حدیث
کلمات کلیدی مطالب

 

1- دانلود گفته حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مورد نماز

دانلود

 


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دانلود صحبت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مورد عطوفت الهی

دانلود


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دانلود صحبت تصویری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مورد عطوفت الهی

دانلود


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1-مرحوم موذن زاده

دانلود


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دانلود کلیپ تصویری گزیده ای از صحیفه سجادیه

دانلود


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دانلود کلیپ تصویری دعا امام سجاد (علیه السّلام) در ماه رجب

دانلود


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دانلود کلیپ صوتی دعای امام سجاد (علیه السّلام) در ماه رجب

دانلود


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- حسین سبز علی

دانلود

 


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- حسین سبز علی

دانلود


پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

موذن زاده اردبیلی

دانلود


چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1) دانلود مجموعه اول تصویر زمینه طبیعت (118 تصویر)

2) دانلود مجموعه دوم تصویر زمینه طبیعت (102 تصویر)

3) دانلود مجموعه سوم تصویر زمینه طبیعت(93 تصویر)

4) دانلود مجموعه چهارم تصویر زمینه طبیعت(96 تصویر)

5) دانلود مجموعه پنجم تصویر زمینه طبیعت( 81 تصویر)

6) دانلود مجموعه ششم تصویر زمینه طبیعت(79 تصویر)

7) دانلود مجموعه هفتم تصویر زمینه طبیعت(71 تصویر)

8) دانلود مجموعه هشتم تصویر زمینه طبیعت( 59 تصویر)

9) دانلود مجموعه نهم تصویر زمینه طبیعت( 61 تصویر)

10) دانلود مجموعه دهم تصویر زمینه طبیعت(55 تصویر)

11) دانلود مجموعه یازدهم تصویر زمینه طبیعت( 48 تصویر)

12) دانلود مجموعه دوازدهم تصویر زمینه طبیعت( 12تصویر)

13) دانلود مجموعه سیزدهم تصویر زمینه طبیعت( 17 تصویر)

14) دانلود مجموعه چهاردهم تصویر زمینه طبیعت( 11 تصویر)

15) دانلود مجموعه پانزدهم تصویر زمینه طبیعت( 9 تصویر)

16) دانلود مجموعه شانزدهم تصویر زمینه طبیعت( 8 تصویر)

17) دانلود مجموعه هفدهم تصویر زمینه طبیعت(5 تصویر)

18) دانلود مجموعه هجدهم تصویر زمینه طبیعت( 3 تصویر)

19) دانلود مجموعه نوزدهم تصویر زمینه طبیعت( 3 تصویر)

20)  دانلود مجموعه بیستم تصویر زمینه طبیعت( 6 تصویر)

 

 

 

کلیه ی تصاویر با ابعاد  1280x720.jpg می باشند.ادامه مطلب
شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳ ساعت ٢:۱٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دعا تعقیبات مشترکه هر نماز

دانلود


شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- خدام حسینی

دانلود


شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٤:٥۳ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- زیارت آل یاسین

حجم:8Mg  زمان: 8:25

دانلود

2-زیارت آل یاسین 2

دانلود

 

 


چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دعا نماز حضرت فاطمه (علیه السّلام)

حجم:1.7Mg  زمان:1:52

دانلود


جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- کریم منصوری

حجم:3.5Mg  زمان:3:48

دانلود


جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- غفاری

حجم:6Mg  زمان: 6:10

دانلود


جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- عباس سلیمی

حجم:5Mg   زمان:5:30

دانلود


جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ۱:٠٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- رضاییان

حجم:5Mg  زمان:5:38

دانلود


جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- آقاتی

حجم:5Mg   زمان:5:30

دانلود

 


جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دعای سلامتی (آقای فرحمند)

حجم: 6Mg  زمان:1:36

دانلود

2- دعای سلامتی 1

حجم: 20Mg  زمان: 1:43

دانلود

3- دعای سلامتی 2

حجم: 22Mg  زمان: 1:50

دانلود

4- دعای سلامتی 3

دانلود

5- دعای سلامتی 4

دانلود

6- دعای سلامتی 5

دانلود

7- دعای سلامتی 6

دانلود

 8- دعای سلامتی 7

دانلود

9- دعای سلامتی 8

دانلود

 


چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ٩:٥٧ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دعا نماز حضرت فاطمه (علیه السّلام)

حجم: 8Mg  زمان: 1:51

دانلود

 


چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٥:۱٥ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- دعای تعقیبات مشترکه هر نماز

حجم: 6Mg زمان: 1:32

دانلود

 

 


چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- زیارت آل یاسین

حجم:36Mg   زمان: 8:26

دانلود

 2- زیارت آل یاسین 2

دانلود


چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳ ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- صحیفه سجادیه

حجم: 9Mg  زمان: 50 ثانیه

دانلود

 

 


چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٤:٤۸ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- کریم منصوری

حجم: 16Mg  زمان: 3:48

دانلود

 

 


چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٤:٤٤ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- غفاری

حجم: 26Mg  زمان:6:10

دانلود

 


چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- عباس سلیمی

حجم: 24 Mg  زمان: 5:30

دانلود

 


چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- رضاییان

حجم : 24Mg  زمان: 5:38

دانلود

 

 

 


سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٦:۱٤ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- آقاتی

حجم 23 Mg  زمان 5:30

دانلود

 


سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٦:٠٩ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- اذان

حجم: 27Mg زمان: 6:19

دانلود

 

2- اذان

حجم: 17 Mg  زمان: 4:10

دانلود

 سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

1- اذان

حجم: 6 Mg  زمان: 6:19

دانلود

 2- اذان2

حجم:4Mg  زمان: 4:10

دانلود

 


جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ۱۱:٤٩ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- مصطفی غلوش

حجم: 25 Mg  زمان: 5:54

دانلود

 


پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

1- مصطفی غلوش

حجم  MG 5  زمان 5:33

دانلود

 


پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳ ساعت ۱۱:۳٥ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

لطفا برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1- زمان : 04:38 - حجم : 21MB

http://eza12.persiangig.com/video/M/Imam%20Sadiq-1.wmv

2-زمان : 04:25 - حجم : 12MB  

 http://eza12.persiangig.com/video/M/Imam%20Sadiq-2.wmv

 

 


چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢ ساعت ۱٠:۱٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

کلیپ های زیبا ویژه ی شب های قدر

 

1- سال 93

دانلود

 

2- حجم  12MB ، زمان: 2:41

download

 

3-حجم 11MB ، زمان: 4:46

download

 


جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳ ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

1)بهاران خجسته باد

download

2)الله الله

download

3) دیو چو بیرون رود فرشته در آید

download

4)تا آخرین نفس

download

 5) سرود ملی

download

6) شهید راه تو افتخار

download

 7) به پا خیزید ای مسلمانان

 download

 

 

 


سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱ ساعت ۱٠:٠٢ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

1)ماشین جالب

 download

 


شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱ ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

 

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

1) کودک بامزه

 download

 

 

 

 


شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱ ساعت ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1) کودک منتظر

download

2) فقط ، فقط ، فقط به خدا امید داشتن

 download

 

 

 

 


جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/Akbari/01-Akbari.mp3

 

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/Mirdamad/babalmorade-alam.mp3

 

 


جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/01-karimi.mp3

2) 

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/02-karimi.mp3

3) 

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/03-karimi.mp3

4)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/04-karimi.MP3

5) 

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/05-karimi.mp3

 6)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/06-karimi.mp3

7)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/07-karimi.mp3

8)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/08-karimi.MP3

9)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/09-karimi.mp3

10)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/10-karimi.mp3

11)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/11-karimi.MP3

12)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/12-karimi.mp3

13)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/13-karimi.mp3

14)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/14-karimi.mp3 

15)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/15-karimi.mp3

16)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/16-karimi.mp3

17)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/17-karimi.MP3

18)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/18-karimi90.mp3

 19)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/19-karimi.mp3

 20)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/20-karimi.mp3

21)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/21-ya_housein.mp3

 

 

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/salahshor/salahshor-www.ez12.persianblog.ir.mp3

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا
دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای کریمی

 download


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

 1)با صدای آقای مهدی صدیقی

download

 2) با صدای آقای میرداماد

 download

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ٢:٥٥ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

 1) با صدای آقای فرحمند

download

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱:٠٢ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

 1) با صدا آقای سماواتی

download

 2) با صدای آقای فرهمند

download

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱:٢۱ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

 

به نام خدا

 

 1) با صدای آقای سماواتی

download

2) با صدایی دیگر

 download

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱٢:٥٧ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download

 

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

 1) با صدای آقای فرحمند

download

2) 

 download

 

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

 

1- با صدای آقای فرحمند

download

2- دعای سلامتی

حجم:2Mg  زمان:1:36

دانلود

3- دعای سلامتی 1

حجم: 2Mg زمان:1:44

دانلود

4- دعای سلامتی 2

حجم: 2Mg زمان: 1:49

دانلود

5- دعا سلامتی 3

دانلود

6- دعا سلامتی 4

دانلود

 

7- دعا سلامتی 5

دانلود

8- دعا سلامتی 6

دانلود

 شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳ ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download

 


دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download


سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ توسط سرباز آقا
دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠ ساعت ۱٢:۱٧ ‎ق.ظ توسط سرباز آقا
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت