مردان آخر زمان

 

به نام خدا

 

مردان آخر الزمان

در روایات برای مردانی که در آخر الزمان دچار آسیب شده اند،نشانه هایی ذکر شده است. معمولاً اسلام توقعش از مرد این است که حس غیرت دینی و مهابت الهی داشته باشد. روایات حاکی است در سیمای مبارک خود امام زمان (علیه السّلام) هم مهابت الهی وجود دارد . یعنی در چهره مبارک امام زمان (علیه السّلام) در عین ملاحت و شیرینی ، نوعی مهابت و ترس الهی هم وجود دارد . و ترکیبی از ملاحت و مهابت در آن دیده می شود. اما در آخر الزمان بنابر آن چه از روایات به دست می آید، اگر شما در بین بیست مرد کمتر یا بیشتر ، چهره هایی را مورد ارزیابی و شناسایی قرار دهید ، نمی توانید کسی را پیدا کنید که در چهره اش هیبت و مهابت الهی و آثار ترس از خداوند وجود داشته باشد. اهل معصیت خیلی راحت در برابرشان مرتکب معصیت می شوند و آن ها هم هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهند.

روایت دوم درباره نشانه ها و خصلت های منفی مردان آخر الزمان می فرماید (( یطیع الرجل زوجته و یعصی والدیه )) مردان دوره آخر الزمان از اطاعت و احترام والدین دوری می کنند ، در عین حال یک گرایش و اطاعت و پیروی صد در صد از همسران خود در رفتارشان دیده می شود.

باز روایت دیگر می فرماید: (( یکون الرّجل همّه بطنه و قبلته زوجته و دینه دراهمه )) : مردانی وجود دارند که تمام همت و عزمشان برای پر کردن شکم های شان است و اصلاً به فکر معیشت دیگران نیستند. همسران آنها قبله آنها می باشند. (( قبلته زوجته)) گویا این زن ها خدای مردان خود شده اند و برای آن ها اطاعت از همسر ، اطاعت از خدا به حساب می آید ؛ و دین آنها هم پولشان می گردد. یعنی برای آنها مقدس ترین و مهم ترین مسئله پول و ثروت است.

روایت دیگری از این حکایت می کند که مردان از مرد بودن خودشان خسته می شوند : (( لعن الله المخنّثین من الرجال )). تعبیر روایت این است که این ها از صفات مردانه ی خود خسته شده و سعی می کنند که گرایش ها ، تمایلات و حالت های زنانه را در خودشان نمایان کنند. این گرایش ها ممکن است در حرف زدن ، آرایش و آراستگی ، طرز پوشش و یا تفکر باشد. در نقطه مقابل هم حتی روایتی داریم که (( والمترجّلات من النساء )) زنانی هم پیدا می شوند که این ها می خواهند خصوصیات مردان را در خودشان ایجاد کنند و مثل مردان شوند.

روایت دیگری می فرماید : (( یتسمن الرجال للرجال و النساء للنساء)) و یا (( یا یتمشط الرجل کما یتمشط المرأة لزوجها )). اما یکی از آفت هایی که در دوره آخر الزمان برای مردان به وجود می اید این است که به جای آراستگی دست یه آرایش می زنند . آراستگی با آرایش امر بسیار متفاوتی است. یا در روایت دیگر می فرماید که : بعضی از مردها در دوره آخرالزمان خود را برای دیگران آرایش می کنند ، همانند نو عروسی که برای داماد آرایش می کند.

آفت خطرناک تر ، این که در آخر الزمان (( یتنافس فی الرجّل یغارّ علیه من الرّجال )) یعنی در آخر الزمان باندهایی به وجود می آیند که طرفدار همجنس بازی هستند و در این راستا مردان ، هوسرانی های خودشان را به یکدیگر اختصاص می دهند . روایت می فرماید که (( یتنافس فی الرجل )) ؛ یعنی ممکن است با هم رقابت داشته باشند و بعد می فرماید (( یغار علیه من الرّجال )) ؛ یعنی ممکن است دو مرد بر سر مرد دیگری یا فرد دیگری ، با هم غیرت و حسادت داشته باشند و هر یک رقیب دیگری برای رسیدن آن فرد باشد.

منبع : نشریه موعود، شماره 32، ص 13.

 

توجه: کلیّه ی این مطالب از کتاب موعودنامه برداشته شده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید