حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

مراء و جدال

1- حضرت امام حسین (علیه السّلام) فرموده اند: بحث و گفتگوهایی که به مراء و خصومت منتهی می شود از چهار صورت خارج نیست:

یا تو و طرف گفتگویت به حقیقت مورد بحث،عالم و آگاهید با این حال با یکدیگر جدل می کنید، در این صورت شماها با بحث و مجادله، دوستی خود را ترک گفته اید، خواستار رسوایی شده اید و به علم خود اعتنا نکرده و آن را خوار شمرده اید.

یا آنکه تو و طرف مقابلت از موضوع مورد بحث چیزی نمی دانید و هر دو از آن ناآگاه و بی اطلاعید، در این صورت شماها با بحث و جدل، نادانی خود را آشکار می سازید و روی جهل، با یکدیگر مخاصمه می کنید.

یا آنکه تو مطلب مورد بحث را می دانی و طرف مقابلت نمی داند در این صورت با ادامه ی بحث، به رفیق خود ستم روا می داری، زیرا می خواهی لغزش او را آشکار سازی و با سخنان خود، وی را خجلت زده و شرمسار نمایی.

یا آنکه طرف بحثت مطلب را می داند و صحیح می گوید و تو نمی پذیری، در این صورت حرمت او را رعایت نکرده ای و به قدر و منزلتش در سخن حقی که می گوید ارج ننهاده ای، و در هر چهار صورت جدال و بحث خصومت انگیز، فاسد و باطل است و افراد با فضیلت هرگز مرتکب ان نمی شوند.

توضیح بیشتر در مورد حدیث: کسی که در بحث و گفتگو انصاف می دهد، حق را قبول می کند، و مراء و جدال را ترک می گوید با این عمل ایمان خویش را محکم کرده، مصاحبت دینی خود را نیکو ساخته، و عقل خویشتن را از تیرگی و نادانی محفوظ داشته است.

منبع: مستدرک،ج2،ص98

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که به عِرض و شرف خود علاقه دارد و نمی خواهد ابرو و احترام خویش را از دست بدهد باید مراء و خصومت را ترک گوید.

منبع: نهج البلاغه،کلمه ی354

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: موقعیکه جوان نورسی را به سبب گناهانی که مرتکب شده است نکوهش می کنی مراقب باش که قسمتی از لغزشهایش را نادیده انگاری و از تمام جهات، مورد اعتراض و توبیخش قرار ندهی تا جوان به عکس العمل وادار نشود و نخواهد از راه عناد و لجاج بر شما پیروز گردد.

منبع: شرح ابن ابی الحدید،ج20،ص 333،کلمه ی 719

4- حضرت امام صادق(علیه السّلام) به عبدالله بن جندب فرموده اند: با کسانیکه از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو پایین ترند مورد استهزاء و تمسخر قرار مده.

منبع:تحف العقول،ص304ادامه مطلب
چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

اخلاق ناپسند

کبر و تکبر

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کبر، بدترین آفت خرد است.

منبع: غررالحکم، ص 448

 • حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: در دل هیچ انسانی کبر وارد نمی شود مگر آنکه عقلش به همان اندازه ناقص می شود، خواه کم باشد یا زیاد.

منبع: معانی الاخبار،ص242

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کبر عبارت از این است که آدمی، مردم را با دیده ی پستی و حقارت نگاه کند و حق را خوار و ناچیز بشمرد و آن را بر وفق واقع نبیند.

منبع: سفینة البحار(کبر) ص460

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: کبر و بزرگی ، جامه ایست که مخصوص خداوند بی نیاز و شایسته ی آن ذات مقدس است. کسی که با او در این صفت به معارضه برخیزد و به مردم بزرگی بفروشد خداوند جز پستی و حقارت چیزی بر او نمی افزاید.

منبع: کافی،ج2،ص309

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هیچ انسانی دچار بیماری تکبر یا ستمگری و خشونت نمی شود مگر به علت پستی و حقارتی که در نفس خویشتن ، احساس می کند.

