حدیث هایی در مورد عمر

7- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرموده اند:اگر از عمرت فقط دو روز باقی مانده باشد، یک روزش را به فرا گرفتن ادب و تربیت اختصاص بده تا روز مرگت از سرمایه های اخلاقی روز قبلت یاری بخواهی.

منبع : روضه کافی، ص 150

8- حضرت امام صادق (علیه السّلام) درباره ی رشد مداوم شخصیت و کمالات روزافزون اسان فرموده اند:کسیکه  دو روزش در بهره ی زندگی و رشد انسانی یکسان باشد در معامله ی نقد عمر مغبون است و کسیکه امروزش بهتر از دیروز باشد شایسته است که مورد غبطه ی دیگران واقع شود و توفیق او را تمنا کنند و کسیکه امروزش بدتر از دیروز باشد محروم از رحمت حق است و کسیکه نفس خود را پیوسته در کمال تازه ای نبیند و در معنویات خویش احساس فزونی ننماید در معرض کمبود و نقص قرار گرفته است و کسیکه در راه نقص قدم بر می دارد مرگ از زندگی برای او بهتر است.

منبع : معانی الاخبار ، ص 342

9-حضرت امام سجاد(علیه السّلام) ضمن دعا به این مطلب اشاره نموده اند: بارالها، عمرم را ادامه بده، مادامی که هر روزش در طاعت تو مصرف گردد. امّا اگر موقعی فرا رسد که عمرم چراگاه شیطان باشد، جانم را بگیر و به حیاتم پایان بخش، پیش از آنکه بغض تو متوجه من شود و یل خشمت درباره ام استقرار یابد.

منبع : صحیفه ی سجّادیه ،دعای 20(مکارم الاخلاق)

10- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند:نیکوکاری و خلق خوش، خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزایند.

منبع : اصول کافی جلد 4، ص 307

11- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: صله ی رحم و خوش همسایگی خانه ها را آباد کنند و عمرها را بیفزاید.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 451

12- حضرت امام صادق (علیه السّلام) فرمودند: ما ندانیم چیزی در عمر فزاید جز صله ی رحم تا این که مردی را سه سال عمر مانده و چون بسیار رحم پرور است خدا سی سال به عمرش افزاید و آن را سی و سه سال سازد و بسا مردی که سی و سه سال عمر دارد و قاطع رحم است( و رحمکش است) خدا سی سال از عمرش بکاهد و آن را سه سال سازد.

منبع : اصول کافی جلد 4 ،ص 453

 

www.ez12.persianblog.ir

با تشکر از انتخاب شما

/ 5 نظر / 15 بازدید
نگین

بسیار بسیار زیبا بودند .

حمیرا

بسیارخیلی خیلی زیبا است

حمیرا

بسیاربسیارخیلی خیلی خدا مهربان است وایمان به خدا هستم

حمیرا

قربان حضرت علی ببرم هیچکس حضرت علی نمشه خدا چقدرمهربان است توکل به خدا است