حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

 

دوران عمر و زندگی

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: که در قیامت هیچ بنده ای قدم از قدم بر نمی دارد تا به این پرسش پاسخ دهد: اول آنکه عمرش را در چه کار فانی نموده است، دوم جوانیش را چگونه و در چه راه تمام کرده است.

منبع : تاریخ یعقوبی، ص59

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: از مواعظ لقمان حکیم به فرزند خود این بود که فرزند من بدان فردا که در پیشگاه الهی برای حساب، حاضر می شوی درباره ی چهار چیز از تو می پرسند: جوانیت را در چه راه تمام کردی؟عمرت را در چه کار فانی نمودی؟ ثروتت را چگونه بدست آوردی؟ و آن را در چه راه صرف کردی؟

منبع : کافی 2 ، ص 135

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: ایام زندگی سه روز است: اول روزی که گذشته است و برگشت ندارد، دوم روز موجود است که مردم در آن قرار دارند و در اختیار آنهاست ، باید آن را مغتنم شمارند و از آن استفاده نمایند، سوم فردایی است که نیامده و تنها آرزوی آن را در دست دارند.

منبع : تحف العقول ، ص 324

باقیمانده عمر

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: باقیمانده ی عمر آدمی آن قدر پر ارج و گرانبها است که به ارزیابی نمی آید چه انسان می تواند با تتمه ی عمر، خوبی های فوت شده را جبرا کند و فضائلی را که در وجود خود سرکوب کرده و میرانده است زنده نماید.

منبع :مجموعه ی ورام ، جلد 1، ص 36

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آن کس که در باقیمانده ی عمرش دارای حسن رفتار باشد و به پاکی و نیکی قدم بر دارد خداوند او را به گناهان گذشته اش مؤاخذه نمی کند و کسی که در باقیمانده ی عمر نادرست و بدکار باشد به تمام اعمال دوران عمرش مؤاخذه خواهد شد.

منبع : سفینه ، (( عمر)) ص 258

6- حضرت امام باقر (علیه السّلام) از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده است که فرموده اند: صبح کن و روزت را بگذران که یا عالم باشی یا علم آموز، و بپرهیز از اینکه عمرت در لذائذ غفلت زا و کامجوییهای زیانبخش سپری گردد.

منبع : روضه ی کافی ، ص 150


7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر از عمرت فقط دو روز باقی مانده باشد، یک روزش را به فرا گرفتن ادب و تربیت اختصاص بده تا روز مرگت از سرمایه های اخلاقی روز قبلت یاری بخواهی.

منبع : روضه کافی، ص 150

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی رشد مداوم شخصیت و کمالات روزافزون اسان فرموده اند: کسیکه  دو روزش در بهره ی زندگی و رشد انسانی یکسان باشد در معامله ی نقد عمر مغبون است و کسیکه امروزش بهتر از دیروز باشد شایسته است که مورد غبطه ی دیگران واقع شود و توفیق او را تمنا کنند و کسیکه امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حق است و کسیکه نفس خود را پیوسته در کمال تازه ای نبیند و در معنویات خویش احساس فزونی ننماید در معرض کمبود و نقص قرار گرفته است و کسیکه در راه نقص قدم بر می دارد مرگ از زندگی برای او بهتر است.

منبع : معانی الاخبار ، ص 342

9-حضرت امام سجاد(علیه السّلام) ضمن دعا به این مطلب اشاره نموده اند: بارالها، عمرم را ادامه بده، مادامی که هر روزش در طاعت تو مصرف گردد. امّا اگر موقعی فرا رسد که عمرم چراگاه شیطان باشد، جانم را بگیر و به حیاتم پایان بخش، پیش از آنکه بغض تو متوجه من شود و یل خشمت درباره ام استقرار یابد.

منبع : صحیفه ی سجّادیه ،دعای 20(مکارم الاخلاق)

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: نیکوکاری و خلق خوش، خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزایند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 307

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم و خوش همسایگی خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ما ندانیم چیزی در عمر فزاید جز صله ی رحم تا این که مردی را سه سال عمر مانده و چون بسیار رحم پرور است خدا سی سال به عمرش افزاید و آن را سی و سه سال سازد و بسا مردی که سی و سه سال عمر دارد و قاطع رحم است( و رحمکش است) خدا سی سال از عمرش بکاهد و آن را سه سال سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 453

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٩:۳٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت