خطبه 166 امام علی (علیه السّلام)

 

خطبه 166

سیاسی، تاریخی

( بر أساس نقل مرحوم کلینی در روضه ی کافی، چون این خطبه دنباله ی خطبه 288 آورده شده، پس امام آن را در شهر مدینه ایراد کرده است.)

1- احترام متقابل اجتماعی

باید خردسالان شما از بزرگان شما پیروی کنند، و بزرگسالان شما نسبت به خردسالان مهربان باشند، و چونان ستم پیشگان جاهلیّت نباشید که نه از دین آگاهی داشتند و نه در خدا اندیشه می کردند، همانند تخم افعی در لانه پرندگان نباشید که شکستن آن گناه و نگهداشتن آن شر و زیانبار است.( به جای جوجه، ماری از آن بیرون می آید)(1)

2- آینده ی بنی امیه

مسلمانان، پس از وحدت و برادری به جدایی و تفرقه رسیدند، و از ریشه و اصل خویش پراکنده شدند. تنها گروهی شاخه درخت توحید را گرفتند، و به هر طرف که روی آورد همسو شدند. امّا خداوند مسلمانان را به زودی برای بدترین روزی که بنی امیّه در پیش دارند جمع خواهد کرد، آن چنانکه قطعات پراکنده ابرها را در فصل پاییز جمع می کند. خدا میان مسلمانان اُلفت ایجاد می کند، و به صورت ابرهای فشرده در می آورد، آنگاه درهای پیروزی به رویشان می گشاید، که مانند سیلی خروشان از جایگاه خود بیرون می ریزند. (( چونان «سیل عِرَم»(2) که دو باغستان «شهر سَبا» را درهم کوبید، و در برابر آن سیل هیچ بلندی و تپّه ای برجای نماند، نه کوههای بلند و محکم، و نه برآمدگی های بزرگ، توانستند در برابر آن مقاومت کنند.)) خداوند بنی امیّه را مانند آب در درون درّه ها و رودخانه ها پراکنده و پنهان می کند، سپس چون چشمه سارها بر روی زمین جاری می سازد، تا حق برخی از مردم را از بعضی دیگر بستاند، و گروهی را توانایی بخشیده در خانه های دیگران سکونت دهد. به خدا سوگند بنی امیّه پس از پیروزی و سلطه گری، همه ی آنچه را که به دست آوردند از کفشان می رود، چنانکه که چربی بر روی آتش آب شود!

3- علل پیروزی و شکست ملّت ها

ای مردم! اگر دست از یاری حق بر نمی داشتید، و در خوار ساختن باطل سستی نمی کردید، هیچ گاه آنان که به پایه ی شما نیستند در نابودی شما طمع نمی کردند، و هیچ قدرتمندی بر شما پیروز نمی گشت، امّا چونان امّت بنی اسرائیل در حیرت و سرگردانی فرو رفتید. به جانم سوگند سرگردانی شما پس از من بیشتر خواهد شد. چرا که به حق پشت کردید، و با نزدیکان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) بریده به بیگانه ها نزدیک شدید. آگاه باشید! اگر از امام خود پیروی می کردید، شما را به راهی هدایت می کرد که رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلّم) رفته بود، و از اندوه بیراهه رفتن در امان بودید، و بار سنگین مشکلات را از دوش خود بر می داشتید.

(1): شتر مرغ یا پرنده ی سنگخواره، در شن زار تخم می گذاشت که شبیه مار و افعی بود، و مردم از تشخیص آن عاجر بودند. فکر می کردند تخم پرنده است ولی ناگاه ماری از آن ببیرون می آمد.

(2): سیل بزرگی که خدا در یَمَن جاری ساخت که ((سدّ مأرب)) را شکست و بنام ((سیل عرم)) دولت کافر ((سبا)) را نابود و باغ های سرسبز آن سامان را از بیخ و بن برکند و اشاره است به آیه 16 سوره ی سبا.

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما


/ 0 نظر / 22 بازدید