حدیث هایی در مورد پدر

7- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) از پیشگاه پروردگار برای حسن تربیت فرزندان خود استمداد می کنند: بار خدایا مرا در تربیت و تأدیب فرزندانم یاری و مدد بفرما.

منبع: سحیفه ی سجادیه-دعاؤه لولده

8- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: مصونیت اطفال از خطرات و انحرافها در پرتو صلاحیت و شایستگی پدران آنها است.

منبع: بحار،ج15،ص178

9- اسحق بن عمار از امام صادق (علیه السّلام) شنیده است که فرموده اند: با فلاح و رستگاری مردان با ایمان، خداوند فرزندان و فرزند زادگان آنها را خوشبخت و رستگار می کند.

منبع: بحار،ج15،ص178

10- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از حقوقی که فرزندان به پدر و مادر دارند این است که نام خوبی برای او تعیین کنند و به نیکی ادبش نمایند.

منبع: مستدرک،ج2،ص618

11- مردی به رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) عرض کرد: حق فرزند من چیست؟ فرمودند: او را به اسم خوبی نامگذاری کن، به درستی ادبش نما، و به کار خوب و مناسبی بگمارش.

منبع: وسائل،ج5،ص115

12- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: از حقوقی که فرزند به پدر خود دارد سه چیز است: اسم نیکو برای او انتخاب کند، نوشتن به وی بیاموزد، وقتی بالغ شد وسائل تزویجش را فراهم نماید.

منبع: مکارم الاخلاق،ص114

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حق فرزند به پدرش این است که او را به اسم خوب نامگذاری کند و به خوبی ادب و تربیتش نماید و به وی قرآن را تعلیم دهد.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص1264

پاداش پدران

14- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: وقتی معلم به کودک نام خدا بیاموزد خداوند معلم و کودک و همچنین پدر و مادر طفل را از عذاب مصون می دارد.

منبع: مستدرک،ج2،ص625

15- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند به پدر و مادر، پادش بزرگی عنایت می فرماید. آنان می گویند پروردگارا این همه تفضل درباره ی ما از کجاست؟ اعمال ما شایسته ی چنین پاداشی نیست. در جواب گفته می شود: این همه عنایت و نعمت، پاداش شما است که به فرزند خود، کتاب خدا را آموختید و او را در آیین اسلام، بصیر و بینا تربیت کردید.

منبع: مستدرک،ج1،ص290

16- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: پدری که با نگاه مودت آمیز خود فرزند خویش را مسرور می کند خداوند به او اجر یک بنده آزاد کردن عنایت می فرماید.

منبع: مستدرک،ج2،ص626

وظیفه ی پدری

17- حضرت امام علی(علیه السّلام) در ضمن نامه ی خود به فرزندش حضرت حسن (علیه السّلام) نوشته است: فرزند عزیز در راه ادب آموزی تو از فرصت استفاده کردم و قبل از آنکه دل کودکانه ات سخت شود و عقلت به اندیشه های دیگری مشغول گردد به تربیتت مبادرت نمودم و وظیفه ی پدری خود را انجام دادم. فرزند عزیز، من هیچ وقت در انجام وظیفه ی نصیحت نسبت به تو کوتاهی نکردم و در اندرز گفتنت مسامحه ننمودم، فرزند عزیز، تو همواره در فکر تأمین خیر و سعادت خود هستی و من نیز روی مهر پدری در اندیشه ی نیکبختی و رستگاری تو هستم ولی مطمئن باش که تو هر قدر در راه خیر و صلاح خود مجاهده کنی افکارت به پایه ی اندیشه های پدر آزموده ات نخواهد رسید.

منبع: نهج البلاغه فیض،ص909،ص903

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: بهترین ارثی که پدران برای فرزندان خود باقی می گذارند ادب و تربیت صحیح است نه ثروت ومال.

منبع: روضه ی کافی،ص150

بدترین پدران

19- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: بدترین پدران، کسانی هستند که در اِعمال محبت نسبت به فرزند زیاده روی و افراط نمایند.

منبع: تاریخ یعقوبی؛3،ص53

20- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: لعنت خدای بر پدر و مادری که فرزند خویش را بد تربیت کنند و موجبات عاق خود را فراهم نمایند.

منبع: وسائل،ج5،ص115

21- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به علی (علیه السّلام) فرموده اند: لعن الهی و دوری از فیض خداوند بر پدر و مادری باد که فرزند خویش را به عصیان و آزار خودشان وادارند و باعث قطع رابطه ی محبت شوند.

منبع: وسائل5،ص115

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 21 بازدید