خطبه 234 امام علی (علیه السّلام)

 

 

خطبه 234

علمی

(ذعلب یمانی از احمد بن قتیبة، از عبدالله بن یزید، از مالک بن دحیه نقل کرد در حضور امام از علّت تفاوت های مردم پرسیدند، امام فرمود)

علل تفاوت ها میان انسان

علّت تفاوت های میان مردم، گوناگونی سرشت آنان است؛ زیرا آدمیان در آغاز، ترکیبی از خاک شور و شیرین، سخت و نرم، بودند، پس آنان به میزان نزدیک بودن خاکشان با هم نزدیک، و به اندازه ی دوری آن از هم دور و متفاوتند.(1)

یکی زیباروی و کم خرد، دیگری بلند قامت و کم همّت، یکی زشت روی و نیکوکار، دیگری کوتاه قامت(2) و خوش فکر، یکی پاک سرشت و بداخلاق، دیگری خوش قلب و آشفته عقل، و آن دیگر سخنوری دل آگاه است!(3)

(1): اشاره به علم: یوژنیکس Eugenics (نژادشناسی) و علم: اتنولوژیEthnology (نژادشناسی)

(2): اشاره به علم: مرفولوژی Morphology (شکل شناسی) و فیزیونومی Physiognomy (قیافه شناسی)

(3): این خطبه بسیاری از مشکلات علمی نسبت به پیدایش نژادها و تفاوت های روانی و جسمی انسانها را برطرف می سازد، و شبهات مربوط به عدل الهی را پاسخ می دهد که تفاوتها، علل و عوامل طبیعی داشته و به انتخاب و اختیار و نوع تغذیه و شرایط جغرافیایی محیط زیست ارتباط دارد.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 0 نظر / 39 بازدید