حدیث هایی در مورد زندگی

 

 

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: نتیجه ی زندگی درازمدت، رنجوری و پیری است.

منبع: غررالحکم،ص360

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی رشد مداوم شخصیت و کمالات روزافزون انسان فرموده اند: کسی که دو روزش در بهره ی زندگی و رشد انسانی یکسان باشد در معامله ی نقد عمر مغیون است و کسی که امروزش بهتر از دیروز باشد شایسته است که مورد غبطه ی دیگران واقع شود و توفیق او را تمنا کنند و کسی که امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حق است کسی که نفس خود را پیوسته در کمال تازه ای نبیند و در معنویات خویش احساس فزونی ننماید در معرض کمبود و نقص قرار گرفته است و کسی که در راه نقص قدم بر می دارد مرگ از زندگی برای او بهتر است.

منبع: معانی الاخبار،ص342

3- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: آگاه باشید که پیشوای شما از دنیای خود، به دو جامه ی کرباس و دو قرصه ی نان اکتفا نموده است. گویی می بینم کسانی از شما خواهند گفت اگر غذای فرزند ابی طالب این باشد ضعف و ناتوانی بر وی چیره می شود و از جنگ با اقران و امثال و پیکار با شجاعان و دلیران باز می ماند. برای اینکه درباره ی آن حضرت چنین گمانی نبرند و او را ناتوان و ضعیف نپندارند و از نظر زیستی، غذاهای رنگارنگ و رفاه زندگی را معیار قوت و نیرومندی تصور نکنند به حیات درختان وحشی و اهل و قوت و ضعف آنها اشاره نموده و فرموده اند: درختان برّی و جنگلی، چوبشان محکم تر است و اشجار سرسبز باغها، پوستی نازکتر دارند، آتش نباتات خودروی بیابانها فروزان تر است و دیرتر خاموش می شود. به خدا قسم اگر تمام عربها برای جنگ با من متحد شوند از آنان روی نمی گردانم و اگر فرصتی بدست آید خود به اینکار می شتابم.

منبع: نهج البلاغه،نامه ی45

4- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: علم مایه ی زندگی و حیات است و ایمان باعث رستگاری و نجات.

منبع: فهرست غرر، ص263

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 10 بازدید