حدیث
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- دانلود گفته حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مورد نماز

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- دانلود صحبت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مورد عطوفت الهی

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- دانلود صحبت تصویری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای در مورد عطوفت الهی

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1-مرحوم موذن زاده

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- دانلود کلیپ تصویری گزیده ای از صحیفه سجادیه

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- دانلود کلیپ تصویری دعا امام سجاد (علیه السّلام) در ماه رجب

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- دانلود کلیپ صوتی دعای امام سجاد (علیه السّلام) در ماه رجب

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- حسین سبز علی

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۳

 

1- حسین سبز علی

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳

 

موذن زاده اردبیلی

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩۳

 

 

1) دانلود مجموعه اول تصویر زمینه طبیعت (118 تصویر)

2) دانلود مجموعه دوم تصویر زمینه طبیعت (102 تصویر)

3) دانلود مجموعه سوم تصویر زمینه طبیعت(93 تصویر)

4) دانلود مجموعه چهارم تصویر زمینه طبیعت(96 تصویر)

5) دانلود مجموعه پنجم تصویر زمینه طبیعت( 81 تصویر)

6) دانلود مجموعه ششم تصویر زمینه طبیعت(79 تصویر)

7) دانلود مجموعه هفتم تصویر زمینه طبیعت(71 تصویر)

8) دانلود مجموعه هشتم تصویر زمینه طبیعت( 59 تصویر)

9) دانلود مجموعه نهم تصویر زمینه طبیعت( 61 تصویر)

10) دانلود مجموعه دهم تصویر زمینه طبیعت(55 تصویر)

11) دانلود مجموعه یازدهم تصویر زمینه طبیعت( 48 تصویر)

12) دانلود مجموعه دوازدهم تصویر زمینه طبیعت( 12تصویر)

13) دانلود مجموعه سیزدهم تصویر زمینه طبیعت( 17 تصویر)

14) دانلود مجموعه چهاردهم تصویر زمینه طبیعت( 11 تصویر)

15) دانلود مجموعه پانزدهم تصویر زمینه طبیعت( 9 تصویر)

16) دانلود مجموعه شانزدهم تصویر زمینه طبیعت( 8 تصویر)

17) دانلود مجموعه هفدهم تصویر زمینه طبیعت(5 تصویر)

18) دانلود مجموعه هجدهم تصویر زمینه طبیعت( 3 تصویر)

19) دانلود مجموعه نوزدهم تصویر زمینه طبیعت( 3 تصویر)

20)  دانلود مجموعه بیستم تصویر زمینه طبیعت( 6 تصویر)

 

 

 

کلیه ی تصاویر با ابعاد  1280x720.jpg می باشند.


ادامه مطلب ...
نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعا تعقیبات مشترکه هر نماز

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- خدام حسینی

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳

 

1- زیارت آل یاسین

حجم:8Mg  زمان: 8:25

دانلود

2-زیارت آل یاسین 2

دانلود

 

 

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعا نماز حضرت فاطمه (علیه السّلام)

حجم:1.7Mg  زمان:1:52

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- کریم منصوری

حجم:3.5Mg  زمان:3:48

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- غفاری

حجم:6Mg  زمان: 6:10

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- عباس سلیمی

حجم:5Mg   زمان:5:30

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- رضاییان

حجم:5Mg  زمان:5:38

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- آقاتی

حجم:5Mg   زمان:5:30

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳

 

1- دعای سلامتی (آقای فرحمند)

حجم: 6Mg  زمان:1:36

دانلود

2- دعای سلامتی 1

حجم: 20Mg  زمان: 1:43

دانلود

3- دعای سلامتی 2

حجم: 22Mg  زمان: 1:50

دانلود

4- دعای سلامتی 3

دانلود

5- دعای سلامتی 4

دانلود

6- دعای سلامتی 5

دانلود

7- دعای سلامتی 6

دانلود

 8- دعای سلامتی 7

دانلود

9- دعای سلامتی 8

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعا نماز حضرت فاطمه (علیه السّلام)

حجم: 8Mg  زمان: 1:51

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- دعای تعقیبات مشترکه هر نماز

حجم: 6Mg زمان: 1:32

دانلود

 

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۳

 

1- زیارت آل یاسین

حجم:36Mg   زمان: 8:26

دانلود

 2- زیارت آل یاسین 2

دانلود

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- صحیفه سجادیه

حجم: 9Mg  زمان: 50 ثانیه

دانلود

 

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- کریم منصوری

حجم: 16Mg  زمان: 3:48

دانلود

 

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- غفاری

حجم: 26Mg  زمان:6:10

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- عباس سلیمی

حجم: 24 Mg  زمان: 5:30

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- رضاییان

حجم : 24Mg  زمان: 5:38

دانلود

 

 

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- آقاتی

حجم 23 Mg  زمان 5:30

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- اذان

حجم: 27Mg زمان: 6:19

دانلود

 

2- اذان

حجم: 17 Mg  زمان: 4:10

دانلود

 


نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

1- اذان

حجم: 6 Mg  زمان: 6:19

دانلود

 2- اذان2

حجم:4Mg  زمان: 4:10

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳

 

 

1- مصطفی غلوش

حجم: 25 Mg  زمان: 5:54

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - پنجشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩۳

 

1- مصطفی غلوش

حجم  MG 5  زمان 5:33

دانلود

 

نویسنده: سرباز آقا - چهارشنبه ۱۳ شهریور ۱۳٩٢

 

لطفا برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1- زمان : 04:38 - حجم : 21MB

http://eza12.persiangig.com/video/M/Imam%20Sadiq-1.wmv

2-زمان : 04:25 - حجم : 12MB  

 http://eza12.persiangig.com/video/M/Imam%20Sadiq-2.wmv

 

 

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٢٧ تیر ۱۳٩۳

 

کلیپ های زیبا ویژه ی شب های قدر

 

1- سال 93

دانلود

 

2- حجم  12MB ، زمان: 2:41

download

 

3-حجم 11MB ، زمان: 4:46

download

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳٩۱

 

1)بهاران خجسته باد

download

2)الله الله

download

3) دیو چو بیرون رود فرشته در آید

download

4)تا آخرین نفس

download

 5) سرود ملی

download

6) شهید راه تو افتخار

download

 7) به پا خیزید ای مسلمانان

 download

 

 

 

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱

 

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

1)ماشین جالب

 download

 

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ۱٦ دی ۱۳٩۱

 

 

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

1) کودک بامزه

 download

 

 

 

 

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ٢٠ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1) کودک منتظر

download

2) فقط ، فقط ، فقط به خدا امید داشتن

 download

 

 

 

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/Akbari/01-Akbari.mp3

 

 

نویسنده: سرباز آقا - جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/Mirdamad/babalmorade-alam.mp3

 

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/01-karimi.mp3

2) 

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/02-karimi.mp3

3) 

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/03-karimi.mp3

4)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/04-karimi.MP3

5) 

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/05-karimi.mp3

 6)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/06-karimi.mp3

7)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/07-karimi.mp3

8)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/08-karimi.MP3

9)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/09-karimi.mp3

10)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/10-karimi.mp3

11)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/11-karimi.MP3

12)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/12-karimi.mp3

13)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/13-karimi.mp3

14)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/14-karimi.mp3 

15)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/15-karimi.mp3

16)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/16-karimi.mp3

17)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/17-karimi.MP3

18)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/18-karimi90.mp3

 19)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/19-karimi.mp3

 20)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/20-karimi.mp3

21)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/21-ya_housein.mp3

 

 

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/salahshor/salahshor-www.ez12.persianblog.ir.mp3

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای کریمی

 download

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

 1)با صدای آقای مهدی صدیقی

download

 2) با صدای آقای میرداماد

 download

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

 1) با صدای آقای فرحمند

download

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

 1) با صدا آقای سماواتی

download

 2) با صدای آقای فرهمند

download

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

 

به نام خدا

 

 1) با صدای آقای سماواتی

download

2) با صدایی دیگر

 download

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download

 

 

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

 1) با صدای آقای فرحمند

download

2) 

 download

 

 

نویسنده: سرباز آقا - شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩۳

 

 

1- با صدای آقای فرحمند

download

2- دعای سلامتی

حجم:2Mg  زمان:1:36

دانلود

3- دعای سلامتی 1

حجم: 2Mg زمان:1:44

دانلود

4- دعای سلامتی 2

حجم: 2Mg زمان: 1:49

دانلود

5- دعا سلامتی 3

دانلود

6- دعا سلامتی 4

دانلود

 

7- دعا سلامتی 5

دانلود

8- دعا سلامتی 6

دانلود

 


نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download

 

نویسنده: سرباز آقا - سه‌شنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩٠

 

به نام خدا

 

1) با صدای آقای فرحمند

download

نویسنده: سرباز آقا - دوشنبه ٢۳ خرداد ۱۳٩٠
کدهای اضافی کاربر :


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت