حدیث هایی در مورد روح

 


ارتباط نفس و بدن

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) پیوستگی و ارتباط نفس و بدن را با عالیترین تشبیه بیان نموده و فرموده اند: روح در جسد آدمی همانند معنی در لفظ است.

    منبع : سفینه ،((روح))،ص537

2- حضرت امام علی (علیه السّلام) به پیروان خود توصیه می فرمودند که: جان خود را با مطالب حکیمانه ی نو و دلنشین خرّم و شاداب سازید چه، روح نیز مانند بدن وامانده و خسته می شود.

منبع : کافی 1،ص48

برتری روح انسان

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) ضمن حدیث مفصلی فرموده اند: وقتی خداوند اراده فرمود در پیکر آدم روح بدمد، روح آدم را آفرید. این روح همانند سایر ارواح نیست. این روحی است که خداوند آن را بر جمیع ارواح مخلوقات از فرشتگان و دیگر موجودات زنده و ذی روح برتری داده است و موقعی که خداوند روح آدم را آفرید فرمان داد آن را در جمیع انوار فرو برند و از همه ی روشنیها و آگاهی ها برخوردارش سازند. سپس فرمان داد تا وارد جسد آدم گردد.

منبع : تفسیر برهان ، ذیل آیه ی <<فاذا سویته و نفخت فیه من روحی>> ،ص 549

4- محمد بن مسلم می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) سوال کردم از آیه ای که خداوند فرموده: ((و نفختُ فیه من روحی ))(از روح خود در آدم دمیدم) این نفخ چگونه بوده است ؟ در پاسخ فرمودند: روح همانند امواج باد، متحرک است و اسم آن روح گذارده شده از این جهت که مشتق از ریح است و به کار بردن این لفظ از آن جهت است که با امواج باد سنخیّت دارد و این که خداوند آن را به خود نسبت داده برای این است که باریتعالی آن را بر سایر ارواح برگزیده است همانطور که خانه ی کعبه را بیت خویش خوانده و حضرت ابراهیم را به عنوان خلیل خود نام برده و همچنین سایر اموری که مشابه این ها هستند و همه ی آن چه را که خداوند به خود منتسب نموده آفریده، ساخته شده ، پدید آمده ، مملوک و تدبیر یافته ی ذات اقدس او است.

منبع : کافی ، جلد 1، ص133

5- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی روح مومن ضمن یک حدیث به یونس بن ظبیان فرموده ند: روح مومن پس از آن که به امر الهی قبض شد در قالبی که شبیه جسد اصلی دنیای او است استقرار می یابد. افراد با ایمان در عالم بعد از مرگ متنعّم اند، می خورند و می نوشند و موقعی که شخصی بر آنان وارد می شود او را به همان صورتی که در دنیا بود می شناسند.

منبع : کافی ، جلد 3 ، ص245

6- ابی بصر می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مشرکین سوال کردم فرمودند: در آتش معذّب اند و می گویند: پروردگارا قیامت را برپا منما، وعده ای از عذابت به ما داده ای قطعی و منجز مساز و بازپسین ما را به پیشینیان مان ملحق مفرما.

منبع : کافی ، جلد 3 ، ص245

7- ابی بصر می گوید از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی ارواح مومنین پرسش نمودم در پاسخ فرمودند: در حجره های بهشت مستقراند، از غذای بهشتی می خورند، از مایع بهشتی می نوشند و از خدا می خواهند هر چه زودتر قیامت را بر پا کند تا به پاداش های نهایی خود نائل گردند.

منبع : تفسیر برهان ، ص 664

8- امام صادق (ع) فرموده اند: روح را نتوان به سنگینی و سبکی توصیف نمود. روح جسمی است رقیق که قالب غلیظی را چون جامه در بر نموده است. عرض شد آیا روح پس از آنکه از بدن خارج شد متلاشی می گردد، یا آنکه باقی می ماند؟ در پاسخ فرمودند: تا روزی که در صور دمیده شود همچنان باقی و پایدار خواهد بود.

منبع : تفسیر صافی ،ص293

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 46 بازدید