حدیث هایی در مورد رشد

رشد جنسی و عقلی

1- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: یتیمیِ کودکان بی پدر، با نطفه سازی و محتلم شدن که نشانه ی بلوغ جنسی و نیرومندی بدن است پایان می پذیرد، اما اگر با وجود احتلام، رشد عقلیش ثابت نشود، سفیه یا ضعیف العقل  باشد، ولیّ او موظّف است اموال وی را همچنان در ید خویش نگاهداری نماید.

    منبع : وسائل 4، ص199

2- ابن سنان از حضرت صادق (علیه السّلام) سؤال کرد چه موقع اموال نوجوان در اختیارش گذارده می شود، فرمودند: موقعیکه بالغ شود و به علاوه رشد عقلی وی نیز معلوم گردد و سفیه یا ضعیف العقل نباشد.

منبع : مستدرک 2، ص496

رشد بدن انسان

3- حضرت امام صادق (علیه السّلام) در توحید مفضّل، موضوع رشد اندام و موازنه آن را از دوران رحم تا دوران بلوغ در ردیف یکی از آیات الهی آورده است: مفضّل از حضرت امام صادق (علیه السّلام) درخواست کرد در اطراف رشد بدن انسان در ادوار مختلف زندگی تا رسیدن به حدّ بلوغ و کمال نهایی خود، بیانی بفرمایند.امام (علیه السّلام) فرمودند: مراحل اولیه ی رشد در رحم مادر است، در آنجاییکه چشمی آن را نمی بیند و دست کسی به وی نمی رسد پرورش می یابد تا به صورت انسان معتدلی متولّد شود، انسانی که واجد تمام لوازم و سرمایه های زندگی است، انسانی که دارای احشا و اعضا عوامل حیات است، و ساخته شده از مجموع استخوان، گوشت، پیه مغز، پی ، رگ و غضروف. موقعیکه متولّد می شود باز هم در راه رشد و نموّ است، رشد همگانی، رشد همه جانبه و عمومی. تمام اعضاء نموّ می کنند درحالیکه شکل انسانی و توازن همواره ثابت و بر قرار است، مجموعه ی بدن با تعادل پیش می رود و دچار زیاده و نقصان ناموزون نمی شود، تا سر انجام به رشد نهایی خود برسد. آیا به وجود آمدن آن همه اعضاء مختلف و گوناگون و همچنین رشد موزون و تکامل معتدل آنها، از منشأ جز تدبیر لطیف و حکیمانه ی الهی ممکن است سرچشمه ی بگیرد؟

منبع : بحار 2 ، ص21

رشد قامت انسان

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) در ضمن حدیثی مدارج تکامل و رشد انسان را در سنین مختلف تا رسیدن به دوران بلوغ و آخرین مرحله ی نموّ شرح داده و درباره ی رشد استخوان های طولی بدن که ملاک طول قامت انسان است فرموده: در سن 24 سالگی استخوان های دراز و قامت آدمی به رشد نهایی خود می رسند و سپس متوقّف می گردند.

منبع : مستدرک 2 ص625

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 4 نظر / 519 بازدید
پریوش

[گل][دست][تایید][قلب][خداحافظ][متفکر][شوخی][تلفن][من نبودم][ابله]عااااااااااااالی فقط حیف ک کم بود

جک

خوب بود[متفکر][خرخون]

من و تنهایی

[تایید][وحشتناک]

اریسا

مرسیییییییییی.[قلب]