حدیث هایی در مورد احترام و تکریم

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: فرزندان خود را احترام کنید و با آنان مودّب برخورد نمایید.

منبع: بحار 23، ص 114

10- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: کسی که به کودکان مسلمین رحمت و محبت نکند و بزرگسالان را احترام ننماید از ما نیست.

منبع: مجوعه ی ورام ج 1 ص 34

11- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرمودند: دوستان خود را تکریم کنید و به احترام، به آنان برخورد نمایید و برخلاف ادب متعرض یکدیگر نشوید.

منبع: کافی،ج2،ص173

12- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: کسی که برادر مسلمان خود را با کلمات مودت آمیز خویش احترام نماید و غم او را بزداید، تا این سجیه در او باقی است پیوسته در سایه ی رحمت خداوند است.

منبع: بحار،ج16،ص84

13- برای حفظ احترام تمام مردم، حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در مجالس عمومی نگاه های مودت آمیز خود را بالسویه متوجه کلیه ی حضار می فرمودند.

منبع: روضه ی کافی،ص268

14- حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: آگاه باشید که بدترین امت من کسانی هستند از ترس شرّشان مورد تکریم و احترام قرار می گیرند.

منبع : سفینه،جلد1،ص695

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 113 بازدید