خطبه 164 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 164

تاریخی، سیاسی

(در سال 34 هجری مردم در اطراف امام جمع شده و از عثمان شکایت کردند و از او خواستند که با عثمان صحبت کند تا از اشتباهات خود دست بردارد.)

هشدار دادن به عثمان

همانا مردم پشت سر من هستند و مرا میان تو و خودشان میانجی قرار داده اند، به خدا نمی دانم با تو چه بگویم؟ چیزی را نمی دانم که تو ندانی، تو را به چیزی راهنمایی نمی کنم که نشناسی، تو می دانی آنچه ما می دانیم. ما به چیزی پیشی نگرفته ایم که تو را آگاه سازیم، و چیزی را در پنهانی نیافته ایم که آن را به تو ابلاغ کنیم. دیدی چنانکه ما دیدیم، شنیدیم چنانکه ما شنیدیم، با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) بودی چنانکه ما بودیم، پسر ابوقحافه (ابابکر) و پسر خطّاب، در عمل به حق، از تو بهتر نبودند، تو به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) در خویشاوندی از آن دو نزدیک تری، و داماد او شدی که آنان نشدند. پس خدا را، خدا را،

پروا کن! سوگند به خدا، تو کور نیستی تا بینایت کنند، نادان نیستی تا تو را تعلیم دهند،

راه ها  روشن است، و نشانه های دین برپاست. پس بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و دیگران را هدایت می کند، سنّت شناخته شده را برپا دارد، و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنّت ها روشن و نشانه هایش آشکار است، بدعت ها آشکار و نشانه های آن برپاست، و بدترین مردم نزد خدا، رهبر ستمگری است که خود گمراه و مایه ی گمراهی دیگران است، که سنّت پذیرفته را بمیراند، و بدعت ترک شده را زنده گرداند.

((روز قیامت رهبر ستمگر را بیاورند  که نه یاوری دارد و نه کسی از او پوزش خواهی می کند، پس او را در آتش جهنم افکنند، و در آن چنان می چرخد که سنگ آسیاب، تا به قعر دوزخ رسیده به زنجیر کشیده شود))

من تو را به خدا سوگند می دهم که امام کشته شده ی این امّت مباشی، چرا که پیش از این گفته می شد.

(( در میان این امّت، امامی به قتل خواهد رسید که دَرِ کشتار تا روز قیامت گشوده شد و کارهای امّت اسلامی با آن مشتبه شود، و فتنه و فساد در میانشان گسترش یابد، تا آنجا که حق را از باطل نمی شناسند، و به سختی در آن فتنه ها غوطه ور می گردند.))

برای مروان(1) چونان حیوان به غارت گرفته مباش که تو را هرجا خواست براند، آن هم پس از سالیانی که از عمر تو گذشته(2) و تجربه ای که به دست آورده ای.

( عثمان گفت: « با مردم صحبت کن که مرا مهلت دهند تا از عهده ی ستمی که به آنان رفته برآیم.») امام (علیه السّلام) فرمود: آنچه در مدینه است به مهلت نیاز ندارد، و آنچه مربوط به بیرون مدینه باشد تار رسیدن فرمانت مهلت دارند.

(1): مروان یهودی زاده، داماد عثمان و منشی او بود و در او نفوذ بسیاری داشت، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم) او و پدرش را تبعید کرده بود، در زمان عثمان آزاد و داماد و سپس همه کاره ی او گردید که او را عامل اصلی کشته شدن عثمان می دانند.

(2): عثمان هشتاد سال عمر کرد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 18 بازدید