نامه 24 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 24

اقتصادی

(پس از بازگشت از جنگ صفّین این وصیّت نامه اقتصادی را در 20 جمادی الاوّل سال 37 هجری نوشت)

1- وصیبت اقتصادی نسبت به اموال نسبت اموال شخصی

این دستوری است که بنده ی خدا علی بن ابیطالب، امیرمومنان نسبت به اموال شخصی، خود، برای خشنودی خدا، داده است، تا خداوند با آن بهشتتش در آورد، و آسوده اش گرداند

[ قسمتی از این نامه است]

همانا سرپرستی این اموال بر عهده ی فرزندم حسن بن علی است، آنگونه که رواست از آن مصرف نماید، و از آن انفاق کند، اگر برای حسن حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود، سرپرستی آن را پس از برادرش بر عهده گیرد، و کار او را تداوم بخشد.

پسران فاطمه از این اموال به همان مقدار سهم دارند که دیگر پسران علی خواهند داشت، من سرپرستی اموالم را به پسران فاطمه واگذاردم، تا خشنودی خدا، و نزدیک شدن به رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) و بزرگ داشت حرمت او، و احترام پیوند خویشاوندی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) را فراهم آورم.

2- ضرورت حفظ اموال

و با کسی که این اموال در دست اوست شرط می کنم که اصل مال را حفظ کرده تنها از میوه و درآمدش و انفاق کنند، و هرگز نهال های درخت خرما را نفروشند، تا همه ی این سرزمین یک پارچه به گونه ای زیر درختان قرار گیرد که راه رفتن در آن دشوار باشد.

و زنان غیر عقدی من که با آنها بودم و صاحب فرزند یا حامله می باشند(1)، پس از تولد فرزند، فرزند خود را برگیرد که بهره ی او باشد، و اگر فرزندش بمیرد، مادر آزاد است، و کنیز بودن از او برداشته شده، و آزادی خویش را باز یابد.

(«وَدّیة» به معنی نهال خرما، و جمع آن «وَدِیّ» بر وزن « علیّ» می باشد، و جمله ی امام نسبت به درختان « حتّی تشکل ارضها غراساً» از فصیح ترین سخنان است یعنی زمین پر درخت شود که چیزی جز درختان به چشم نیایند)

(1): اشاره به تفکر: پولی گامی Polygamy (چند همسری) وقتی بر اثر ناهماهنگی نسل در یک جامعه، تعداد زنان بیشتر باشند یا به علّت جنگ های فروان، زنان فراوانی بدون شوهر بمانند، تنها راه فساد زدایی و کنترل مفاسد جامعه، تعدّد زوجات (پولی گامی) است که تفکّر مونوگامی Monogamy (تک همسری) رد و نقد می شود.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 11 بازدید