم که از طرف خداوند مأذون و مجازیم، ماییم که سخن به  صواب می گوییم. سوال کرد چه می گویید؟ فرمودند: خدا را تمجید می کنیم، درود به رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) می فرستم و برای شیعیان خود شفاعت می نماییم و پروردگار شفاعت ما را رد نمی کند.

منبع : بحار3، ص301

محروم از شفاعت و عدم توبه

181- شارب الخمر از مصونیتهای وابسته به ما بی بهره است و از وی بری و بیزارم.

منبع : کافی ،ص400 و 398

182- از گناهان کبیره نارضایی والدین و ناامیدی از رحمت خدا و امن از عذاب الهی است.

منبع : کافی جلد2ص277

شقاوت و سعادت

183- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) روایت کرده اند که فرمودند: از ازدواج با احمق بپرهیزید زیرا هم نشینی با احمق مایه ی اندوه و بلا و فرزندش نیز مهمل و بدبخت است.

منبع : جعفریات ص92

شکم پرستی

184- دورترین فاصله از خداوند برای آدمی موقعی است که همانند حیوان جز پر کردن شکم و ارضاء شهوت، همّت و هدفی نداشته باشد.

     منبع : کافی، جلد دوم، ص319

185- مرد با ایمان هرگز مغلوب شهوت خود نمی شود و شکمش باعث رسوایی او نمی گردد.

منبع : تحف العقول ، صفحه 358

خطرات شهوت نفسانی

186- آنکس که خاطرات شخصی خود را از دل نزداید، و از خطرات نفسانی و شهوی خویش فارغ نشود، افکار شیطانی را از خود نراند، و در پناه خداوند بزرگ نرود، شایسته نیست مردم را امر به معروف و نهی از منکر نماید.

منبع : محجة البیضاء جلد 4 ص109

پاداش شهدا

187- ابی بصر می گوید: از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مومنین پرسش نمودم در پاسخ فرمودند در حجره های بهشت مستقراند، از غذای بهشتی می خورند، از مایع بهشتی می نوشند و از خدا می خواهند هرچه زودتر قیامت را برپا کند تا به پاداش های نهایی خود نائل گردند.

منبع : تفسیر برهان ، ص664

صدقه ی گوارا

188- شنواندن سخن، بدون ملال و دلتنگی به کسی که گوشش سنگین است صدقه ی گوارایی است.

منبع : بحار جلد 16 ص111

189- مردم گرفتار بلا را هدف نگاه خود قرار ندهید زیرا نگاه شما آنها را غصه دار و محزون می کند.

منبع بحار جلد16 ص 122-123

پزشک آگاه و امین

190- اهالی هیچ بلدی از سه طبقه، در راه تأمین امور دنیا و دین خود بی نیاز نیستند، هرجا که مردم، فاقد این سه طبقه باشند زندگی آنان زندگی حشرات و حیوانات است نه زندگی انسان: اول فقیهی که دارای علم و تقوی باشد، دوم زمامداری که خیرخواه و فرمانروا باشد، سوم طبیبی که در کار خود بصیر و مورد اعتماد مردم باشد.

منبع : تحف العقول ص321

شکست و غلبه

191- دو نفر به مخاصمه، شرفیاب محضر حضرت امام صادق (علیه السّلام) شدند و هر یک برا ی غلبه بر دیگری تلاش می کرد. حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: آنکس که با ظلم و ستم بر خصم خود غلبه می کند باید بداند که پیروزی خوب و شرافتمندانه ای بدست نیاورده است.

منبع : بحار ، جلد 17 ، ص173

192- مردی به حضرت امام صادق (علیه السّلام) عرض کرد بین من و کسانی در پاره ای از امور، کشمکش و نزاع در گرفته است، من می خواهم از آن منازعه دست بردارم ولی اشخاصی از این کار منعم می کنند و می گویند ترک منازعه برای تو باعث خواری و ذلت خواهد شد. حضرت فرمود: ذلیل آن کسی است که ستم می کند، یعنی اگر ترک نزاع بر وفق حق و عدالت است اقدام کن و به گفته ی آنانکه مانع این کارند ترتیب اثر مده.

منبع : تحف العقول، ص358

بندگی و پرستش خدا

193- یک فرد عبادتی را انجام می دهد ولی در آن عمل طالب رضای الهی نیست بلکه می خواهد مردم او را به پاکی و نیکی یاد کنند و دوست دارد کار خوبش را بمردم بشنواند. چنین فردی با این طرز تفکر شرک بخدا دارد.

منبع: سفینه 1،(رای)،صفحه 499

تحمیل عبادت

194- من جوان بودم ودر عبادت مستحب بسیار کوشا، پدر به من فرمودند: فرزندم از این کمتر عمل کن، وقتی بنده ای محبوب خدا باشد خدا با عمل کم ،از او راضی میشود.

منبع: کافی جلد2 صفحه 86

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٤ ساعت ٩:٤٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت