خطبه 36 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه36

سیاسی، تاریخی، اخلاقی

(برای هشدار و نصیحت خوارج نهروان و تذّکر اشتباهات آنان در ماه صفر سال 38 هجری فرمود)

تلاش در هدایت دشمن

شما را ازآن می ترسانم! مبادا! صبح کنید در حال که جنازه های شما در اطراف رود نهروان(1) و زمین های پَست و بلند آن افتاده باشد، بدون آن که برهان روشنی از پروردگار، وحجّت و دلیل قاطعی داشته باشید. از خانه ها آواره گشته و به دام قضا گرفتار شده باشید. من شما را ازاین حکمیّت نهی کردم ولی با سر سختی مخالفت کردید، تا به دلخواه شما کشانده شدم. شما ای بی خردان، و بیخردان، ای ناکسان و بی پدران، من که این فاجعه را به بار نیاوردم و هرگز زیان شما را نخواستم!

 (1): نهروان: نام دامنه رودخانه ای در نزدیکی کوفه، در کنار صحرای((حروراء)) میان کوفه و بغداد است به همین علّت خوارج را((حروریّه)) می نامیدند، و رئیس آنها حرقوص بن زهیر بود که به ((ذوالثدیه)) معروف شد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 10 بازدید