نامه 48 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 48

اخلاقس، سیاسی

(نامه به معاویه در ماه صفر سال 38 هجری در صفّین)

اندرز دادن دشمن

همانا ستمگری و دروغ پردازی، انسان را در دین و دنیا رسوا می کند، و عیب او را نزد عیب جویان آشکار می سازد؛ و تو می دانی آنچه که از دست رفت باز نمی گردد. گروهی باطل طلبیدند، و خواستند با تفسیر دروغین، حکم خدا را دگرگون سازند، و خدا آنان را دروغگو خواند. معاویه، از روزی بترس که صاحبان کارهای پسندیده خوشحالند، و تأسف می خورند که چرا عملشان اندک است، آن روز کسانی که مهار خویش در دست شیطان دادند سخت پشیمانند.

تو ما را به داوری قران خواندی،(1) در حالی که خود اهل قرآن نیستی، و ما هم پاسخ مثبت به تو ندادیم، بلکه داوری قرآن را گردن نهادیم. با درود

(1): وقتی جنگ بین دو سپاه امام و شامیان گسترده شد و در شب لیلة الهریر، لشکر امام ضربه های کاری و نهایی را بر سپاهیان شام وارد ساختند و معاویه قصد فرار داشت به دستور عمروعاص قرآن بر سر نیزه زدند تا کوفیان را از پیشروی بازدارند که با این حیله جان سالم برند.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 6 بازدید