دانلود مداحی حاج محمود کریمی

 

به نام خدا

 

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

 

1)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/01-karimi.mp3

2) 

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/02-karimi.mp3

3) 

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/03-karimi.mp3

4)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/04-karimi.MP3

5) 

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/05-karimi.mp3

 6)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/06-karimi.mp3

7)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/07-karimi.mp3

8)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/08-karimi.MP3

9)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/09-karimi.mp3

10)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/10-karimi.mp3

11)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/11-karimi.MP3

12)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/12-karimi.mp3

13)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/13-karimi.mp3

14)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/14-karimi.mp3 

15)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/15-karimi.mp3

16)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/16-karimi.mp3

17)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/17-karimi.MP3

18)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/18-karimi90.mp3

 19)

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/19-karimi.mp3

 20)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/20-karimi.mp3

21)

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/karimi/21-ya_housein.mp3

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید