حدیث هایی در مورد سنت

 

سنة الله

1- حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: خداوند جریان امور جهان را طبق اقتضای علل آن می گرداند نه طبق رضا و میل شما. الکل، این سمّ مهلک روی نسجهای بدن، روی مغز و اعصاب، روی کلیه و کبد آثار نامطلوب و خطرناکی میگذارد. این خود قانون خلقت است.

منبع : غرر ص 219

2- حضرت امام صادق (علیه السّلام) که خود از رهبران عالیقدر مکتب الهی است درباره ی ساختمان اعضاء بدن انسان و محاسبه ی حکیمانه ی آنها با مفضل صحبت کرد و سپس فرمودند: اگر به درستی مطالعه نمایی و نیروی فکرت را به کار اندازی و با دقت نگاه کنی به این نتیجه می رسی که تقسیم کار بین اعضای بدن با درستی و براساس مصلحت های حکیمانه صورت گرفته است و هر عضوی برای کاری که به عهده اش گذارده شده شایستگی دارد.مفضل عرض کرد مولای من کسانی گمان می کنند که این نظم و حساب کار طبیعت است، فرمودند: از آنان سوال کن طبیعت چیست؟ آیا طبیعت از کارهای حساب شده و منظمی که انجام می دهد آگاهی دارد یا ندارد؟ آیا با اراده و اختیار خود عمل می کند یا نه؟ اگر مثبت جواب دادند و گفتند طبیعت عالم و قادر است، پس چه چیز در اثبات وجود خالق، سدّ راه آنها است. خالقی که طبیعت ساخته و مصنوع او است (( یعنی اینان به مبداءِ عالم و قادر اعتراف دارند و الهی چیزی جز این نمی گوید)). اگر گمان می کنند که طبیعت بدون علم و اراده عمل می کند، با آنکه می بینیم کارهای طبیعت نادان آنقدر حساب شده و حکیمانه است، می فهمیم که منشاءِ اصلی این همه نظم و حکمت خداوند خالق حکیم است و چیزی را که آنان طبیعت نامیده اند سنت و قانونی است که آفریدگار در آفریده ی خود مقرر کرده و مسیری را می پیماید که خداوند آن را در آن مسیر به حرکت در آورده است.

منبع : بحار 2، ص21

سنة النبی

3- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: کسیکه به فطرت من علاقه دارد البته باید از سنت من پیروی کند و در راه من قدم بر دارد و یکی از سنن من ازدواج و آمیزش با زنان است.

منبع : مکارم الاخلاق ،ص99

4- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: بهترین امت من کسانی هستند که ازدواج نموده و برای خود همسر برگزیده اند و بدترین آنان کسانی هستند که از زناشویی سرباز زده و با عزوبت به سر می برند.

منبع : مستدرک ، جلد2، ص531

5- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: در مردم برای هر عبادتی یک دوره نشاط و رغبت شدید و یک دوره سستی و فتور وجود دارد . کسی که تمایل شدید خود را با سنت من تطبیق دهد هدایت یافته و آنکس که با سنت من مخالفت نماید خودش گمراه و اعمالش تباه خواهد بود. من هم نماز می گذارم و هم استراحت میکنم و میخوابم، هم روزه می گیرم و هم افطار می کنم و غذا می خورم در جای خود خنده و گریه دارم. آنکس که از روش من اعراض نماید با من بستگی ندارد.

منبع : کافی 2 ، ص85 و 86

6- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: عبادت خداوند را با وجود خستگی و بی میلی بر خود تحمیل ننمایید.

منبع : کافی 2 ، ص85 و 86

7- روش اسلام : چند نفر از صحابه ی حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به منظور تزکیه ی نفس و تعالی روان و جلب رضوان الهی آمیزش با زنان و افطار روز و خواب شب را بر خود حرام نمودند، ام سلمه از تصمیم آنان آگاه شد و مطلب را به اطلاع پیغمبر اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) رساند. حضرت رسول اکرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم)  نزد آنان رفت و فرمودند: آیا زنان خود را ترک گفته اید و از آنان اعراض کرده اید؟ من که پیغمبر شما هستم نزد زنان می روم، روز غذا می خورم، و شب را می خوابم و هر کس از سنت من روی گرداند از من نیست.

منبع : وسائل،جلد5،ص2

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) از حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل کرده اند  که می فرمودند: پنج چیز است که تا لحظه ی مرگ آن ها را ترک نمی کنم، یکی از آن ها سلام گفتن به کودکان است. در انجام این اعمال مراقبت دارم تا بعد از من به صورت سنتی بین مسلمین بماند و عمل کنند.

منبع : وسائل جلد3 ص209

بدعت به جای سنت

9- حضرت رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمودند: روزگاری بر مردم می آید که سنت های سعادت بخش در جامعه بدعت تلقی می شود و بدعتها سنت، بردبارانشان فریبکار و حیله گران بین بردبار شناخته می شوند.

منبع : سفینه1،((زمن)) ص557

سنت گذاران

10- حضرت  امام حسین (علیه السّلام) از نبی اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) حدیث کرده اند، که فرموده اند: هر کس  سیره و روش خوبی را در جامعه بنیان نهد اجر آن سیره و اجر کسانیکه تا قیامت به آن سیره عمل می کنند برای او خواهد بود بدون آن که از اجرعاملین به آن چیزی کاسته شود.

منبع : تحف العقول ، ص243

11- حضرت امام باقر (علیه السّلام) فرموده اند: هر بنده ای از بندگان خدا روش گمراه کننده ای را بین مردم بنیان نهد برای او گناهی همانند گناه کسانی است که مرتکب آن عمل شده اند بدون آنکه از گناه عاملین آن کاسته شود.

منبع : سفینه ،سنن،ص665

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند: پس از آن که آدمی از دنیا می رود اجری عایدش نمی گردد مگر از سه راه. اول صدقه ای که آن را در ایام حیات خود، به جریان انداخته و پس از مرگش تا قیامت جریان داشته باشد مانند موقوفاتی که به ارث برده نمی شوند. یا سنت خوبی که پایه گذاری نموده و بعد از او مورد عمل دیگران است. یا فرزند صالحی که وی را به شایستگی تربیت نموده و برای او استغفار کند.

منبع : خصال صدوق ، ص151

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 23 بازدید