نیایش امام سجاد (علیه السّلام) برای ورود به ماه رمضان

 

نیایش آن حضرت برای ورود به ماه رمضان

1 ستایش برای خداست که ما را به سپاس خود رهنمون گردید، و بدان اهلیّت بخشید تا از شکرگزاران ِ احسان او باشیم، و بر این کار، ما را پاداش نیکوکاران دهد.

2 ستایش برای خداست که دین خود را به ما عطا فرمود، و ما را به آیین خود ویژه گردانید، و به راه های احسان خویش پویا ساخت تا به فضل نعمت او به سوی خشنودی اش روانه شویم؛ ستایشی که آن را از ما قبول کند و به سبب آن از ما راضی شود.

3 ستایش برای خداست که ماه خود، ماه رمضان، را از جمله راه های احسان قرار داد، که ماه روزه، ماه اسلام، ماه پاکیزگی از آلودگی ها، ماه رها شدن از گناهان و ماه شب زنده داری است؛ ماهی که قرآن در آن نازل گردیده؛ قرآنی که راهنمای مردم و نشانه ی آشکار هدایت و جدا کننده ی حق از باطل است.(1)

4 پس به سبب حرمت های فراوان و فضیلت های نمایان که برای این ماه مقرّر داشت، برتری آن را بر دیگر ماه ها عیان فرمود. برای بزرگداشت آن، چیزهایی را که در ماه های دیگر حلال کرده بود، در این ماه حرام گردانید، و خوردنی ها و آشامیدنی ها را غدغن کرد، و برای آن زمانی معیّن قرار داد، که نه اجازه می دهد آن زمان ِ معیّن پیش انداخته شود، و نه می پذیرد که به تاخیر افتد.

5 آن گاه یکی از شب های این ماه را بر شب های هزار ماه دیگر برتری داد و نام آن را ((شب قدر)) نهاد؛ شبی که در آن، فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای هر امری- و آن شب، تا سپیده‎‎ دمان، یکسر سلام و برکت است- بر هر یک از بندگان او که بخواهد، باتقدیرِ بی‎تغییر الاهی که برای هر کاری در نظر گرفته شده، فرود می‎آیند.(2)

6 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و ما را بیاموزکه چگونه فضیلت ِ این ماه را بشناسیم و حرمتش را بزرگ یشماریم واز آنچه مَنعمان فرموده ای خودداری کنیم، و یاری کن تا با نگه داشتن اعضا و جوارح خود از گناه و به کار گماشتن آنها در آنچه سبب خشنودی توست، روزهای آن را روزه بداریم؛ آن سان که به سخنان بیهوده گوش نسپاریم، و چشم خود را به سوی بازیچه ها ندوانیم،

7 و به حرام ها دست نگشاییم، وبه سوی ناشایسته ها قدم برنداریم، و شکم هایمان جز آنچه تو حلال کرده ای در خود جمع نکند، و زبانمان جز آنچه تو فرموده ای، نگوید، و جز در آنچه ما را به ثواب تو نزدیک می سازد، خود را به زحمت نیندازیم، و جز آن کار که ما را از عقاب تو حفظ می کند، به کار دیگر نپردازیم. آن گاه به لطف خود، همه این اعمال را از ریای ریکاران، و آوازه جویی آوازه جویان، بپیرای، تا کسی را در عبادت خود با تو شریک نگیریم و جز تو منظور و مرادی نجوییم.

8 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و ما را در این ماه بر اوقات نمازهای پنج گانه آگاهی ده؛ با احکام و شرایط آن که مقرّر فرموده ای، و واجباتش که لازم گردانده ای، و وظایفی که به آنها موظّف کرده ای، و هنگامه هایی که برای آنها قرار داده ای.

9 ما را در نماز، با کسانی برابر ساز که مراتب بلند آن را دریافته اند و ارکان آن را حفظ می کنند و آن را در وقت خود، به شیوه ی بنده و فرستاده تو- که دروهای تو بر او و خاندانش باد- در رکوع و سجود و همه ی فضیلت های آن با کامل ترین وضو و در نهایت خشوع به جای می آورند.

