دانلود فرمایش های مقام معظم رهبری

 

به نام خدا

برای دانلود بر روی آدرس های زیر کلیک کنید.

1) عمار

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/ammar%20%20mp3.mp3

2) تا آخرین قطره خون.

 http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/akharin%20ghatre%20khoon.mp3

3) نقاط قوت و ضعف / جمع بندی نهایی

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/13910508_4480_192k%20www.ez12.persianblog.ir.mp3

4)  مسجد کرامت / چشمان پدر

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/13910513_4508_64k%20www.ez12.persianblog.ir.mp3

5) تذکید ؟؟؟ باره

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/13910515_4511_192k%20www.ez12.persianblog.ir.mp3

6) ورزش قهرمانی

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/13910525_4609_192k%20www.ez12.persianblog.ir.mp3

7) پیچ تاریخی

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/13910606_4728_192k%20www.ez12.persianblog.ir.mp3

8) غیر متعهد واقعی

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/13910608_4729_192k%20www.ez12.persianblog.ir.mp3

9) پند خیرخواهانه

http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://eza12.persiangig.com/audio/13910612_4769_192k%20www.ez12.persianblog.ir.mp3

 

/ 0 نظر / 10 بازدید