خطبه 170 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 170

تاریخی، سیاسی

(در آستانه جنگ بصره، در سال 36 هجری، گروهی از اعراب ، کلیب جَرمی را جهت آگاهی از حقیقت و دانستن علل مبارزه امام (علیه السّلام) با ناکثین به نمایندگی نزد حضرت علی (علیه السّلام) فرستادند. امام به گونه ای با آن شخص صحبت فرمود که حقیقت را دریافت. آنگاه به او فرمود: بیعت کن. وی گفت: من نماینده ی گروهی هستم و قبل از مراجعه به آنان به هیچ کاری اقدام نمی کنم. امام فرمود)

روش هدایت کردن

اگر آنها تو را می فرستادند که محل ریزش باران را بیابی،
سپس به سوی آنان باز می گشتی و از گیاه و سبزه و آب خبر می دادی، اگر مخالفت می کردند، و به سرزمین های خشک و بی آب روی می آوردند تو چه می کردی؟ (گفت: آنها را رها می کردم و به سوی آب و گیاه می رفتم، امام فرمود) پس دستت را برای بیعت کردن بگشای.

(مرد گفت: سوگند به خدا به هنگام روشن شدن حق، توانایی مخالفت نداشتم و با امام (علیه السّلام) بیعت کردم)

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید