نامه 65 امام علی (علیه السّلام)

 

 

نامه 65

سیاسی، اخلاقی

(نامه دیگری به معاویه پس از جنگ نهروان در سال 38 هجری)

1- افشای علل گمراهی معاویه

پس از یاد خدا و درود! معاویه! وقت آن رسیده است که از حقایق آشکار پند گیری، تو با ادّعاهای باطل همان راه پدرانت را می پیمایی، خود را دروغ و فریب افکندی، و خود را به آنچه برتر از شأن تو است نسبت می دهی، و به چیزی دست دراز می کنی که از تو بازداشته اند، و به تو نخواهد رسید. این همه را برای فرار کردن از حق،(1) و انکار آنچه را که از گوشت و خون تو لازم تر است، انجام می دهی، حقائقی که گوش تو آنها را شنیده و از آنها آگاهی داری، آیا پس از روشن شدن راه حق، جز گمراهی آشکار چیز دیگری یافت خواهد شد؟ و آیا پس از بیان حق، جز اشتباه کاری وجود خواهد داشت؟

از شبهه و حق پوشی بپرهیز، فتنه ها دیر زمانی است که پرده های سیاه خود را گسترانده، و دیده هایی را کور کرده است.

2- پاسخ به ادعاهای دروغین معاویه

نامه ای از تو به دست من رسید که در سخن پردازی از هر جهت آراسته، اما از صلح و دوستی نشانه ای نداشت، و آکنده از افسانه هایی بود که هیچ نشانی از دانش و بردباری در آن به چشم نمی خورد. در نوشتن این نامه کسی را مانی که پای در گِل فرو رفته، و در بیغوله ها سرگردان است، مقامی را می طلبی که از قدر و ارزش تو والاتر است، و هیچ عقابی را توان پرواز بر فراز آن نیست و چون ستاره ی دور دست « عیّوق» از تو دور است.

پناه بر خدا که پس از من ولایت مسلمانان بر عهده گیری، و سود و زیان آن را بپذیری، یا برای تو با یکی از مسلمانان پیمانی یا قرار دادی را امضا کنم.

از هم اکنون خود را دریاب، و چاره ای بیندیش، که اگر کوتاهی کنی، و برای درهم کوبیدنت بندگان خدا بر خیزند، درهای نجات به روی تو بسته خواهد شد، و آنچه را که امروز از تو می پذیرند فردا نخواهند پذیرفت، با درود.

(1):بیعت با امیرالمومنین(علیه السّلام)

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

 

/ 0 نظر / 14 بازدید