منبع: کافی،ج2،ص312

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هیچ کس به خوی ناپسند تکبر، مبتلا نمی شود مگر به سبب خواری و ذلتی که در ضمیر باطن خود احساس می نماید.

منبع: کافی،ج2،ص312

 • حضرت امام علی بن ابی طالب به حضرت حسین(علیه السّلام) در ضمن وصایای خود فرموده اند: کسی که نسبت به مردم تکبر نماید ذلیل و خوار خواهد شد.

منبع: تحف العقول،ص88

 • حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ انسانی خودبین و متجاوز نمی شود و به تکبر و جباریت آلوده نمی گردد، مگر به سبب ذلت و حقارتی که در ضمیر خود احساس می کند.

منبع: کافی، ج2، ص 312

 • حضرت امام هادی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که خویشتن را ناچیز وخوار می یابد ودر باطن نسبت به خود احساس پستی  وحقارت دارد از شر او ایمنی نداشته باش .

توضیح بیشتر در مورد حدیث: چون بر اثر عقده حقارت دچار بیماری تکبرمی شود ،به مردم بی اعتنا می گردد،تجاوز می کند،به عصیان وطغیان می گراید ،یاغی میشود،اصول اخلاقی وصفات انسانی را نادیده می گیردوخلاصه جبار می شود ،وبی پروا بهر عمل ناروایی دست می زند .

منبع:تحت العقول ،ص483

 • رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خداوند به نظر لطف ورحمت  نمی نگرد به آن مردی که با نخوت وتکبر دامن خود را میکشد وبر مردم بگذرد.

منبع:مجموعه ورام ،جلد1،ص199

 • حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تکبر کردن با افراد متکبر ،خود عین تواضع است.

منبع:شرح ابت ایسی الحدید،جلد 20،کلمه410

www.ez12.persianblog.ir

 


پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

1- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: نیرومند و توانا آن کس نیست که بر مردم پیروز شود بلکه قوی و مقتدر کسی است که بر نفس خویشتن غلبه نماید.

منبع: مجموعه ی ورام، ج2،ص10

2- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: نیرومند و قهرمان کسی نیست که در کشتی، رقیب خود را بر زمین زند بلکه نیرومند کسی است که در موقع خشم، مالک نفس خود باشد.

منبع: مجموعه ی ورام، ج1،ص122

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: غضب آتشی است مشتعل، کسی که خشم خود را فرونشاند، آن آتش را خاموش کرده است و آنکس که غضب خود را به حال خودش آزاد گذارد خود اولین کسی است که در شعله های آن خواهد سوخت.

منبع:فهرست غررفص292

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که سه بار نسبت به تو خشمگین شود و درباره ات به بدی سخن نگوید شایسته ی رفاقت است، او را برای دوستی دانتخاب کن.

منبع:تاریخ یعقوبی، ص 97

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشم و غضب آلودگی باعث فساد و تباهی عقل است و آدمی را از صلاح و صواب دور می سازد.

منبع: غررالحکم،ص49

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشم شدید، چگونگی گفتار را تغییر می دهد، اساس استدلال را به هم می ریزد، تمرکز فکر را از میان می برد، و فهم آدمی را پراکنده می سازد.

منبع: سفینه،ج2،((غضب))،ص 320

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشم، کلید تمام بدیها و شرور است.

منبع: غررالحکم،ص49

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در کشاکش انگیزه های شهوت و غضب، عقل بشر تیره و تار می شود و فروغ خود را از دست می دهد.

منبع: غررالحکم،ص49

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: غضب، عقل های مردم را فاسد می کند و آدمی را از درستکاری و صلاح دور می سازد.

منبع: مستدرک2، ص 287

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خشونت و تندخویی خود نوعی از دیوانگی است، زیرا تندخو پس از تسکین خاطر و به خود آمدن پشیمان می شود. اگر کسی پس از تندی و برانگیختگی پشیمان نشد جنونش ثابت و پابرجا است.

