حدیث هایی در مورد حماقت

7- حضرت امام سجاد (علیه السّلام) به فرزندش امام محمد باقر(علیه السّلام) فرموده اند: از رفاقت با احمق پرهیز کن چه او را اراده می کند به نفع تو قدمی بردارد ولی بر اثر حمق و نافهمی مایه ی زیان و ضررت می شود.

منبع: وسائل 3،ص205

8- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: بزرگترین مراتب حماقت زیاده روی در تحسین و توبیخ است.

منبع: غررالحکم،ص182

9- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: رفقای صمیمی که همانند برادر به آدمی وابسته و نزدیک هستند سه قسمتند. اول، کسی است که مانند غذا از لوازم ضروری زندگی به حساب می آید و در همه ی حالات، آدمی به وی نیاز دارد او رفیق عاقل است. دوم، کسی است که وجود او برای انسان به منزله ی یک بیماری مزاحم و رنج آور است و او رفیق احمق است. سوم، رفیقی است که وجود نافعش به منزله ی داروی شفا بخش و ضد بیماری است و او رفیق لبیب یعنی روشنفکر بسیار عاقل است.

منبع: تحف العقول،ص323

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: پیوسته عقل و حماقت در مزاج نوجوانان تازه بالغ در جنگ و ستیزند تا بحران تکلیف را پشت سر بگذارند و به سن هجده سال برسند. در آن موقع اگر ساختمان فکری جوان، طبیعی و سالم باشد کم کم عقل پیروز می شود و حماقت شکست می خورد، و اگر اساسا احمق باشد حماقت بر عقل غالب خواهد شد.

منبع: بحار1،ص33

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: خیر و برکت هیچ ثروتی به قدر عقل نیست، و پستی و ذلت هیچ فقری به پایه ی حماقت، که فقر عقلی است نمی رسد.

منبع: کافی1،ص29

12- حضرت مسیح بن مریم فرمودند: برای علاج مردم احمق کوشش کردم ولی نتوانستم آنان را درمان نمایم و نارسایی عقلشان را اصلاح کنم.

منبع: سفینه ((حمق))ص341

13- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: نه با بردبار دانا مراء و جدال کن و نه با سفیه نادان، چه انسان بردبار کینه ی شما را در دل می گیرد و سفیه نادان به آزارت دست می زند.

منبع: کافی،ج2،ص301

14- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: حماقت دردی است بی درمان و مرضی است خوب نشدنی.

منبع: غررالحکم، ص72

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 17 بازدید