نامه 63 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 63

سیاسی

(در آستانه جنگ جَمَل، در سال36 هجری به امام گزارش رسید که ابوموسی اشعری، فرماندار کوفه، مردم را برای پیوستن به امام باز می دارد، امام این نامه را به او نوشت.)

بازداشتن ابوموسی از فتنه نگیزی

از بنده ی خدا علی امیرمومنان به عبدالله بن قیس (ابوموسی اشعری) پس از ستایش پروردگار و درود! سخنی از تو به من رسیده که هم به سود، و هم به زیان تو است، چون فرستاده من پیش تو آید. دامن همّت به کمر زن، کمرت را برای جنگ محکم ببند، و از سوراخ خود بیرون آی، و مردم را برای جنگ بسیج کن. اگر حق را در من دیدی بپذیر، و اگر دو دل ماندی کناره گیر. به خدا سوگند! هرجا که باشی تو را بیاورند و به حال خویش رها نکنند، تا گوشت و استخوان و تر و خشکت درهم ریزد، و در کنار زدنت از حکومت شتاب کنند، چنانکه از پیش روی خود همانگونه بترسی که از پشت سرت هراسناکی(1). حوادث جاری کشور آنچنان آسان نیست که تو فکر می کنی، بلکه حادثه ی بسیار بزرگی است که باید بر مرکبش سوار شد، و سختی های آن را هموار کرد، و پیمودن راه های سخت و کوهستانی آن را آسان کرد، پس فکرت را به کارگیر، و مالک کار خویش باش، و سهم و بهره ات را بردار، اگر همراهی با ما را خوش نداری کناره گیر، بی آن که مورد ستایش قرار گیری یا رستگار شوی، که سزاوار است تو در خواب باشی و دیگران مسئولیت های تو را برآورند، و از تو نپرسند که کجا هستی و به کجا رفته ای! به خدا سوگند! این راه حق است و به دست مرد حق انجام می گیرد، و باکی ندارم که خدانشناسان چه می کنند؟ با درود.

(1): ابوموسی اشعری نام او عبدالله بن قیس که در فتح خبیر، مسلمان شد و از طرف عمر فرماندار بصره و در زمان عثمان فرماندار کوفه شد، در آستانه ی جنگ جَمَل، عائشه نامه ای برای او فرستاد و او را به سوی گروه خود جذب کرد. وقتی نامه ی امام به کوفه رسید مردم را بر ضد امام تحریک می کرد و در میان کوفیان اختلاف ایجاد کرد که امام این نامه را به او نوشت. آنگاه مالک اشتر و امام حسن(علیه السّلام) به کوفه رفتند، برای مردم سخنرانی کردند، ابوموسی با حضرت امام حسن(علیه السّلام) نزاع و مجادله می کرد که مالک بر سر او فریاد زد و گفت از دارالاماره خارج شو! او یک شب مهلت خواست و بیرون رفت. از آن پس کوفیان متّحد شده و 12 هزار نفر به یاری امام شتافتند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 23 بازدید