منبع: نهج البلاغه،کلمه  247ادامه مطلب
شنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٤ ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

ریا و خدعه

1- از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سوال شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه نماید. زیرا هرکس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب می کند، کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمودند: فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیرخدا را اراده می نماید . سپس فرمودند: راه تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود: ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد.

منبع: سفینه1، ((رأی))،ص499

2- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: اگر کسی زنی را با مال حلال به همسری قانونی خویش درآورد و مقصودش از ازدواج با وی فخرفروشی و ریاکاری و خودبینی باشد خداوند از این پیوند زناشویی جز بر ذلت و پستی او نمی افزاید.

منبع: وسائل،کتاب نکاح،باب استحباب تزویج المراة لدینها،ص6

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: علم را نخواهید برای فخر فروشی به دانشمندان و نه برای مجادله با بیسوادان و نه برای خودنمایی در مجالس و نه برای جلب توجه مردم، بمنظور ریاست طلبی و برتری جویی. چه آنکس که هدفش از کسب دانش این چنین باشد قرارگاه او در آتش است.

منبع: لئالی الاخبار،ص193

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که راه خطا را وجهه ی عمل خود قرار دهد حیله و تزویر، او را مخذول و منکوب خواهد کرد.

منبع: بحار،ج17،ص138

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: و اما  ریا کار چهار نشانه دارد: 1- هنگامی که کسی نزد اوست به عبادت خدا حریص است 2- در تنهایی تنبل وبی حال است. 3- در همه ی امورش به دنبال ستایش دیگران است 4- با تمامی توان در نیکوکارکردن ظاهرش می کوشد.

منبع : تحف العقول، چاپ جامعه مدرسین، ص٢٢

6- حضرت امام رضا (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که کار خوبش را مخفیانه (و به دور از ریا) انجام دهد، هفتاد برابر پاداش می گیرد.

منبع: مسند،ج1،ص264

7- از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) سوال شد که فردای قیامت نجات در چیست؟ حضرت در جواب فرمودند: نجات تنها در این است که با خداوند از در خدعه و فریب وارد نشوید که خداوند با شما خدعه نماید. زیرا هر کس با خدا خدعه کند خدا با او خدعه خواهد کرد و ایمانش را از وی سلب  می کند. کسی که با خدا خدعه می کند اگر درست بفهمد در واقع خود را فریب داده است. گفته شد یا رسول الله چگونه با خدا خدعه می کند؟ فرمودند: فریضه ای را که خداوند بدان امر فرموده انجام می دهد ولی در نیت غیر خدا را اراده می نماید. سپس فرمودند: راه تقوی در پیش گیرید و از ریا بپرهیزید که ریا شرک به خداوند است و ریاکار در قیامت به چهار اسم خوانده می شود: ای کافر، ای فاجر، ای مکار، ای زیانکار، اعمالت بر باد رفت و اجرت باطل شد.

منبع:سفینه 1، ((رأی))، ص 499

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 


سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳٩٤ ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: دروغگو دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارتی که در نفس خود احساس می کند.

منبع: مستدرک، ج2،ص 100

2- مردی به حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد: مرا به عملی راهنمایی فرما که باعث قرب من به خدا شود.حضرت در جواب فرمودند: دروغ نگو! این دستور باعث شد که آن مرد از تمام گناهان اجتنا ب نماید، زیرا قصد هر گناهی را که می نمود متوجه می شد یا در آن گناه دروغ وجود دارد، یا سرانجام او را به دروغگویی می کشاند، برای اینکه آلوده به دروغ نشود تمام گناهان را ترک گفت.

منبع: مستدرک، ج2،ص 100

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از دروغگویی بپرهیز زیرا دروغ باعث روسیاهی است.

منبع:مستدرک،ج2،ص100

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شایسته نیست آدمی به جد یا به شوخی دروغ بگوید، شایسته نیست کسی به فرزند خود وعده ای بدهد و به آن وفا ننماید.