10 توفیقمان ده که در این ماه، با نیکی و احسان، به سوی خویشان خود رویم، و با بخشش و عطایا از همسایگان خود دل جویی کنیم، و دارایی های خود را از حقوق مردم بپیراییم، و با جدا کردن زکات پاکیزه نماییم، و با کسی که از ما دوری گزیده آشتی کنیم. با آن که برما ستم نموده، از مقتضای انصاف درنگذریم، و با آن که با ما دشمنی ورزیده صلح کنیم. مگر کسی که در راه تو و برای تو با او دشمن شده ایم، که او دشمنی است که با وی دوستی نمی کنیم، و از حزبی است که با آن یکرنگ و یکدل نمی شویم.

11 ما را موفّق کن که در این ماه با انجام دادن کارهای نیک وپسندیده خود را به تو نزدیک تر سازیم؛ اعمالی که با آها گناهانمان را بیامرزی و ما را از شروع به ناشایسته ها نگاه داری، تا هیچ یک از فرشتگان تو بیش لز طاعت های گوناگون ِ ما نزد تو طاعت نیاورند، و در انواع سبب های تقرّب، به پای ما نرسند.

12 خدایا ، من از تو می خواهم که به حقّ این ماه، وبه حقّ هر فرشته ای که او را مقرّب خود ساخته ای، و هرپیامبری که او را به رسالت فرستاده ای، و هر بنده ی صالحی که برگزیده ای و او از آغاز تا انجام این ماه در عبادتت کوشیده است، بر محمّد وخاندانش درود فرستی و ما را شایسته ی آن کرامت کنی که به دوستان خود وعده فرموده ای، و از آنچه برای بندگان کوشا در اطاعت خود قرار داده ای،برخوردارمان سازی، و به رحمت خود ما را صف آنانی درآوری که بالاترین مرتبه های بهشت را سزاوارند.

13 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و چنان کن که ما از کج روی در مسئله ی توحید تو، و کوتاهی در بزرگداشت تو، و شک در دین تو، و گم کردن ِ راه تو، و غفلت از حرمتگزاری تو، و فریب خوردن از دشمن تو، شیطان ِ رانده شده، برکنار مانیم.

14 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و هرگاه در هریک از شب های این ماه بخشایش تو جمعی از بندگانت را از بند عذاب رهایی بخشید و گذشت تو ایشان را ببخشاید، ما را از جمله ی این بندگان قرار ده و در شمار بهترین کسانی درآور که با این ماه به سر برده‎اند و با آن همراهی کرده‎اند.

15 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و چون هلال این ماه ناپدید شود، گناهان ما را نیز محو نما، و چون روزهای آن به پایان رسد، آلودگی های ما را نیز از میان بردار، تا در حالی آن را پشت سر گذاریم که نو ما را از هر خطا پیراسته ای و از هرگناه پاکیزه ساخته ای.

16 خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و اگر در این ماه میانه روی پیشه نکرده‎ایم، ما را به راه میانه آور، و اگر از راه را گردیده‎ایم، به راه راستمان بدار، و اگر دشمن تو، شیطان، ما را احاطه کرده است، از چنگ او رهایم مان بخش.

17خدایا، این ماه را با عادت ما آکنده ساز، و لحظه هایش را با طاعت ما بیارای، و ما را یاری کن که روزهایش را روزه بداریم و شب هایش را با نماز و نیاز و فروتنی و اظهار خاکساری در برابر تو به صبح آوریم، تا هیچ روز ِ آن بر غفلت ما، و هیچ شب ِ آن بر کوتاهی ما گواه نباشد.

18 خدایا، ما را در ماه ها و روز های دیگر، و تا زنده ایم، این چنین قرار ده، و از آن بندگان شایسته ی خود گردان که بهشت را به میراث می برند ودر آن جاودانه می مانند(3)؛ آنان که آنچه باید[در راه خدا] بدهند،می دهند، ودر حالی که به سوی پروردگارشان باز می گردند(4) که دل هایشان هراسان است؛ آنان که در کارهای نیک شتاب می ورزند و هم ایشان در آنها بر یکدیگر سبقت می گیرند.(5)

19 خدایا، در هر وقت ودر هر زمان و در هر حال ،بر محمّد وخاندانش درود فرست، به شمار درودهایی که بردیگران فرستاده ای،  چندین برابر همه ی آنها؛ چندان که جز تو کسی آنها را شماره نتواند کرد، زیرا تو هر چه خواهی همان کنی.

(1): بقره،185

(2) : قدر، 4

(3): مومنون،11

(4): مومنون،6

(5): مومنون،61

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

 

www.ez12.persianblog.ir

 

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 7 بازدید