نامه 21 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 21

اخلاقی، اقتصادی

(نامه دیگری به زیاد در سال 36 هجری)(1)

سفارش به میانه روی

ای زیاد، از اسراف بپرهیز، و میانه روی را برگزین، از امروز به فکر فردا باش، و از اموال دنیا به اندازه ی کفاف خویش نگهدار، و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست.

آیا امید داری خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالی که از متکبّران باشی؟

و آیا طمع داری ثواب انفاق کنندگان را دریابی در حالی که در ناز و نعمت قرار داری؟

و تهیدستان و بیوه زنان را ازآ نعمت ها محروم می کنی؟

همانا انسان به آنچه پیش فرستاده، و نزد خدا ذخیره ساخته، پاداش داده خواهد شد. با درود.

(1): امام علی (علیه السّلام) شخصی به نام «سعد» را برای جمع آوری بیت المال و مالیات، نزد زیاد بن ابیه به بصره فرستاد. زیاد به جای پرداخت امانت ها با فرستاده ی امام به اختلاف و نزاع پرداخت، فرستاده ی امام به کوفه مراجعت کرد و شکایتی بر ضد زیاد نوشت و به امام تسلیم داشت که آن حضرت نامه ی 21 را نوشت.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 12 بازدید