حدیث هایی در مورد غرور

9- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کسانی که مست غفلت و غرور هستند خیلی دیرتر از مست شدگان از شراب، بهوش می آیند.

منبع: غررالحکم،ص440

عجب و خودپسندی

10- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خودپسندی و بلندپروازی هر انسان، دلیل بر ضعف عقل و نارسایی فکر او است.

منبع: کافی1،ص27

11- حضرت امام ابی الحسن (علیه السّلام) فرموده اند: خودپسندی درجات و مراتبی دارد، یکی از آن درجات این است که رفتار بد و نادرست خودپسندان در نظرشان زیبا جلوه می کند و آن را نیکو و پسندیده می بینند، اینان از اعمال ناشایست خویش مسرور می شوند و گمان می کنند که کار خوبی انجام داده اند.

منبع: کافیج2ص 313

12- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خودپسندی مانع افزایش کمال معنوی و سدّ راه رشد انسانی است.

منبع: بحار 16،ص 57

13- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: از خودپسندی و خویشتن دوستی مفرط پرهیزکن که با این صفت، نقائص خود را آشکار می کنی و دشمنی ها را ظاهر می سازی.

منبع: غررالحکم،ص151

14- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که نسبت به خود و کارهای خود دچار خود دوستی مفرط گردد از راه مستقیم هدایت منحرف شده و به گمراهی گراییده است و چیزی را که شایسته ی آن نیست ادعا می کند.

منبع: سفینه((عجب))ص161

15- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کبر، بدترین آفت خرد است.

منبع: غررالحکم، ص 448

16- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: در دل هیچ انسانی کبر وارد نمی شود مگر آنکه عقلش به همان اندازه ناقص می شود، خواه کم باشد یا زیاد.

منبع: معانی الاخبار،ص242

17- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: کبر عبارت از این است که آدمی، مردم را با دیده ی پستی و حقارت نگاه کند و حق را خوار و ناچیز بشمرد و آن را بر وفق واقع نبیند.

منبع: سفینة البحار(کبر) ص460

18- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: کبر و بزرگی، جامه ایست که مخصوص خداوند بی نیاز و شایسته ی آن ذات مقدس است. کسی که با او در این صفت به معارضه برخیزد و به مردم بزرگی بفروشد خداوند جز پستی و حقارت چیزی بر او نمی افزاید.

منبع: کافی،ج2،ص309

19- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هیچ انسانی دچار بیماری تکبر یا ستمگری و خشونت نمی شود مگر به علت پستی و حقارتی که در نفس خویشتن ، احساس می کند.

منبع: کافی،ج2،ص312

20- حضرت امام صادق (علیه السّلام) می فرمودند: هیچ کس به خوی ناپسند تکبر، مبتلا نمی شود مگر به سبب خواری و ذلتی که در ضمیر باطن خود احساس می نماید.

منبع: کافی،ج2،ص312

21- حضرت امام علی بن ابی طالب به حضرت حسین(علیه السّلام) در ضمن وصایای خود فرموده اند: کسی که نسبت به مردم تکبر نماید ذلیل و خوار خواهد شد.

منبع: تحف العقول،ص88

22- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: هیچ انسانی خودبین و متجاوز نمی شود و به تکبر و جباریت آلوده نمی گردد، مگر به سبب ذلت و حقارتی که در ضمیر خود احساس می کند.

منبع: کافی، ج2، ص 312

23- حضرت امام هادی (علیه السّلام) فرموده اند: کسی که خویشتن را ناچیز وخوار می یابد و در باطن نسبت به خود احساس پستی  و حقارت دارد از شر او ایمنی نداشته باش .

توضیح بیشتر در مورد حدیث: چون بر اثر عقده حقارت دچار بیماری تکبرمی شود ،به مردم بی اعتنا می گردد،تجاوز می کند،به عصیان وطغیان می گراید ،یاغی میشود،اصول اخلاقی وصفات انسانی را نادیده می گیردوخلاصه جبار می شود ،وبی پروا بهر عمل ناروایی دست می زند .

منبع:تحت العقول ،ص483

24- رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرموده اند: خداوند به نظر لطف و رحمت  نمی نگرد به آن مردی که با نخوت و تکبر دامن خود را میکشد و بر مردم بگذرد.

منبع:مجموعه ورام ،جلد1،ص199

25- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تکبر کردن با افراد متکبر، خود عین تواضع است.

منبع:شرح ابت ایسی الحدید،جلد 20،کلمه410

26- حضرت امام حسن عسگری (علیه السّلام) فرموده اند: گرچه خداوند در نظام حکیمانه ی آفرینش، ارزاق مردم را تضمین کرده است ولی مبادا اندیشه ی ضمانت خداوند رازق، مغرورتان سازد و شما را از انجام فریضه ی کار و کوشش باز دارد.

منبع: تحف العقول،ص489

27- راوی حدیث م گوید: از حضرت امام صادق (علیه السّلام) کمترین مرتبه ی الحاد و کفر را پرسیدم امام در جواب فرمودند: کبر نازل ترین درجات کفر است.

منبع: کافی،ج2،ص309

28- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: کبر و بزرگی جامه ای است که به  خصوص خداوند بی نیاز و شایسته آن ذات مقدس است. کسی که با او در این صفت به معارضه برخیزد و به مردم بزرگی بفروشد خداوند جز پستی و حقارت چیزی بر او نمی افزاید.

منبع: کافی،ج2،ص309

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 1483 بازدید