نامه 51 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 51

(نامه به کارگزان بیت المال)

اخلاق اجتماعی کارگزاران اقتصادی

از بنده ی خدا علی امیرمومنان به کارگزاران جمع آوری مالیات.

پس از یاد خدا و درود. همانا کسی که از روز قیامت نترسد، زاد و توشه ای از پیش نخواهد فرستاد. بدانید، مسئولیتی را که به عهده گرفته اید اندک اما پاداش آن فراوان است، اگر برای آنچه که خدا نهی کرد (( مانند ستمکاری و دشمنی)) کیفری نبود. برای رسیدن به پاداش در ترک آن نیز عذری وجود نداشت، در روابط خود با مردم انصاف داشته باشید، و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید. همانا شما خزانه داران مردم، و نمایندگان ملّت، و سفیران پیشوایان هستید، هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید، و از خواسته های مشروعش محروم نسازید، و برای گرفتن مالیات از مردم، لباس های تابستانی یا زمستانی، و مرکب سواری، و برده ی کاری او را نفروشید، و برای گرفتن درهمی، کسی را با تازیانه نزنید، و به مال کسی (( نمازگزار باشد، یا غیرمسلمانی که در پناه اسلام است))(1) دست اندازی نکنید، جز اسب یا اسلحه ای که برای تجاوز به مسلمان ها به کار گرفته می شود.

زیرا برای مسلمان جایز نیست آنها را در اختیار دشنان اسلام بگذارد، تا نیرومندتر از سپاه اسلام گرداند.

از پند دادن به نفس خویش هیچ گونه کوتاهی نداشته، از خوشر فتاری با سپاهیان، و کمک به رعایا، و تقویت دین خدا، غفلت نکنید، و آنچه در راه خدا بر شما واجب است انجام دهید. همانا خدای سبحان از ما و شما خواسته است که در شکرگزاری کوشا بوده، و با تمام قدرت او را یاری کنیم، (( و نیرویی جز از جانب خدا نیست.))

(1): منظور ذمّی است، یهودیان و مسیحیانی که در پناه دولت اسلامی زندگی می کردند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 17 بازدید