منبع:وسائل،ج3،ص232

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) می فرمودند که حضرت امام سجاد زین العابدین(علیه السّلام) به فرزندان خود نصیحت می کرد و می فرمودند: از دروغ کوچک و بزرگ، جدی یا شوخی پرهیز نمایید و پیرامون آن نگردید، زیرا آدمی وقتی دروغ کوچک گفت، جرأت می کند دروغ بزرگ بگوید.

منبع: وسائل ،ج3، ص 232

6- حضرت امام عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: تمام ناپاکیها و گناهان در خانه ای جمع شده و کلید آن دروغگویی است. یعنی با دروغگویی آدمی به تمام معاصی آلوده می شود.

منبع: مستدرک، ج2، ص 100

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از دروغگویی بپرهیزید در موردی که گمان می کنید نجات شما در دروغ گفتن است، بدانید که اشتباه کرده اید و هلاک شما در دروغ است.

منبع: مستدرک،ج2،ص100

8- از وصایای حضرت علی (علیه السّلام) به فرزندش حضرت حسن (علیه السّلام) این بود که می فرمودند: ناخوشی دروغگویی از تمام  ناخوشیها قبیح تر و ناپسندتر است.

منبع: مستدرک،ج2،ص100ادامه مطلب
سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٤ ساعت ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

خیانت و خائن

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) به کمیل بن زیاد توصیه فرمودند: که در هر حال به حق سخن گوی، پرهیزکاران را دوست بدار،گناهکاران را ترک گوی، با منافقین میامیز با خیانتکران رفاقت مکن.

منبع: مستدرک2، ص 362

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که گذشته ی خوب خود را با رفتار تازه ی خویش محکم و استوار نسازد، پیشینیان خود را زشت و ننگین نموده و به فرزندان و آیندگان خویشتن نیز خیانت کرده است.

منبع: غررالحکم،ص 699

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که تو را به مطالب باطل خشنود سازد و به بازی و سخنان غیرواقعی گول بزند او حقایق را از تو پنهان داشته و درباره ات خیانت کرده است.

منبع: غررالحکم، ص 508

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: از رفاقت و همبستگی سه گروه بر حذر باش. خائن، ستمکار و سخن چین. کسی که روزی به نفع تو خیانت می کند روز دیگر به ضرر تو خیانت خواهد کرد، کسی که برای تو به دیگری ستم می نماید طولی نمی کشد که به شخص تو ستم می کند و کسی که از دیگران نزد تو نمامی کند عنقریب از تو نزد دیگران نمامی خواهد کرد.

منبع: تحف العقول، ص 316

5- راوی حدیث از امام صادق (علیه السّلام) معنی ((خائنة الاعین)) را سوال کرد. حضرت در جواب فرمودند: آیا ندیده ای که گاهی آدمی چیزی را به طوری نگاه می کند که گویی آن را نگاه می کند. این خائنة اعین است.

منبع: معانی الاخبار، ص 147

6- حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلّم) می فرمایند: کسی که به مؤمنی خیانت کند از ما نیست.

منبع : وسائل الشیعه٬ ج۶/ ص، 266، حدیث٣

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤ ساعت ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: عجب است که حسودان از سلامتی بدنهای خویش غافلند.

منبع: نهج البلاغه، کلمه ی 216

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد بدن حسود را مثل موم در برابر حرارت آب می کند.

منبع: غرر،ص 33-32

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد بدن را فانی می کند.

منبع: غرر،ص 33-32

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسود پیوسته مریض است.

منبع: غرر،ص85-28

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسود برای همیشه ناخوش و علیل است.

منبع: غرر،ص85-28

6- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: حسد ایمان را می خورد و نابود می کند همانطور که آتش هیزم را.

منبع: کافی2، ص 306

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ثنا گفتن و تمجید دیگران، بیش از حد شایستگی و لیاقت ، تملق و چاپلوسی است، و کمتر از آنچه سزاوارند یا ناشی از عجز تمجیدکننده است یا منشا روانی آن بیماری حسد است.

منبع: نهج البلاغه فیض ص 1239

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حسد جسم را فرتوت و فانی می کند و کینه توزی آدمی را افسرده می کند و سرانجام همه چیزش را بر باد می دهد.

منبع: غررالحکم، ص 6

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تملق گفتن و حسد بردن از خلقیات مردان با ایمان نیست مگر در راه فرا گرفتن علم و دانش.

منبع: تحف العقول ص 207

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: قلبهای خود را از کینه های نهانی پاک کنید، چه آن یک بیماری مهلکی همانند وبا است.

منبع: فهرست غرر،ص73

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٧:٤٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ترس و بخل وحرص شاخه های یک غریزه هستند و قدر جامعشان بدگمانی به آینده ی ناشناخته یا سوءظن به الطاف کریمانه ی الهی است.

منبع: سفینه ی 1، حرص، ص 244

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حرص فراوان و طمع شدید یک انسان را می توان دلیل بدی او گرفت و به آن استشهاد کرد.

منبع: فهرست غرر، ص 61

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که بیماری حرص برجانش مستولی گردد، به خواری و ذلت بزرگ دچار خواهد شد.

منبع: غررالحکم، ص 629

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: انسان حریص از دو خصلت محروم و ملازم دو خصلت است: چون قانع نیست از آسایش و راحتی محروم است و چون به قضاء الهی راضی نیست فاقد یقین است.

منبع: سفینه،(( حرص)) ص 244

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حرص، مرکب خستگی و تعب است.

منبع: فهرست غرر، ص 60

6- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: در نظر افراد آگاه و درّاک، خوی ناپسند حرص، مایه ی پستی و ذلت است.

منبع: فهرست غرر، ص 61

7- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: انسان حریص، همواره فقیر و نیازمند است اگرچه مالک تمام ثروتهای جهان گردد.

منبع: فهرست غرر، ص 61

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: شدت علاقه و حرص آدمی به جلب لذائذ باعث گمراهی و مایه ی پستی و سقوط است.

منبع: غررالحکم، ص 781

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزند آدم به پیری می رسد، ولی دو صفت در وجودش جوان می شود و شکوفا می گردد. یکی حرص است و دیگری آرزو.

منبع: تحف العقول، ص 56

10- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: پیرسالخورده و ناتوان در دنیاطلبی  جوان و توانا است.

منبع: مجومعه ی ورام،ج1،ص278ادامه مطلب
یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) فرموده اند: آخرین وصیّت خضر عالم به موسی بن عمران این بود که گفت هرگز کسی را به سبب گناهش ملامت و سرزنش ننماید

منبع:بحار 16، ص 164

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: اگر بین تو و برادر مسلمانت چیزی اتفاق افتاد او را برای گناهش مورد ملامت و توبیخ قرار مده.

منبع: مستدرک2،ص105

3- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که برادر خود را در خفا اندرز گوید به وی جمال و زیبایی بخشیده است و کسیکه به برادرش آشکارا نصیحت کند وی را نامزیّن ساخته است.

منبع: تحف العقول، ص 489

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: چه بسا کسی که مورد ملامت و توبیخ واقع می شود با آنکه گناهی ندارد.

منبع: فهرست غرر، ص 359

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از مردم عیب جویی نکنید و برای هر لغزش، مورد ملامتشان قرار ندهید و به هر گناهی کیفرشان ننمایید.

منبع: مستدرک 2، ص 105

6- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: اگر زنی که خدمتگذار یکی از شما است مرتکب عمل منافی با عفت شد او را به وسیله ی قاضی شرع به کیفر قانونی برسانید ولی سرزنش و ملامتش نکنید.

