نیایش امام سجاد ع در طلب از میان بردن غم ها

 

نیایش  آن حضرت در طلب از میان بردن غم ها

1 ای غمگسار و ای اندوه زدا، ای بخشنده در این جهان و آن جهان و مهربان در هر دو سرا، بر محمّد و خاندانش درود فرست.اندوهم را ببَر و غمم را از میان بردار.

2 ای یگانه، ای یکتا، ای کسی که همگان نیاز خود پیش تو آورند، ای آن که نزاده ای و زاده نشده ای و هیچ کس همتای تو نیست(1)، مرا از بدی ها نگاه دار و ازگناه پاکیزه بدار و گرفتاری ام را برطرف گردان.(2)

3 خدایا، من اینک مانند کسی هستم که سخت نیازمند گریده و نیرو و تووانش رو به ضعف نهاده و گناهش فراوان شده است؛ همچون کسی که جز تو برای درمان ِ نیاز خود فریاد رسی نمی بیند، و برای ضعف خود نیرودهنده ای، و برای گناهانش آمرزنده ای. ای صاحب بزرگی و بزرگواری، از تو می خواهم که مرا به کاری توفیق دهی که هر کس آن را انجام دهد، تو دوستش می داری، و یقینی ببخشی که هر کس در جریان نافذ بودن فرمانت به حقیقت ِ آن یقین برسد، از آن بهره مند شود.

4خدایا، بر محمّد وخاندانش درود فرست و مرا بر صدق و راستی بمیران، و رشته نیازم را از دنیا بگسل، ومرا تنها به چیزی که نزد توست راغب گردان، تا از سَرِ شوق دیدار تو را خواهم، و چنان کن که به راستی برتو توکّل نمایم.

5 من خواهان ِ بهترین تقدیری هستم که برایم رقم زده ای، و از سرنوشت بدی که پیش از این مقدّر فرموده ای، به تو پناه می‎برم. من از تو ترسِ عبادت پیشگان و طاعت ِ خاشعان و یقین‎ِِ‎ِ ِتوکل کنندگان و توکّل ِ مومنان را می خواهم.

6خدایا، چنان کن که رغبت من به درخواست کردن از تو، همچون رغبت اولیای تو باشد هنگام ِ خواهش، و آن گونه از تو بیمناک باشم که دوستان تو از تو بیمناک اند، و مرا در راه خشنودی خود چنان به کار دار که چیزی از احکام دین تو را به سبب ترس از آفریدگانت فرو نگذارم.

7خدایا، نیاز من این است. پس شوق مرا برای رسیدن به آن فراوان کن، و عذر و بهانه ام را در این خواسته آشکارنما، و حجّت مرا در آن به من بفهمان، و جسمم را در طلبش به سلامت دار.

8 خدایا، هرکس به غیر تو امید و اطمینانی داشته باشد، اعتماد و امید من در همه ی کارها با توست. پس برای من چیزی را مقذّر کن که سرانجامش از همه نیکوتر است، و مرا از فتنه های گمراه کننده رهایی بخش، ای مهربان ترینِ مهربانان.

9 خدای تعالی درود فرستد بر سرور ما محمّد، فرستاده برگزیده خدا، و خاندان پاکیزه او.

(1): توحید،3و4

(2): در این جا آیة الکرسی و سوره های اخلاص و فلق و ناس را بخوان و دعا را ادامه بده.

منبع: صحیفه سجادیه، ترجمه ی محمد مهدی رضایی

با تشکر از انتخاب شما

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید