نامه 47 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 47

اخلاقی، سیاسی

(وصیّت امام(علیه السّلام) به حسن و حسین(علیهما السّلام) پس از ضربت ابن ملجم که لعنت خدا بر او باد می باشد که در ماه رمضان سال 40 هجری در شهر کوفه مطرح فرمود)

1- پندهای جاودانه

شما را به ترس از خدا سفارش می کنم، به دنیاپرستی روی نیاورید، گرچه به سراغ شما آید، و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک مباشید؛ حق را بگویید، و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن ستمگر و یاور ستمدیده باشید.

شما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانی را که این وصیّت به آنها می رسد، به ترس از خدا، و نظم در امور زندگی، و ایجاد صلح و آشتی در میانتان سفارش می کنم، زیرا من از جدّ شما پیامبر شنیدم که می فرمود:

((اصلاح دادن بین مردم از نماز و روزه ی یکسال برتر است.))

خدا را! خدا را! درباره ی یتیمان، نکند آنان گاهی سیر و گاه گرسنه بمانند، و حقوقشان ضایع گردد! خدا را! خدا را! درباره ی همسایگان، حقوقشان را رعایت کنید که وصیّت پیامبر شماست، همواره  به خوش رفتاری با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان بردیم برای آنان ارثی معیّن خواهد کرد.

خدا را! خدا را! درباره ی قرآن، مبادا دیگران در عمل کردن به دستوراتش از شما پیشی گیرند.

خدا را! خدا را! درباره ی نماز، چرا که ستون دین شماست.

خدا را! خدا را! درباره ی خانه خدا، تا هستید آن را خالی مگذارید، زیرا اگر کعبه خلوت شود، مهلت داده نمی شوید.

خدا را! خدا را! درباره ی جهاد با اموال و جانها و زبان های خویش در راه خدا.

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر، و بخشش همدیگر، مبادا از هم روی گردانید، و پیوند دوستی را از بین ببرد. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلّط می گردند، آنگاه هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد!

(سپس فرمود).

2- سفارش به رعایت مقررات عدالت در قصاص

ای فرزندان عبدالمطلّب: مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید [ و دست به کشتار بزنید] و بگویید، امیرمومنان کشته شد، بدانید جز کشنده ی من کسی دیگر نباید کشته شود. درست بنگرید! اگر من از ضربت او مردم، او را تنها یک ضربت بزنید، و دست و پا و دیگر اعضای او را مبُرید من از رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) شنیدم که فرمود: (( بپرهیزید از بریدن اعضای مرده، هر چند سگ دیوانه باشد.))

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 10 بازدید