منبع:مجموعه ی ورام1، ص 57

7- در صدر اسلام، ابوجهل همواره مزاحم رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مانع پیشرفت اسلام بود. او به علت سوء نیت و جاه طلبی مرتکب جنایات عظیمی شد و در بین مسلمین به ناپاکی و خیانت معروف گردید. فرزندش عکرمه بن ابی جهل چندی پس از مرگ پدر شرفیاب محضر رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شد و قبول اسلام کرد. پیغمبر گرامی اسلام او را پذیرفت، در آغوشش گرفت، و به وی آفرین گفت. عکرمه از نظر خانوادگی بدنام ترین مردم آن روز بود. مردم درباره ی او می گفتند: این فرزند دشمن خداوند است. عکرمه از ملامت و سرزنش مردم به رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) شکایت کرد. آن حضرت مسلمین را از این روش ناروا صریحا منع فرمود و سپس به عنوان وصول زکوة در اداره دارایی اسلام به وی شغلی محوّل کرد.

منبع: سفینه(مکرم) ص 216

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: زیاده روی در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور می کند.

منبع: تحف العقول ص 84

9- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: اگر برادر مسلمانت عیبی از تو بداند و به آن تو را سرزنش کند، تو به واسطه ی عیب و گناهی که از او می دانی سرزنشش مکن تا برای تو پاداش باشد و بر او گناه.

منبع : تحف العقول ٣٢٠

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


جمعه ۱٢ تیر ۱۳٩٤ ساعت ۱٠:٥٧ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تمنای تمجید نابجا از مردم داشتن، ابلهی و حماقت است.

منبع : غررالحکم ص 470

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: ثنا گفتن و تمجید دیگران، بیشتر از حد شایستگی و لیاقت، تملق و چاپلوسی است، و کمتر از آنچه سزاوارند یا ناشی از عجز تمجید کننده است یا منشا روانی آن بیماری حسد است.

منبع : نهج البلاغه فیض ص 239

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه روزی برای فضیلتی که در تو نیست به دروغ مدحت گوید سزاوار است روز دیگر برای صفت بدی که از آن منزّهی (پاکی) مذمتت کند.

منبع : غررالحکم ، ص 671

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤ ساعت ٧:٤٧ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: ترس و بخل و حرص شاخه های یک غریزه هستند و قدر جامعشان بدگمانی به آینده ی ناشناخته یا سوء ظن به الطاف کریمانه ی الهی است.

منبع: سفینه 1فحرص،ص244

2- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند:جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف می شود، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدش فزونتر شد ترس خواهد بود، صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است و شجاعت و دلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهوّر و بی باکی خواهد بود.

منبع: بحار 17، ص 218

3- حضرت علی بن الحسین (علیه السّلام) بعضی از فرزندان خود را مخاطب ساخت و فرمودند: فرزند عزیز متوجه پنج گروه باش که با آنان مجالست نکنی، هم کلام نشوی، و در مسافرت با آنها رفاقت ننمایی. عرض کرد پدرجان آنان کیانند؟ حضرت امام سجاد(علیه السّلام) فرمودند: از مجالست دروغ ساز پرهیز کن چه او مانند سرابی است که مطالب را برخلاف واقع نشان می دهد. دور را در نظرت نزدیک و نزدیک را دور جلوه می دهد، از رفاقت با گناهکار و لاابالی اجتناب کن زیرا او تو را به بهای یک لقمه یا کمتر از آن می فروشد، از رفاقت بخیل پرهیز نما  که او در ضروری ترین مواقع احتیاج، تو را یاری نخواهد کرد، از رفاقت با احمق اجتناب کن که او نفعت را اراده می کند و از نادانی به تو ضرر می زند، از مصاحبت کسی که قطع رحم کرده است بپرهیز که در کتاب اسمانی مورد لعن و نفرین قرار گرفته است.

منبع: تحف العقول، ص 279

4- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: آدم بخیل از غدای مردم نمی خورد تا مردم از غذای او نخورند.

منبع: مسند،ج1،ص295

5- حضرت امام رضا (علیه السّلام) می فرمایند: آدم بخیل، هم از بهشت دور است و هم از مردم، و به آتش جهنم نزدیک است.

منبع: مسند،ج1،ص295

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩٤ ساعت ۱۱:٥٩ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

اخلاق ناپسند

اهانت و تحقیر

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: که جبرئیل به محضر رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) شرفیاب شد عرض کرد: خدایت می گوید هرکس بنده ی مومن مرا اهانت نماید با ستیز و جنگ به استقبال من آمده است.

