خطبه 60 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه 60

سیاسی

(در پایان جنگ با خوارج، در سال38 هجری شخصی گفت، ای امیرالمومنین(علیه السّلام)!خوارج همه نابود شدند، فرمود)

خبر از تدام تفکّر انحرافی خوارج

نه، سوگند به خدا هرگز! آنها نطفه هایی در پشت پدران و رَحِم ِ مادران وجود خواهند داشت، هر گاه که شاخی از آنان سربراورد قطع می گردد تا اینکه آخرینشان به راهزنی و دزدی تن در می دهند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 10 بازدید