حدیث هایی در مورد روابط جنسی

7- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند:هر که جماع کند با زن خود در حیض، پس فرزندی که بهم رسد مبتلا شود به خوره یا پیسی، پس ملامت نکند مگر خود را.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:که در وقت جماع سخن مگویید که بیم آنست فرزندی که بهم رسد لال باشد و در آن وقت نظر به فرج زن مکنید که بیم آن است که فرزندی که بهم رسد کور باشد، و در روایات دیگر از آن حضرت منقول است که باکی نیست نگاه کردن به فرج زن در وقت جماع.

منبع: حیلة المتّقین، ص 57

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: به حق خداوندی که جانم در قبضه ی قدرت اوست اگر شخصی با زن خود جماع کند و در آن خانه شخصی بیدار باشد که ایشان را ببیند یا سخن و نفس ایشان را شنود، فرزندی که بهم رسد رستگار نباشد و زناکار باشد و چون اما زین العابدین (علیه السّلام) اراده ی مقاربت زنان می نمودند خدمتکاران را دور می کردند و درها را می بستند و پرده ها را می انداختند.

منبع : حیلة المتّقین، ص 58

10- از حضرت امام صادق (علیه السّلام)پرسیدند که آیا مرد می تواند عریان جماع کند؟ فرمودند: نه، و رو به قبله و پشت به قبله جماع نکند و در کشتی جماع نکند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

11- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از آنکه کسی که محتلم شده باشد پیش از آنکه غسل کند جماع کند و فرمودند: اگر بکند و فرزندی بهم رسد دیوانه باشد و ملامت نکند مگر خود را.

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

12- حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) فرموده اند: که مستحب است در شب اول ماه رمضان جماع کردن

منبع: حیلة المتّقین، ص 58

13- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نهی فرموده اند از جماع کردن در زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند، و فرمودند: که هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه و مردم او را لعنت کنند.

منبع: حیلة المتّقین، ص 60

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 19 بازدید