منبع: مستدرک2،ص 103

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که روش های کریمانه و اندرزهای خیرخواهانه اصلاحش ننماید، هتک حرمت و توهین های اجتماعی اصلاحش خواهد کرد.

منبع: غررالحکم، ص 640و 710

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به عبدالله بن جندب فرموده اند: با کسانیکه از تو بالاترند ستیزه مکن و کسانی را که از تو پایین ترند مورد استهزا و تمسخر قرار مده.

منبع: تحف العقول، ص 304

4- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند تمام کارهای مومنین را به خودشان واگذارده است، ولی این اختیار را به آنان نداده که خود را ذلیل و خوار نماید.

منبع: وسائل، کتاب امر به معروف، ص 70

5- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: همانا خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع به شوخی و بذله گویی بپردازد و در کلام او فحش و ناسزا نباشد، دوست می دارد.

منبع : اصول کافی،ج٢/ص۶۶٣ ،حدیث۴.

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٤ ساعت ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) به ابان بن تغلب فرمودند: به نظرت می آید خداوند به کسی که عطای بسیار فرموده از این جهت است که او نزد پروردگار، عزیز و ارزنده است. و کسی را که از عطایای خود محروم نموده از این جهت است که وی نزد خداوند ذلیل و خوار است. هرگز چنین نیست. حقیقت این است که مال، مال خداوند است و آن را به امانت نزد شخص متمکن سپرده است و به امانت داران اجازه داده است که از مال خداوند در راه تأمین غذا و لباس و انتخاب همسر و تهیّه ی مرکب خود بقدر معتدل و درخور شأن خویش استفاده کنند و مازاد امانت خدا را به مسلمانان مستمند و از کار افتاده برگردانند و بدینوسیله پراکندگی  آنان را جمع کنند. اگر کسی در مال خداوند این چنین مشروع و معتدل تصرف نماید آنچه را که بهره برداری کرده بر وی حلال است. و اگر جز این عمل کند و بیش اندازه در آن تصرف نماید و ناروا و حرام است. سپس فرمودند: اسراف نکنید که خداوند دوستدار مسرفین نیست.

منبع: سفینه،((سرف)) ص 615

2- حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) فرموده اند: جود و سخا اندازه ای دارد که اگر از آن تجاوز کند اسراف می شود، احتیاط و محکم کاری اندازه ای دارد که اگر از حدش فزونتر شد ترس خواهد بود، صرفه جویی و اعتدال در صرف مال اندازه ای دارد که اگر از آن بیشتر شود بخل است و شجاعت و دلیری اندازه ای دارد که اگر از حدش بگذرد تهوّر و بی باکی خواهد بود.

منبع: بحار 17، ص 218

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٤ ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آنکس که از تنبلی و سستی پیروی نماید حقوق خویش را در جمیع شئون مختلف زندگی ضایع کرده است.

منبع : مجوعه ی ورام 1 ، ص 59

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آرمیدن در آغوش تنبلی و بطالت ، دوری جستن از خوشبختی و سعادت است.

منبع : غررالحکم،ص 729

3- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: حضرت موسی بن عمران پیشگاه الهی عرض کرد پروردگارا کدام یک از بندگانت نزد تو بیشتر مورد بغض و بدبینی است، فرمود آنکه شبها چون مرداری در بستر خفته و روزها را به بطالت و تنبلی می گذراند.

منبع :  سفینه 2 ((نوم)) ص 624

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسیکه از تنبلی و مسامحه کاری اطاعت نماید سرانجام در محاصره ی ندامت و پشیمانی قرار خواهد گرفت.

منبع : غررالحکم، ص 713

5- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: مسامحه(آسان گرفتن،سهل انگاشتن) و سستی کلید شدائد و مطائب است.

منبع : المستطرف2، ص 56


www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


پنجشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٤ ساعت ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت